EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008XX0115(02)

Raport final al consilierului-audiator în cazul COMP/B-1/37.966 — Distrigas (în temeiul articolelor 15 și 16 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-audiatori în anumite proceduri în domeniul concurenței — JO L 162, 19.6.2001, p. 21 )

OJ C 9, 15.1.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.1.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 9/6


Raport final al consilierului-audiator în cazul COMP/B-1/37.966 — Distrigas

(în temeiul articolelor 15 și 16 din Decizia 2001/462/CE, CECO a Comisiei din 23 mai 2001 privind mandatul consilierilor-audiatori în anumite proceduri în domeniul concurenței — JO L 162, 19.6.2001, p. 21)

(2008/C 9/04)

Proiectul de decizie necesită următoarele observații.

Contextul cazului

Prezentul caz rezultă dintr-o investigație inițiată din oficiu care s-a concentrat inițial asupra a trei contracte de furnizare a gazului încheiate între Distrigaz SA/Distrigas NV („Distrigas”) și un client industrial în Belgia. Comisia a ajuns la concluzia preliminară că anumite aspecte ale contractelor respective constituie restricții ale concurenței și abuzuri de poziție dominantă pe piața furnizorilor de gaz în Belgia, care contravin articolelor 81 și 82 din Tratatul CE.

I.   Evaluări preliminare

O comunicare a obiecțiilor („CO”) a fost notificată întreprinderii Distrigas și unui client industrial al acesteia la 1 martie 2004. La cerere, am acordat întreprinderii Distrigas o prelungire pentru redactarea răspunsului la CO până la 19 mai 2004. Atât Distrigas, cât și clientul industrial au prezentat observații scrise în răspuns la CO.

La 16 iunie 2004 a avut loc o audiere în cursul căreia Distrigas și clientul industrial și-au prezentat opiniile cu privire la îndoielile Comisiei.

La 30 iunie 2005, Comisia a adoptat o evaluare preliminară („EP”) adresată Distrigas, referitoare la preocupările în materie de concurență în temeiul articolului 82 din Tratatul CE cu privire la contractele Distrigas de furnizare a gazului cu diferiți clienți industriali din Belgia.

Ulterior, la 8 mai 2006, Comisia a adoptat o comunicare a obiecțiilor suplimentară („COS”) adresată Distrigas, referitoare la preocupările în materie de concurență în temeiul articolului 82 din Tratatul CE, cu privire la toate contractele Distrigas de furnizare a gazului cu clienții industriali din Belgia. Ca răspuns la cereri specifice, au fost acordate prelungiri pentru redactarea răspunsurilor inițial până la 30 iunie, apoi până la 7 iulie și, în cele din urmă, până la 1 septembrie 2006. În acest caz, având în vedere starea avansată a discuțiilor privind angajamentele (a se vedea în continuare), s-a considerat că nu este necesar ca Distrigas să răspundă la COS.

CO, evaluarea preliminară și COS sunt toate evaluări preliminare în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului.

II.   Prezentarea angajamentelor și testul de piață

La 11 iulie 2006, Distrigas a prezentat Comisiei o propune de angajamente care să răspundă preocupărilor în materie de concurență evocate în evaluările preliminare. În urma discuțiilor cu serviciile competente ale Comisiei, la 1 martie 2007 a fost prezentată o propunere revizuită a angajamentelor.

La 5 aprilie 2007, Comisia a publicat în Jurnalul Oficial, în conformitate cu articolul 27 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, un rezumat al cauzei și al angajamentelor propuse de Distrigas și a invitat părțile terțe interesate să își prezinte observațiile în termen de o lună. În urma discuțiilor cu serviciile competente ale Comisiei, care au avut loc după ce au fost evaluate observațiile părților terțe, la 12 iunie 2007 Distrigas a prezentat o nouă versiune modificată a angajamentelor. Distrigas a confirmat că angajamentele respective trebuie considerate drept angajamente în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.

III.   Accesul la dosar și la testul de piață

Accesul la dosar a fost acordat inițial întreprinderii Distrigas și clientului industrial după prima CO, iar apoi întreprinderii Distrigas după COS. După efectuarea testului de piață, Distrigas a primit, de asemenea, o versiune neconfidențială a răspunsurilor primite la testul de piață.

Concluzie

Consider că în cazul de față s-au respectat drepturile părților de a fi audiate.

Bruxelles, 25 septembrie 2007.

Karen WILLIAMS


Top