EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0015

Avizul Băncii Centrale Europene din 3 aprilie 2008 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (CON/2008/15)

OJ C 88, 9.4.2008, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 88/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 aprilie 2008

la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene

(CON/2008/15)

(2008/C 88/01)

Introducere și temei juridic

La 19 martie 2008 Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (denumit în continuare „regulamentul propus”), care codifică Regulamentul (CE) nr. 3605/93 al Consiliului din 22 noiembrie 1993 privind aplicarea Protocolului privind procedura de deficit excesiv anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene (1).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) prima liniuță din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații

BCE nu are comentarii specifice cu privire la regulamentul propus.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 3 aprilie 2008.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 332, 31.12.1993, p. 7. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2103/2005 (JO L 337, 22.12.2005, p. 1).


Top