EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R2574

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2574 al Comisiei din 20 noiembrie 2023 de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2023 și 30 decembrie 2023 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare

C/2023/7738

JO L, 2023/2574, 21.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2574/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2574/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2023/2574

21.11.2023

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2574 AL COMISIEI

din 20 noiembrie 2023

de stabilire a informațiilor tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2023 și 30 decembrie 2023 în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 77e alineatul (2) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Pentru a asigura condiții unitare de calculare a rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază de către întreprinderile de asigurare și de reasigurare, în sensul Directivei 2009/138/CE, ar trebui să se stabilească pentru fiecare dată de referință informații tehnice privind structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc, marjele de credit istorice pentru calcularea primei de echilibrare și primele de volatilitate.

(2)

Întreprinderile de asigurare și de reasigurare ar trebui să utilizeze informațiile tehnice care se bazează pe datele de piață de la sfârșitul ultimei luni care precedă prima dată de referință a raportării căreia i se aplică prezentul regulament. La 6 octombrie 2023, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale a furnizat Comisiei informațiile tehnice referitoare la datele de piață de la sfârșitul lunii septembrie 2023. Informațiile respective au fost publicate la data de 6 octombrie 2023, în conformitate cu articolul 77e alineatul (1) din Directiva 2009/138/CE.

(3)

Având în vedere necesitatea de a asigura disponibilitatea imediată a informațiilor tehnice, este important ca prezentul regulament să intre în vigoare în regim de urgență.

(4)

Din motive prudențiale, este necesar ca întreprinderile de asigurare și de reasigurare să utilizeze aceleași informații tehnice pentru calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază, indiferent de data la care efectuează raportarea către autoritățile competente. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu prima dată de referință a raportării căreia i se aplică prezentul regulament.

(5)

Pentru a asigura cât mai curând posibil securitatea juridică, este justificat, din motive imperioase de urgență legate de disponibilitatea structurii temporale relevante a ratei dobânzilor fără risc, ca măsurile prevăzute în prezentul regulament să fie adoptate în conformitate cu articolul 8, coroborat cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Întreprinderile de asigurare și de reasigurare utilizează informațiile tehnice menționate la alineatul (2) la calcularea rezervelor tehnice și a fondurilor proprii de bază în vederea efectuării raportării ce vizează datele de referință cuprinse între 30 septembrie 2023 și 30 decembrie 2023.

(2)   Pentru fiecare monedă relevantă, informațiile tehnice pentru calcularea celei mai bune estimări în conformitate cu articolul 77 din Directiva 2009/138/CE, a primei de echilibrare în conformitate cu articolul 77c din directiva respectivă și a primei de volatilitate în conformitate cu articolul 77d din directiva respectivă sunt următoarele:

(a)

structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc prevăzute în anexa I;

(b)

marjele de credit istorice pentru calcularea primei de echilibrare prevăzute în anexa II;

(c)

pentru fiecare piață de asigurări națională relevantă, primele de volatilitate prevăzute în anexa III.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 septembrie 2023.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 noiembrie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)   JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXA I

Structurile temporale relevante ale ratei dobânzilor fără risc pentru calcularea celei mai bune estimări, fără prima de echilibrare sau prima de volatilitate

Durata până la scadență (în ani)

Euro

Coroană cehă

Coroană daneză

Forint

Coroană suedeză

Leva

1

4,047  %

6,425  %

4,037  %

8,681  %

4,055  %

3,997  %

2

3,701  %

5,204  %

3,691  %

8,359  %

3,907  %

3,651  %

3

3,468  %

4,719  %

3,458  %

8,049  %

3,701  %

3,418  %

4

3,352  %

4,560  %

3,342  %

7,770  %

3,552  %

3,302  %

5

3,292  %

4,497  %

3,282  %

7,553  %

3,457  %

3,242  %

6

3,263  %

4,458  %

3,253  %

7,395  %

3,401  %

3,213  %

7

3,254  %

4,432  %

3,244  %

7,283  %

3,368  %

3,204  %

8

3,257  %

4,413  %

3,247  %

7,209  %

3,348  %

3,207  %

9

3,267  %

4,401  %

3,257  %

7,166  %

3,337  %

3,217  %

10

3,283  %

4,394  %

3,273  %

7,140  %

3,332  %

3,233  %

11

3,312  %

4,391  %

3,302  %

7,130  %

3,331  %

3,262  %

12

3,314  %

4,390  %

3,304  %

7,129  %

3,333  %

3,264  %

13

3,320  %

4,388  %

3,310  %

7,134  %

3,336  %

3,270  %

14

3,328  %

4,385  %

3,318  %

7,145  %

3,340  %

3,278  %

15

3,329  %

4,379  %

3,319  %

7,155  %

3,344  %

3,279  %

16

3,314  %

4,369  %

3,304  %

7,150  %

3,349  %

3,264  %

17

3,290  %

4,356  %

3,280  %

7,129  %

3,353  %

3,240  %

18

3,263  %

4,341  %

3,253  %

7,098  %

3,357  %

3,212  %

19

3,235  %

4,325  %

3,225  %

7,059  %

3,362  %

3,185  %

20

3,211  %

4,308  %

3,201  %

7,014  %

3,365  %

3,161  %

21

3,192  %

4,290  %

3,182  %

6,964  %

3,369  %

3,143  %

22

3,178  %

4,272  %

3,168  %

6,912  %

3,372  %

3,130  %

23

3,167  %

4,254  %

3,158  %

6,857  %

3,375  %

3,120  %

24

3,160  %

4,235  %

3,151  %

6,802  %

3,378  %

3,114  %

25

3,155  %

4,217  %

3,146  %

6,747  %

3,381  %

3,110  %

26

3,152  %

4,199  %

3,143  %

6,691  %

3,384  %

3,108  %

27

3,151  %

4,181  %

3,142  %

6,637  %

3,386  %

3,108  %

28

3,151  %

4,164  %

3,142  %

6,583  %

3,388  %

3,109  %

29

3,152  %

4,147  %

3,143  %

6,530  %

3,390  %

3,111  %

30

3,153  %

4,131  %

3,145  %

6,479  %

3,392  %

3,113  %

31

3,156  %

4,115  %

3,148  %

6,429  %

3,394  %

3,117  %

32

3,159  %

4,099  %

3,151  %

6,381  %

3,396  %

3,121  %

33

3,162  %

4,084  %

3,155  %

6,334  %

3,398  %

3,125  %

34

3,166  %

4,070  %

3,159  %

6,289  %

3,399  %

3,130  %

35

3,170  %

4,056  %

3,163  %

6,245  %

3,401  %

3,135  %

36

3,174  %

4,042  %

3,167  %

6,203  %

3,402  %

3,140  %

37

3,179  %

4,029  %

3,172  %

6,162  %

3,403  %

3,145  %

38

3,183  %

4,016  %

3,176  %

6,123  %

3,404  %

3,150  %

39

3,187  %

4,004  %

3,181  %

6,085  %

3,406  %

3,155  %

40

3,192  %

3,992  %

3,185  %

6,049  %

3,407  %

3,160  %

41

3,196  %

3,980  %

3,190  %

6,014  %

3,408  %

3,166  %

42

3,200  %

3,969  %

3,195  %

5,980  %

3,409  %

3,171  %

43

3,205  %

3,958  %

3,199  %

5,948  %

3,410  %

3,176  %

44

3,209  %

3,948  %

3,203  %

5,917  %

3,411  %

3,181  %

45

3,213  %

3,938  %

3,208  %

5,887  %

3,411  %

3,185  %

46

3,217  %

3,928  %

3,212  %

5,858  %

3,412  %

3,190  %

47

3,222  %

3,919  %

3,216  %

5,830  %

3,413  %

3,195  %

48

3,225  %

3,910  %

3,220  %

5,803  %

3,414  %

3,199  %

49

3,229  %

3,901  %

3,224  %

5,778  %

3,415  %

3,204  %

50

3,233  %

3,892  %

3,228  %

5,753  %

3,415  %

3,208  %

51

3,237  %

3,884  %

3,232  %

5,729  %

3,416  %

3,212  %

52

3,240  %

3,876  %

3,236  %

5,706  %

3,417  %

3,216  %

53

3,244  %

3,869  %

3,239  %

5,683  %

3,417  %

3,220  %

54

3,247  %

3,861  %

3,243  %

5,662  %

3,418  %

3,224  %

55

3,251  %

3,854  %

3,246  %

5,641  %

3,418  %

3,228  %

56

3,254  %

3,847  %

3,250  %

5,621  %

3,419  %

3,232  %

57

3,257  %

3,841  %

3,253  %

5,601  %

3,420  %

3,235  %

58

3,260  %

3,834  %

3,256  %

5,582  %

3,420  %

3,239  %

59

3,263  %

3,828  %

3,259  %

5,564  %

3,421  %

3,242  %

60

3,266  %

3,822  %

3,262  %

5,546  %

3,421  %

3,245  %

61

3,269  %

3,816  %

3,265  %

5,529  %

3,422  %

3,248  %

62

3,272  %

3,810  %

3,268  %

5,513  %

3,422  %

3,251  %

63

3,275  %

3,804  %

3,271  %

5,497  %

3,422  %

3,255  %

64

3,277  %

3,799  %

3,273  %

5,481  %

3,423  %

3,257  %

65

3,280  %

3,794  %

3,276  %

5,466  %

3,423  %

3,260  %

66

3,282  %

3,788  %

3,278  %

5,452  %

3,424  %

3,263  %

67

3,285  %

3,783  %

3,281  %

5,437  %

3,424  %

3,266  %

68

3,287  %

3,779  %

3,283  %

5,424  %

3,425  %

3,268  %

69

3,289  %

3,774  %

3,286  %

5,410  %

3,425  %

3,271  %

70

3,292  %

3,769  %

3,288  %

5,397  %

3,425  %

3,274  %

71

3,294  %

3,765  %

3,290  %

5,385  %

3,426  %

3,276  %

72

3,296  %

3,761  %

3,292  %

5,372  %

3,426  %

3,278  %

73

3,298  %

3,756  %

3,294  %

5,360  %

3,426  %

3,281  %

74

3,300  %

3,752  %

3,297  %

5,349  %

3,427  %

3,283  %

75

3,302  %

3,748  %

3,299  %

5,337  %

3,427  %

3,285  %

76

3,304  %

3,744  %

3,301  %

5,326  %

3,427  %

3,287  %

77

3,306  %

3,741  %

3,302  %

5,316  %

3,427  %

3,289  %

78

3,308  %

3,737  %

3,304  %

5,305  %

3,428  %

3,291  %

79

3,309  %

3,733  %

3,306  %

5,295  %

3,428  %

3,293  %

80

3,311  %

3,730  %

3,308  %

5,285  %

3,428  %

3,295  %

81

3,313  %

3,726  %

3,310  %

5,275  %

3,429  %

3,297  %

82

3,314  %

3,723  %

3,311  %

5,266  %

3,429  %

3,299  %

83

3,316  %

3,720  %

3,313  %

5,256  %

3,429  %

3,301  %

84

3,318  %

3,716  %

3,315  %

5,247  %

3,429  %

3,303  %

85

3,319  %

3,713  %

3,316  %

5,239  %

3,430  %

3,304  %

86

3,321  %

3,710  %

3,318  %

5,230  %

3,430  %

3,306  %

87

3,322  %

3,707  %

3,319  %

5,222  %

3,430  %

3,308  %

88

3,324  %

3,704  %

3,321  %

5,213  %

3,430  %

3,309  %

89

3,325  %

3,701  %

3,322  %

5,205  %

3,431  %

3,311  %

90

3,326  %

3,699  %

3,324  %

5,197  %

3,431  %

3,312  %

91

3,328  %

3,696  %

3,325  %

5,190  %

3,431  %

3,314  %

92

3,329  %

3,693  %

3,326  %

5,182  %

3,431  %

3,315  %

93

3,330  %

3,691  %

3,328  %

5,175  %

3,431  %

3,317  %

94

3,332  %

3,688  %

3,329  %

5,168  %

3,432  %

3,318  %

95

3,333  %

3,686  %

3,330  %

5,161  %

3,432  %

3,320  %

96

3,334  %

3,683  %

3,331  %

5,154  %

3,432  %

3,321  %

97

3,335  %

3,681  %

3,333  %

5,147  %

3,432  %

3,322  %

98

3,336  %

3,678  %

3,334  %

5,140  %

3,432  %

3,324  %

99

3,338  %

3,676  %

3,335  %

5,134  %

3,432  %

3,325  %

100

3,339  %

3,674  %

3,336  %

5,127  %

3,433  %

3,326  %

101

3,340  %

3,672  %

3,337  %

5,121  %

3,433  %

3,327  %

102

3,341  %

3,669  %

3,338  %

5,115  %

3,433  %

3,329  %

103

3,342  %

3,667  %

3,340  %

5,109  %

3,433  %

3,330  %

104

3,343  %

3,665  %

3,341  %

5,103  %

3,433  %

3,331  %

105

3,344  %

3,663  %

3,342  %

5,098  %

3,433  %

3,332  %

106

3,345  %

3,661  %

3,343  %

5,092  %

3,434  %

3,333  %

107

3,346  %

3,659  %

3,344  %

5,086  %

3,434  %

3,334  %

108

3,347  %

3,657  %

3,345  %

5,081  %

3,434  %

3,335  %

109

3,348  %

3,655  %

3,346  %

5,076  %

3,434  %

3,336  %

110

3,349  %

3,653  %

3,347  %

5,070  %

3,434  %

3,337  %

111

3,350  %

3,652  %

3,347  %

5,065  %

3,434  %

3,338  %

112

3,351  %

3,650  %

3,348  %

5,060  %

3,435  %

3,339  %

113

3,352  %

3,648  %

3,349  %

5,055  %

3,435  %

3,340  %

114

3,352  %

3,646  %

3,350  %

5,050  %

3,435  %

3,341  %

115

3,353  %

3,645  %

3,351  %

5,045  %

3,435  %

3,342  %

116

3,354  %

3,643  %

3,352  %

5,041  %

3,435  %

3,343  %

117

3,355  %

3,641  %

3,353  %

5,036  %

3,435  %

3,344  %

118

3,356  %

3,640  %

3,354  %

5,032  %

3,435  %

3,345  %

119

3,356  %

3,638  %

3,354  %

5,027  %

3,435  %

3,346  %

120

3,357  %

3,636  %

3,355  %

5,023  %

3,436  %

3,347  %

121

3,358  %

3,635  %

3,356  %

5,018  %

3,436  %

3,348  %

122

3,359  %

3,633  %

3,357  %

5,014  %

3,436  %

3,348  %

123

3,360  %

3,632  %

3,357  %

5,010  %

3,436  %

3,349  %

124

3,360  %

3,630  %

3,358  %

5,006  %

3,436  %

3,350  %

125

3,361  %

3,629  %

3,359  %

5,002  %

3,436  %

3,351  %

126

3,362  %

3,628  %

3,360  %

4,998  %

3,436  %

3,352  %

127

3,362  %

3,626  %

3,360  %

4,994  %

3,436  %

3,352  %

128

3,363  %

3,625  %

3,361  %

4,990  %

3,436  %

3,353  %

129

3,364  %

3,623  %

3,362  %

4,986  %

3,437  %

3,354  %

130

3,364  %

3,622  %

3,362  %

4,982  %

3,437  %

3,355  %

131

3,365  %

3,621  %

3,363  %

4,979  %

3,437  %

3,355  %

132

3,366  %

3,620  %

3,364  %

4,975  %

3,437  %

3,356  %

133

3,366  %

3,618  %

3,364  %

4,971  %

3,437  %

3,357  %

134

3,367  %

3,617  %

3,365  %

4,968  %

3,437  %

3,358  %

135

3,368  %

3,616  %

3,366  %

4,964  %

3,437  %

3,358  %

136

3,368  %

3,615  %

3,366  %

4,961  %

3,437  %

3,359  %

137

3,369  %

3,613  %

3,367  %

4,958  %

3,437  %

3,360  %

138

3,369  %

3,612  %

3,368  %

4,954  %

3,437  %

3,360  %

139

3,370  %

3,611  %

3,368  %

4,951  %

3,438  %

3,361  %

140

3,371  %

3,610  %

3,369  %

4,948  %

3,438  %

3,361  %

141

3,371  %

3,609  %

3,369  %

4,945  %

3,438  %

3,362  %

142

3,372  %

3,608  %

3,370  %

4,941  %

3,438  %

3,363  %

143

3,372  %

3,606  %

3,370  %

4,938  %

3,438  %

3,363  %

144

3,373  %

3,605  %

3,371  %

4,935  %

3,438  %

3,364  %

145

3,373  %

3,604  %

3,371  %

4,932  %

3,438  %

3,365  %

146

3,374  %

3,603  %

3,372  %

4,929  %

3,438  %

3,365  %

147

3,374  %

3,602  %

3,373  %

4,926  %

3,438  %

3,366  %

148

3,375  %

3,601  %

3,373  %

4,924  %

3,438  %

3,366  %

149

3,375  %

3,600  %

3,374  %

4,921  %

3,438  %

3,367  %

150

3,376  %

3,599  %

3,374  %

4,918  %

3,438  %

3,367  %


Durata până la scadență (în ani)

Liră sterlină

Leu românesc

Zlot

Coroană islandeză

Coroană norvegiană

Franc elvețian

1

5,438  %

6,157  %

4,770  %

9,957  %

4,887  %

1,713  %

2

5,153  %

6,226  %

4,842  %

9,277  %

4,767  %

1,700  %

3

4,888  %

6,369  %

4,941  %

8,738  %

4,585  %

1,681  %

4

4,703  %

6,501  %

5,058  %

8,278  %

4,416  %

1,671  %

5

4,564  %

6,625  %

5,200  %

7,890  %

4,290  %

1,675  %

6

4,461  %

6,739  %

5,352  %

7,555  %

4,211  %

1,692  %

7

4,389  %

6,838  %

5,494  %

7,262  %

4,160  %

1,717  %

8

4,341  %

6,926  %

5,610  %

7,005  %

4,125  %

1,745  %

9

4,313  %

7,009  %

5,692  %

6,781  %

4,099  %

1,773  %

10

4,300  %

7,084  %

5,737  %

6,588  %

4,076  %

1,799  %

11

4,296  %

7,120  %

5,753  %

6,419  %

4,055  %

1,823  %

12

4,295  %

7,121  %

5,748  %

6,269  %

4,036  %

1,846  %

13

4,296  %

7,096  %

5,728  %

6,135  %

4,017  %

1,867  %

14

4,296  %

7,052  %

5,698  %

6,013  %

4,000  %

1,887  %

15

4,295  %

6,994  %

5,660  %

5,901  %

3,983  %

1,906  %

16

4,292  %

6,926  %

5,616  %

5,799  %

3,967  %

1,923  %

17

4,288  %

6,852  %

5,569  %

5,704  %

3,952  %

1,940  %

18

4,282  %

6,773  %

5,520  %

5,616  %

3,937  %

1,956  %

19

4,275  %

6,692  %

5,469  %

5,534  %

3,923  %

1,971  %

20

4,268  %

6,609  %

5,418  %

5,458  %

3,910  %

1,985  %

21

4,259  %

6,526  %

5,367  %

5,386  %

3,897  %

1,999  %

22

4,250  %

6,443  %

5,316  %

5,319  %

3,885  %

2,011  %

23

4,239  %

6,361  %

5,267  %

5,256  %

3,874  %

2,024  %

24

4,228  %

6,281  %

5,218  %

5,196  %

3,862  %

2,035  %

25

4,215  %

6,203  %

5,170  %

5,140  %

3,852  %

2,047  %

26

4,200  %

6,127  %

5,124  %

5,087  %

3,841  %

2,057  %

27

4,184  %

6,053  %

5,079  %

5,037  %

3,831  %

2,067  %

28

4,166  %

5,981  %

5,036  %

4,989  %

3,822  %

2,077  %

29

4,146  %

5,912  %

4,994  %

4,944  %

3,813  %

2,087  %

30

4,125  %

5,846  %

4,953  %

4,901  %

3,804  %

2,096  %

31

4,102  %

5,782  %

4,914  %

4,860  %

3,796  %

2,104  %

32

4,077  %

5,720  %

4,877  %

4,822  %

3,787  %

2,113  %

33

4,052  %

5,661  %

4,840  %

4,785  %

3,780  %

2,120  %

34

4,027  %

5,604  %

4,806  %

4,750  %

3,772  %

2,128  %

35

4,001  %

5,550  %

4,772  %

4,716  %

3,765  %

2,135  %

36

3,976  %

5,497  %

4,740  %

4,684  %

3,758  %

2,142  %

37

3,951  %

5,447  %

4,709  %

4,653  %

3,751  %

2,149  %

38

3,926  %

5,399  %

4,679  %

4,624  %

3,745  %

2,156  %

39

3,902  %

5,353  %

4,651  %

4,596  %

3,738  %

2,162  %

40

3,880  %

5,308  %

4,623  %

4,569  %

3,732  %

2,168  %

41

3,858  %

5,266  %

4,597  %

4,544  %

3,727  %

2,174  %

42

3,837  %

5,225  %

4,572  %

4,519  %

3,721  %

2,180  %

43

3,817  %

5,185  %

4,547  %

4,496  %

3,716  %

2,185  %

44

3,798  %

5,147  %

4,524  %

4,473  %

3,710  %

2,190  %

45

3,780  %

5,111  %

4,501  %

4,451  %

3,705  %

2,195  %

46

3,763  %

5,076  %

4,479  %

4,430  %

3,700  %

2,200  %

47

3,747  %

5,042  %

4,458  %

4,410  %

3,696  %

2,205  %

48

3,732  %

5,010  %

4,438  %

4,391  %

3,691  %

2,210  %

49

3,719  %

4,979  %

4,419  %

4,372  %

3,687  %

2,214  %

50

3,706  %

4,949  %

4,400  %

4,354  %

3,682  %

2,218  %

51

3,695  %

4,920  %

4,382  %

4,337  %

3,678  %

2,222  %

52

3,685  %

4,892  %

4,364  %

4,320  %

3,674  %

2,226  %

53

3,675  %

4,865  %

4,348  %

4,304  %

3,670  %

2,230  %

54

3,666  %

4,839  %

4,331  %

4,289  %

3,667  %

2,234  %

55

3,658  %

4,814  %

4,315  %

4,274  %

3,663  %

2,238  %

56

3,651  %

4,790  %

4,300  %

4,259  %

3,659  %

2,241  %

57

3,644  %

4,767  %

4,286  %

4,245  %

3,656  %

2,245  %

58

3,638  %

4,744  %

4,271  %

4,232  %

3,653  %

2,248  %

59

3,632  %

4,722  %

4,258  %

4,219  %

3,649  %

2,251  %

60

3,626  %

4,701  %

4,244  %

4,206  %

3,646  %

2,254  %

61

3,621  %

4,681  %

4,231  %

4,194  %

3,643  %

2,257  %

62

3,616  %

4,661  %

4,219  %

4,182  %

3,640  %

2,260  %

63

3,612  %

4,642  %

4,207  %

4,170  %

3,637  %

2,263  %

64

3,608  %

4,623  %

4,195  %

4,159  %

3,634  %

2,266  %

65

3,604  %

4,605  %

4,184  %

4,148  %

3,632  %

2,269  %

66

3,600  %

4,587  %

4,172  %

4,138  %

3,629  %

2,271  %

67

3,597  %

4,570  %

4,162  %

4,128  %

3,627  %

2,274  %

68

3,594  %

4,554  %

4,151  %

4,118  %

3,624  %

2,276  %

69

3,591  %

4,538  %

4,141  %

4,108  %

3,622  %

2,279  %

70

3,588  %

4,522  %

4,131  %

4,099  %

3,619  %

2,281  %

71

3,585  %

4,507  %

4,122  %

4,089  %

3,617  %

2,284  %

72

3,582  %

4,492  %

4,112  %

4,081  %

3,615  %

2,286  %

73

3,580  %

4,478  %

4,103  %

4,072  %

3,612  %

2,288  %

74

3,578  %

4,464  %

4,095  %

4,064  %

3,610  %

2,290  %

75

3,575  %

4,451  %

4,086  %

4,055  %

3,608  %

2,292  %

76

3,573  %

4,437  %

4,078  %

4,047  %

3,606  %

2,294  %

77

3,571  %

4,425  %

4,069  %

4,040  %

3,604  %

2,296  %

78

3,569  %

4,412  %

4,061  %

4,032  %

3,602  %

2,298  %

79

3,567  %

4,400  %

4,054  %

4,025  %

3,600  %

2,300  %

80

3,566  %

4,388  %

4,046  %

4,018  %

3,598  %

2,302  %

81

3,564  %

4,376  %

4,039  %

4,011  %

3,597  %

2,304  %

82

3,562  %

4,365  %

4,032  %

4,004  %

3,595  %

2,305  %

83

3,561  %

4,354  %

4,025  %

3,997  %

3,593  %

2,307  %

84

3,559  %

4,343  %

4,018  %

3,991  %

3,591  %

2,309  %

85

3,558  %

4,333  %

4,011  %

3,984  %

3,590  %

2,310  %

86

3,556  %

4,322  %

4,004  %

3,978  %

3,588  %

2,312  %

87

3,555  %

4,312  %

3,998  %

3,972  %

3,587  %

2,314  %

88

3,554  %

4,302  %

3,992  %

3,966  %

3,585  %

2,315  %

89

3,552  %

4,293  %

3,986  %

3,960  %

3,584  %

2,317  %

90

3,551  %

4,283  %

3,980  %

3,954  %

3,582  %

2,318  %

91

3,550  %

4,274  %

3,974  %

3,949  %

3,581  %

2,320  %

92

3,549  %

4,265  %

3,968  %

3,944  %

3,579  %

2,321  %

93

3,547  %

4,256  %

3,963  %

3,938  %

3,578  %

2,322  %

94

3,546  %

4,248  %

3,957  %

3,933  %

3,577  %

2,324  %

95

3,545  %

4,239  %

3,952  %

3,928  %

3,575  %

2,325  %

96

3,544  %

4,231  %

3,947  %

3,923  %

3,574  %

2,326  %

97

3,543  %

4,223  %

3,942  %

3,918  %

3,573  %

2,328  %

98

3,542  %

4,215  %

3,936  %

3,913  %

3,571  %

2,329  %

99

3,541  %

4,207  %

3,932  %

3,909  %

3,570  %

2,330  %

100

3,540  %

4,200  %

3,927  %

3,904  %

3,569  %

2,331  %

101

3,539  %

4,192  %

3,922  %

3,899  %

3,568  %

2,332  %

102

3,538  %

4,185  %

3,917  %

3,895  %

3,567  %

2,334  %

103

3,537  %

4,178  %

3,913  %

3,891  %

3,566  %

2,335  %

104

3,537  %

4,171  %

3,908  %

3,886  %

3,564  %

2,336  %

105

3,536  %

4,164  %

3,904  %

3,882  %

3,563  %

2,337  %

106

3,535  %

4,157  %

3,900  %

3,878  %

3,562  %

2,338  %

107

3,534  %

4,150  %

3,895  %

3,874  %

3,561  %

2,339  %

108

3,533  %

4,144  %

3,891  %

3,870  %

3,560  %

2,340  %

109

3,532  %

4,138  %

3,887  %

3,866  %

3,559  %

2,341  %

110

3,532  %

4,131  %

3,883  %

3,863  %

3,558  %

2,342  %

111

3,531  %

4,125  %

3,879  %

3,859  %

3,557  %

2,343  %

112

3,530  %

4,119  %

3,876  %

3,855  %

3,556  %

2,344  %

113

3,529  %

4,113  %

3,872  %

3,852  %

3,555  %

2,345  %

114

3,529  %

4,107  %

3,868  %

3,848  %

3,554  %

2,346  %

115

3,528  %

4,102  %

3,864  %

3,845  %

3,553  %

2,347  %

116

3,527  %

4,096  %

3,861  %

3,841  %

3,553  %

2,348  %

117

3,527  %

4,090  %

3,857  %

3,838  %

3,552  %

2,348  %

118

3,526  %

4,085  %

3,854  %

3,835  %

3,551  %

2,349  %

119

3,525  %

4,080  %

3,850  %

3,831  %

3,550  %

2,350  %

120

3,525  %

4,074  %

3,847  %

3,828  %

3,549  %

2,351  %

121

3,524  %

4,069  %

3,844  %

3,825  %

3,548  %

2,352  %

122

3,524  %

4,064  %

3,841  %

3,822  %

3,548  %

2,353  %

123

3,523  %

4,059  %

3,837  %

3,819  %

3,547  %

2,353  %

124

3,522  %

4,054  %

3,834  %

3,816  %

3,546  %

2,354  %

125

3,522  %

4,049  %

3,831  %

3,813  %

3,545  %

2,355  %

126

3,521  %

4,045  %

3,828  %

3,810  %

3,544  %

2,356  %

127

3,521  %

4,040  %

3,825  %

3,807  %

3,544  %

2,356  %

128

3,520  %

4,035  %

3,822  %

3,804  %

3,543  %

2,357  %

129

3,520  %

4,031  %

3,819  %

3,802  %

3,542  %

2,358  %

130

3,519  %

4,026  %

3,817  %

3,799  %

3,542  %

2,359  %

131

3,518  %

4,022  %

3,814  %

3,796  %

3,541  %

2,359  %

132

3,518  %

4,017  %

3,811  %

3,794  %

3,540  %

2,360  %

133

3,517  %

4,013  %

3,808  %

3,791  %

3,539  %

2,361  %

134

3,517  %

4,009  %

3,806  %

3,789  %

3,539  %

2,361  %

135

3,516  %

4,005  %

3,803  %

3,786  %

3,538  %

2,362  %

136

3,516  %

4,001  %

3,800  %

3,784  %

3,538  %

2,363  %

137

3,515  %

3,997  %

3,798  %

3,781  %

3,537  %

2,363  %

138

3,515  %

3,993  %

3,795  %

3,779  %

3,536  %

2,364  %

139

3,515  %

3,989  %

3,793  %

3,776  %

3,536  %

2,364  %

140

3,514  %

3,985  %

3,790  %

3,774  %

3,535  %

2,365  %

141

3,514  %

3,981  %

3,788  %

3,772  %

3,534  %

2,366  %

142

3,513  %

3,977  %

3,786  %

3,769  %

3,534  %

2,366  %

143

3,513  %

3,974  %

3,783  %

3,767  %

3,533  %

2,367  %

144

3,512  %

3,970  %

3,781  %

3,765  %

3,533  %

2,367  %

145

3,512  %

3,966  %

3,779  %

3,763  %

3,532  %

2,368  %

146

3,511  %

3,963  %

3,776  %

3,761  %

3,532  %

2,369  %

147

3,511  %

3,959  %

3,774  %

3,759  %

3,531  %

2,369  %

148

3,511  %

3,956  %

3,772  %

3,757  %

3,530  %

2,370  %

149

3,510  %

3,953  %

3,770  %

3,754  %

3,530  %

2,370  %

150

3,510  %

3,949  %

3,768  %

3,752  %

3,529  %

2,371  %


Durata până la scadență (în ani)

Dolar australian

Baht

Dolar canadian

Peso chilian

Peso columbian

Dolar din Hong Kong

1

4,473  %

2,399  %

5,382  %

7,582  %

10,196  %

5,052  %

2

4,453  %

2,452  %

5,173  %

6,895  %

10,452  %

4,759  %

3

4,380  %

2,533  %

4,865  %

6,594  %

10,691  %

4,540  %

4

4,345  %

2,612  %

4,605  %

6,450  %

10,904  %

4,434  %

5

4,387  %

2,691  %

4,425  %

6,352  %

11,083  %

4,416  %

6

4,450  %

2,769  %

4,334  %

6,283  %

11,238  %

4,409  %

7

4,519  %

2,843  %

4,293  %

6,233  %

11,378  %

4,397  %

8

4,599  %

2,915  %

4,272  %

6,197  %

11,494  %

4,379  %

9

4,661  %

2,988  %

4,259  %

6,169  %

11,583  %

4,362  %

10

4,709  %

3,059  %

4,247  %

6,141  %

11,652  %

4,353  %

11

4,759  %

3,138  %

4,232  %

6,109  %

11,667  %

4,354  %

12

4,803  %

3,222  %

4,215  %

6,073  %

11,632  %

4,361  %

13

4,834  %

3,303  %

4,196  %

6,034  %

11,559  %

4,370  %

14

4,854  %

3,377  %

4,177  %

5,995  %

11,457  %

4,376  %

15

4,866  %

3,441  %

4,157  %

5,955  %

11,333  %

4,378  %

16

4,874  %

3,493  %

4,137  %

5,915  %

11,194  %

4,376  %

17

4,875  %

3,535  %

4,117  %

5,875  %

11,044  %

4,369  %

18

4,868  %

3,569  %

4,097  %

5,836  %

10,886  %

4,358  %

19

4,851  %

3,595  %

4,077  %

5,799  %

10,723  %

4,345  %

20

4,823  %

3,616  %

4,058  %

5,762  %

10,558  %

4,331  %

21

4,785  %

3,633  %

4,040  %

5,726  %

10,393  %

4,315  %

22

4,739  %

3,646  %

4,022  %

5,691  %

10,228  %

4,298  %

23

4,689  %

3,656  %

4,005  %

5,658  %

10,066  %

4,281  %

24

4,638  %

3,664  %

3,988  %

5,625  %

9,907  %

4,263  %

25

4,587  %

3,669  %

3,972  %

5,594  %

9,752  %

4,246  %

26

4,540  %

3,673  %

3,957  %

5,564  %

9,601  %

4,228  %

27

4,495  %

3,676  %

3,942  %

5,535  %

9,455  %

4,210  %

28

4,453  %

3,677  %

3,928  %

5,507  %

9,314  %

4,193  %

29

4,414  %

3,677  %

3,915  %

5,481  %

9,177  %

4,176  %

30

4,378  %

3,677  %

3,903  %

5,455  %

9,046  %

4,159  %

31

4,344  %

3,676  %

3,891  %

5,431  %

8,920  %

4,143  %

32

4,313  %

3,674  %

3,879  %

5,407  %

8,800  %

4,127  %

33

4,283  %

3,672  %

3,869  %

5,384  %

8,684  %

4,112  %

34

4,256  %

3,670  %

3,858  %

5,362  %

8,572  %

4,097  %

35

4,230  %

3,668  %

3,849  %

5,341  %

8,466  %

4,082  %

36

4,206  %

3,665  %

3,839  %

5,321  %

8,364  %

4,068  %

37

4,183  %

3,662  %

3,830  %

5,302  %

8,266  %

4,054  %

38

4,162  %

3,659  %

3,822  %

5,283  %

8,173  %

4,041  %

39

4,142  %

3,656  %

3,814  %

5,265  %

8,083  %

4,028  %

40

4,123  %

3,653  %

3,806  %

5,248  %

7,997  %

4,016  %

41

4,105  %

3,650  %

3,799  %

5,232  %

7,915  %

4,004  %

42

4,088  %

3,646  %

3,791  %

5,216  %

7,836  %

3,992  %

43

4,072  %

3,643  %

3,784  %

5,201  %

7,760  %

3,981  %

44

4,056  %

3,640  %

3,778  %

5,186  %

7,688  %

3,970  %

45

4,042  %

3,637  %

3,771  %

5,172  %

7,618  %

3,960  %

46

4,028  %

3,634  %

3,765  %

5,158  %

7,551  %

3,949  %

47

4,015  %

3,631  %

3,759  %

5,145  %

7,487  %

3,940  %

48

4,002  %

3,628  %

3,754  %

5,132  %

7,425  %

3,930  %

49

3,990  %

3,625  %

3,748  %

5,120  %

7,366  %

3,921  %

50

3,978  %

3,622  %

3,743  %

5,108  %

7,309  %

3,912  %

51

3,967  %

3,619  %

3,737  %

5,096  %

7,254  %

3,904  %

52

3,957  %

3,616  %

3,732  %

5,085  %

7,201  %

3,895  %

53

3,946  %

3,614  %

3,728  %

5,075  %

7,150  %

3,887  %

54

3,937  %

3,611  %

3,723  %

5,064  %

7,101  %

3,880  %

55

3,927  %

3,608  %

3,718  %

5,055  %

7,053  %

3,872  %

56

3,918  %

3,606  %

3,714  %

5,045  %

7,007  %

3,865  %

57

3,910  %

3,603  %

3,710  %

5,036  %

6,963  %

3,858  %

58

3,901  %

3,601  %

3,706  %

5,027  %

6,920  %

3,851  %

59

3,893  %

3,598  %

3,702  %

5,018  %

6,879  %

3,844  %

60

3,886  %

3,596  %

3,698  %

5,009  %

6,839  %

3,838  %

61

3,878  %

3,594  %

3,694  %

5,001  %

6,801  %

3,832  %

62

3,871  %

3,592  %

3,690  %

4,993  %

6,763  %

3,826  %

63

3,864  %

3,590  %

3,687  %

4,985  %

6,727  %

3,820  %

64

3,857  %

3,588  %

3,683  %

4,978  %

6,692  %

3,814  %

65

3,851  %

3,586  %

3,680  %

4,971  %

6,658  %

3,809  %

66

3,845  %

3,584  %

3,676  %

4,964  %

6,625  %

3,803  %

67

3,838  %

3,582  %

3,673  %

4,957  %

6,593  %

3,798  %

68

3,833  %

3,580  %

3,670  %

4,950  %

6,562  %

3,793  %

69

3,827  %

3,578  %

3,667  %

4,944  %

6,532  %

3,788  %

70

3,821  %

3,576  %

3,664  %

4,937  %

6,503  %

3,783  %

71

3,816  %

3,574  %

3,661  %

4,931  %

6,474  %

3,779  %

72

3,811  %

3,573  %

3,659  %

4,925  %

6,447  %

3,774  %

73

3,806  %

3,571  %

3,656  %

4,920  %

6,420  %

3,770  %

74

3,801  %

3,570  %

3,653  %

4,914  %

6,394  %

3,766  %

75

3,796  %

3,568  %

3,651  %

4,908  %

6,368  %

3,761  %

76

3,791  %

3,566  %

3,648  %

4,903  %

6,343  %

3,757  %

77

3,787  %

3,565  %

3,645  %

4,898  %

6,319  %

3,753  %

78

3,782  %

3,564  %

3,643  %

4,893  %

6,296  %

3,749  %

79

3,778  %

3,562  %

3,641  %

4,888  %

6,273  %

3,746  %

80

3,774  %

3,561  %

3,638  %

4,883  %

6,250  %

3,742  %

81

3,770  %

3,559  %

3,636  %

4,878  %

6,229  %

3,738  %

82

3,766  %

3,558  %

3,634  %

4,874  %

6,207  %

3,735  %

83

3,762  %

3,557  %

3,632  %

4,869  %

6,187  %

3,731  %

84

3,758  %

3,556  %

3,630  %

4,865  %

6,166  %

3,728  %

85

3,754  %

3,554  %

3,628  %

4,860  %

6,147  %

3,725  %

86

3,751  %

3,553  %

3,626  %

4,856  %

6,127  %

3,722  %

87

3,747  %

3,552  %

3,624  %

4,852  %

6,109  %

3,719  %

88

3,744  %

3,551  %

3,622  %

4,848  %

6,090  %

3,716  %

89

3,741  %

3,550  %

3,620  %

4,844  %

6,072  %

3,713  %

90

3,737  %

3,549  %

3,618  %

4,840  %

6,055  %

3,710  %

91

3,734  %

3,547  %

3,616  %

4,837  %

6,037  %

3,707  %

92

3,731  %

3,546  %

3,614  %

4,833  %

6,021  %

3,704  %

93

3,728  %

3,545  %

3,613  %

4,829  %

6,004  %

3,701  %

94

3,725  %

3,544  %

3,611  %

4,826  %

5,988  %

3,699  %

95

3,722  %

3,543  %

3,609  %

4,822  %

5,972  %

3,696  %

96

3,719  %

3,542  %

3,608  %

4,819  %

5,957  %

3,693  %

97

3,716  %

3,541  %

3,606  %

4,816  %

5,942  %

3,691  %

98

3,714  %

3,541  %

3,604  %

4,813  %

5,927  %

3,688  %

99

3,711  %

3,540  %

3,603  %

4,809  %

5,912  %

3,686  %

100

3,708  %

3,539  %

3,601  %

4,806  %

5,898  %

3,684  %

101

3,706  %

3,538  %

3,600  %

4,803  %

5,884  %

3,681  %

102

3,703  %

3,537  %

3,599  %

4,800  %

5,871  %

3,679  %

103

3,701  %

3,536  %

3,597  %

4,797  %

5,857  %

3,677  %

104

3,698  %

3,535  %

3,596  %

4,795  %

5,844  %

3,675  %

105

3,696  %

3,534  %

3,594  %

4,792  %

5,831  %

3,673  %

106

3,694  %

3,534  %

3,593  %

4,789  %

5,818  %

3,670  %

107

3,691  %

3,533  %

3,592  %

4,786  %

5,806  %

3,668  %

108

3,689  %

3,532  %

3,590  %

4,784  %

5,794  %

3,666  %

109

3,687  %

3,531  %

3,589  %

4,781  %

5,782  %

3,664  %

110

3,685  %

3,531  %

3,588  %

4,778  %

5,770  %

3,662  %

111

3,683  %

3,530  %

3,587  %

4,776  %

5,759  %

3,660  %

112

3,680  %

3,529  %

3,585  %

4,773  %

5,747  %

3,659  %

113

3,678  %

3,529  %

3,584  %

4,771  %

5,736  %

3,657  %

114

3,676  %

3,528  %

3,583  %

4,769  %

5,725  %

3,655  %

115

3,674  %

3,527  %

3,582  %

4,766  %

5,715  %

3,653  %

116

3,672  %

3,526  %

3,581  %

4,764  %

5,704  %

3,651  %

117

3,671  %

3,526  %

3,580  %

4,762  %

5,694  %

3,650  %

118

3,669  %

3,525  %

3,579  %

4,760  %

5,684  %

3,648  %

119

3,667  %

3,525  %

3,577  %

4,757  %

5,674  %

3,646  %

120

3,665  %

3,524  %

3,576  %

4,755  %

5,664  %

3,645  %

121

3,663  %

3,523  %

3,575  %

4,753  %

5,654  %

3,643  %

122

3,662  %

3,523  %

3,574  %

4,751  %

5,645  %

3,641  %

123

3,660  %

3,522  %

3,573  %

4,749  %

5,635  %

3,640  %

124

3,658  %

3,522  %

3,572  %

4,747  %

5,626  %

3,638  %

125

3,656  %

3,521  %

3,571  %

4,745  %

5,617  %

3,637  %

126

3,655  %

3,520  %

3,570  %

4,743  %

5,608  %

3,635  %

127

3,653  %

3,520  %

3,569  %

4,741  %

5,599  %

3,634  %

128

3,652  %

3,519  %

3,569  %

4,739  %

5,591  %

3,633  %

129

3,650  %

3,519  %

3,568  %

4,737  %

5,582  %

3,631  %

130

3,648  %

3,518  %

3,567  %

4,736  %

5,574  %

3,630  %

131

3,647  %

3,518  %

3,566  %

4,734  %

5,566  %

3,628  %

132

3,645  %

3,517  %

3,565  %

4,732  %

5,557  %

3,627  %

133

3,644  %

3,517  %

3,564  %

4,730  %

5,549  %

3,626  %

134

3,643  %

3,516  %

3,563  %

4,729  %

5,542  %

3,624  %

135

3,641  %

3,516  %

3,562  %

4,727  %

5,534  %

3,623  %

136

3,640  %

3,515  %

3,562  %

4,725  %

5,526  %

3,622  %

137

3,638  %

3,515  %

3,561  %

4,724  %

5,519  %

3,621  %

138

3,637  %

3,514  %

3,560  %

4,722  %

5,511  %

3,619  %

139

3,636  %

3,514  %

3,559  %

4,720  %

5,504  %

3,618  %

140

3,634  %

3,513  %

3,558  %

4,719  %

5,497  %

3,617  %

141

3,633  %

3,513  %

3,558  %

4,717  %

5,490  %

3,616  %

142

3,632  %

3,512  %

3,557  %

4,716  %

5,483  %

3,615  %

143

3,630  %

3,512  %

3,556  %

4,714  %

5,476  %

3,613  %

144

3,629  %

3,512  %

3,555  %

4,713  %

5,469  %

3,612  %

145

3,628  %

3,511  %

3,555  %

4,711  %

5,462  %

3,611  %

146

3,627  %

3,511  %

3,554  %

4,710  %

5,456  %

3,610  %

147

3,625  %

3,510  %

3,553  %

4,708  %

5,449  %

3,609  %

148

3,624  %

3,510  %

3,553  %

4,707  %

5,443  %

3,608  %

149

3,623  %

3,510  %

3,552  %

4,706  %

5,436  %

3,607  %

150

3,622  %

3,509  %

3,551  %

4,704  %

5,430  %

3,606  %


Durata până la scadență (în ani)

Rupie indiană

Peso mexican

Dolar nou din Taiwan

Dolar neozeelandez

Rand

Real

1

7,134  %

11,834  %

0,902  %

5,929  %

8,700  %

10,847  %

2

7,236  %

10,991  %

0,941  %

5,670  %

8,622  %

10,485  %

3

7,290  %

10,354  %

0,978  %

5,405  %

8,653  %

10,682  %

4

7,291  %

9,975  %

1,007  %

5,229  %

8,843  %

10,953  %

5

7,284  %

9,785  %

1,035  %

5,128  %

9,147  %

11,196  %

6

7,281  %

9,716  %

1,058  %

5,081  %

9,463  %

11,401  %

7

7,282  %

9,706  %

1,080  %

5,068  %

9,773  %

11,585  %

8

7,287  %

9,712  %

1,100  %

5,067  %

10,069  %

11,725  %

9

7,299  %

9,712  %

1,119  %

5,076  %

10,339  %

11,841  %

10

7,310  %

9,689  %

1,136  %

5,094  %

10,579  %

11,939  %

11

7,307  %

9,635  %

1,167  %

5,121  %

10,783  %

11,980  %

12

7,292  %

9,556  %

1,212  %

5,154  %

10,951  %

11,967  %

13

7,268  %

9,459  %

1,265  %

5,188  %

11,082  %

11,913  %

14

7,238  %

9,351  %

1,322  %

5,220  %

11,176  %

11,828  %

15

7,204  %

9,234  %

1,382  %

5,249  %

11,228  %

11,720  %

16

7,167  %

9,112  %

1,442  %

5,273  %

11,239  %

11,594  %

17

7,128  %

8,987  %

1,502  %

5,292  %

11,215  %

11,457  %

18

7,088  %

8,861  %

1,561  %

5,304  %

11,163  %

11,311  %

19

7,048  %

8,736  %

1,619  %

5,308  %

11,090  %

11,159  %

20

7,008  %

8,612  %

1,675  %

5,304  %

11,000  %

11,005  %

21

6,969  %

8,490  %

1,729  %

5,292  %

10,898  %

10,849  %

22

6,929  %

8,371  %

1,781  %

5,272  %

10,787  %

10,694  %

23

6,891  %

8,256  %

1,831  %

5,248  %

10,671  %

10,540  %

24

6,854  %

8,143  %

1,880  %

5,220  %

10,550  %

10,389  %

25

6,818  %

8,035  %

1,926  %

5,188  %

10,427  %

10,242  %

26

6,783  %

7,930  %

1,970  %

5,155  %

10,304  %

10,098  %

27

6,749  %

7,830  %

2,012  %

5,120  %

10,181  %

9,959  %

28

6,716  %

7,733  %

2,053  %

5,085  %

10,060  %

9,824  %

29

6,684  %

7,640  %

2,091  %

5,049  %

9,942  %

9,694  %

30

6,653  %

7,551  %

2,128  %

5,014  %

9,825  %

9,569  %

31

6,624  %

7,465  %

2,164  %

4,978  %

9,712  %

9,449  %

32

6,595  %

7,383  %

2,198  %

4,943  %

9,603  %

9,333  %

33

6,568  %

7,305  %

2,230  %

4,909  %

9,497  %

9,222  %

34

6,542  %

7,229  %

2,261  %

4,875  %

9,394  %

9,116  %

35

6,516  %

7,157  %

2,291  %

4,842  %

9,296  %

9,014  %

36

6,492  %

7,089  %

2,319  %

4,810  %

9,200  %

8,916  %

37

6,469  %

7,023  %

2,346  %

4,779  %

9,109  %

8,822  %

38

6,446  %

6,959  %

2,373  %

4,749  %

9,021  %

8,732  %

39

6,424  %

6,899  %

2,398  %

4,720  %

8,936  %

8,646  %

40

6,404  %

6,841  %

2,422  %

4,692  %

8,855  %

8,564  %

41

6,383  %

6,785  %

2,445  %

4,665  %

8,777  %

8,485  %

42

6,364  %

6,732  %

2,467  %

4,639  %

8,702  %

8,409  %

43

6,346  %

6,680  %

2,488  %

4,613  %

8,630  %

8,336  %

44

6,328  %

6,631  %

2,509  %

4,589  %

8,561  %

8,267  %

45

6,310  %

6,584  %

2,528  %

4,565  %

8,494  %

8,200  %

46

6,294  %

6,539  %

2,547  %

4,542  %

8,431  %

8,136  %

47

6,278  %

6,495  %

2,566  %

4,520  %

8,369  %

8,074  %

48

6,262  %

6,453  %

2,583  %

4,499  %

8,310  %

8,015  %

49

6,248  %

6,413  %

2,600  %

4,478  %

8,253  %

7,958  %

50

6,233  %

6,374  %

2,616  %

4,458  %

8,199  %

7,903  %

51

6,219  %

6,337  %

2,632  %

4,439  %

8,146  %

7,850  %

52

6,206  %

6,301  %

2,647  %

4,421  %

8,095  %

7,799  %

53

6,193  %

6,266  %

2,662  %

4,403  %

8,046  %

7,750  %

54

6,181  %

6,233  %

2,676  %

4,385  %

7,999  %

7,703  %

55

6,169  %

6,201  %

2,690  %

4,369  %

7,953  %

7,657  %

56

6,157  %

6,169  %

2,703  %

4,353  %

7,910  %

7,613  %

57

6,146  %

6,139  %

2,716  %

4,337  %

7,867  %

7,571  %

58

6,135  %

6,110  %

2,728  %

4,322  %

7,826  %

7,530  %

59

6,124  %

6,082  %

2,740  %

4,307  %

7,787  %

7,490  %

60

6,114  %

6,055  %

2,752  %

4,293  %

7,748  %

7,451  %

61

6,104  %

6,028  %

2,763  %

4,279  %

7,711  %

7,414  %

62

6,094  %

6,003  %

2,774  %

4,266  %

7,675  %

7,378  %

63

6,085  %

5,978  %

2,785  %

4,253  %

7,640  %

7,344  %

64

6,076  %

5,954  %

2,795  %

4,241  %

7,607  %

7,310  %

65

6,067  %

5,931  %

2,805  %

4,229  %

7,574  %

7,277  %

66

6,059  %

5,909  %

2,815  %

4,217  %

7,543  %

7,245  %

67

6,050  %

5,887  %

2,824  %

4,205  %

7,512  %

7,215  %

68

6,042  %

5,866  %

2,833  %

4,194  %

7,482  %

7,185  %

69

6,034  %

5,845  %

2,842  %

4,184  %

7,453  %

7,156  %

70

6,027  %

5,825  %

2,850  %

4,173  %

7,425  %

7,128  %

71

6,019  %

5,805  %

2,859  %

4,163  %

7,398  %

7,100  %

72

6,012  %

5,787  %

2,867  %

4,153  %

7,371  %

7,074  %

73

6,005  %

5,768  %

2,875  %

4,143  %

7,345  %

7,048  %

74

5,998  %

5,750  %

2,883  %

4,134  %

7,320  %

7,023  %

75

5,992  %

5,733  %

2,890  %

4,125  %

7,296  %

6,998  %

76

5,985  %

5,716  %

2,897  %

4,116  %

7,272  %

6,974  %

77

5,979  %

5,699  %

2,905  %

4,107  %

7,249  %

6,951  %

78

5,973  %

5,683  %

2,912  %

4,099  %

7,226  %

6,929  %

79

5,967  %

5,668  %

2,918  %

4,091  %

7,204  %

6,907  %

80

5,961  %

5,652  %

2,925  %

4,083  %

7,183  %

6,885  %

81

5,955  %

5,637  %

2,931  %

4,075  %

7,162  %

6,864  %

82

5,950  %

5,623  %

2,938  %

4,067  %

7,141  %

6,844  %

83

5,944  %

5,609  %

2,944  %

4,060  %

7,121  %

6,824  %

84

5,939  %

5,595  %

2,950  %

4,052  %

7,102  %

6,804  %

85

5,934  %

5,581  %

2,956  %

4,045  %

7,083  %

6,785  %

86

5,929  %

5,568  %

2,961  %

4,038  %

7,064  %

6,767  %

87

5,924  %

5,555  %

2,967  %

4,032  %

7,046  %

6,748  %

88

5,919  %

5,542  %

2,972  %

4,025  %

7,029  %

6,731  %

89

5,914  %

5,530  %

2,978  %

4,019  %

7,011  %

6,713  %

90

5,910  %

5,518  %

2,983  %

4,012  %

6,994  %

6,696  %

91

5,905  %

5,506  %

2,988  %

4,006  %

6,978  %

6,680  %

92

5,901  %

5,495  %

2,993  %

4,000  %

6,962  %

6,664  %

93

5,897  %

5,483  %

2,998  %

3,994  %

6,946  %

6,648  %

94

5,892  %

5,472  %

3,003  %

3,988  %

6,930  %

6,632  %

95

5,888  %

5,462  %

3,008  %

3,983  %

6,915  %

6,617  %

96

5,884  %

5,451  %

3,012  %

3,977  %

6,900  %

6,602  %

97

5,880  %

5,441  %

3,017  %

3,972  %

6,886  %

6,588  %

98

5,876  %

5,430  %

3,021  %

3,966  %

6,872  %

6,574  %

99

5,873  %

5,421  %

3,025  %

3,961  %

6,858  %

6,560  %

100

5,869  %

5,411  %

3,030  %

3,956  %

6,844  %

6,546  %

101

5,865  %

5,401  %

3,034  %

3,951  %

6,831  %

6,532  %

102

5,862  %

5,392  %

3,038  %

3,946  %

6,817  %

6,519  %

103

5,858  %

5,383  %

3,042  %

3,941  %

6,805  %

6,506  %

104

5,855  %

5,374  %

3,046  %

3,936  %

6,792  %

6,494  %

105

5,851  %

5,365  %

3,050  %

3,932  %

6,780  %

6,481  %

106

5,848  %

5,356  %

3,053  %

3,927  %

6,767  %

6,469  %

107

5,845  %

5,348  %

3,057  %

3,923  %

6,755  %

6,457  %

108

5,841  %

5,339  %

3,061  %

3,918  %

6,744  %

6,446  %

109

5,838  %

5,331  %

3,064  %

3,914  %

6,732  %

6,434  %

110

5,835  %

5,323  %

3,068  %

3,910  %

6,721  %

6,423  %

111

5,832  %

5,315  %

3,071  %

3,906  %

6,710  %

6,412  %

112

5,829  %

5,307  %

3,075  %

3,902  %

6,699  %

6,401  %

113

5,826  %

5,300  %

3,078  %

3,898  %

6,688  %

6,390  %

114

5,823  %

5,292  %

3,081  %

3,894  %

6,678  %

6,380  %

115

5,821  %

5,285  %

3,084  %

3,890  %

6,668  %

6,369  %

116

5,818  %

5,278  %

3,087  %

3,886  %

6,658  %

6,359  %

117

5,815  %

5,271  %

3,091  %

3,882  %

6,648  %

6,349  %

118

5,812  %

5,264  %

3,094  %

3,879  %

6,638  %

6,339  %

119

5,810  %

5,257  %

3,097  %

3,875  %

6,628  %

6,330  %

120

5,807  %

5,250  %

3,100  %

3,871  %

6,619  %

6,320  %

121

5,805  %

5,243  %

3,102  %

3,868  %

6,609  %

6,311  %

122

5,802  %

5,237  %

3,105  %

3,864  %

6,600  %

6,302  %

123

5,800  %

5,230  %

3,108  %

3,861  %

6,591  %

6,293  %

124

5,797  %

5,224  %

3,111  %

3,858  %

6,582  %

6,284  %

125

5,795  %

5,218  %

3,114  %

3,854  %

6,574  %

6,275  %

126

5,793  %

5,212  %

3,116  %

3,851  %

6,565  %

6,267  %

127

5,790  %

5,206  %

3,119  %

3,848  %

6,557  %

6,258  %

128

5,788  %

5,200  %

3,121  %

3,845  %

6,548  %

6,250  %

129

5,786  %

5,194  %

3,124  %

3,842  %

6,540  %

6,242  %

130

5,784  %

5,188  %

3,126  %

3,839  %

6,532  %

6,234  %

131

5,781  %

5,183  %

3,129  %

3,836  %

6,524  %

6,226  %

132

5,779  %

5,177  %

3,131  %

3,833  %

6,517  %

6,218  %

133

5,777  %

5,172  %

3,134  %

3,830  %

6,509  %

6,210  %

134

5,775  %

5,166  %

3,136  %

3,827  %

6,501  %

6,203  %

135

5,773  %

5,161  %

3,138  %

3,824  %

6,494  %

6,195  %

136

5,771  %

5,156  %

3,141  %

3,822  %

6,487  %

6,188  %

137

5,769  %

5,150  %

3,143  %

3,819  %

6,479  %

6,181  %

138

5,767  %

5,145  %

3,145  %

3,816  %

6,472  %

6,174  %

139

5,765  %

5,140  %

3,147  %

3,814  %

6,465  %

6,167  %

140

5,763  %

5,135  %

3,150  %

3,811  %

6,458  %

6,160  %

141

5,761  %

5,130  %

3,152  %

3,808  %

6,451  %

6,153  %

142

5,760  %

5,126  %

3,154  %

3,806  %

6,445  %

6,146  %

143

5,758  %

5,121  %

3,156  %

3,803  %

6,438  %

6,139  %

144

5,756  %

5,116  %

3,158  %

3,801  %

6,431  %

6,133  %

145

5,754  %

5,112  %

3,160  %

3,799  %

6,425  %

6,126  %

146

5,752  %

5,107  %

3,162  %

3,796  %

6,419  %

6,120  %

147

5,751  %

5,103  %

3,164  %

3,794  %

6,412  %

6,114  %

148

5,749  %

5,098  %

3,166  %

3,792  %

6,406  %

6,108  %

149

5,747  %

5,094  %

3,168  %

3,789  %

6,400  %

6,101  %

150

5,746  %

5,090  %

3,170  %

3,787  %

6,394  %

6,095  %


Durata până la scadență (în ani)

Yuan renminbi

Ringgit

Rublă rusească

Dolar singaporez

Won sud-coreean

Liră turcească

1

1,944  %

3,246  %

16,114  %

3,726  %

3,883  %

27,489  %

2

2,037  %

3,386  %

13,306  %

3,623  %

3,825  %

29,315  %

3

2,150  %

3,530  %

12,374  %

3,541  %

3,783  %

29,547  %

4

2,276  %

3,647  %

12,266  %

3,516  %

3,764  %

29,305  %

5

2,392  %

3,744  %

12,386  %

3,511  %

3,751  %

28,874  %

6

2,472  %

3,821  %

12,542  %

3,508  %

3,747  %

28,379  %

7

2,530  %

3,880  %

12,681  %

3,504  %

3,752  %

27,878  %

8

2,578  %

3,927  %

12,748  %

3,500  %

3,761  %

27,362  %

9

2,625  %

3,968  %

12,759  %

3,496  %

3,769  %

26,832  %

10

2,673  %

4,004  %

12,721  %

3,493  %

3,770  %

26,338  %

11

2,724  %

4,041  %

12,651  %

3,490  %

3,763  %

25,878  %

12

2,777  %

4,080  %

12,566  %

3,488  %

3,749  %

25,438  %

13

2,831  %

4,120  %

12,475  %

3,486  %

3,732  %

25,009  %

14

2,884  %

4,162  %

12,372  %

3,484  %

3,712  %

24,583  %

15

2,936  %

4,207  %

12,248  %

3,483  %

3,692  %

24,158  %

16

2,987  %

4,255  %

12,107  %

3,481  %

3,672  %

23,730  %

17

3,036  %

4,303  %

11,953  %

3,480  %

3,652  %

23,297  %

18

3,083  %

4,347  %

11,791  %

3,479  %

3,634  %

22,861  %

19

3,128  %

4,386  %

11,623  %

3,478  %

3,617  %

22,421  %

20

3,171  %

4,416  %

11,452  %

3,477  %

3,602  %

21,978  %

21

3,213  %

4,436  %

11,280  %

3,476  %

3,588  %

21,535  %

22

3,252  %

4,447  %

11,109  %

3,475  %

3,576  %

21,094  %

23

3,290  %

4,452  %

10,940  %

3,474  %

3,566  %

20,656  %

24

3,326  %

4,451  %

10,773  %

3,474  %

3,556  %

20,223  %

25

3,361  %

4,446  %

10,611  %

3,473  %

3,548  %

19,798  %

26

3,394  %

4,437  %

10,453  %

3,472  %

3,541  %

19,381  %

27

3,425  %

4,426  %

10,300  %

3,472  %

3,534  %

18,976  %

28

3,455  %

4,413  %

10,152  %

3,471  %

3,528  %

18,582  %

29

3,484  %

4,398  %

10,009  %

3,470  %

3,523  %

18,200  %

30

3,511  %

4,382  %

9,872  %

3,470  %

3,518  %

17,832  %

31

3,537  %

4,366  %

9,739  %

3,469  %

3,513  %

17,478  %

32

3,563  %

4,349  %

9,612  %

3,469  %

3,509  %

17,137  %

33

3,587  %

4,332  %

9,491  %

3,469  %

3,506  %

16,810  %

34

3,610  %

4,314  %

9,374  %

3,468  %

3,502  %

16,496  %

35

3,632  %

4,297  %

9,262  %

3,468  %

3,499  %

16,196  %

36

3,653  %

4,279  %

9,155  %

3,467  %

3,497  %

15,909  %

37

3,673  %

4,262  %

9,052  %

3,467  %

3,494  %

15,634  %

38

3,692  %

4,246  %

8,954  %

3,467  %

3,492  %

15,372  %

39

3,711  %

4,229  %

8,860  %

3,466  %

3,490  %

15,121  %

40

3,729  %

4,213  %

8,769  %

3,466  %

3,488  %

14,880  %

41

3,746  %

4,197  %

8,683  %

3,466  %

3,486  %

14,651  %

42

3,762  %

4,182  %

8,600  %

3,465  %

3,484  %

14,431  %

43

3,778  %

4,167  %

8,520  %

3,465  %

3,483  %

14,221  %

44

3,793  %

4,153  %

8,444  %

3,465  %

3,481  %

14,020  %

45

3,808  %

4,139  %

8,371  %

3,464  %

3,480  %

13,827  %

46

3,822  %

4,125  %

8,301  %

3,464  %

3,479  %

13,643  %

47

3,836  %

4,112  %

8,233  %

3,464  %

3,478  %

13,466  %

48

3,849  %

4,099  %

8,169  %

3,464  %

3,477  %

13,296  %

49

3,861  %

4,087  %

8,106  %

3,463  %

3,476  %

13,133  %

50

3,874  %

4,075  %

8,046  %

3,463  %

3,475  %

12,976  %

51

3,885  %

4,063  %

7,989  %

3,463  %

3,474  %

12,826  %

52

3,897  %

4,052  %

7,933  %

3,463  %

3,473  %

12,681  %

53

3,908  %

4,041  %

7,879  %

3,463  %

3,472  %

12,542  %

54

3,918  %

4,031  %

7,828  %

3,462  %

3,472  %

12,408  %

55

3,928  %

4,020  %

7,778  %

3,462  %

3,471  %

12,279  %

56

3,938  %

4,010  %

7,730  %

3,462  %

3,470  %

12,155  %

57

3,948  %

4,001  %

7,684  %

3,462  %

3,470  %

12,035  %

58

3,957  %

3,992  %

7,639  %

3,462  %

3,469  %

11,919  %

59

3,966  %

3,983  %

7,595  %

3,461  %

3,469  %

11,808  %

60

3,975  %

3,974  %

7,554  %

3,461  %

3,468  %

11,700  %

61

3,983  %

3,965  %

7,513  %

3,461  %

3,468  %

11,595  %

62

3,991  %

3,957  %

7,474  %

3,461  %

3,467  %

11,494  %

63

3,999  %

3,949  %

7,436  %

3,461  %

3,467  %

11,397  %

64

4,007  %

3,942  %

7,399  %

3,461  %

3,466  %

11,302  %

65

4,014  %

3,934  %

7,363  %

3,460  %

3,466  %

11,211  %

66

4,022  %

3,927  %

7,329  %

3,460  %

3,466  %

11,122  %

67

4,029  %

3,920  %

7,295  %

3,460  %

3,465  %

11,036  %

68

4,036  %

3,913  %

7,263  %

3,460  %

3,465  %

10,952  %

69

4,042  %

3,906  %

7,231  %

3,460  %

3,465  %

10,872  %

70

4,049  %

3,900  %

7,200  %

3,460  %

3,464  %

10,793  %

71

4,055  %

3,893  %

7,171  %

3,460  %

3,464  %

10,717  %

72

4,061  %

3,887  %

7,142  %

3,460  %

3,464  %

10,642  %

73

4,067  %

3,881  %

7,113  %

3,459  %

3,464  %

10,570  %

74

4,073  %

3,876  %

7,086  %

3,459  %

3,463  %

10,500  %

75

4,078  %

3,870  %

7,059  %

3,459  %

3,463  %

10,432  %

76

4,084  %

3,864  %

7,033  %

3,459  %

3,463  %

10,366  %

77

4,089  %

3,859  %

7,008  %

3,459  %

3,463  %

10,301  %

78

4,095  %

3,854  %

6,983  %

3,459  %

3,463  %

10,238  %

79

4,100  %

3,849  %

6,959  %

3,459  %

3,462  %

10,177  %

80

4,105  %

3,844  %

6,936  %

3,459  %

3,462  %

10,117  %

81

4,110  %

3,839  %

6,913  %

3,459  %

3,462  %

10,059  %

82

4,114  %

3,834  %

6,891  %

3,458  %

3,462  %

10,002  %

83

4,119  %

3,829  %

6,869  %

3,458  %

3,462  %

9,947  %

84

4,123  %

3,825  %

6,848  %

3,458  %

3,461  %

9,893  %

85

4,128  %

3,820  %

6,827  %

3,458  %

3,461  %

9,840  %

86

4,132  %

3,816  %

6,807  %

3,458  %

3,461  %

9,789  %

87

4,136  %

3,812  %

6,787  %

3,458  %

3,461  %

9,738  %

88

4,140  %

3,808  %

6,768  %

3,458  %

3,461  %

9,689  %

89

4,144  %

3,804  %

6,749  %

3,458  %

3,461  %

9,641  %

90

4,148  %

3,800  %

6,730  %

3,458  %

3,461  %

9,594  %

91

4,152  %

3,796  %

6,712  %

3,458  %

3,460  %

9,548  %

92

4,156  %

3,792  %

6,695  %

3,458  %

3,460  %

9,504  %

93

4,160  %

3,789  %

6,677  %

3,457  %

3,460  %

9,460  %

94

4,163  %

3,785  %

6,660  %

3,457  %

3,460  %

9,417  %

95

4,167  %

3,781  %

6,644  %

3,457  %

3,460  %

9,375  %

96

4,170  %

3,778  %

6,628  %

3,457  %

3,460  %

9,334  %

97

4,174  %

3,775  %

6,612  %

3,457  %

3,460  %

9,294  %

98

4,177  %

3,771  %

6,596  %

3,457  %

3,460  %

9,254  %

99

4,180  %

3,768  %

6,581  %

3,457  %

3,459  %

9,216  %

100

4,183  %

3,765  %

6,566  %

3,457  %

3,459  %

9,178  %

101

4,187  %

3,762  %

6,551  %

3,457  %

3,459  %

9,141  %

102

4,190  %

3,759  %

6,537  %

3,457  %

3,459  %

9,105  %

103

4,193  %

3,756  %

6,523  %

3,457  %

3,459  %

9,069  %

104

4,196  %

3,753  %

6,509  %

3,457  %

3,459  %

9,034  %

105

4,199  %

3,750  %

6,496  %

3,457  %

3,459  %

9,000  %

106

4,201  %

3,747  %

6,483  %

3,457  %

3,459  %

8,966  %

107

4,204  %

3,744  %

6,470  %

3,456  %

3,459  %

8,933  %

108

4,207  %

3,741  %

6,457  %

3,456  %

3,459  %

8,901  %

109

4,210  %

3,739  %

6,444  %

3,456  %

3,459  %

8,869  %

110

4,212  %

3,736  %

6,432  %

3,456  %

3,458  %

8,838  %

111

4,215  %

3,734  %

6,420  %

3,456  %

3,458  %

8,808  %

112

4,217  %

3,731  %

6,408  %

3,456  %

3,458  %

8,778  %

113

4,220  %

3,729  %

6,396  %

3,456  %

3,458  %

8,748  %

114

4,222  %

3,726  %

6,385  %

3,456  %

3,458  %

8,719  %

115

4,225  %

3,724  %

6,374  %

3,456  %

3,458  %

8,691  %

116

4,227  %

3,721  %

6,363  %

3,456  %

3,458  %

8,663  %

117

4,229  %

3,719  %

6,352  %

3,456  %

3,458  %

8,636  %

118

4,232  %

3,717  %

6,341  %

3,456  %

3,458  %

8,609  %

119

4,234  %

3,715  %

6,331  %

3,456  %

3,458  %

8,582  %

120

4,236  %

3,712  %

6,320  %

3,456  %

3,458  %

8,556  %

121

4,238  %

3,710  %

6,310  %

3,456  %

3,458  %

8,530  %

122

4,240  %

3,708  %

6,300  %

3,456  %

3,458  %

8,505  %

123

4,243  %

3,706  %

6,290  %

3,456  %

3,458  %

8,481  %

124

4,245  %

3,704  %

6,281  %

3,456  %

3,457  %

8,456  %

125

4,247  %

3,702  %

6,271  %

3,456  %

3,457  %

8,432  %

126

4,249  %

3,700  %

6,262  %

3,456  %

3,457  %

8,409  %

127

4,251  %

3,698  %

6,253  %

3,455  %

3,457  %

8,385  %

128

4,253  %

3,696  %

6,244  %

3,455  %

3,457  %

8,363  %

129

4,255  %

3,694  %

6,235  %

3,455  %

3,457  %

8,340  %

130

4,256  %

3,692  %

6,226  %

3,455  %

3,457  %

8,318  %

131

4,258  %

3,690  %

6,217  %

3,455  %

3,457  %

8,296  %

132

4,260  %

3,688  %

6,209  %

3,455  %

3,457  %

8,275  %

133

4,262  %

3,687  %

6,200  %

3,455  %

3,457  %

8,254  %

134

4,264  %

3,685  %

6,192  %

3,455  %

3,457  %

8,233  %

135

4,265  %

3,683  %

6,184  %

3,455  %

3,457  %

8,212  %

136

4,267  %

3,681  %

6,176  %

3,455  %

3,457  %

8,192  %

137

4,269  %

3,680  %

6,168  %

3,455  %

3,457  %

8,172  %

138

4,271  %

3,678  %

6,160  %

3,455  %

3,457  %

8,153  %

139

4,272  %

3,676  %

6,153  %

3,455  %

3,457  %

8,133  %

140

4,274  %

3,675  %

6,145  %

3,455  %

3,457  %

8,114  %

141

4,275  %

3,673  %

6,138  %

3,455  %

3,457  %

8,095  %

142

4,277  %

3,672  %

6,130  %

3,455  %

3,457  %

8,077  %

143

4,279  %

3,670  %

6,123  %

3,455  %

3,456  %

8,059  %

144

4,280  %

3,669  %

6,116  %

3,455  %

3,456  %

8,041  %

145

4,282  %

3,667  %

6,109  %

3,455  %

3,456  %

8,023  %

146

4,283  %

3,666  %

6,102  %

3,455  %

3,456  %

8,005  %

147

4,285  %

3,664  %

6,095  %

3,455  %

3,456  %

7,988  %

148

4,286  %

3,663  %

6,088  %

3,455  %

3,456  %

7,971  %

149

4,287  %

3,661  %

6,082  %

3,455  %

3,456  %

7,954  %

150

4,289  %

3,660  %

6,075  %

3,455  %

3,456  %

7,938  %


Durata până la scadență (în ani)

Dolar american

Yen

1

5,437  %

0,058  %

2