EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AB0014

Avizul Băncii Centrale Europene din 23 februarie 2009 cu privire la o propunere de regulament de stabilire a normelor punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) (CON/2009/14)

OJ C 58, 12.3.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 58/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 23 februarie 2009

cu privire la o propunere de regulament de stabilire a normelor punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizați ai prețurilor de consum (IAPC)

(CON/2009/14)

(2009/C 58/01)

Introducere și temei juridic

La 5 ianuarie 2009, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Comisiei Comunităților Europene o solicitare de consultare cu privire la o propunere de Regulament al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2494/95 al Consiliului în ceea ce privește standardele minime pentru tratarea produselor sezoniere în cadrul indicilor armonizați ai prețurilor de consum (IAPC) (denumit în continuare „proiect de regulament”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) prima liniuță din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații cu caracter general

BCE salută, în ansamblu, proiectul de regulament care ar trebui să favorizeze comparabilitatea IAPC. Tratarea articolelor sezoniere este una dintre cele mai persistente probleme de armonizare care a fost discutată în contextul evoluției IAPC. În prezent, tratarea articolelor sezoniere diferă în mod substanțial de la un stat membru la altul, ceea ce conduce la IAPC insuficient comparabili. În schimb, aceasta determină apariția dificultăților în interpretarea indicilor zonei euro pentru anumite grupe de produse și poate chiar conduce la denaturări în cazul IAPC corespunzător tuturor tipurilor de articole.

2.   Observații specifice

2.1.

Cu toate acestea, proiectul de regulament încă permite două metode diferite de tratare a produselor sezoniere, fie prin utilizarea indicilor de ponderare anuală strictă, fie a indicilor de ponderare sezonieră la nivelul clasei. În timp ce proiectul de regulament impune anumite restricții pentru punerea în aplicare a acestor două tipuri de indici pentru a limita absența comparabilității rezultatelor dintre țări, simulările au arătat că, în anumite condiții, cele două abordări conduc la rezultate diferite. De aceea, BCE ar avea o atitudine favorabilă unui standard mai restrictiv, care să permită doar uneia dintre cele două metode diferite să fie aplicată pentru a îmbunătăți comparabilitatea tratării articolelor sezoniere. Cu toate acestea, dacă nu se așteaptă ca alegerea uneia dintre cele două metode să aibă un impact semnificativ în cazul IAPC corespunzător tuturor tipurilor de articole și dacă eliminarea uneia dintre metodele din proiectul de regulament ar conduce la o întârziere substanțială în adoptarea proiectului de regulament, BCE ar avea o atitudine favorabilă limitării tratării produselor sezoniere la una dintre metode în viitoarele revizuiri ale regulamentului.

2.2.

Pentru statele membre ale căror practici curente diferă substanțial de standardele minime descrise la articolul 4 din proiectul de regulament, impactul subindicilor reglementați de proiectul de regulament poate fi semnificativ. Acest fapt va conduce la o discontinuitate statistică între indici care ar putea avea ca rezultat denaturarea variațiilor anuale în cazul IAPC corespunzător tuturor tipurilor de articole. BCE recunoaște că nu poate fi fezabil pentru statele membre să revizuiască de la început IAPC publicați anterior. Cu toate acestea, BCE acordă o importanță specială comparabilității și concordanței cifrelor IAPC în anul următor punerii în aplicare a proiectului de regulament. De aceea, BCE ar prefera ca statele membre să-și revizuiască IAPC naționali cu cel puțin un an înainte de punerea în aplicare a proiectului de regulament.

2.3.

Deoarece BCE trebuie să fie consultată, în temeiul Tratatului, cu privire la proiectul de regulament, o mențiune în acest sens ar trebui adăugată în proiectul de regulament în conformitate cu articolul 253 din Tratat.

2.4.

Deoarece Sistemul European al Băncilor Centrale utilizează IAPC nu numai în scopul menționat la articolul 121 din Tratat, ci și în vederea îndeplinirii misiunilor sale de luare a deciziilor în domeniul politicii monetare în temeiul articolului 105 alineatul (2) din Tratat, BCE recomandă adăugarea unui considerent în proiectul de regulament.

3.   Propuneri de redactare

3.1.

Anexa cuprinde propuneri de redactare pentru situațiile în care recomandările de mai sus ar duce la modificarea proiectului de regulament.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 23 februarie 2009.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


ANEXĂ

PROPUNERI DE REDACTARE

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

[mențiunea nouă propusă]

„având în vedere tratatul de instituire a Comunității Europene,

„având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în special articolul 4 paragraful al treilea și articolul 5 alineatul (3),”

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de consum, în special articolul 4 paragraful al treilea și articolul 5 alineatul (3),

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,”

Justificare — A se vedea paragraful 2.3 din aviz

Modificarea 2

[noul considerent 5 propus]

 

„(5)

 IAPC este un indicator important utilizat de Sistemul European al Băncilor Centrale pentru analizele sale referitoare la luarea deciziilor în domeniul politicii monetare în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) din Tratat”

Justificare — A se vedea paragraful 2.4 din aviz


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată că BCE propune inserarea unui text nou.


Top