Help Print this page 

Document 52010XC0416(05)

Title and reference
Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului european de transport feroviar de mare viteză (Text cu relevanță pentru SEE) (Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

OJ C 97, 16.4.2010, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

16.4.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 97/11


Comunicare a Comisiei în cadrul implementării Directivei 96/48/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind interoperabilitatea sistemului european de transport feroviar de mare viteză

(Text cu relevanță pentru SEE)

(Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor armonizate în temeiul directivei)

2010/C 97/02

OES (1)

Referința și titlul standardului armonizat

(și documentul de referință)

Referința standardului înlocuit

Data încetării prezumției de conformitate a standardului înlocuit

Nota 1

CEN

EN ISO 3095:2005

Aplicații feroviare. Acustică. Măsurarea zgomotului emis de vehicule care circulă pe șine (ISO 3095:2005)

 

 

CEN

EN ISO 3381:2005

Aplicații feroviare. Acustică. Măsurarea zgomotului în interiorul vehiculelor care circulă pe șine (ISO 3381:2005)

 

 

CEN

EN 12082:2007

Aplicații feroviare. Cutii de osii. Încercări de performanță

 

 

CEN

EN 12663:2000

Aplicații feroviare. Cerințe de dimensionare a structurilor vehiculelor feroviare

 

 

CEN

EN 13103:2009

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Osii - axe purtătoare. Metodă de proiectare

 

 

CEN

EN 13104:2009

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Osii - axe motoare. Metodă de proiectare

 

 

CEN

EN 13129-1:2002

Aplicații feroviare. Aer condiționat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 1: Parametri de confort

 

 

CEN

EN 13129-2:2004

Aplicații feroviare. Aer condiționat pentru material rulant de lung parcurs. Partea 2: Încercări de tip

 

 

CEN

EN 13232-4:2005

Aplicații feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare și control

 

 

CEN

EN 13232-5:2005

Aplicații feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri

 

 

CEN

EN 13232-6:2005

Aplicații feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de încrucișare și de traversare cu vârfuri fixe

 

 

CEN

EN 13232-7:2006

Aplicații feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu părți mobile

 

 

CEN

EN 13232-8:2007

Aplicații feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare

 

 

CEN

EN 13232-9:2006

Aplicații feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale

 

 

CEN

EN 13260:2009

Aplicații feroviare. Osii montate pe boghiuri. Osii montate. Cerințe pentru produs

EN 13260:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(30.9.2009)

CEN

EN 13261:2009

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Osii-axe. Cerințe pentru produs

 

 

CEN

EN 13262:2004+A1:2008

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Roți. Prescripții pentru produs

EN 13262:2004

Nota 2.1

Dată depășită

(31.5.2009)

CEN

EN 13272:2001

Aplicații feroviare. Iluminatul electric pentru materialul rulant din sistemele de transport public

 

 

CEN

EN 13481-1:2002

Aplicații feroviare. Cale. Cerințe de performanță pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiții

 

 

 

EN 13481-1:2002/A1:2006

Nota 3

Dată depășită

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-2:2002

Aplicații feroviare. Cale. Cerințe de performanță pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton

 

 

 

EN 13481-2:2002/A1:2006

Nota 3

Dată depășită

(28.2.2007)

CEN

EN 13481-5:2002

Aplicații feroviare. Cale. Cerințe de performanță pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală

 

 

 

EN 13481-5:2002/A1:2006

Nota 3

Dată depășită

(28.2.2007)

CEN

EN 13674-1:2003+A1:2007

Aplicații feroviare. Cale. Șine. Partea 1: Șine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/m

EN 13674-1:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(31.5.2008)

CEN

EN 13674-2:2006

Aplicații feroviare. Cale. Șine. Partea 2: Șine pentru aparate de cale utilizate în asociere cu șine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46 kg/m

 

 

CEN

EN 13674-3:2006

Aplicații feroviare. Cale. Șine. Partea 3: Contrașine

 

 

CEN

EN 13715:2006

Aplicații feroviare. Osii montate și boghiuri. Roți. Profil de rulare

 

 

CEN

EN 13848-1:2003+A1:2008

Aplicații feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 1: Caracterizarea geometriei căii

EN 13848-1:2003

Nota 2.1

Dată depășită

(31.1.2009)

CEN

EN 13848-5:2008

Aplicații feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 5: Nivele de calitate a geometriei căii

 

 

CEN

EN 14067-5:2006

Aplicații feroviare. Aerodinamică. Partea 5: Cerințe și proceduri de încercare pentru aerodinamica în tunel

 

 

CEN

EN 14363:2005

Aplicații feroviare. Încercări pentru omologarea caracteristicilor de comportare dinamică ale vehiculelor feroviare. Încercări statice și în circulație

 

 

CEN

EN 14531-1:2005

Aplicații feroviare. Metode de calcul al distanțelor de oprire și de încetinire. Metode de calcul al frânării de imobilizare. Partea 1: Algoritmi generali

 

 

CEN

EN 14535-1:2005

Aplicații feroviare. Discuri de frână pentru material rulant feroviar. Partea 1: Discuri de frână montate prin presare la cald sau la rece pe osie purtătoare sau motoare, dimensiuni și cerințe de calitate

 

 

CEN

EN 14601:2005

Aplicații feroviare. Robinete frontale drepte și înclinate pentru conductele generale de frânare și conductele principale

 

 

CEN

EN 14752:2005

Aplicații feroviare. Sisteme de acces lateral

 

 

CEN

EN 14813-1:2006

Aplicații feroviare. Aer condiționat pentru cabine de conducere. Partea 1: Parametri de confort

 

 

CEN

EN 14813-2:2006

Aplicații feroviare. Aer condiționat pentru cabine de conducere. Partea 2: Încercări de tip

 

 

CEN

EN 15020:2006

Aplicații feroviare. Cuplă pentru situații de urgență. Cerințe de performanță, geometria specifică interfeței și metode de încercare

 

 

CEN

EN 15152:2007

Aplicații feroviare. Geamuri frontale pentru cabine de tren

 

 

CEN

EN 15153-1:2007

Aplicații feroviare. Dispozitive externe de avertizare optică și acustică pentru trenurile de mare viteză. Partea 1: Proiectoare, faruri și lămpi finale

 

 

CEN

EN 15153-2:2007

Aplicații feroviare. Dispozitive de avertizare luminoasă și acustică pentru trenurile de mare viteză. Partea 2: Avertizoare sonore

 

 

CEN

EN 15220-1:2008

Aplicații feroviare. Avertizoare de frânare. Partea 1: Avertizoare pneumatice de frânare

 

 

CEN

EN 15227:2008

Aplicații feroviare. Cerințe de securitate pasivă contra coliziunii pentru structurile cutiilor de vehicule feroviare

 

 

CEN

EN 15302:2008

Aplicații feroviare. Metodă de determinare a conicității echivalente

 

 

CEN

EN 15327-1:2008

Aplicații feroviare. Subsistemul semnal de alarmă. Partea 1: Cerințe generale și interfața utilizată de călători a dispozitivului semnal de alarmă

 

 

CEN

EN 15355:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Distribuitoare și robinete de izolare

 

 

CEN

EN 15427:2008

Aplicații feroviare. Controlul frecării roată/șină. Lubrifierea buzei roții

 

 

CEN

EN 15551:2009

Aplicații feroviare. Material rulant feroviar. Tampoane

 

 

CEN

EN 15566:2009

Aplicații feroviare. Material rulant feroviar. Aparate de tracțiune și aparate de legare

 

 

CEN

EN 15595:2009

Aplicații feroviare. Frânare. Protecție împotriva alunecării roții

 

 

CEN

EN 15611:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Relee pneumatice

 

 

CEN

EN 15612:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Ventil accelerator de golire

 

 

CEN

EN 15625:2008

Aplicații feroviare. Frânare. Dispozitive de cântărire variabilă automate

 

 

Cenelec

EN 50119:2001

Aplicații feroviare. Instalații fixe. Linii aeriene de contact pentru tracțiunea electrică

 

 

Cenelec

EN 50122-1:1997

Aplicații feroviare. Instalații fixe. Partea 1: Măsuri de protecție referitoare la securitatea electrică și la legarea la pământ

 

 

Cenelec

EN 50124-1:2001

Aplicații feroviare. Coordonarea izolației. Partea 1: Prescripții fundamentale. Distanțe de izolare prin aer și distanțe de izolare pe suprafață pentru toate echipamentele electrice și electronice

 

 

 

EN 50124-1:2001/A1:2003

Nota 3

Dată depășită

(1.10.2006)

 

EN 50124-1:2001/A2:2005

Nota 3

Dată depășită

(1.5.2008)

Cenelec

EN 50124-2:2001

Aplicații feroviare. Coordonarea izolației. Partea 2: Supratensiuni și protecțiile asociate

 

 

Cenelec

EN 50125-1:1999

Aplicații feroviare. Condiții de mediu pentru echipamente. Partea 1: Echipament la bordul materialului rulant

 

 

Cenelec

EN 50125-3:2003

Aplicații feroviare. Condiții de mediu pentru echipamente. Partea 3: Echipament pentru semnalizare și telecomunicații

 

 

Cenelec

EN 50126-1:1999

Aplicații feroviare. Specificarea și demonstrarea fiabilității, disponibilității, mentenanței și siguranței (FDMS)

 

 

Cenelec

EN 50128:2001

Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicații și de prelucrare de date. Software pentru sisteme de comandă și de protecție feroviare

 

 

Cenelec

EN 50129:2003

Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicații și de prelucrare de date. Sisteme electronice de siguranță pentru semnalizare

 

 

Cenelec

EN 50149:2001

Aplicații feroviare. Instalații fixe. Tracțiune electrică. Fire de contact renurate de cupru și aliaje de cupru

 

 

Cenelec

EN 50155:2001

Aplicații feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant

 

 

 

EN 50155:2001/A1:2002

Nota 3

Dată depășită

(1.9.2005)

Cenelec

EN 50155:2007

Aplicații feroviare. Echipamente electronice utilizate pe materialul rulant

EN 50155:2001

și modificarea sa

Nota 2.1

Dată depășită

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50159-1:2001

Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicații și prelucrare de date. Partea 1: Comunicații de siguranță prin sisteme de transmisie închise

 

 

Cenelec

EN 50159-2:2001

Aplicații feroviare. Sisteme de semnalizare, telecomunicații și prelucrare de date. Partea 2: Comunicații de siguranță prin sisteme de transmisie deschise

 

 

Cenelec

EN 50163:2004

Aplicatii feroviare. Tensiuni de alimentare a retelelor de tractiune electrica

 

 

 

EN 50163:2004/A1:2007

Nota 3

Dată depășită

(1.3.2010)

Cenelec

EN 50206-1:1998

Aplicații feroviare. Material rulant. Pantografe: Caracteristici și încercări. Partea 1: Pantografe pentru vehicule de linii magistrale și principale

 

 

Cenelec

EN 50238:2003

Aplicatii feroviare. Compatibilitatea între materialul rulant si sistemele de detectare a trenului

 

 

Cenelec

EN 50317:2002

Aplicații feroviare. Sisteme de captare a curentului. Prescripții pentru măsurări și validarea măsurărilor interacțiunii dinamice dintre pantograf și linia aeriană de contact

 

 

 

EN 50317:2002/A1:2004

Nota 3

Dată depășită

(1.10.2007)

 

EN 50317:2002/A2:2007

Nota 3

Dată depășită

(1.2.2010)

Cenelec

EN 50367:2006

Aplicații feroviare. Sisteme de captare a curentului. Criterii tehnice pentru interacțiunea dintre pantograf și linia aeriană de contact (realizarea accesului liber)

 

 

Cenelec

EN 50388:2005

Aplicatii feroviare. Alimentare cu energie electrica si material rulant. Criterii tehnice pentru coordonarea între sistemul de alimentare (substatii) si materialul rulant pentru realizarea interoperabilitatii

 

 

Nota 1:

În general, data încetării prezumției de conformitate va fi data retragerii („dow”) stabilită de către Organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

Nota 2.1:

Standardul nou (sau modificat) are aceeași sferă de aplicare ca standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.2:

Noul standard are o sferă de aplicare mai extinsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nota 2.3:

Noul standard are o sferă de aplicare mai restrânsă decât standardul înlocuit. La data menționată standardul înlocuit (parțial) încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru acele produse care intră în sfera de aplicare a noului standard. Prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei pentru produsele care rămân în sfera de aplicare a standardului înlocuit (parțial), dar nu intră în sfera de aplicare a noului standard, nu este afectată.

Nota 3:

În cazul modificărilor, standardul de referință este EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din EN CCCCC:YYYY și modificările sale anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată standardul înlocuit încetează să confere prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

NOTĂ:

Informații cu privire la disponibilitatea standardelor se pot obține fie de la organismele europene de standardizare, fie de la organismele naționale de standardizare, a căror listă este anexată la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și Consiliului (2), modificată prin Directiva 98/48/CE (3).

Standardele armonizate sunt adoptate de către organizațiile europene pentru standardizare în limba engleză (CEN și CENELEC le publică, de asemenea, în franceză și germană). Prin urmare, titlurile standardelor armonizate sunt traduse în toate celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene de către organismele naționale pentru standardizare. Comisia Europeană nu este responsabilă de corectitudinea titlurilor care au fost prezentate pentru publicarea în Jurnalul Oficial.

Publicarea referințelor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu implică faptul că standardele sunt disponibile în toate limbile comunitare.

Această listă înlocuiește toate listele anterioare publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Comisia asigură actualizarea acestei liste.

Mai multe informații despre standardele armonizate se găsesc pe internet la http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm


(1)  OES: Organismul european de standardizare:

CEN: Avenue Marnix 17, 1000, Brussels BELGIUM, Tel. +32 2 5500811; fax +32 2 5500819 (http://www.cen.eu)

CENELEC: Avenue Marnix 17, 1000 Brussels, BELGIUM, Tel. +32 2 5196871; fax +32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)

ETSI: 650, route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492 944200; fax +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

(2)  JO L 204, 21.7.1998, p. 37.

(3)  JO L 217, 5.8.1998, p. 18.


Top