EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0567R(01)

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/567 al Comisiei din 14 februarie 2024 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 în ceea ce privește utilizarea dovezii digitale a originii pentru produsele originare din Brazilia și gestionarea contingentelor tarifare (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L, 2024/567, 15 februarie 2024)

JO L, 2024/90125, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/567/corrigendum/2024-02-23/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/567/corrigendum/2024-02-23/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2024/567

23.2.2024

Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2024/567 al Comisiei din 14 februarie 2024 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/761 în ceea ce privește utilizarea dovezii digitale a originii pentru produsele originare din Brazilia și gestionarea contingentelor tarifare

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L, 2024/567, 15 februarie 2024 )

La pagina 4, anexa II se înlocuiește după cum urmează:

„ANEXA II

„«ANEXA XVII

Model de certificat de origine digital pentru anumite produse care fac obiectul regimurilor speciale de import nepreferențiale menționate la articolul 15a

Note introductive:

1.

Perioada de valabilitate a certificatelor de origine referitoare la produsele care își au originea într-o țară terță pentru care se instituie regimuri speciale nepreferențiale este de 12 luni de la data eliberării de către autoritățile emitente.

2.

Autoritățile vamale compară documentul prezentat de operatori cu documentul corespunzător disponibil în baza de date online furnizată de autoritatea emitentă din țara terță în cauză. Autoritățile vamale din Uniune acceptă ca fiind valabil numai documentul disponibil în baza de date a țării terțe.

3.

Documentele se completează prin dactilografiere într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii. Mențiunile din documentul imprimat și prezentat autorităților vamale nu trebuie șterse sau suprascrise.

4.

Documentele prezintă un număr de serie prin care pot fi identificate, precum și următoarele date:

(a)

în căsuțele 1 și 2, datele de identificare ale expeditorului din țara terță și, respectiv, ale destinatarului din Uniune;

(b)

în căsuța 3, datele de identificare și simbolul autorității din țara terță care eliberează documentul;

(c)

în căsuța 4, țara de origine;

(d)

în căsuța 5:

(i)

numărul de serie al licenței de import eliberate de orice stat membru la care se referă documentul;

(ii)

toate informațiile suplimentare necesare pentru punerea în aplicare a legislației Uniunii care reglementează regimurile speciale de import;

(iii)

numai dacă documentul este eliberat ulterior, următoarea mențiune în una dintre limbile oficiale ale Uniunii:

Expedido a posteriori;

Udstedt efterfølgende;

Nachträglich ausgestellt;

Εκδοθέν εκ των υστέρων;

Issued retrospectively;

Délivré a posteriori;

Rilasciato a posteriori;

Afgegeven a posteriori;

Emitido a posteriori;

Annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand;

Utfärdat i efterhand;

Vystaveno dodatečně;

Välja antud tagasiulatuvalt;

Izsniegts retrospektīvi;

Retrospektyvusis išdavimas;

Kiadva visszamenőleges hatállyal;

Maħruġ retrospettivament;

Wystawione retrospektywnie;

Vyhotovené dodatočne;

Издаден впоследствие;

Eliberat ulterior;

Izdano naknadno;

(e)

în căsuța 6, numărul de serie al transportului cu care mărfurile sosesc pe teritoriul vamal al Uniunii, împreună cu numerele articolelor și marcajelor, numărul și tipul coletelor și descrierea mărfurilor;

(f)

în căsuța 7, cantitatea, în kilograme, a produselor care urmează să fie puse în liberă circulație, atât masa netă, cât și masa brută;

(g)

în căsuța 8, semnătura autentică a funcționarului și ștampila autentică a autorității emitente din țara terță, echivalând cel puțin cu semnăturile electronice avansate stabilite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (1). Ca alternativă, semnătura poate fi înlocuită cu un cod QR care face legătura cu baza de date în care este stocat documentul original în format digital;

(h)

căsuța 9 nu se completează;

(i)

în partea de jos a paginii, în căsuța 5 sau în căsuța 8, se indică în mod clar adresa de internet la care autoritățile vamale pot găsi documentul original în format digital.

5.

Fiecare document are un număr de serie prin care poate fi identificat, se ștampilează de autoritatea emitentă și se semnează de persoana sau persoanele împuternicite pentru aceasta.

1

Expeditor

Numărul documentului

2

Destinatar

3

Autoritatea emitentă

4

Țara de origine

5

Observații

6

Numărul articolului – Marcaje și numere – Numărul și tipul coletelor – DESCRIEREA MĂRFURILOR

7

Masa brută și netă (kg)

8

SE CERTIFICĂ PRIN PREZENTA CĂ PRODUSELE DE MAI SUS ÎȘI AU ORIGINEA ÎN ȚARA MENȚIONATĂ ÎN CĂSUȚA 4 ȘI CĂ INDICAȚIILE DIN CĂSUȚELE 5 ȘI 6 SUNT CORECTE (*1)

9

REZERVAT AUTORITĂȚILOR VAMALE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ

».

(1)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj).

(*1)  Pentru a verifica autenticitatea acestui document, puteți scana codul QR sau puteți accesa următorul link:


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/567/corrigendum/2024-02-23/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)


Top