Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AE0984

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării COM(2010) 145 final – 2010/0080 COD

OJ C 44, 11.2.2011, p. 171–172 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 44/171


Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării

COM(2010) 145 final – 2010/0080 COD

2011/C 44/31

Raportor general: dna María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL

La 31 mai 2010, și, respectiv, la 12 mai 2010, în conformitate cu articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul și Parlamentul European au hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 al Consiliului din 22 mai 2006 de stabilire a măsurilor financiare comunitare privind punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului și în domeniul dreptului mării

COM(2010) 145 final – 2010/0080 COD.

La 25 mai 2010, Biroul Comitetului Economic și Social European a însărcinat Secțiunea pentru agricultură, dezvoltare rurală și protecția mediului cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă.

Având în vedere caracterul urgent al lucrărilor, Comitetul Economic și Social European a numit-o pe dna María Candelas SÁNCHEZ MIGUEL raportor general în cadrul celei de-a 464-a sesiuni plenare din 14 și 15 iulie 2010 (ședința din 15 iulie) și a adoptat prezentul aviz cu 135 voturi pentru și 4 abțineri.

1.   Concluzii

1.1   CESE consideră pozitive măsurile propuse pentru modificarea actualului Regulament nr. 861/2006, întrucât scopul acestora este de a spori transparența finanțării colectării de date și a realizării de studii științifice și de a întări obiectivitatea măsurilor adoptate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP). Discuțiile pe marginea reformei PCP au scos în evidență necesitatea unei baze solide de date pentru a garanta că punerea în aplicare a politicii comune în domeniul pescuitului corespunde unor necesități reale, astfel încât aceasta să fie durabilă din punct de vedere economic, social și ecologic.

1.2   Noile dispoziții sunt menite să clarifice sistemul de finanțare a colectării de date și a elaborării de studii științifice de interes pentru PCP. De asemenea, se extinde conceptul de culegere de date, prin reglementarea gestionării și utilizării acestora, în termeni de securitate juridică a informațiilor obținute. Controlul datelor efectuat de statele membre va permite utilizarea coerentă a acestora.

1.3   În ceea ce privește finanțarea costurilor de funcționare a consiliilor consultative regionale (CCR), aceasta nu se va limita, cum era cazul până acum, la înființarea acestora.

1.4   În plus, se propune să se finanțeze cheltuielile de participare a reprezentanților Comitetului consultativ pentru pescuit și acvacultură (CCPA) la reuniunile Consiliului internațional pentru exploatarea mărilor (CIEM) și ale Comitetului științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP).

1.5   În ceea ce privește procedurile administrative de solicitare și control al finanțării, este necesar ca planurile multianuale ale statelor membre să fie întocmite în mod detaliat și aprobate de Comisie, în așa fel încât să se supună în continuare disciplinei bugetare a UE.

2.   Introducere

2.1   Propunerea de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2006 vizează clarificarea extinderii măsurilor financiare și, în special, îmbunătățirea conținutului anumitor articole referitoare la costurile activităților de control și de punere în aplicare a acestora.

2.2   Modificările prevăzute sunt de trei feluri:

cele care reflectă evoluția cadrului legislativ;

cele care privesc sfera de aplicare, menite să răspundă exigențelor actuale;

cele care precizează măsurile din acest regulament pe care trebuie să le ia statele membre în legătură cu colectarea de date și cu realizarea de studii cu privire la PCP.

2.3   Pe de altă parte și în cadrul relațiilor internaționale din domeniul politicii comune în domeniul pescuitului, se precizează tipologia cooperării (bilaterală, regională sau multilaterală).

2.4   De asemenea, este prezentată o nouă modalitate administrativă de solicitare și gestionare a finanțării, clarificându-se maniera în care organismele prevăzute în acest scop trebuie să o aplice și să o controleze.

3.   Observațiile CESE

3.1   CESE consideră pozitive modificările propuse pentru actualul Regulament nr. 861/2006, întrucât includ dispoziții pentru aplicarea ulterioară a acestuia. Trebuie menționate în special cererea de date și de studii științifice privind situația mărilor și oceanelor noastre, precum și a zonelor de pescuit, pentru ca orice măsură care se va lua cu privire la politica în domeniul pescuitului să fie bine întemeiată și să garanteze utilizarea durabilă a resurselor existente.

3.2   Se dorește îmbunătățirea nu doar a transparenței, ci și a utilizării finanțării, sporind cazurile în care poate fi acordată. Finanțarea colectării de date și a controlării utilizării acestora de către statele membre va permite cercetării să devină un element important în cadrul PCP și va duce la o dezvoltare durabilă a sectorului pescuitului.

3.3   Conținutul propunerii ar putea fi examinat în funcție de următoarele aspecte:

3.3.1

Cadru european pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor din sectorul pescuitului și sprijinirea consultanței științifice privind politica comună în domeniul pescuitului. Particularitatea propunerii rezidă în faptul că finanțarea nu privește doar statele membre și organismele publice competente, ci și sectorul privat. În mare măsură, este vorba de recunoașterea unui fapt, și anume intervenția sectorului științific privat, care este o realitate în prezent; din acest motiv, considerăm că includerea sa în legislație conferă o mai mare transparență.

3.3.2

Cooperarea internațională cu țările terțe (acorduri regionale, bilaterale sau multilaterale) în ceea ce privește colectarea de date și elaborarea de studii. Aceasta înseamnă menținerea unui control științific nu doar în cazul resurselor noastre halieutice, ci și al altor regiuni în care își desfășoară activitatea vasele noastre, astfel încât să se îmbunătățească evaluarea științifică și tehnică a zonelor în care acestea pescuiesc și controlul activităților lor.

3.3.3

Finanțarea costurilor de participare a reprezentanților CCPA la reuniunile CCR, CIEM și CSTEP, pentru a favoriza un proces decizional cât mai amplu cu putință. Această finanțare este determinată de interesul special pentru UE. Comitetul consideră că trebuie să li se acorde un rol mai activ organizațiilor menționate, nu doar în ceea ce privește participarea lor în colectarea de date, ci și în procesul decizional în legătură cu chestiunile privind pescuitul care sunt de competența lor și care ar duce la o îmbunătățire a PCP.

3.3.4

Proceduri în domeniul colectării, gestionării și utilizării datelor. Modificarea secțiunii 2 a regulamentului vizează armonizarea procedurii actuale de solicitare a finanțării cu procedura utilizată în programele multianuale prezentate de statele membre, cu aprobarea Comisiei. În acest fel, controlul final al utilizării finanțării va fi supus reglementărilor europene privind controlul cheltuielilor.

3.4   În sfârșit, CESE consideră că, deși reforma PCP este încă în desfășurare, această propunere de modificare este oportună, întrucât permite anticiparea efectelor pozitive pe care le-ar putea avea utilizarea de date științifice și obiective în programarea viitoarelor măsuri care trebuie luate după adoptarea noii politici, fără a mai trebui să așteptăm până în 2013. În orice caz, intensificarea și dezvoltarea acelorași practici în țările terțe vor avea efecte considerabile asupra stării mărilor și oceanelor.

Bruxelles, 15 iulie 2010

Președintele Comitetului Economic și Social European

Mario SEPI


Top