EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1073

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1073 al Comisiei din 1 iunie 2023 privind acordarea unei autorizații la nivelul Uniunii pentru produsul biocid unic „Spray On wipes” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2023/3479

OJ L 143, 2.6.2023, p. 118–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1073/oj

2.6.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 143/118


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1073 AL COMISIEI

din 1 iunie 2023

privind acordarea unei autorizații la nivelul Uniunii pentru produsul biocid unic „Spray On wipes” în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1)

La 23 aprilie 2019, Laboratorium Dr. Deppe GmbH a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice („agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei (2), o cerere de autorizare la nivelul Uniunii a aceluiași produs biocid unic, astfel cum se menționează la articolul 1 din regulamentul respectiv, denumit „Spray On wipes”, aparținând tipurilor de produs 2 și 4, astfel cum sunt descrise în anexa V la Regulamentul (UE) nr. 528/2012. Cererea a fost înregistrată cu numărul de caz BC-VA051119-47 în Registrul produselor biocide („registrul”). Cererea a indicat și numărul cererii aferente familiei de produse biocide de referință conexe „Knieler & Team Propanol Family”, înregistrată în registru cu numărul de caz BC-AQ050985-22.

(2)

Același produs biocid unic „Spray On wipes” conține, ca substanțe active, propan-1-ol și propan-2-ol, care sunt incluse în lista Uniunii cu substanțe active aprobate menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012 pentru tipurile de produs 2 și 4.

(3)

La 8 decembrie 2021, agenția a transmis Comisiei un aviz (3) și proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid („RCP”) „Spray On wipes” în conformitate cu articolul 6 alineatele din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013.

(4)

Avizul concluzionează că diferențele propuse dintre același produs biocid unic și produsul biocid de referință conex sunt limitate la informații care pot face obiectul unei modificări administrative în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei (4) și că, pe baza evaluării familiei de produse biocide de referință conexe „Knieler & Team Propanol Family” și sub rezerva respectării proiectului de RCP, același produs biocid unic îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5)

La 20 octombrie 2022, agenția a transmis Comisiei proiectul de SPC în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(6)

Comisia este de acord cu avizul agenției și, prin urmare, consideră că este adecvat să se acorde o autorizație la nivelul Uniunii pentru același produs biocid unic „Spray On wipes”.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Întreprinderii Laboratorium Dr. Deppe GmbH i se acordă o autorizație la nivelul Uniunii cu numărul EU-0027668-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea aceluiași produs biocid unic „Spray On wipes” în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid, prezentat în anexă.

Autorizația la nivelul Uniunii este valabilă de la 22 iunie 2023 până la 31 iulie 2032.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 iunie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 414/2013 al Comisiei din 6 mai 2013 privind precizarea procedurii de autorizare a acelorași produse biocide, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 125, 7.5.2013, p. 4).

(3)  ECHA opinion for ‘Spray On wipes’, 8 December 2021 (Aviz al ECHA privind „Spray On wipes”, 8 decembrie 2021), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 354/2013 al Comisiei din 18 aprilie 2013 privind modificări ale produselor biocide autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 109, 19.4.2013, p. 4).


ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Spray On wipes

Tip de produs 2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale (Dezinfectante)

Tip de produs 4 – Industria alimentară și a furajelor (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0027668-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0027668-0000

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1.   Denumirea sau denumirile comerciale ale produsului

Denumirea comercială

Spray On wipes

MyClean DS Tücher plus

MyClean DS Flow Pack plus

MyClean DS Tücher basic

MyClean DS Flow Pack basic

Medizid Rapid Pro Desinfektionstücher

Medizid Rapid QF Pro Flowpack

Medizid Rapid Next Desinfektionstücher

Medizid Rapid QF Next Flowpack

Bavicid Wipe

FAVORIT Wet Wipes Pro

FAVORIT Wet Wipes Classic

FAVORIT Wet Wipes Viruguard

FAVORIT Wet Wipes Pure

FAVORIT Wet Wipes Soft

FAVORIT Wet Wipes Premium

FAVORIT Wet Wipes zero

FAVORIT Wet Wipes Quick

FAVORIT Wet Wipes Maxi

FAVORIT Wet Wipes Protect

FAVORIT Wet Wipes universal

FAVORIT Wet Wipes Basic

FAVORIT Wet Wipes Basic QF

Immix Clean Pro Wipes

FAVORIT Wet Wipes Xtra

1.2.   Deținătorul autorizației

Numele și adresa deținătorului autorizației

Numele

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Adresa

Hooghe Weg 35, 47906 Kempen Germania

Numărul curent

EU-0027668-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP

EU-0027668-0000

Data autorizației

22 iunie 2023

Data de expirare a autorizației

31 iulie 2032

1.3.   Producătorul/producătorii produsului

Denumirea producătorului

Laboratorium Dr. Deppe GmbH

Adresa producătorului

Hooghe Weg 35, 47906 Kempen Germania

Adresa locurilor de producție

Laboratorium Dr. Deppe GmbH, Hooghe Weg 35, 47906 Kempen Germania

1.4.   Producătorul/producătorii substanței/substanțelor active

Substanța activă

Propan-1-ol

Denumirea producătorului

OQ Chemicals GmbH (formerly Oxea GmbH)

Adresa producătorului

Rheinpromenade 4a, 40789 Monheim am Rhein Germania

Adresa locurilor de producție

OQ Chemicals Corperation (formerly Oxea Coperation), 2001 FM 3057 TX, 77414 Bay City Statele Unite


Substanța activă

Propan-1-ol

Denumirea producătorului

BASF SE

Adresa producătorului

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania

Adresa locurilor de producție

BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen Germania


Substanța activă

Propan-1-ol

Denumirea producătorului

SASOL Chemie GmbH & Co. KG

Adresa producătorului

Secunda Chemical Operations, Sasol Place, 50 Katherine Street, 2090 Sandton Africa de Sud

Adresa locurilor de producție

Secunda Chemical Operations, PDP Kruger Street, 2302 Secunda Africa de Sud


Substanța activă

Propan-2-ol

Denumirea producătorului

Stockmeier Chemie GmbH & Co. KG

Adresa producătorului

Am Stadtholz 37, 33609 Bielefeld Germania

Adresa locurilor de producție

INEOS Solvent Germany GmbH, Römerstrasse 733, 47443 Moers Germania


Substanța activă

Propan-2-ol

Denumirea producătorului

Brenntag GmbH

Adresa producătorului

Stinnes-Platz 1, 45472 Mülheim an der Ruhr Germania

Adresa locurilor de producție

Shell Nederland Raffinaderij B.V., 3196 KK Rotterdam-Pernis Țările de Jos

Exxon Mobil, LA 70805 Baton Rouge Statele Unite

2.   COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Propan-1-ol

 

Substanța activă

71-23-8

200-746-9

14,925

Propan-2-ol

 

Substanța activă

67-63-0

200-661-7

44,73

2.2.   Tipul preparatului

AL – Orice alt lichid

3.   FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol

Lichid și vapori foarte inflamabili.

Provoacă leziuni oculare grave.

Poate provoca somnolență sau amețeală.

Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Fraze de precauție

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. – Fumatul interzis.

Păstrați recipientul închis etanș.

Evitați să inspirați vaporii.

A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate.

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/medic.

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece.

A se depozita sub cheie.

Aruncați recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor.

4.   UTILIZARE/UTILIZĂRI AUTORIZATĂ/AUTORIZATE

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 1. Utilizare # 1 – dezinfecție de suprafețe mici, dure, neporoase RTU, șervețele

Tipul produsului

TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

nerelevant.

Organism/organisme-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: nu există date

denumirea comună: Bacterii

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: nu există date

denumirea comună: Drojdii

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: nu există date

denumirea comună: Virusurile încapsulate

etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

unitățile de asistență medicală și industria farmaceutică și a cosmeticelor, de exemplu, zone pe lângă pacienți, zone de lucru/birouri, echipament general (excluzând suprafețele de contact cu alimentele): dezinfectarea suprafețelor mici dure/neporoase.

Exclusiv pentru uz profesional.

Metoda/metodele de aplicare

Metoda: aplicare manuală

Descriere detaliată:

Dezinfectant de suprafață gata de utilizare la temperatura camerei (20 ± 2 °C).

Suprafața care trebuie dezinfectată este ștearsă și umezită cu o cantitate suficientă de produs, asigurând acoperirea completă.

Ratele și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Timp minim de expunere: • pentru controlul bacteriilor, fermenții și virusurile încapsulate: 60 de secunde; Umeziți complet suprafața.

Diluare (%): Produs gata de utilizare

Numărul și calendarul de aplicare:

O frecvență rezonabilă de dezinfectare în camera pacientului este de 1-2 ori pe zi. Numărul maxim de aplicații este de 6 pe zi. Între fazele de aplicare nu trebuie să se țină cont de intervale de siguranță.

Categoria/categoriile de utilizatori

industrial

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Folie compozită Flow-pack din PE cu capac cu clapetă din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), care conține 80 de șervețele din celuloză;

Geantă dozatoare din folie compozită PE, care conține 70 de șervețele din celuloză utilizate cu cutia dozatoare

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Înainte de dezinfectare, suprafețele trebuie să fie întotdeauna curate. Numărul maxim de aplicații este de 6 pe zi.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.   Modul de utilizare

Tabelul 2. Utilizare # 2 – dezinfecție de suprafețe mici, dure, neporoase RTU, șervețele

Tipul produsului

TP 04 – Produse alimentare și hrană pentru animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

nerelevant.

Organism/organisme-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: nu există date

denumirea comună: Bacterii

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: nu există date

denumirea comună: Drojdii

etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

de interior

unitățile de asistență medicală și din industria alimentară, de exemplu, în industria alimentară, zone pe lângă pacienți, pregătirea și manipularea alimentelor în bucătării/restaurante: dezinfectarea suprafețelor mici dure/neporoase.

Exclusiv pentru uz profesional.

Metoda/metodele de aplicare

Metoda: aplicare manuală

Descriere detaliată:

Dezinfectant de suprafață gata de utilizare la temperatura camerei (20 ± 2 °C).

Suprafața care trebuie dezinfectată este ștearsă și umezită cu o cantitate suficientă de produs, asigurând acoperirea completă.

Ratele și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: Timp minim de expunere: pentru controlul bacteriilor și fermenților la 20 °C: 60 de secunde; Umeziți complet suprafața.

Diluare (%): Produs gata de utilizare

Numărul și calendarul de aplicare:

Produsele pot fi utilizate ori de câte ori este necesar. O frecvență rezonabilă în bucătării este de 1-2 ori pe zi. Între fazele de aplicare nu trebuie să se țină cont de intervale de siguranță.

Categoria/categoriile de utilizatori

industrial

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Folie compozită Flow-pack din PE cu capac cu clapetă din polietilenă de înaltă densitate (HDPE), care conține 80 de șervețele din celuloză;

Geantă dozatoare din folie compozită PE, care conține 70 de șervețele din celuloză utilizate cu cutia dozatoare

4.2.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Înainte de dezinfectare, suprafețele trebuie să fie întotdeauna curate.

4.2.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.3.   În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.4.   În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.2.5.   În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   DIRECȚII GENERALE DE UTILIZARE (1)

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Exclusiv pentru uz profesional.

Pentru șervețele, resigilați pachetul după deschidere.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Evitați contactul cu ochii.

5.3.   Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Măsuri de prim ajutor generale: Îndepărtați persoana afectată de zona contaminată. Dacă nu vă simțiți bine, consultați medicul/solicitați asistență medicală. Dacă este posibil, afișați această fișă.

ÎN CAZ DE INHALARE: Deplasați-vă la aer proaspăt și mențineți-vă în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

ÎN CAZ DE PROBLEME CU PIELEA: Spălați imediat pielea cu apă din abundență. Apoi dezbrăcați toate hainele contaminate și spălați-le înainte de reutilizare. Continuați să spălați pielea cu apă timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau la un medic.

DACĂ INTRĂ ÎN OCHI: Clătiți imediat cu apă, timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă există și dacă acest lucru este ușor de făcut. Continuați clătirea timp de cel puțin 15 minute. Apelați 112/ambulanța pentru asistență medicală.

Informații pentru personalul medical/medic: De asemenea, ochii trebuie să fie clătiți în mod repetat până a ajunge la medic, în cazul expunerii ochilor la substanțe chimice alcaline (pH > 11), amine și acizi precum acidul acetic, acidul toxic sau acidul propionic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți imediat gura. Dacă persoana expusă poate înghiți, dați-i ceva să bea. NU provocați voma. Apelați 112/ambulanța pentru asistență medicală.

Măsuri de eliberare accidentală:

Opriți scurgerea, dacă puteți face acest lucru în condiții de siguranță. Eliminați sursele de aprindere. Acordați o atenție deosebită evitării sarcinilor electrice statice. Nu există flăcări deschise. Fumatul interzis.

Împiedicați intrarea în canalizare și în apele publice.

Ștergeți cu material absorbant (de exemplu, o cârpă). Înmuiați scurgerile cu solide inerte, cum ar fi argila sau diatomitul, cât mai curând posibil. Strângeți în mod mecanic (cu mătura, cu lopata). A se arunca în conformitate cu reglementările locale relevante.

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu reglementările oficiale. Nu goliți în canalizări. Nu aruncați împreună cu deșeurile menajere. Aruncați conținutul/recipientul la un punct autorizat de colectare a deșeurilor. Goliți ambalajul complet înainte de aruncare. Când sunt complet goale, recipientele sunt reciclabile ca orice alte ambalaje.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Durata de depozitare: 24 de luni

A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. A se feri de lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare recomandată: 0-30 °C.

A nu se păstra la temperaturi sub 0 °C.

Nu depozitați în apropierea alimentelor, băuturilor și hranei pentru animale. A se feri de materialele combustibile.

6.   ALTE INFORMAȚII


(1)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.


Top