Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0036

Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 octombrie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (versiune codificată) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

OJ C 265E , 30.9.2010, p. 37–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.9.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 265/37


Marți, 20 octombrie 2009
Furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (versiune codificată) ***I

P7_TA(2009)0036

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 octombrie 2009 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) (versiune codificată) (COM(2009)0185 – C7-0041/2009 – 2009/0056(COD))

2010/C 265 E/15

(Procedura de codecizie – codificare)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0185),

având în vedere articolul 251 alineatul (2), și articolele 47 alineatul (2) și 55 din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0041/2009),

având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative (1),

având în vedere articolele 86 și 55 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7-0029/2009),

A.

întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.

aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția Parlamentului.


(1)  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Top