EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0023

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 23/2010 în ceea ce priveşte posibilităţile de pescuit din anumite stocuri de peşte şi ca urmare a încheierii acordurilor bilaterale de pescuit cu Norvegia şi Insulele Feroe pentru 2010

/* COM/2010/0023 final - NLE 2010/0014 */

52010PC0023
[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 1.2.2010

COM(2010)23 final

2010/0014 (NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 23/2010 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit din anumite stocuri de pește și ca urmare a încheierii acordurilor bilaterale de pescuit cu Norvegia și Insulele Feroe pentru 2010

2010/0014 (NLE)

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 23/2010 în ceea ce privește posibilitățile de pescuit din anumite stocuri de pește și ca urmare a încheierii acordurilor bilaterale de pescuit cu Norvegia și Insulele Feroe pentru 2010

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene[1],

întrucât:

1. Regulamentul (UE) nr. 23/2010 al Consiliului[2] stabilește, pentru anul 2010, posibilitățile de pescuit din anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele UE și, pentru navele UE, în apele în care sunt necesare limitări ale capturilor.

2. Posibilitățile de pescuit ale navelor UE în apele Norvegiei și ale Insulelor Feroe și în apele UE, în cazul stocurilor utilizate împreună, gestionate în comun sau care fac obiectul unor schimburi cu aceste țări, precum și posibilitățile de pescuit în apele UE pentru navele sub pavilionul Norvegiei și al Insulelor Feroe, se stabilesc în fiecare an în urma consultării asupra drepturilor de pescuit, organizată în conformitate cu procedura prevăzută în acordurile sau protocoalele privind relațiile de pescuit cu aceste țări[3].

3. Până la încheierea consultărilor privind acordurile cu Norvegia și Insulele Feroe pentru 2010, posibilitățile de pescuit provizorii din stocurile de pește în cauză sunt stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 23/2010.

4. La 15 ianuarie și 26 ianuarie 2010 s-au încheiat consultările cu Insulele Feroe și, respectiv, Norvegia și s-au stabilit acordurile privind posibilitățile de pescuit pentru 2010. În consecință, este necesar să se înlocuiască posibilitățile de pescuit provizorii pentru 2010 din stocurile de pește în cauză, stabilite prin Regulamentul (UE) nr. 23/2010, cu posibilitățile de pescuit corespunzătoare acestor acorduri.

5. La reuniunea sa anuală din 2009, Comisia de Pescuit pentru Oceanul Pacific de Vest și Central a reconfirmat faptul că, începând cu 1 ianuarie 2010, două zone de mare liberă din zona Convenției sunt închise pescuitului de ton obez și ton cu aripioare galbene de către navele cu plasă-pungă. Totodată, comisia a limitat capturile de pește-spadă pentru fiecare membru. Este necesar să se implementeze aceste noi prevederi în legislația UE.

6. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 23/2010 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 23/2010 se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) din articolul 1 se elimină.

2. Se introduce următorul articol 30a:

„Articolul 30a

Zone închise pescuitului cu plasă-pungă

Pescuitul de ton obez și ton cu aripioare galbene de către navele cu plasă-pungă este interzis în următoarele zone de mare liberă:

(a) apele internaționale cuprinse între limitele zonelor economice exclusive ale următoarelor state: Indonezia, Palau, Micronezia și Papua Noua Guinee;

(b) apele internaționale cuprinse între limitele zonelor economice exclusive ale următoarelor state: Micronezia, Insulele Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fiji, Insulele Solomon și Papua Noua Guinee.”

3. Anexa IA se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

4. Anexa IB se înlocuiește cu textul anexei II la prezentul regulament.

5. Anexa IH se înlocuiește cu textul anexei III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Consiliu,

Președintele

Anexa I

Anexa Ia la Regulamentul (UE) nr. 23/2010 se modifică după cum urmează:

(1) rubrica referitoare la specia uva din apele UE din zonele IIa, IIIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Uva Ammodytidae | Zona: | Apele UE din zonele IIa, IIIa și IV(1) (SAN/2A3A4.) |

Danemarca | 167 436 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Regatul Unit | 3 660 |

Germania | 256 |

Suedia | 6 148 |

UE | 177 500 |

Norvegia | 20 000 | (2) |

Feroe | 2 500 | (2) |

TAC | 200 000 |

(1) Minus o fâșie de apă de șase mile de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle și Foula. (2) Cota trebuie pescuită în zona IV.” |

(2) rubrica referitoare la specia brosme din apele UE și internaționale din zonele V, VI și VII se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Brosme Brosme brosme | Zona: | Apele UE și internaționale din zonele V, VI și VII (USK/567EI.) |

Germania | 4 | TAC analitică |

Spania | 14 |

Franța | 172 |

Irlanda | 17 |

Regatul Unit | 83 |

Altele | 4 | (1) |

UE | 294 |

Norvegia(2) | 2 923 | (3)(4) |

TAC | 3 217 |

(1) Numai pentru capturi accidentale. Nu este autorizat pescuitul direcționat în cadrul acestei cote. (2) Această cotă trebuie pescuită în apele UE din zonele IIa, IV, Vb, VI și VII. (3) Din care, în zonele Vb, VI și VII, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii de 25 % per navă. Acest procent poate fi depășit în cursul primelor 24 de ore de la începerea pescuitului într-un perimetru anume. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele Vb, VI și VII nu trebuie să depășească 3000 tone. (4) Inclusiv mihalț-de-mare. Cotele alocate Norvegiei sunt de 6 140 de tone de mihalț-de-mare și 2 923 de tone de brosme, care sunt interschimbabile până la maximum 2 000 de tone și pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele Vb, VI și VII.” |

(3) rubrica referitoare la specia brosme din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Brosme Brosme brosme | Zona: | Apele norvegiene din zona IV (USK/04-N.) |

Belgia | 0 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 165 |

Germania | 1 |

Franța | 0 |

Țările de Jos | 0 |

Regatul Unit | 4 |

UE | 170 |

TAC | Nu se aplică. | ” |

(4) rubrica referitoare la specia hering din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Hering(1) Clupea harengus | Zona: | IIIa (HER/03A.) |

Danemarca | 14 010 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 224 |

Suedia | 14 656 |

UE | 28 890 |

Insulele Feroe | 450 | (2) |

TAC | 33 855 |

(1) Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului de plasă de 32 mm sau mai mare. (2) Cota trebuie pescuită în Skagerrak.” |

(5) rubrica privind specia hering din apele UE din zona IV la nord de 53°30' N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Hering(1) Clupea harengus | Zona: | Apele UE și norvegiene din zona IV la nord de 53°30'N (HER/04A.), (HER/04B.) |

Danemarca | 22 497 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 14 147 |

Franța | 9 653 |

Țările de Jos | 21 581 |

Suedia | 1 672 |

Regatul Unit | 24 223 |

UE | 93 773 |

Norvegia | 47 647 | (2) |

TAC | 164 300 |

(1) Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului de plasă de 32 mm sau mai mare. Statele membre trebuie să informeze Comisia cu privire la debarcările lor de hering, făcând deosebire între zonele IVa și IVb. (2) Poate fi capturat în apele UE. Capturile efectuate în limita acestei cote se scad din cota de TAC a Norvegiei. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate anterior, în zona care urmează nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: |

Apele norvegiene la sud de 62°N (HER/*04N-) |

UE | 50 000” |

(6) rubrica referitoare la specia hering din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Hering Clupea harengus | Zona: | Apele norvegiene la sud de 62°N (HER/04-N.) |

Suedia | 846 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

UE | 846 |

TAC | 164 300 |

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod negru se scad din cota alocată pentru aceste specii.” |

(7) rubrica referitoare la capturile accidentale din specia hering în zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Hering(1) Clupea harengus | Zona: | Capturi accidentale în zona IIIa (HER/03A-BC) |

Danemarca | 6 424 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 57 |

Suedia | 1 034 |

UE | 7 515 |

TAC | 7 515 |

(1) Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm.” |

(8) rubrica referitoare la capturile accidentale din specia hering din apele UE din zona IIa și din zonele IV și VIId se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Hering(1) Clupea harengus | Zona: | Capturi accidentale în zonele IV, VIId și în apele UE din zona IIa (HER/2A47DX) |

Belgia | 67 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 13 008 |

Germania | 67 |

Franța | 67 |

Țările de Jos | 67 |

Suedia | 64 |

Regatul Unit | 247 |

UE | 13 587 |

TAC | 13 587 |

(1) Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm.” |

(9) rubrica referitoare la specia hering din zonele VIId și IVc se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Hering(1) Clupea harengus | Zona: | VIId; IVc (2) (HER/4CXB7D) |

Belgia | 7 100 | (3) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 |

Danemarca | 321 | (3) |

Germania | 202 | (3) |

Franța | 5 235 | (3) |

Țările de Jos | 8 193 | (3) |

Regatul Unit | 1 830 | (3) |

UE | 22 881 |

TAC | 164 300 |

(1) Debarcări de hering capturat cu plase având dimensiunea ochiului de plasă de 32 mm sau mai mare. (2) Cu excepția stocurilor din Blackwater: este vorba de stocul de hering din regiunea maritimă a estuarului Tamisei într-o zonă delimitată de o linie trasată de la Capul Landguard (51°56′ N, 1°19,1′ E) spre sud, până la latitudinea 51°33′ N și de acolo spre vest, către un punct de pe coasta Regatului Unit. (3) Până la 50 % din această cotă poate fi capturată în zona IVb. Utilizarea acestei condiții speciale trebuie însă notificată în prealabil Comisiei (HER/*04B.).” |

(10) rubrica referitoare la specia hering din apele UE și internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Hering Clupea harengus | Zona: | Apele UE și internaționale din zonele Vb, VIb și VIaN (1) (HER/5B6ANB) |

Germania | 2 656 | TAC analitică |

Franța | 503 |

Irlanda | 3 589 |

Țările de Jos | 2 656 |

Regatul Unit | 14 356 |

UE | 23 760 |

Insulele Feroe | 660 | (2) |

TAC | 24 420 |

(1) Este vorba de stocul de hering din zona VIa la nord de 56°00' N și din acea parte a zonei VIa situată la est de 07°00' V și la nord de 55°00' N, exceptând Clyde. (2) Această cotă poate fi capturată doar în zona VIa la nord de 56°30' N.” |

(11) rubrica referitoare la specia cod din Skagerrak se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cod Gadus morhua | Zona: | Skagerrak (COD/03AN.) |

Belgia | 12 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 3 835 | (1) |

Germania | 96 | (1) |

Țările de Jos | 24 | (1) |

Suedia | 671 | (1) |

UE | 4 638 |

TAC | 4 793 |

(1) Utilizarea acestei cote face obiectul condițiilor stabilite la punctul 1 din apendicele la prezenta anexă. ” |

(12) rubrica referitoare la specia cod din apele UE din zona IIa, din zona IV, și din acea parte a zonei IIIa neinclusă în Skagerrak și Kattegat se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cod Gadus morhua | Zona: | Zona IV, apele UE din zona IIa și acea parte din zona IIIa neinclusă în Skagerrak și Kattegat (COD/2A3AX4) |

Belgia | 991 | (1)(2) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 5 696 | (1)(2) |

Germania | 3 612 | (1)(2) |

Franța | 1 225 | (1)(2) |

Țările de Jos | 3 219 | (1)(2) |

Suedia | 38 | (1)(2) |

Regatul Unit | 13 067 | (1)(2) |

UE | 27 848 | (1) |

Norvegia | 5 704 | (3) |

TAC | 33 552 |

(1) Utilizarea acestei cote face obiectul condițiilor stabilite la punctul 1 din apendicele la prezenta anexă. (2) Pe lângă această cotă, statele membre pot permite navelor care participă la inițiativele privind pescuitul cu evidență completă să efectueze capturi suplimentare până la o limită globală de 5% din cota alocată statului membru respectiv, cu condiția ca: nava să utilizeze camere de televiziune cu circuit închis (CCTV), legate de un sistem de senzori, care să înregistreze toate activitățile de pescuit și prelucrare care au loc la bord; toate capturile de cod efectuate de navă să se scadă din cotă, inclusiv speciile situate sub dimensiunea minimă de debarcare; capturile suplimentare să se limiteze la 30% din limita normală de captură aplicabilă unei astfel de nave sau la o cantitate dovedită că asigură evitarea oricărei creșteri a mortalității piscicole la stocul de cod; dacă un stat membru constată că o navă participantă la inițiativă nu respectă condițiile de mai sus, statul membru să-i retragă capturile suplimentare acordate și s-o excludă de la orice participare ulterioară la inițiativă. (3) Poate fi capturat în apele UE. Capturile efectuate în limita acestei cote se scad din cota de TAC a Norvegiei. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate anterior, în zona care urmează nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: |

Apele norvegiene din zona IV (COD/*04N-) |

UE | 24 204” |

(13) rubrica referitoare la specia cod din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cod Gadus morhua | Zona: | Apele norvegiene la sud de 62° N (COD/04-N.) |

Suedia | 382 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96. |

UE | 382 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale de eglefin, polac, merlan și cod negru se scad din cota alocată pentru această specie.” |

(14) rubrica referitoare la specia cod din zona VIId se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cod Gadus morhua | Zona: | VIId (COD/07D.) |

Belgia | 84 | (1)(2) | TAC analitică |

Franța | 1 641 | (1)(2) |

Țările de Jos | 49 | (1)(2) |

Regatul Unit | 181 | (1)(2) |

UE | 1 955 |

TAC | 1 955 |

(1) Utilizarea acestei cote face obiectul condițiilor prezentate la punctul 2 din apendicele la prezenta anexă. (2) Pe lângă această cotă, statele membre pot permite navelor care participă la inițiativele privind pescuitul cu evidență completă să efectueze capturi suplimentare până la o limită globală de 5% din cota alocată statului membru respectiv, cu condiția ca: nava să utilizeze camere de televiziune cu circuit închis (CCTV), legate de un sistem de senzori, care să înregistreze toate activitățile de pescuit și prelucrare care au loc la bord; toate capturile de cod efectuate de navă să se scadă din cotă, inclusiv speciile situate sub dimensiunea minimă de debarcare; capturile suplimentare să se limiteze la 30% din limita normală de captură aplicabilă unei astfel de nave sau la o cantitate dovedită că asigură evitarea oricărei creșteri a mortalității piscicole la stocul de cod; dacă un stat membru constată că o navă participantă la inițiativă nu respectă condițiile de mai sus, statul membru să-i retragă capturile suplimentare acordate și s-o excludă de la orice participare ulterioară la inițiativă.” |

(15) rubrica referitoare la specia pește-undițar din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Pește-undițar Lophiidae | Zona: | Apele norvegiene din zona IV (ANF/04-N.) |

Belgia | 46 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 1 182 |

Germania | 19 |

Țările de Jos | 17 |

Regatul Unit | 276 |

UE | 1 540 |

TAC | Nu se aplică. | ” |

(16) rubrica referitoare la specia eglefin din zona IIIa și din apele UE din zonele IIIb, IIIc și IIId se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Zona: | IIIa, apele UE din zonele IIIb, IIIc și IIId (HAD/3A/BCD) |

Belgia | 9 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 1 551 |

Germania | 99 |

Țările de Jos | 2 |

Suedia | 183 |

UE | 1 844 | (1) |

TAC | 2 201 |

(1) Cota nu include o cantitate estimativă de 264 de tone de capturi accidentale industriale.” |

(17) rubrica referitoare la specia eglefin din apele UE din zona IIa și din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Zona: | IV; apele UE din zona IIa (HAD/2AC4.) |

Belgia | 200 | TAC analitică |

Danemarca | 1 376 |

Germania | 876 |

Franța | 1 526 |

Țările de Jos | 150 |

Suedia | 139 |

Regatul Unit | 22 698 |

UE | 26 965 | (1) |

Norvegia | 8 083 |

TAC | 35 794 |

(1) Cota nu include o cantitate estimativă de 746 de tone de capturi accidentale industriale. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate anterior, în zona care urmează nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: |

Apele norvegiene din zona IV (HAD/*04N-) |

UE | 20 613” |

(18) rubrica referitoare la specia eglefin din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Zona: | Apele norvegiene la sud de 62° N (HAD/04-N.) |

Suedia | 707 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96. |

UE | 707 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale de cod, polac, merlan și cod negru se scad din cota alocată pentru această specie.” |

(19) rubrica referitoare la specia merlan din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Merlan Merlangius merlangus | Zona: | IIIa (WHG/03A.) |

Danemarca | 232 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Țările de Jos | 1 |

Suedia | 25 |

UE | 258 | (1) |

TAC | 1 050 |

(1) Cota nu include o cantitate estimativă de 773 de tone de capturi accidentale industriale.” |

(20) rubrica referitoare la specia merlan din apele UE din zona IIa și din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Merlan Merlangius merlangus | Zona: | IV; apele UE din zona IIa (WHG/2AC4.) |

Belgia | 236 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 1 022 | (1) |

Germania | 266 | (1) |

Franța | 1 536 | (1) |

Țările de Jos | 591 | (1) |

Suedia | 2 | (1) |

Regatul Unit | 7 391 | (1) |

UE | 11 044 | (2) |

Norvegia | 790 | (3) |

TAC | 12 897 |

(1) Utilizarea acestei cote face obiectul condițiilor stabilite la punctul 3 din apendicele la prezenta anexă. (2) Cota nu include o cantitate estimativă de 1 063 de tone de capturi accidentale industriale. (3) Poate fi capturat în apele UE. Capturile efectuate în limita acestei cote se scad din cota de TAC a Norvegiei. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate anterior, în zona care urmează nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: |

Apele norvegiene din zona IV (WHG/*04N-) |

UE | 8 203” |

(21) rubrica referitoare la speciile merlan și polac din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specii: | Merlan și polac Merlangius merlangus și Pollachius pollachius | Zona: | Apele norvegiene la sud de 62° N (W/P/04-N.) |

Suedia | 190 | (1) | TAC de precauție |

UE | 190 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin și cod negru se scad din cota alocată pentru aceste specii. |

(22) rubrica referitoare la specia putasu din apele norvegiene din zonele II și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Putasu Micromesistius poutassou | Zona: | Apele norvegiene din zonele II și IV (WHB/4AB-N.) |

Danemarca | 1 900 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 847/96. |

Regatul Unit | 100 |

UE | 2 000 |

TAC | 540 000 |

” |

(23) rubrica referitoare la specia putasu din apele UE și internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Putasu Micromesistius poutassou | Zona: | Apele UE și internaționale din zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII și XIV (WHB/1X14) |

Danemarca | 10 128 | (1)(2) | TAC analitică |

Germania | 3 938 | (1)(2) |

Spania | 8 586 | (1)(2) |

Franța | 7 048 | (1)(2) |

Irlanda | 7 843 | (1)(2) |

Țările de Jos | 12 350 | (1)(2) |

Portugalia | 798 | (1)(2) |

Suedia | 2 505 | (1)(2) |

Regatul Unit | 13 141 | (1)(2) |

UE | 66 337 | (1)(2) |

Norvegia | 59 900 | (3) (4) |

Insulele Feroe | 9 000 | (5) (6) |

TAC | 540 000 |

(1) Din care maximum 68 % poate fi pescuit în zona economică norvegiană sau în zona de pescuit din jurul Insulei Jan Mayen (WHB/*NZJM1). (2) Poate fi pescuit în apele feroeze în limitele cantității globale de acces de 14 000 de tone disponibilă pentru UE (WHB/*05B-F). (3) Poate fi pescuit în apele UE în zonele II, IVa, VIa la nord de 56°30 N, VIb și VII la vest de 12° V. (WHB/*8CX34). Capturile din zona IVa nu pot depăși 40 000 de tone. (4) Din care maximum 500 de tone pot fi formate din argentină (Argentina spp.). (5) Capturile de putasu pot include capturi inevitabile de argentină (Argentina spp.) (6) Această cotă trebuie pescuită în apele UE din zonele II, IVa, V, VIa la nord de 56°30' N, VIb și VII la vest de 12° V. Capturile din zona IVa nu pot depăși 2 250 de tone. ” |

(24) rubrica referitoare la specia putasu din zonele VIIIc, IX și X și din apele UE din zona CECAF 34.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Putasu Micromesistius poutassou | Zona: | VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) |

Spania | 11 096 | TAC analitică |

Portugalia | 2 774 |

UE | 13 870 | (1)(2) |

TAC | 540 000 |

(1) Din care până la 68 % poate fi pescuit în zona economică exclusivă norvegiană sau în zona de pescuit din jurul Insulei Jan Mayen (WHB/*NZJM2). (2) Poate fi pescuit în apele feroeze în limitele cantității globale de acces de 14 000 de tone disponibilă pentru UE (WHB/*05B-F). |

(25) rubrica referitoare la specia putasu din apele UE din zonele II, IVa, V, VI la nord de 56°30 N și VII la vest de 12° V se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Putasu Micromesistius poutassou | Zona: | Apele UE din zonele II, IVa, V, VI la nord de 56°30 N și VII la vest de 12° V (WHB/24A567) |

Norvegia | 87 011 | (1) (2) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Insulele Feroe | 14 000 | (3)(4) |

TAC | 540 000 |

(1) Se scad din limitele de captură alocate Norvegiei, stabilite prin acordul statelor de coastă. (2) Capturile din zona IV nu pot depăși 21 753 de tone, adică 25 % din limita de acces a Norvegiei. (3) Se scad din limitele de captură alocate Insulelor Feroe, stabilite prin acordul statelor de coastă. (4) Poate fi pescuit și în zona VIb. Capturile din zona IV nu pot depăși 3 500 tone. |

(26) rubrica referitoare la specia mihalț-de-mare albastru din apele UE și internaționale din zonele VI și VII se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Mihalț-de-mare albastru Molva dypterygia | Zona: | Apele UE și internaționale din zonele VI, VII (BLI/67-) |

Germania | 15 | TAC analitică |

Estonia | 2 |

Spania | 47 |

Franța | 1 082 |

Irlanda | 4 |

Lituania | 1 |

Polonia | 0 |

Regatul Unit | 275 |

Altele | 4 | (1) |

UE | 1 432 |

Norvegia | 150 | (2) |

Insulele Feroe | 150 | (3) |

TAC | 1 732 |

(1) Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote. (2) Această cotă trebuie pescuită în apele UE din zonele IIa, IV, Vb, VI și VII. (3) Capturile accidentale de grenadier de piatră și sabie neagră se scad din această cotă. Această cotă trebuie pescuită în apele UE din zona IVa la nord de 56°30'N și VIb.” |

(27) rubrica referitoare la specia mihalț-de-mare din apele UE și internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Mihalț-de-mare Molva molva | Zona: | Apele UE și internaționale din zonele VI, VII, VIII, IX, X, XII și XIV (LIN/6X14.) |

Belgia | 29 | TAC analitică |

Danemarca | 5 |

Germania | 107 |

Spania | 2 156 |

Franța | 2 299 |

Irlanda | 576 |

Portugalia | 5 |

Regatul Unit | 2 646 |

UE | 7 824 |

Norvegia | 6 140 | (1)(2) |

Insulele Feroe | 200 | (3)(4) |

TAC | 14 164 |

(1) Din care, în zonele Vb, VI și VII, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii de 25 % pentru fiecare navă. Acest procent poate fi însă depășit în cursul primelor 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un perimetru anume. Capturile accidentale totale din alte specii în zonele VI și VII nu pot depăși 3 000 de tone. (2) Inclusiv brosme. Cotele alocate Norvegiei sunt de 6 140 de tone de mihalț-de-mare și 2 923 de tone de brosme, care sunt interschimbabile până la maximum 2 000 de tone și pot fi pescuite exclusiv cu paragate în zonele Vb, VI și VII. (3) Inclusiv brosme. Această cotă trebuie pescuită în zonele VIb și VIa la nord de 56° 30' N. (4) Din care, în zonele VIa și VIb, sunt autorizate în orice moment capturi accidentale din alte specii de 20 % pentru fiecare navă. Acest procent poate fi însă depășit în cursul primelor 24 de ore de la începerea activităților de pescuit într-un perimetru anume. Capturile accidentale totale din alte specii în zona VI nu pot depăși 75 de tone.” |

(28) rubrica referitoare la specia mihalț-de-mare din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Mihalț-de-mare Molva molva | Zona: | Apele norvegiene din zona IV (LIN/04-N.) |

Belgia | 6 | TAC analitică |

Danemarca | 747 |

Germania | 21 |

Franța | 8 |

Țările de Jos | 1 |

Regatul Unit | 67 |

UE | 850 |

TAC | Nu se aplică. |

(29) rubrica referitoare la specia langustină din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Langustină Nephrops norvegicus | Zona: | Apele norvegiene din zona IV (NEP/04-N.) |

Danemarca | 1 135 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 1 |

Regatul Unit | 64 |

UE | 1 200 |

TAC | Nu se aplică. | ” |

”” |

(30) rubrica referitoare la specia crevete nordic din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Crevete nordic Pandalus borealis | Zona: | IIIa (PRA/03A.) |

Danemarca | 3 401 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Suedia | 1 832 |

UE | 5 233 |

TAC | 9 800 | ” |

(33) rubrica referitoare la specia crevete nordic din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Crevete nordic Pandalus borealis | Zona: | Apele norvegiene la sud de 62° N (PRA/04-N.) |

Danemarca | 420 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Suedia | 138 | (1) |

UE | 558 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod negru se scad din cotele alocate pentru această specie.” |

(32) rubrica referitoare la specia cambulă de Baltica din Skagerrak se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cambulă de Baltica Pleuronectes platessa | Zona: | Skagerrak (PLE/03AN.) |

Belgia | 56 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 7 280 |

Germania | 37 |

Țările de Jos | 1 400 |

Suedia | 390 |

UE | 9 163 |

TAC | 9 350 | ” |

(33) rubrica referitoare la specia cambulă de Baltica din Kattegat se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cambulă de Baltica Pleuronectes platessa | Zona: | Kattegat (PLE/03AS.) |

Danemarca | 1 040 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 12 |

Suedia | 117 |

UE | 1 169 |

TAC | 1 169 | ” |

(34) rubrica referitoare la specia cambulă de Baltica din apele UE din zona IIa, din zona IV și din acea parte a zonei IIIa neinclusă în Skagerrak și Kattegat se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cambulă de Baltica Pleuronectes platessa | Zona: | IV; apele UE din zona IIa; acea parte din zona IIIa neinclusă în Skagerrak și Kattegat (PLE/2A3AX4) |

Belgia | 3 665 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 11 911 |

Germania | 3 436 |

Franța | 687 |

Țările de Jos | 22 907 |

Regatul Unit | 16 951 |

UE | 59 557 |

Norvegia | 4 268 |

TAC | 63 825 |

(1(1) |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate anterior, în zona care urmează nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: |

UE | Apele norvegiene din zona IV (PLE/*04N-) |

UE | 24 439” |

(35) rubrica referitoare la specia cod negru din zona IIIa, din apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc, IIId și din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cod negru Pollachius virens | Zona: | IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId (POK/2A34.) |

Belgia | 37 | TAC analitică |

Danemarca | 4 357 |

Germania | 11 002 |

Franța | 25 891 |

Țările de Jos | 110 |

Suedia | 599 |

Regatul Unit | 8 435 |

UE | 50 431 |

Norvegia | 56 613 | (1) |

TAC | 107 044 |

(1) Poate fi capturat numai în apele UE din zonele IV și IIIa. Capturile din această cotă se scad din cota de TAC a Norvegiei.” |

(36) rubrica referitoare la specia cod negru din zona VI și din apele UE și internaționale din zonele Vb, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cod negru Pollachius virens | Zona: | VI; apele UE și internaționale din zonele Vb, XII și XIV (POK/561214) |

Germania | 284 | TAC analitică |

Franța | 2 819 |

Irlanda | 391 |

Regatul Unit | 3 039 |

UE | 6 533 |

TAC | 11 106 | ” |

(37) rubrica referitoare la specia cod negru din apele norvegiene la sud de 62° N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cod negru Pollachius virens | Zona: | Apele norvegiene la sud de 62°N (POK/04-N.) |

Suedia | 880 | (1) | TAC analitică |

UE | 880 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin, polac și merlan se scad din cota alocată pentru această specie.” |

(38) rubrica referitoare la specia halibut negru din apele UE din zonele IIa și IV și din apele UE și internaționale din zonele Vb și VI se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Halibut negru Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | Apele UE din zonele IIa și IV; apele UE și internaționale din zonele Vb și VI (GHL/2A-C46) |

Danemarca | 3 | TAC analitică |

Germania | 5 |

Estonia | 3 |

Spania | 3 |

Franța | 49 |

Irlanda | 3 |

Lituania | 3 |

Polonia | 3 |

Regatul Unit | 189 |

UE | 262 | (1) |

TAC | 612 |

(1) Din care 350 de tone sunt alocate Norvegiei și trebuie capturate în apele UE din zonele IIa și VI. În zona VI, această cantitate poate fi pescuită numai cu paragate.” |

(39) rubrica referitoare la specia macrou din zona IIIa și din apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc, IIId și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Macrou Scomber scombrus | Zona: | IIIa și IV; apele UE din zonele IIa, IIIb, IIIc și IIId (MAC/2A34.) |

Belgia | 475 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 12 529 | (1) |

Germania | 495 |

Franța | 1 496 |

Țările de Jos | 1 507 |

Suedia | 4 485 | (2)(3) |

Regatul Unit | 1 395 |

UE | 22 382 | (2)(4) |

Norvegia | 103 374 | (5) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) În conformitate cu Declarația Consiliului și a Comisiei formulată la Consiliul miniștrilor pescuitului din 14–15 decembrie 2009 cu privire la pescuitul în apele norvegiene, în apele UE din această zonă TAC, se poate pescui o cantitate suplimentară de 7 352 de tone, corespunzătoare cotei neutilizate pe 2009 din această specie din apele norvegiene din zona IV. (2) Cota include 242 de tone care trebuie pescuite în apele norvegiene la sud de 62°N (MAC/*04N-). (3) La pescuitul în apele norvegiene, capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod negru se scad din cotele alocate pentru această specie. (4) Se poate pescui și în apele norvegiene din zona IVa. (5) Se scade din cota de TAC alocată Norvegiei (cota de acces). Include partea Norvegiei din TAC pentru Marea Nordului în cantitate de 39 054 de tone. Această cotă poate fi pescuită numai în zona IVa, cu excepția unei cantități de 3 000 de tone care poate fi pescuită în zona IIIa. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate mai sus, în zonele specificate pot fi capturate cel mult cantitățile de mai jos: |

IIIa (MAC/*03A.) | IIIa și IVbc (MAC/*3A4BC) | IVb (MAC/*04B.) | IVc (MAC/*04C.) | VI; apele internaționale din zona IIa, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2010 (MAC/*2A6.) |

Danemarca | 4 130 | 5 360 |

Franța | 490 |

Țările de Jos | 490 |

Suedia | 390 | 10 |

Regatul Unit | 490 |

Norvegia | 3 000 |

” |

(40) rubrica referitoare la specia macrou din zonele VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe, din apele UE și internaționale din zona Vb și din apele internaționale din zonele IIa, XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Macrou Scomber scombrus | Zona: | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apele UE și internaționale din zona Vb și apele internaționale din zonele IIa, XII și XIV (MAC/2CX14-) |

Germania | 18 793 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Spania | 20 |

Estonia | 156 |

Franța | 12 530 |

Irlanda | 62 641 |

Letonia | 115 |

Lituania | 115 |

Țările de Jos | 27 405 |

Polonia | 1 323 |

Regatul Unit | 172 268 |

UE | 295 366 |

Norvegia | 11 626 | (1) |

Insulele Feroe | 4 536 | (2) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Poate fi pescuit numai în zonele IIa, VIa la nord de 56°30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf și VIIh. (2) Poate fi pescuit numai în zona VIa la nord de 56°30' N și în zonele VIIe, VIIf și VIIh. Poate fi pescuit în apele UE din zona IVa la nord de 59° N în perioadele 1 ianuarie - 15 februarie și 1 septembrie - 31 decembrie. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate mai sus, în zona specificată nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos și numai în perioadele 1 ianuarie - 15 februarie și 1 septembrie - 31 decembrie. |

IVa (MAC/*04A-C) | Apele norvegiene din zona IVa (MAC/**04N-) |

Germania | 7 561 | 5 183 |

Franța | 5 041 | 3 456 |

Irlanda | 25 204 | 17 278 |

Țările de Jos | 11 027 | 7 559 |

Regatul Unit | 69 313 | 47 516 |

UE UE | 118 146 | 80 992 |

” |

(41) rubrica referitoare la specia macrou din zonele VIIIc, IX și X și din apele UE din zona CECAF 34.1.1 se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Macrou Scomber scombrus | Zona: | VIIIc, IX și X; apele UE din zona CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) |

Spania | 27 919 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 185 | (1) |

Portugalia | 5 771 | (1) |

UE | 33 875 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Cantitățile care fac obiectul unor schimburi cu alte state membre pot fi capturate în zonele VIIIa, VIIIb și VIIId (MAC/*8ABD.), Cantitățile oferite la schimb de Spania, Portugalia sau Franța pentru a fi capturate în zonele VIIIa, VIIIb și VIIId nu vor depăși 25 % din cotele statului membru donator. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate anterior, în zona care urmează nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: |

VIIIb (MAC/*08B.) |

Spania | 2 345 |

Franța | 16 |

Portugalia | 484 | ” | ” |

(42) rubrica referitoare la specia limbă-de-mare comună din apele UE din zonele II și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Limbă-de-mare Solea solea | Zona: | apele UE din zonele II și IV (SOL/24.) |

Belgia | 1 171 | TAC analitică |

Danemarca | 535 |

Germania | 937 |

Franța | 234 |

Țările de Jos | 10 571 |

Regatul Unit | 602 |

UE | 14 050 |

Norvegia | 50 | (1) |

TAC | 14 100 |

(1) Poate fi pescuit numai în apele UE din zona IV.” |

(43) rubrica referitoare la specia șprot din zona IIIa se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Șprot Sprattus sprattus | Zona: | IIIa (SPR/03A.) |

Danemarca | 34 843 | TAC de precauție |

Germania | 73 |

Suedia | 13 184 |

UE | 48 100 |

TAC | 52 000 |

(44) rubrica referitoare la specia șprot din apele UE din zonele IIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Șprot Sprattus sprattus | Zona: | Apele UE din zonele IIa și IV (SPR/2AC4-C) |

Belgia | 1 730 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 136 883 |

Germania | 1 730 |

Franța | 1 730 |

Țările de Jos | 1 730 |

Suedia | 1 330 | (1) |

Regatul Unit | 5 707 |

UE | 150 840 |

Norvegia | 10 000 | (2) |

Insulele Feroe | 9 160 | (3) (4) |

TAC | 170 000 | (5) |

(1) Inclusiv uva. (2) Poate fi pescuit numai în apele UE din zona IV. (3) Poate fi pescuit în zonele IV și VIa la nord de 56°30' N. Orice captură accidentală de putasu se scade din cota de putasu stabilită pentru zonele VIa, VIb și VII. (4) 1 832 de tone pot fi capturate ca hering, folosind plase cu dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm. Dacă se epuizează cota de 1 832 de tone de hering, pescuitul cu plase având dimensiunea ochiului mai mică de 32 mm este total interzis. (5) TAC preliminară. Nivelul final al TAC va fi stabilit ținând seama de noile recomandări științifice în prima jumătate a anului 2010.” |

(45) rubrica referitoare la specia stavrid negru din apele UE din zonele IVb, IVc și VIId se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Stavrid negru Trachurus spp. | Zona: | Apele UE din zonele IVb, IVc, VIId (JAX/4BC7D) |

Belgia | 48 | TAC analitică |

Danemarca | 20 875 |

Germania | 1 843 | (1) |

Spania | 388 |

Franța | 1 732 | (1) |

Irlanda | 1 313 |

Țările de Jos | 12 568 | (1) |

Portugalia | 44 |

Suedia | 75 |

Regatul Unit | 4 968 | (1) |

UE | 43 854 |

Norvegia | 3600 | (2) |

TAC | 47 454 |

(1) Până la 5% din această cotă pescuită în zona VIId se poate considera ca pescuită în cadrul cotei aferente apelor UE din zonele IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId și VIIIe; apelor UE și internaționale din zona Vb și apelor internaționale din zonele XII și XIV. Utilizarea acestei condiții speciale trebuie însă notificată în prealabil Comisiei (JAX/*2A-14). (2) Poate fi pescuit în apele UE din zona IVa (JAX/*04A.).” |

(46) rubrica referitoare la specia stavrid negru din apele UE din zonele IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, b, d, e; din apele UE și internaționale din zona Vb și din apele internaționale din zonele XII și XIV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Stavrid negru Trachurus spp. | Zona: | Apele UE din zonele IIa, IVa, VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, b, d, e; apele UE și internaționale din zona Vb și apele internaționale din zonele XII și XIV (JAX/2CX14-) |

Danemarca | 15 691 | (1) | TAC analitică |

Germania | 12 243 | (1) (2) |

Spania | 16 699 |

Franța | 6 301 | (1) (2) |

Irlanda | 40 775 | (1) |

Țările de Jos | 49 123 | (1) (2) |

Portugalia | 1 609 |

Suedia | 675 | (1) |

Regatul Unit | 14 765 | (1) (2) |

UE | 157 881 |

Insulele Feroe | 2 000 | (3) |

TAC | 159 881 |

(1) Până la 5% din această cotă pescuită în apele UE din zonele IIa sau IVa până la 30 iunie se poate considera ca pescuită în cadrul cotei aferente apelor UE din zonele IVb, IVc și VIId. Utilizarea acestei condiții speciale trebuie însă notificată în prealabil Comisiei (JAX/*4BC7D). (2) Până la 5% din această cotă poate fi pescuită în zona VIId. Utilizarea acestei condiții speciale trebuie însă notificată în prealabil Comisiei (JAX/*07D.). (3) Poate fi pescuit numai în zonele IVa, VIa la nord de 56°30' N, VIIe, VIIf și VIIh (JAX/*46A7H).” |

(47) rubrica referitoare la specia merluciu norvegian din zona IIIa și din apele UE din zonele IIa și IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Merluciu norvegian Trisopterus esmarki | Zona: | IIIa; apele UE din zonele IIa și IV (NOP/2A3A4.) |

Danemarca | 116 642 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 22 | (1) |

Țările de Jos | 86 | (1) |

UE | 75 000 |

Norvegia | 6 000 | (2) |

TAC | 8 1000 |

(1) Cota poate fi pescuită numai în apele UE din zonele IIa, IIIa și IV. (2) Această cotă poate fi pescuită numai în zonele IV și VIa la nord de 56°30' N.” |

(48) rubrica referitoare la specia merluciu norvegian din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Merluciu norvegian Trisopterus esmarki | Zona: | Apele norvegiene din zona IV (NOP/04-N.) |

Danemarca | 950 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Regatul Unit | 50 | (1) |

UE | 1 000 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Inclusiv stavridul negru care nu se poate separa din amestec.” |

(49) rubrica referitoare la specia pește industrial din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Pește industrial | Zona: | Apele norvegiene din zona IV (I/F/04-N.) |

Suedia | 800 | (1) (2) | TAC de precauție Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

UE | 800 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale de cod, eglefin, polac, merlan și cod negru se scad din cotele alocate pentru aceste specii. (2) Din care maximum 400 de tone de stavrid negru.” |

(50) rubrica referitoare la cota combinată din apele UE din zonele Vb, VI și VII se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Cotă combinată | Zona: | Apele UE din zonele Vb, VI și VII (R/G/5B67-C) |

UE | Nu se aplică. | TAC de precauție Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Norvegia | 140 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturat numai cu paragate, inclusiv speciile grenadier, Macrouridae, Mora mora și Phycis blennoides.” |

(51) rubrica referitoare la alte specii din apele norvegiene din zona IV se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Alte specii | Zona: | Apele norvegiene din zona IV (OTH/04-N.) |

Belgia | 27 | TAC de precauție Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Danemarca | 2 500 |

Germania | 282 |

Franța | 116 |

Țările de Jos | 200 |

Suedia | Nu se aplică. | (1) |

Regatul Unit | 1 875 |

UE | 5 000 | (2) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Cotă de „alte specii” pe care Norvegia o alocă tradițional Suediei. (2) Inclusiv activități de pescuit nespecificate; pot fi introduse excepții în urma unor consultări, dacă este cazul.” |

(52) rubrica referitoare la alte specii din apele UE din zonele IIa, IV și VIa la nord de 56°30' N se înlocuiește cu următorul text:

„Specia: | Alte specii | Zona: | Apele UE din zonele IIa, IV și VIa la nord de 56°30' N (OTH/2A46AN) |

UE | Nu se aplică. |

Norvegia | 2 720 | (1) (2) |

Insulele Feroe | 150 | (3) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Limitat la IIa și IV. (2) Inclusiv activități de pescuit nespecificate; pot fi introduse excepții în urma unor consultări, dacă este cazul. (3) Limitat la capturile accidentale de păstrăv argintiu în zonele IV și VIa la nord de 56° 30' N.” |

Anexa II

Anexa IB la Regulamentul (UE) nr. 23/2010 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IB

ATLANTICUL DE NORD-EST ȘI GROENLANDAZonele ICES I, II, V, XII, XIV și apele groenlandeze din zonele NAFO 0 și 1

„Specia: | Chionoecetes Chionoecetes spp. | Zona: | Apele groenlandeze din zonele NAFO 0 și 1 (PCR/N01GRN) |

Irlanda | 62 |

Spania | 437 |

UE | 500 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Hering Clupea harengus | Zona: | Apele UE și internaționale din zonele I și II (HER/1/2.) |

Belgia | 34 | (1) | TAC analitică |

Danemarca | 33 079 | (1) |

Germania | 5 793 | (1) |

Spania | 109 | (1) |

Franța | 1 427 | (1) |

Irlanda | 8 563 | (1) |

Țările de Jos | 11 838 | (1) |

Polonia | 1 674 | (1) |

Portugalia | 109 | (1) |

Finlanda | 512 | (1) |

Suedia | 12 257 | (1) |

Regatul Unit | 21 148 | (1) |

UE | 96 543 | (1) |

Norvegia | 86 889 | (2) |

TAC | 1 483 000 |

(1) Odată cu raportarea capturilor către Comisia Europeană, se vor raporta și cantitățile pescuite în fiecare din următoarele zone: zona de reglementare NEAFC, apele UE, apele feroeze, apele norvegiene, zona de pescuit din jurul Insulei Jan Mayen și zona de pescuit protejată din jurul Svalbard. (2) Capturile din această cotă se scad din cota de TAC alocată Norvegiei (cotă de acces). Această cotă poate fi pescuită în apele UE la nord de 62° N. |

Condiție specială: |

În limitele cotelor menționate anterior, în zona care urmează nu se pot pescui cantități mai mari decât cele indicate mai jos: |

Apele norvegiene situate la nord de paralela 62° N și zona de pescuit din jurul Insulei Jan Mayen (HER/*2AJMN) |

Belgia | 30 | (3) |

Danemarca | 29 771 | (3) |

Germania | 5 214 | (3) |

Spania | 98 | (3) |

Franța | 1 284 | (3) |

Irlanda | 7 707 | (3) |

Țările de Jos | 10 654 | (3) |

Polonia | 1 507 | (3) |

Portugalia | 98 | (3) |

Finlanda | 461 | (3) |

Suedia | 11 032 | (3) |

Regatul Unit | 19 033 | (3) |

(3) Atunci când suma capturilor din toate statele membre atinge 86 889 de tone, nu se mai autorizează alte capturi. |

„Specia: | Cod Gadus morhua | Zona: | Apele norvegiene din zonele I și II (COD/1N2AB.) |

Germania | 2 423 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Grecia | 300 |

Spania | 2 702 |

Irlanda | 300 |

Franța | 2 224 |

Portugalia | 2 702 |

Regatul Unit | 9 398 |

UE | 20 050 |

TAC | 594 000 |

„Specia: | Cod Gadus morhua | Zona: | Apele groenlandeze din zonele NAFO 0 și 1; apele groenlandeze din zonele V și XIV (COD/N01514) |

Germania | 1 636 | (1) (2) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Regatul Unit | 364 | (1) (2) |

UE | 2 500 | (1) (2) (3) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Poate fi pescuit la sud de 61° N în Groenlanda de vest și la sud de 62° N în Groenlanda de est. (2) Navele vor avea la bord un observator științific. (3) Din care 500 de tone sunt alocate Norvegiei. Poate fi pescuit numai la sud de 62º N în zonele XIV și Va și la sud de 61º N în zona NAFO 1. |

„Specia: | Cod Gadus morhua | Zona: | I și IIb (COD/1/2B.) |

Germania | 3 928 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Spania | 10 155 |

Franța | 1 676 |

Polonia | 1 838 |

Portugalia | 2 144 |

Regatul Unit | 2 515 |

Toate statele membre | 100 | (1) |

UE | 22 356 | (2) |

TAC | 594 000 |

(1) Cu excepția Germaniei, a Spaniei, a Franței, a Poloniei, a Portugaliei și a Regatului Unit. (2) Repartizarea părții din stocul de cod disponibil pentru Comunitate în zonele Spitzberg și Insula Urșilor nu prejudiciază, în niciun fel, drepturile și obligațiile care decurg din Tratatul de la Paris din 1920. |

„Specii: | Cod și eglefin Gadus morhua și Melanogrammus aeglefinus | Zona: | Apele feroeze din zona Vb (C/H/05B-F.) |

Germania | 10 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 60 |

Regatul Unit | 430 |

UE | 500 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Halibut de Atlantic Hippoglossus hippoglossus | Zona: | Apele groenlandeze din zonele V și XIV (HAL/514GRN) |

Portugalia | 1 000 | (1) |

UE | 1 075 | (2) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Poate fi pescuit de maxim 6 nave UE cu paragate de fund pentru demersale a căror specie-țintă este halibutul de Atlantic. Capturile de specii asociate se scad din această cotă. (2) Din care 75 de tone de pescuit exclusiv cu paragate sunt alocate Norvegiei. |

„Specia: | Halibut de Atlantic Hippoglossus hippoglossus | Zona: | Apele groenlandeze din zonele NAFO 0 și 1 (HAL/N01GRN) |

UE | 75 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Din care 75 de tone de pescuit exclusiv cu paragate sunt alocate Norvegiei. |

„Specia: | Capelin Mallotus villosus | Zona: | IIb (CAP/02B.) |

UE | 0 |

TAC | 0 |

„Specia: | Capelin Mallotus villosus | Zona: | apele groenlandeze din zonele V și XIV (CAP/514GRN) |

Toate statele membre | 0 |

UE | 0 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Zona: | Apele norvegiene din zonele I și II (HAD/1N2AB.) |

Germania | 439 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 264 |

Regatul Unit | 1 347 |

UE | 2 050 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Putasu Micromesistius poutassou | Zona: | Apele feroeze (WHB/2A4AXF) |

Danemarca | 1 188 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 81 |

Franța | 130 |

Țările de Jos | 113 |

Regatul Unit | 1 188 |

UE | 2 700 |

TAC | 540 000 | (1) |

(1) TAC convenită de UE, Insulele Feroe, Norvegia și Islanda. |

„Specii: | Mihalț-de-mare și mihalț-de-mare albastru Molva molva și Molva dypterygia | Zona: | Apele feroeze din zona Vb (B/L/05B-F.) |

Germania | 791 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 1 755 |

Regatul Unit | 154 |

UE | 2 700 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale de maxim 952 de tone de grenadier de piatră și sabie neagră se scad din această cotă. |

„Specia: | Crevete nordic Pandalus borealis | Zona: | Apele groenlandeze din zonele V și XIV (PRA/514GRN) |

Danemarca | 1 282 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 1 282 |

UE | 7 000 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Din care 3 100 de tone sunt alocate Norvegiei și 1 335 de tone Insulelor Feroe. |

„Specia: | Crevete nordic Pandalus borealis | Zona: | Apele groenlandeze din zonele NAFO 0 și 1 (PRA/N01GRN) |

Danemarca | 2 000 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 2 000 |

UE | 4 000 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Cod negru Pollachius virens | Zona: | Apele norvegiene din zonele I și II (POK/1N2AB.) |

Germania | 2 400 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 386 |

Regatul Unit | 214 |

UE | 3 000 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Cod negru Pollachius virens | Zona: | Apele internaționale din zonele I și II (POK/1/2INT) |

UE | 0 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Cod negru Pollachius virens | Zona: | Apele feroeze din zona Vb (POK/05B-F.) |

Belgia | 49 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 301 |

Franța | 1 463 |

Țările de Jos | 49 |

Regatul Unit | 563 |

UE | 2 425 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Halibut negru Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | Apele norvegiene din zonele I și II (GHL/1N2AB.) |

Germania | 25 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Regatul Unit | 25 | (1) |

UE | 50 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Numai pentru capturi accidentale. |

„Specia: | Halibut negru Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | Apele internaționale din zonele I și II (GHL/1/2INT) |

UE | 0 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Halibut negru Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | Apele groenlandeze din zonele V și XIV (GHL/514GRN) |

Germania | 6 271 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Regatul Unit | 330 |

UE | 7 500 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Din care 824 de tone sunt alocate Norvegiei și 75 de tone sunt alocate Insulelor Feroe. |

„Specia: | Halibut negru Reinhardtius hippoglossoides | Zona: | Apele groenlandeze din zonele NAFO 0 și 1 (GHL/N01GRN) |

Germania | 1 850 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

UE | 2 800 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Din care 800 de tone sunt alocate Norvegiei și 150 de tone sunt alocate Insulelor Feroe. Poate fi pescuit numai în zona NAFO 1. |

„Specia: | Macrou Scomber scombrus | Zona: | Apele norvegiene din zona IIa (MAC/02A-N.) |

Danemarca | 11 626 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

UE | 11 626 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Poate fi pescuit și în apele norvegiene din zona IV și în apele internaționale din zona IIa (MAC/*4N-2A). |

„Specia: | Macrou Scomber scombrus | Zona: | Apele feroeze din zona Vb (MAC/05B-F.) |

Danemarca | 3 765 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

UE | 3 765 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Poate fi pescuit numai în apele UE din zona IVa (MAC/*04A.). |

„Specia: | Sebastă Sebastes spp. | Zona: | Apele UE și internaționale din zona V; apele internaționale din zonele XII și XIV (RED/51214.) |

Estonia | 210 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 4 266 |

Spania | 749 |

Franța | 398 |

Irlanda | 1 |

Letonia | 76 |

Țările de Jos | 2 |

Polonia | 384 |

Portugalia | 896 |

Regatul Unit | 10 |

UE | 6 992 | (1) |

TAC | 46 000 |

(1) În zona cuprinsă între coordonatele de mai jos, nu se poate pescui mai mult de 70 % din cotă, iar în perioada 1 aprilie - 10 mai, nu se poate pescui mai mult de 15 % din cotă. (RED/*5X14.). |

Punctul nr. | Latitudine N | Longitudine V |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

„Specia: | Sebastă Sebastes spp. | Zona: | Apele norvegiene din zonele I și II (RED/1N2AB.) |

Germania | 766 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Spania | 95 | (1) |

Franța | 84 | (1) |

Portugalia | 405 | (1) |

Regatul Unit | 150 | (1) |

UE | 1 500 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Numai capturi accidentale. |

„Specia: | Sebastă Sebastes spp. | Zona: | Apele internaționale din zonele I și II (RED/1/2INT) |

UE | Nu se aplică. | (1)(2) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

TAC | 8 600 |

(1) Se va pescui numai în perioada 15 august - 30 noiembrie 2010. Pescuitul se va închide în momentul utilizării complete a TAC de către părțile contractante la NEAFC. Comisia informează statele membre asupra datei la care secretariatul NEAFC a notificat părților contractante la NEAFC utilizarea integrală a TAC. Începând cu data respectivă statele membre interzic pescuitul direcționat de sebastă pentru navele aflate sub pavilionul lor. (2) Navele își limitează capturile accidentale de sebastă în cadrul altor activități de pescuit la maximum 1% din captura totală reținută la bord. |

„Specia: | Sebastă Sebastes spp. | Zona: | Apele groenlandeze din zonele V și XIV (RED/514GRN) |

Germania | 6 041 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 30 | (1) |

Regatul Unit | 42 | (1) |

UE | 8 000 | (1) (2) (3) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Poate fi pescuit numai cu traule pelagice. Se poate pescui în est sau în vest. Cota poate fi pescuită în zona de reglementare NEAFC cu condiția îndeplinirii cerințelor de raportare groenlandeze (RED/*51214). (2) Din care 1 500 de tone sunt alocate Norvegiei și 385 de tone Insulelor Feroe. (3) În zona cuprinsă între coordonatele de mai jos, nu se poate pescui mai mult de 70% din cotă, iar în perioada 1 aprilie - 10 mai, nu se poate pescui mai mult de 15% din cotă. (RED/*5-14.) |

Punctul nr. | Latitudine N | Longitudine V |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

„Specia: | Sebastă Sebastes spp. | Zona: | Apele islandeze din zona Va (RED/05A-IS) |

Belgia | 0 | (1) (2) (3) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 0 | (1) (2) (3) |

Franța | 0 | (1) (2) (3) |

Regatul Unit | 0 | (1) (2) (3) |

UE | 0 | (1) (2) (3) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Inclusiv capturile accidentale inevitabile (codul fiind exclus). (2) Cota trebuie pescuită în perioada iulie - decembrie. (3) Cotă provizorie în așteptarea concluziilor consultărilor cu Islanda privind pescuitul pentru anul 2010. |

„Specia: | Sebastă Sebastes spp. | Zona: | Apele feroeze din zona Vb (RED/05B-F.) |

Belgia | 11 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Germania | 1 473 |

Franța | 99 |

Regatul Unit | 17 |

UE | 1 600 |

TAC | Nu se aplică. |

„Specia: | Capturi accidentale | Zona: | Apele groenlandeze din zonele NAFO 0 și 1 (XBC/N01GRN) |

UE | 2 300 | (1) (2) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Capturile accidentale sunt definite ca fiind orice capturi din specii care nu fac parte din speciile-țintă ale unei nave indicate pe licența de pescuit a acesteia. Poate fi pescuit în est sau în vest. (2) Din care 120 de tone de grenadier de piatră sunt alocate Norvegiei. Poate fi pescuit numai în zonele V, XIV și NAFO 1. |

„Specia: | Alte specii (1) | Zona: | Apele norvegiene din zonele I și II (OTH/1N2AB.) |

Germania | 117 | (1) | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 47 | (1) |

Regatul Unit | 186 | (1) |

UE | 350 | (1) |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Numai capturi accidentale. |

„Specia: | Alte specii (1) | Zona: | Apele feroeze din zona Vb (OTH/05B-F.) |

Germania | 305 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 275 |

Regatul Unit | 180 |

UE | 760 |

TAC | Nu se aplică. |

(1) Cota nu include speciile de pește fără valoare comercială. |

„Specia: | Pești plați | Zona: | Apele feroeze din zona Vb (FLX/05B-F.) |

Germania | 54 | TAC analitică Nu se aplică articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. Nu se aplică articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96. |

Franța | 42 |

Regatul Unit | 204 |

UE | 300 |

TAC | Nu se aplică. |

Anexa III

Anexa IH la Regulamentul (UE) nr. 23/2010 se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA IH

Zona WCPFC

„Specia: | Pește-spadă Xiphias gladius | Zona: | Porțiunea din zona WCPFC la sud de 20° S (F7120S) |

UE | 3 170,36 | TAC analitică |

TAC | Nu se aplică. |

.

[1] JO C , , p. .

[2] JO L 21, 26.1.2010, p. 1.

[3] JO L 226, 29.8.1980, p. 48 (Norvegia). JO L 226, 29.8.1980, p. 12 (Insulele Feroe).

Top