Help Print this page 

Document 52010XC0416(06)

Title and reference
Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convențional transeuropean (Text cu relevanță pentru SEE) (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 97/18


Comunicarea Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convențional transeuropean

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

2010/C 97/03

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat (și documentul de referință)

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

CEN

EN 12080:2007

Aplicații feroviare. Cutii de osii. Rulmenți

 

 

CEN

EN 12081:2007

Aplicații feroviare. Cutii de osii. Unsori lubrifiante

 

 

CEN

EN 12082:2007

Aplicații feroviare. Cutii de osii. Încercări de performanță

 

 

CEN

EN 13103:2009

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Osii - axe purtătoare. Metodă de proiectare

 

 

CEN

EN 13104:2009

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Osii - axe motoare. Metodă de proiectare

 

 

CEN

EN 13260:2009

Aplicații feroviare. Osii montate pe boghiuri. Osii montate. Cerințe pentru produs

 

 

CEN

EN 13261:2009

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Osii-axe. Cerințe pentru produs

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Roți. Prescripții pentru produs

 

 

CEN

EN 13715:2006

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Roți. Profil de rulare

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Aplicații feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 1: Caracterizarea geometriei căii

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Aplicații feroviare. Metode de calcul al distanțelor de oprire și de încetinire. Metode de calcul al frânării de imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Aplicații feroviare. Discuri de frână pentru material rulant feroviar. Partea 1: Discuri de frână montate prin presare la cald sau la rece pe osie purtătoare sau motoare, dimensiuni și cerințe de calitate

 

 

CEN

EN 14601:2005

Aplicații feroviare. Robinete frontale drepte și înclinate pentru conductele generale de frânare și conductele principale

 

 

CEN

EN 14865-1:2009

Aplicații feroviare. Unsori lubrifiante pentru cutii de osii. Partea 1: Metodă de încercare a aptitudinii de lubrefiere

 

 

CEN

EN 14865-2:2006+A1:2009

Aplicații feroviare. Unsori lubrifiante pentru cutii de osii. Partea 2: Metodă de încercare a stabilității mecanice pentru viteze ale vehiculelor până la 200 km/h

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Aplicații feroviare. Avertizoare de frânare. Partea 1: Avertizoare pneumatice de frânare

 

 

CEN

EN 15355:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Distribuitoare și robinete de izolare

 

 

CEN

EN 15461:2008

Aplicații feroviare. Emisie de zgomot. Caracterizarea proprietăților dinamice ale sectoarelor de cale pentru măsurarea zgomotului la treceri la nivel

 

 

CEN

EN 15528:2008

Aplicații feroviare. Categorii de linie pentru administrarea interfeței dintre limitele de încărcare ale vehiculelor și infrastructură

 

 

CEN

EN 15551:2009

Aplicații feroviare. Material rulant feroviar. Tampoane

 

 

CEN

EN 15566:2009

Aplicații feroviare. Material rulant feroviar. Aparate de tracțiune și aparate de legare

 

 

CEN

EN 15595:2009

Aplicații feroviare. Frânare. Protecție împotriva alunecării roții

 

 

CEN

EN 15611:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Relee pneumatice

 

 

CEN

EN 15612:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Ventil accelerator de golire

 

 

CEN

EN 15624:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Dispozitive de schimbare a regimului gol/încărcat

 

 

CEN

EN 15625:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Dispozitive de cântărire variabilă automate

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.2:

Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.3:

Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

NOTĂ:

Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului (2), modificată prin Directiva 98/48/CE (3).

Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile standardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OES: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


Top