Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010DC0655

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CĂTRE CONSILIU ȘI CĂTRE COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Monitorizarea emisiilor de CO2 produse de autoturismele noi în UE: date pentru 2009

/* COM/2010/0655 final */

In force

52010DC0655

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CĂTRE CONSILIU ȘI CĂTRE COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN Monitorizarea emisiilor de CO2 produse de autoturismele noi în UE: date pentru 2009 /* COM/2010/0655 final */


[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 10.11.2010

COM(2010) 655 final

RAPORT AL COMISIEICĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CĂTRE CONSILIU ȘI CĂTRE COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

Monitorizarea emisiilor de CO 2 produse de autoturismele noi în UE: date pentru 2009

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CĂTRE CONSILIU ȘI CĂTRE COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

Monitorizarea emisiilor de CO 2 produse de autoturismele noi în UE: date pentru 2009

1. INTRODUCERE

În conformitate cu articolul 9 din Decizia (CE) nr. 1753/2000[1], Comisia trebuie să prezinte Parlamentului European și Consiliului rapoarte anuale bazate pe datele de monitorizare prezentate de statele membre. Prezentul raport se referă la datele de monitorizare pentru 2009.

Începând din 2010, raportarea în temeiul Deciziei 1753/2000/CE se înlocuiește cu monitorizarea și raportarea în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009[2] care abrogă decizia respectivă.

2. TENDINȚE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE AUTOTURISMELE NOI

2.1. Calitatea și prelucrarea datelor

Toate statele membre au transmis date privind înmatriculările de autoturisme noi în 2009. Pentru o serie de state membre a fost necesară reprelucrarea manuală a datelor, din cauza înregistrării altor tipuri de combustibili decât cele convenite, a includerii unor vehicule necunoscute, a aplicării factorului de corecție și a altor incorectitudini în ceea ce privește datele. Aceste probleme au fost abordate pe parcursul procesului de evaluare a datelor și au fost soluționate cu succes, fără pierderi importante de date. Seriile temporale trebuie analizate cu prudență, întrucât nu toate statele membre ale UE sunt incluse pentru toți anii, după cum reiese din tabelele din secțiunea 3. Deși se depun eforturi deosebite pentru prezentarea unor serii temporale consecvente, este posibil să apară discontinuități din cauza îmbunătățirilor aduse la nivelul metodologiei și al monitorizării.

În comparație cu rapoartele din anii precedenți, datele agregate în prezentul raport se referă la toate tipurile de combustibili (înainte erau raportate numai cifrele referitoare la benzină și la motorină), iar cifrele emisiilor de CO2 nu sunt afectate de factorul de corecție de 0,7%. Acest factor de corecție de 0,7% a fost aplicat în cadrul evaluării progreselor înregistrate de asociațiile de producători ACEA, JAMA și KAMA, pentru a compensa o modificare a procedurii de încercare, introdusă după ce acestea își asumaseră angajamentele voluntare[3]. Aceste angajamente au fost deja înlocuite cu obiectivele menționate în Regulamentul (CE) nr. 443/2009. Din motive de continuitate cu rapoartele anterioare, sunt prezentate în continuare datele pentru fiecare asociație de producători de vehicule.

Datele referitoare la vehiculele alimentate cu combustibili alternativi sunt incluse pentru a doua oară în raportul de monitorizare, datorită cotei lor de piață tot mai ridicate și îmbunătățirii calității datelor aferente. Este vorba despre vehicule care utilizează următoarele categorii de combustibili: gaz petrolier lichefiat (GPL), gaz natural (GN), energie electrică, hidrogen, combustibil dual, benzină-bioetanol, benzină-GPL, benzină-GN, precum și vehiculele clasificate la categoria „Altele”.

2.2. Emisiile medii de CO 2 generate de autoturismele noi

Emisiile medii de CO2 specifice generate de autoturismele noi înmatriculate în Uniunea Europeană în 2009 au fost de 145,7 gCO2/km, ceea ce reprezintă o reducere cu 5,1% (adică cu 7,9 gCO2/km) față de anul precedent (153,6 gCO2/km în 2008). Aceasta este cea mai mare reducere relativă a emisiilor specifice de la începutul programului de monitorizare. Este posibil ca această reducere să se datoreze, în parte, atât crizei economice și financiare, cât și structurii programelor de casare implementate în mai multe state membre. De asemenea, datele arată că flota auto s-a redus într-o anumită măsură deoarece puterea motorului, masa vehiculelor și capacitatea cilindrică medii au scăzut puțin în 2009. În 2009, emisiile generate de vehiculele cu motorizare diesel au scăzut cu aproape 6 grame, cele generate de vehiculele cu motorizare pe benzină, cu aproape 9 grame, iar cele generate de vehiculele alimentate cu combustibili alternativi, cu puțin peste 11 grame. Diferența dintre vehiculele noi cu motorizare diesel și cele cu motorizare pe benzină a scăzut la aproximativ 2,3 grame, în timp ce cu 10 ani în urmă această diferență era de peste 17 grame.

În 2009, ponderea autoturismelor noi cu motorizare pe benzină a depășit-o pe cea a vehiculelor cu motorizare diesel, iar ponderea vehiculelor alimentate cu combustibili alternativi a crescut considerabil. Acest lucru se datorează mai ales creșterii numărului de vehicule alimentate cu benzină-GPL înmatriculate în Italia, țară ce reprezintă, de altfel, 92,8% din totalul autoturismelor de acest gen înmatriculate în UE 27.

Tabelul 1: Emisiile medii de CO2 generate de autoturismele noi, în funcție de tipul de combustibil (UE27)

Toți combustibilii | 1347 | 1356 | 1372 | 1379 | 1373 | 1337 |

Benzină | 1237 | 1235 | 1238 | 1235 | 1228 | 1206 |

Motorină | 1463 | 1479 | 1501 | 1510 | 1508 | 1498 |

Carburanți alternativi | 1415 | 1404 | 1392 | 1271 | 1237 | 1169 |

2.4. Datele de monitorizare, pe asociații de producători

Din motive de continuitate cu rapoartele anterioare, în această secțiune sunt prezentate date pentru fiecare asociație de producători de autovehicule. În 2009, emisiile de CO2 generate de autoturismele noi au scăzut în cazul fiecărei asociații. În comparație cu 2008, ACEA și-a redus emisiile medii cu 7,3 grame, JAMA, cu 11,2 grame, KAMA, cu 9,7 grame, iar ceilalți producători cu 18,4 grame în medie. În 2009, emisiile medii generate de autoturismele noi produse de KAMA și de JAMA au fost mai reduse decât în cazul celor produse de ACEA, situația fiind inversată în 2007.

Tabelul 7: Emisiile medii de CO2 generate de autoturismele noi, pe asociații de producători

VOLKSWAGEN | 1 396 | 131 | 150,7 | 1 595 889 |

FORD | 1 268 | 125 | 139,7 | 1 249 195 |

FIAT | 1 134 | 119 | 130,1 | 1 206 362 |

RENAULT | 1 308 | 127 | 137,7 | 1 079 984 |

PEUGEOT | 1 292 | 126 | 133,6 | 966 013 |

CITROEN | 1 328 | 128 | 137,9 | 850 753 |

OPEL | 1 329 | 128 | 147,6 | 802 686 |

TOYOTA | 1 277 | 126 | 131,7 | 691 518 |

BMW | 1 526 | 137 | 151,2 | 680 768 |

DAIMLER | 1 487 | 135 | 166,8 | 666 341 |

AUDI | 1 605 | 141 | 160,2 | 586 764 |

SKODA | 1 266 | 125 | 147,9 | 446 671 |

NISSAN | 1 348 | 129 | 154,3 | 359 094 |

HYUNDAI | 1 245 | 124 | 137,8 | 322 432 |

SEAT | 1 253 | 125 | 140,1 | 307 811 |

KIA | 1 384 | 131 | 145,9 | 240 986 |

VAUXHALL | 1 321 | 128 | 151,9 | 233 400 |

HONDA | 1 354 | 129 | 147,3 | 231 810 |

DACIA | 1 182 | 121 | 151,9 | 226 618 |

MAZDA | 1 251 | 124 | 149,5 | 199 299 |

Dintre toți producătorii cu peste 10 000 de vehicule înmatriculate în Uniunea Europeană în 2009, unul a reușit deja să-și îndeplinească în întregime obiectivul stabilit pentru 2015: MARUTI (masă medie: 932 kg, obiectivul în materie de emisii specifice: 110 gCO2/km, emisii specifice medii în 2009: 104 gCO2/km, înmatriculări în 2009: 14 095).

[1] Decizia nr. 1753/2000/CE a Parlamentul European și a Consiliului a unui program de supraveghere a mediei emisiilor specifice de CO2 produse de autoturismele noi, JO L 202, 10.8.2000.

[2] Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentul European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind pentru autoturismele noi, JO L 140, 5.6.2009.

[3] Mai multe informații referitoare la factorul de corecție de 0,7% pot fi găsite în documentele COM(2002) 693 final și COM(2004) 78 final.

[4]

UE15 include Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia, Spania, Suedia, Regatul Unit (cu excepția Irlandei de Nord) și Țările de Jos.

UE10 include Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia și Ungaria.

UE12 include UE10, Bulgaria și România.

UE25 include UE15 și UE10.

UE27 include UE15 și UE12.

[5] Categoria „Altele” include autoturismele noi neidentificate (vehicule pentru care statele membre nu au raportat corect informațiile solicitate).

[6] Numărul total de înmatriculări de autoturisme noi conform datelor raportate de statele membre ale UE.

[7] http://ec.europa.eu/environment/air/transport/co2/co2_home.htm.

[8] Obiectivul privind emisiile specifice, calculat pe baza formulelor din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 443/2009.

Top