EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0745

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/745 al Comisiei din 3 aprilie 2023 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

C/2023/2449

JO L 99, 12.4.2023, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/745/oj

12.4.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/745 AL COMISIEI

din 3 aprilie 2023

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana (2), pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a tabelului respectiv.

(4)

Este oportun să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă trebuie să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexa la prezentul regulament se clasifică în Nomenclatura combinată la codurile NC indicate în coloana (2) a tabelului respectiv.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi invocate în continuare în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 aprilie 2023.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare (Cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un produs (așa-numit „set de vin”) constând din:

un „cuțit de ospătar”, din metale comune, alcătuit dintr-un cuțit pentru tăierea foliei, un tirbușon și un desfăcător de sticle combinat pentru îndepărtarea dopului de plută sau a capacului sticlei;

un inel antiscurgere pentru sticla de vin, din metale comune, cu căptușeală nețesută;

un dop ascuțit din metale comune cu un mâner rotund, prevăzut cu 2 inele pentru sigilarea sticlei;

un termometru din sticlă cu mâner din metale comune pentru măsurarea temperaturii vinului.

Setul este prezentat pentru vânzarea cu amănuntul într-o cutie din lemn prevăzută cu inserții având dimensiunile exacte ale articolelor.

(A se vedea imaginea)  (*1)

8205 51 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1, 3 (b), 5 (a) și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 8205 și 8205 51 00 .

Mărfurile sunt prezentate într-un set pentru vânzarea cu amănuntul în sensul regulii generale de interpretare 3 (b). Setul este alcătuit din cel puțin două articole diferite care pot fi clasificate la poziții diferite, de exemplu, la poziția 8205 [desfăcătoarele de sticle și tirbușoanele sunt incluse la poziția 8205 ca unelte și scule manuale în conformitate cu Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 8205 (E) (1)] sau la poziția 9025 (termometrul).

Mărfurile sunt prezentate într-o cutie din lemn destinată vânzării directe către utilizatorii finali, fără reambalare. Acestea sunt reunite pentru a îndeplini o activitate specifică, și anume servirea vinului. A se vedea NESA pentru regula generală de interpretare 3 (b), (X).

„Cuțitul de ospătar” format din cuțitul pentru tăierea foliei, tirbușonul și desfăcătorul de sticle combinat pentru îndepărtarea dopului de plută sau a capacului sticlei conferă setului caracterul său esențial, deoarece deschiderea unei sticle de vin este principala utilizare în servirea vinului, fără de care toate celelalte articole din set nu au nicio funcție.

Cutia din lemn este special concepută pentru a conține articolele specifice ale setului. Având în vedere construcția sa din lemn masiv, ea se pretează la o utilizare pe termen lung ca recipient pentru articolele prezentate în acesta. Genul acesta de cutie se vinde în mod normal cu acest tip de seturi fără a conferi întregului caracterul său esențial. Prin urmare, cutia din lemn trebuie clasificată împreună cu setul în sensul regulii generale de interpretare 5 (a).

În consecință, setul de vin trebuie clasificat la codul NC 8205 51 00 , drept unelte și scule de uz gospodăresc.

Image 1


(*1)  Imaginea are caracter pur informativ.


Top