EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023L0277

Directiva delegată (UE) 2023/277 a Comisiei din 5 octombrie 2022 de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea listei produselor din domeniul apărării în conformitate cu versiunea actualizată a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare din 21 februarie 2022 (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/6970

JO L 42, 10.2.2023, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2023/277/oj

10.2.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 42/1


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2023/277 A COMISIEI

din 5 octombrie 2022

de modificare a Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește actualizarea listei produselor din domeniul apărării în conformitate cu versiunea actualizată a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare din 21 februarie 2022

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (1), în special articolul 13,

întrucât:

(1)

Directiva 2009/43/CE se aplică produselor din domeniul apărării menționate în anexa la aceasta. Anexa respectivă trebuie să corespundă strict Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

(2)

Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare a fost adoptată de Consiliu la 19 martie 2007 și a fost actualizată de mai multe ori. La 21 februarie 2022, Consiliul a adoptat o versiune actualizată a Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (2). Așadar, este necesar să se actualizeze lista produselor din domeniul apărării prevăzută în anexa la Directiva 2009/43/CE.

(3)

Prin urmare, Directiva 2009/43/CE trebuie modificată în consecință.

(4)

În conformitate cu Declarația politică comună din 28 septembrie 2011 a statelor membre și a Comisiei privind documentele explicative (3), statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, să transmită alături de notificarea măsurilor lor de transpunere și unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 2009/43/CE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la 31 mai 2023, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând de la 7 iunie 2023.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 octombrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 146, 10.6.2009, p. 1.

(2)  JO C 100, 1.3.2022, p. 3.

(3)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.


ANEXĂ

„ANEXĂ

Lista produselor din domeniul apărării

Nota 1

Termenii între ghilimele duble („”) sunt termeni definiți. Consultați „Definițiile termenilor utilizați în prezenta listă” anexate la prezenta listă.

Nota 2

În anumite cazuri, substanțele chimice sunt prezentate după denumire și număr CAS (Chemical Abstracts Service). Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidrații), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca unic mijloc de identificare deoarece unele forme ale substanțelor chimice cuprinse în listă au numere CAS diferite, iar amestecurile conținând substanțe chimice cuprinse în listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

ML (1) 1

Arme cu țeavă lisă cu un calibru mai mic de 20 mm, alte arme de foc și arme automate cu un calibru mai mic sau egal cu 12,7 mm (calibru 0,50 inchi) și accesorii, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

Notă

ML1 nu se aplică următoarelor:

a.

arme de foc special concepute pentru tragere cu muniție inertă de instrucție și care nu au capacitatea de a descărca un proiectil;

b.

arme de foc special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicație, la o distanță de 500 m sau mai mică;

c.

arme care folosesc muniție încasetată cu percutare excentrică și care nu sunt de tip numai cu tragere automată;

d.

„arme de foc dezactivate”.

Notă tehnică

O „armă de foc dezactivată” este o armă de foc care, prin procese definite de autoritatea națională a statului participant la Aranjamentul de la Wassenaar, a fost făcută incapabilă de a trage vreun proiectil. Aceste procese modifică în mod definitiv elementele esențiale ale armei de foc. În conformitate cu legile și reglementările naționale, dezactivarea armei de foc poate fi atestată de un certificat emis de către o autoritate competentă și poate fi marcată pe arma de foc printr-un marcaj aplicat pe o parte esențială.

a.

Puști și arme combinate, arme de mână, mitraliere, pistoale mitralieră, arme cu descărcare simultană sau secvențială din mai multe țevi;

Notă

ML1.a nu se aplică următoarelor:

a.

puști și arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b.

reproduceri de puști și arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c.

arme de mână, arme cu descărcare simultană sau secvențială din mai multe țevi și mitraliere, fabricate înainte de anul 1890 și reproducerile acestora;

d.

puști și arme de mână, special concepute să descarce un proiectil inert prin utilizare de aer comprimat sau CO2;

e.

arme de mână special concepute pentru oricare din următoarele:

1.

sacrificarea animalelor domestice; sau

2.

tranchilizarea animalelor.

b.

Arme cu țeavă lisă după cum urmează:

1.

arme cu țeavă lisă special concepute pentru utilizări militare;

2.

alte arme cu țeavă lisă, după cum urmează:

a.

de tip complet automat;

b.

de tip semiautomat sau cu dispozitiv pneumatic de armare;

Notă

ML1.b.2 nu se aplică armelor special concepute să descarce un proiectil inert prin utilizare de aer comprimat sau CO2.

Notă

ML1.b nu se aplică următoarelor:

a.

arme cu țeavă lisă fabricate înainte de anul 1938;

b.

reproduceri de arme cu țeavă lisă ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c.

arme cu țeavă lisă utilizate pentru activități de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

d.

arme cu țeavă lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele:

1.

sacrificarea animalelor domestice;

2.

tranchilizarea animalelor;

3.

testarea seismică;

4.

tragerea cu proiectile industriale; sau

5.

neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricație artizanală (IED).

N.B.

Pentru dispozitivele disruptive, a se vedea ML4 și rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

c.

Arme care folosesc muniție fără tub cartuș;

d.

Accesorii concepute pentru armele specificate la ML1.a, ML1.b sau ML1.c, după cum urmează:

1.

magazii detașabile de cartușe;

2.

amortizoare de zgomot sau surdine;

3.

„monturi pentru arme”;

Notă tehnică

În sensul ML1.d.3, un „mont pentru arme” este un dispozitiv de prindere conceput pentru a monta o armă pe un vehicul terestru, o „aeronavă”, o navă sau o structură.

4.

ascunzătoare de flacără;

5.

dispozitive optice de ochire pentru arme cu procesarea electronică a imaginii;

6.

dispozitive optice de ochire pentru arme special concepute pentru utilizări militare.

ML2
Arme cu țeavă lisă cu un calibru de 20 mm sau mai mare, alte arme sau armament cu un calibru mai mare de 12,7 mm (calibru 0,50 inchi), lansatoare special concepute sau modificate pentru utilizări militare și accesorii, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

a.

Mitraliere, obuziere, tunuri, mortiere, arme antitanc, lansatoare de proiectile, aruncătoare militare de flăcări, puști, arme fără recul și arme cu țeavă lisă;

Nota 1

ML2.a include injectoarele, dispozitivele de măsurare, rezervoarele de stocare, precum și alte componente special concepute pentru a fi utilizate cu încărcături lichide de propulsie pentru oricare dintre echipamentele specificate la ML2.a.

Nota 2

ML2.a nu se aplică următoarelor tipuri de arme:

a.

puști, arme cu țeavă lisă și arme combinate fabricate înainte de anul 1938;

b.

reproduceri de puști, arme cu țeavă lisă și arme combinate ale căror modele originale au fost fabricate înainte de anul 1890;

c.

mitraliere, obuziere, tunuri și mortiere, fabricate înainte de anul 1890;

d.

arme cu țeavă lisă utilizate pentru activități de vânătoare sau sportive. Aceste arme nu trebuie să fie special concepute pentru utilizări militare sau de tip numai cu tragere automată;

e.

arme cu țeavă lisă special concepute pentru oricare dintre următoarele:

1.

sacrificarea animalelor domestice;

2.

tranchilizarea animalelor;

3.

testarea seismică;

4.

tragerea cu proiectile industriale; sau

5.

neutralizarea dispozitivelor explozive de fabricație artizanală (IED);

N.B.

Pentru dispozitivele disruptive, a se vedea ML4 și rubrica 1A006 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

f.

lansatoare portabile de proiectile special concepute pentru a lansa proiectile captive, care nu au încărcături explozive puternice sau legătură de comunicație, la o distanță de 500 m sau mai mică.

b.

Lansatoare special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează:

1.

lansatoare de încărcături fumigene;

2.

lansatoare de încărcături cu gaz;

3.

lansatoare de încărcături pirotehnice;

Notă

ML2.b nu se aplică pistoalelor de semnalizare.

c.

Accesorii special concepute pentru armele specificate la ML2.a, după cum urmează:

1.

dispozitive de ochire pentru arme și monturi de ochire pentru arme special concepute pentru utilizări militare;

2.

dispozitive de reducere a semnăturii;

3.

monturi;

4.

magazii detașabile de cartușe;

d.

Neutilizat din 2019.

ML3
Muniții și dispozitive de reglare a focosului, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

a.

Muniție pentru armele specificate la ML1, ML2 sau ML12;

b.

Dispozitive de reglare a focosului special concepute pentru muniția specificată la ML3.a.

Nota 1

Componentele special concepute specificate la ML3 includ:

a.

componente fabricate din metal sau din mase plastice, cum ar fi: capse, tuburi cartuș, benzi pentru cartușe, tamburi rotativi și repere metalice ale muniției;

b.

dispozitive de siguranță și armare, focoase, senzori și dispozitive de inițiere a exploziei;

c.

surse de putere capabile să furnizeze energie înaltă pentru o singură întrebuințare;

d.

tuburi combustibile pentru încărcături de azvârlire;

e.

submuniții incluzând grenade, mine și proiectile dirijate pe porțiunea finală a traiectoriei.

Nota 2

ML3.a nu se aplică următoarelor:

a.

muniției sertizate fără proiectil (blank star);

b.

muniției inerte de instrucție cu tubul cartuș perforat;

c.

altor tipuri de muniție oarbă sau inertă de instrucție, care nu includ componente concepute pentru muniția de război; sau

d.

componentelor concepute special pentru muniția oarbă sau inertă de instrucție, specificată în prezenta notă 2.a, b sau c.

Nota 3

ML3.a nu se aplică cartușelor special concepute pentru oricare din următoarele scopuri:

a.

semnalizare;

b.

alungarea păsărilor; sau

c.

aprinderea gazelor la puțurile petroliere.

ML4
Bombe, torpile, rachete nedirijate, rachete dirijate, alte dispozitive și încărcături explozive și echipamente și accesorii conexe, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

N.B.1:

Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11.

N.B.2:

Pentru sistemele de protecție antirachetă pentru aeronave (AMPS), a se vedea ML4.c.

a.

bombe, torpile, grenade, încărcături fumigene, rachete nedirijate, mine, rachete dirijate, încărcături explozive de adâncime, încărcături de distrugere, dispozitive și seturi pentru încărcături de distrugere, dispozitive cu „încărcături pirotehnice”, cartușe și simulatoare (adică echipamente de simulare a caracteristicilor oricăruia dintre aceste produse), special concepute pentru utilizări militare;

Notă

ML4.a include:

a.

grenade fumigene, bombe exploziv-incendiare, bombe incendiare și dispozitive explozive;

b.

ajutaje pentru rachete dirijate sau nedirijate și vârfuri pentru mijloace de transport la țintă cu reintrare în atmosferă.

b.

Echipamente având toate caracteristicile următoare:

1.

sunt special concepute pentru utilizări militare; și

2.

sunt special concepute pentru ‚activități’ legate de oricare dintre următoarele:

a.

elementele specificate la ML4.a; sau

b.

dispozitivele explozive de fabricație artizanală (IED).

Notă tehnică:

În sensul ML4.b.2 termenul ‚activități’ se referă la mânuire, lansare, calibrare, control, descărcare, detonare, activare, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuințare, simularea unor ținte, bruiere, dragare, detectare sau distrugere.

Nota 1

ML4.b include:

a.

echipamente mobile de lichefiere a gazului capabile să producă o cantitate mai mare sau egală cu 1 000 kg de gaz lichefiat pe zi;

b.

cabluri electrice conductoare flotante destinate dragării minelor magnetice.

Nota 2

ML4.b nu se aplică dispozitivelor portabile (ținute în mână), limitate prin concepție numai la detectarea obiectelor metalice și care nu au capacitatea de a face diferențierea între mine și alte obiecte metalice.

c.

Sisteme de protecție antirachetă pentru aeronave (AMPS).

Notă

ML4.c nu se aplică sistemelor de protecție antirachetă pentru aeronave (AMPS) având toate caracteristicile următoare:

a.

oricare dintre următorii senzori de avertizare antirachetă:

1.

senzori pasivi cu răspuns de vârf cuprins între 100 și 400 nm; sau

2.

senzori activi cu impuls Doppler de avertizare antirachetă;

b.

sisteme lansatoare de dipoli;

c.

capcane termice cu funcționare în spectrul vizibil și infraroșu pentru devierea rachetelor sol-aer de pe traiectorie; și

d.

sunt instalate pe o „aeronavă civilă” și au toate caracteristicile următoare:

1.

AMPS este operabil numai pe „aeronava civilă” pe care acesta este instalat și pentru care s-a emis oricare dintre următoarele autorizații:

a.

un certificat de tip civil emis de autoritățile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar; sau

b.

un document echivalent recunoscut de Organizația Internațională a Aviației Civile (ICAO);

2.

AMPS folosește măsuri de protecție pentru a preveni accesul neautorizat la „software”și

3.

AMPS încorporează un mecanism activ care împiedică sistemul să funcționeze atunci când este înlăturat din „aeronava civilă” pe care a fost instalat.

ML5
Echipamente și sisteme aferente de conducere a focului, de supraveghere și avertizare, echipamente de testare, reglare și contraacțiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

a.

dispozitive de ochire pentru arme, calculatoare de tragere, echipamente de dispunere în poziție de tragere pentru tunuri și sisteme de control al armamentului;

b.

alte sisteme de conducere a focului și echipamente și sisteme aferente de supraveghere și avertizare, după cum urmează:

1.

sisteme de descoperire, marcare, telemetrare, supraveghere sau urmărire a țintelor;

2.

echipamente de detectare, recunoaștere sau identificare;

3.

echipamente de prelucrare a datelor sau de integrare a senzorilor;

c.

echipamente de contraacțiune pentru produsele specificate la ML5.a sau ML5.b;

Notă

În sensul ML5.c, echipamentele de contraacțiune includ echipamentele de detectare.

d.

echipamente de testare sau reglare pe câmpul de luptă, special concepute pentru produsele specificate la ML5.a, ML5.b sau ML5.c.

ML6
Vehicule terestre și componente pentru acestea, după cum urmează:

N.B.

Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11.

a.

Vehicule terestre și componente pentru acestea, special concepute sau modificate pentru utilizări militare;

Nota 1

ML6.a include:

a.

tancuri și alte vehicule militare înarmate și vehicule militare amenajate cu suporturi pentru montarea armamentului sau echipament pentru plantarea minelor ori lansarea muniției specificate la ML4;

b.

vehicule blindate;

c.

vehicule amfibii și vehicule ce pot traversa vaduri adânci;

d.

vehicule de recuperare și vehicule pentru remorcare sau pentru transport muniție sau sisteme de arme și echipamente aferente pentru manipularea încărcăturii;

e.

remorci.

Nota 2

Modificarea unui vehicul terestru pentru utilizări militare specificate la ML6.a presupune o schimbare structurală, electrică sau mecanică, care cuprinde una sau mai multe componente special concepute pentru utilizări militare. Asemenea componente includ:

a.

anvelope special concepute pentru a asigura protecția la penetrarea glonțului;

b.

protecția prin blindaj a părților vitale (de exemplu, rezervoare de combustibil sau cabina șoferului);

c.

întărituri speciale sau suporturi pentru montarea armelor;

d.

iluminare mascată.

b.

Alte vehicule terestre și componente pentru acestea, după cum urmează:

1.

Vehicule având toate caracteristicile următoare:

a.

sunt realizate sau prevăzute cu materiale sau componente pentru a asigura o protecție balistică egală sau mai bună decât nivelul III [NIJ (2) 0108.01, septembrie 1985, sau „standarde echivalente”];

b.

dispun de o transmisie pentru a furniza tracțiune roților din față și celor din spate simultan, inclusiv pentru vehiculele care au roți suplimentare pentru susținerea încărcăturii, fie că sunt puse în mișcare, fie că nu;

c.

au masa totală maximă autorizată (GVWR) mai mare de 4 500 kg; și

d.

sunt concepute sau modificate pentru utilizare pe drumuri neamenajate.

2.

Componente având toate caracteristicile următoare:

a.

sunt special concepute pentru vehiculele specificate la ML6.b.1; și

b.

asigură o protecție balistică egală sau mai bună decât nivelul III (NIJ 0108.01, septembrie 1985) sau „standarde echivalente”.

N.B.

A se vedea și ML13.a.

Nota 1

ML6 nu se aplică vehiculelor civile concepute sau modificate pentru a transporta bani sau valori.

Nota 2

ML6 nu se aplică vehiculelor care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a.

au fost fabricate înainte de anul 1946;

b.

nu conțin produse specificate în prezenta anexă și fabricate după anul 1945, cu excepția reproducerilor de componente sau accesorii originale pentru vehicul; și

c.

nu încorporează arme specificate în ML1, ML2 sau ML4 cu excepția cazului în care nu sunt funcționale și nu au capacitatea de a descărca un proiectil.

ML7
Agenți chimici, „agenți biologici”, „agenți pentru combaterea dezordinii publice”, materiale radioactive, echipamente, componente și materiale aferente, după cum urmează:

a.

„Agenți biologici” sau materiale radioactive selectate sau modificate pentru a spori eficacitatea lor în vederea producerii de vătămări asupra oamenilor sau animalelor, degradării echipamentelor ori distrugerii recoltelor sau mediului;

b.

Agenți chimici de război (CW), incluzând:

1.

agenți CW toxici neuroparalitici:

a.

alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fluorofosfonați de O-alchil (≤ C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

sarin (GB): metilfluorofosfonat de O-izopropil (CAS 107-44-8); și

soman (GD): metilfluorofosfonat de O-pinacolil (CAS 96-64-0);

b.

N,N-dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) amidocianofosfați de O-alchil (≤C10, inclusiv cicloalchil), cum ar fi:

tabun (GA): N,N-dimetilamidocianofosfat de O-etil (CAS 77-81-6);

c.

alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) tiofosfonați de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil) S-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

VX: metiltiofosfonat de O-etil-S-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 50782-69-9);

2.

agenți CW vezicanți:

a.

iperite cu sulf, cum ar fi:

1.

2-cloroetil-clorometil-sulfură (CAS 2625-76-5);

2.

bis(2-cloroetil) - sulfură (CAS 505-60-2);

3.

bis(2-cloroetiltio) - metan (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-bis(2-cloroetiltio) - etan (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-bis(2-cloroetiltio) -n-propan (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-bis(2-cloroetiltio) -n-butan (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-bis(2-cloroetiltio) -n-pentan (CAS 142868-94-8);

8.

bis (2-cloroetiltiometil) - eter (CAS 63918-90-1);

9.

bis (2-cloroetiltioetil) - eter (CAS 63918-89-8);

b.

lewisite, cum ar fi:

1.

2-clorovinildicloroarsină (CAS 541-25-3);

2.

tris (2-clorovinil) arsină (CAS 40334-70-1);

3.

bis (2-clorovinil) cloroarsină (CAS 40334-69-8);

c.

iperite cu azot, cum ar fi:

1.

HN1: bis (2-cloroetil) etilamină (CAS 538-07-8);

2.

HN2: bis (2-cloroetil) metilamină (CAS 51-75-2);

3.

HN3: tris(2-cloroetil) amină (CAS 555-77-1);

3.

agenți toxici incapacitanți, cum ar fi:

a.

benzilat de 3-chinuclidinil (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

substanțe toxice defoliante, cum ar fi:

a.

2-cloro-4-fluoro-fenoxiacetat de butil (LNF);

b.

acid 2,4,5-triclorofenoxiacetic (CAS 93-76-5) în amestec cu acid 2,4-diclorofenoxiacetic (CAS 94-75-7) [agent Orange (CAS 39277-47-9)];

c.

Precursori pentru arme chimice binare și precursori de bază, după cum urmează:

1.

difluoruri alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfonice, cum ar fi:

DF: difluorură metilfosfonică (CAS 676-99-3);

2.

alchil (metil, etil, n-propil sau izopropil) fosfoniți de O-alchil (H sau ≤ C10, inclusiv cicloalchil) O-[2-(dialchil (metil, etil, n-propil sau izopropil)amino)etil] și sărurile alchilate sau protonate corespunzătoare, cum ar fi:

QL: metilfosfonit de O-etil-O-[2-(diizopropilamino)etil] (CAS 57856-11-8);

3.

clorosarin: metilclorofosfonat de O-izopropil (CAS 1445-76-7);

4.

clorosoman: metilclorofosfonat de O-pinacolil (CAS 7040-57-5);

d.

„agenți pentru combaterea dezordinii publice”, constituenții chimici activi și combinațiile acestora, incluzând:

1.

α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (o-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (DM), (CAS 578-94-9);

6.

N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

Nota 1

ML7.d nu se aplică „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, în ambalaj individual, destinați autoapărării.

Nota 2

ML7.d nu se aplică constituenților chimici activi și combinațiilor acestora identificați și ambalați pentru industria alimentară sau pentru scopuri medicale.

e.

Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru răspândirea oricăruia dintre următoarele, precum și componente special concepute pentru acestea:

1.

materiale sau agenți specificați la ML7.a, ML7.b sau ML7.d; sau

2.

agenți chimici de război (CW) obținuți din precursori specificați la ML7.c;

f.

Echipamente de protecție și decontaminare, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, componente și amestecuri chimice, după cum urmează:

1.

echipamente concepute sau modificate pentru apărarea împotriva materialelor specificate la ML7.a, ML7.b sau ML7.d, precum și componente special concepute pentru acestea;

2.

echipamente concepute sau modificate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a sau ML7.b, precum și componente special concepute pentru acestea;

3.

amestecuri chimice special realizate sau dezvoltate pentru decontaminarea obiectelor contaminate cu materialele specificate la ML7.a sau ML7.b;

Notă

ML7.f.1 include:

a.

unități de aer condiționat special concepute sau modificate pentru filtrare nucleară, biologică sau chimică;

b.

îmbrăcăminte de protecție.

N.B.

Pentru măștile de gaze civile și echipamentul de protecție și decontaminare a se vedea, de asemenea, 1A004 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

g.

Echipamente special concepute sau modificate pentru utilizări militare, concepute sau modificate pentru detecția sau identificarea materialelor specificate la ML7.a, ML7.b sau ML7.d, precum și componente special concepute pentru acestea;

Notă

ML7.g nu se aplică dozimetrelor individuale de monitorizare a radiațiilor.

N.B.

A se vedea, de asemenea, 1A004 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

h.

„biopolimeri” special concepuți sau prelucrați pentru detecția ori identificarea agenților chimici de război (CW) specificați la ML7.b și culturi de celule specifice folosite pentru producerea lor;

i.

„Biocatalizatori” pentru decontaminarea sau degradarea agenților chimici de război (CW) și sisteme biologice pentru acestea, după cum urmează:

1.

„biocatalizatori” special concepuți pentru decontaminarea sau degradarea agenților chimici de război (CW) specificați la ML7.b și care rezultă prin selecție dirijată în laborator ori prin manipulare genetică a sistemelor biologice;

2.

sisteme biologice conținând informație genetică specifică producției de „biocatalizatori” specificați la ML7.i.1, după cum urmează:

a.

„vectori de expresie”;

b.

virusuri;

c.

culturi de celule.

Nota 1

ML7.b și ML7.d nu se aplică următoarelor:

a.

clorcian (CAS 506-77-4). A se vedea rubrica 1.C.450.a.5 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

b.

acid cianhidric (CAS 74-90-8);

c.

clor (CAS 7782-50-5);

d.

clorură de carbonil (fosgen) (CAS 75-44-5). A se vedea rubrica 1.C.450.a.4 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE;

e.

difosgen (triclormetil-cloroformiat) (CAS 503-38-8);

f.

neutilizat din 2004;

g.

bromură de xilil, orto: (CAS 89-92-9), meta: (CAS 620-13-3), para: (CAS 104-81-4);

h.

bromură de benzil (CAS 100-39-0);

i.

iodură de benzil (CAS 620-05-3);

j.

bromacetonă (CAS 598-31-2);

k.

bromcian (CAS 506-68-3);

l.

bromometiletilcetonă (CAS 816-40-0);

m.

cloracetonă (CAS 78-95-5);

n.

iodacetat de etil (CAS 623-48-3);

o.

iodacetonă (CAS 3019-04-3);

p.

cloropicrină (CAS 76-06-2). A se vedea rubrica 1.C.450.a.7 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

Nota 2

Culturile de celule și sistemele biologice specificate la ML7.h și ML7.i.2 sunt exclusive, iar aceste subarticole nu se aplică celulelor sau sistemelor biologice pentru scopuri civile cum ar fi: agricol, farmaceutic, medical, veterinar, protecția mediului, tratarea deșeurilor sau în industria alimentară.

ML8
„Materiale energetice” și substanțele aferente, după cum urmează:

N.B.1

A se vedea, de asemenea, rubrica 1.C.011 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B.2

Pentru încărcături și dispozitive, a se vedea ML4 și rubrica 1.A.008 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

Note tehnice

1.

În sensul ML8, cu excepția ML8.c.11 sau ML8.c.12, ‚amestec’ se referă la un compus format din două sau mai multe substanțe din care cel puțin una să fie cuprinsă în subarticolele din ML8.

2.

Orice substanță cuprinsă în ML8 face obiectul acestei liste, chiar și atunci când este utilizată într-un alt domeniu decât cel indicat (de exemplu, TAGN este utilizat în mod predominant ca un exploziv, dar poate fi utilizat de asemenea drept combustibil sau oxidant).

3.

În sensul ML8, dimensiunea particulei este diametrul mediu al particulei raportat la greutate sau la volum. În eșantionarea și determinarea dimensiunii particulei vor fi utilizate standarde internaționale sau standarde naționale echivalente.

a.

„Explozivi”, după cum urmează, și „amestecurile” acestora:

1.

ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan sau 7-amino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (perclorat de cis-bis(5-nitrotetrazolat) tetra amino-cobalt III) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan sau 5,7-diamino-4,6-dinitrobenzofurazan-1-oxid) (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW sau hexanitrohexaazaizowurtzitan (CAS 135285-90-4); clatrați ai CL-20 (a se vedea, de asemenea, ML8.g.3 și ML8.g.4 pentru „precursorii” acestuia);

5.

CP (perclorat de 2-(5-ciantetrazolat) penta-amino cobalt III) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilenă, FOX-7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (diaminotrinitrobenzen) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazină);

9.

DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3’-diamino-2,2’,4,4’,6,6’-hexanitrobifenil sau dipicridamidă) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU sau dinitroglicoluril) (CAS 55510-04-8);

12.

furazani, după cum urmează:

a.

DAAOF (DAAF, DAAFox, sau diaminoazoxifurazan);

b.

DAAzF (diaminoazofurazan) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX și derivați (a se vedea, de asemenea, ML8.g.5 pentru „precursorii” săi), după cum urmează:

a.

HMX (ciclotetrametilentetranitramină; octahidro- 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazină; 1,3,5,7-tetranitro- 1,3,5,7-tetraza-ciclooctan; octogen; homociclonit) (CAS 2691-41-0);

b.

analogi difluoroaminați ai HMX;

c.

K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraaza-biciclo [3,3,0] octanona-3; tetranitrosemiglicouril sau keto-biciclic HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (hexanitroadamantan) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (hexanitrostilben) (CAS 20062-22-0);

16.

imidazoli, după cum urmează:

a.

BNNII (octahidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazol);

b.

DNI (2,4-dinitroimidazol) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol);

d.

NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol);

e.

PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazol);

17.

NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilen hidrazină);

18.

NTO (ONTA sau 3-nitro-1,2,4-trtiazol-5-onă) (CAS 932-64-9);

19.

polinitrocubani cu mai mult de patru grupe nitro;

20.

PYX (2,6-bis(picrilamino)-3,5-dinitropiridină) (CAS 38082-89-2);

21.

RDX și derivați, după cum urmează:

a.

RDX (ciclotrimetilentrinitramină, ciclonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazină; 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-ciclohexan; hexogen sau hexogene) (CAS 121-82-4);

b.

Keto-RDX (K-6 sau 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciclohexanonă) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (triaminoguanidină nitrat) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6) (a se vedea, de asemenea, ML 8.g.7 pentru „precursorii” săi);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-tetrabis(difluoroamino)octahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocină);

25.

tetrazoli, după cum urmează:

a.

NTAT (nitrotriazol aminotetrazol);

b.

NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol);

26.

tetril (trinitrofenilmetilnitramina) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadecalină) (CAS 135877-16-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.6 pentru „precursorii” săi);

28.

TNAZ (1,3,3-trinitroazetidină) (CAS 97645-24-4) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.2 pentru „precursorii” săi);

29.

TNGU (SORGUYL sau tetranitroglicoluril) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]piridazină) (CAS 229176-04-9);

31.

triazine, după cum urmează:

a.

DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazină) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazină) (CAS 130400-13-4);

32.

triazoli, după cum urmează:

a.

5-azido-2-nitrotriazol;

b.

ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramidă) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol);

d.

BDNTA ([bis-dinitrotriazol]amină);

e.

DBT (3,3’-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (dinitrobistriazol) (CAS 70890-46-9);

g.

neutilizat din 2010;

h.

NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-3,5-dinitrotriazol);

i.

PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazol);

j.

TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS 25243-36-1);

33.

„explozivi” care nu sunt cuprinși în altă parte în ML8.a. și care au oricare din următoarele:

a.

o viteză de detonație mai mare de 8 700 m/s la densitatea maximă; sau

b.

o presiune de detonație mai mare de 34 GPa (340 kbar);

34.

neutilizat din 2013;

35.

DNAN (2,4-dinitroanisol) (CAS 119-27-7);

36.

TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitan);

37.

GUDN (dinitramidă guanylurea) FOX-12 (CAS 217464-38-5);

38.

tetrazine, după cum urmează:

a.

BTAT (bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diaminotetrazină);

b.

LAX-112 (3,6-diamino-1,2,4,5-tetrazino-1,4-dioxid);

39.

materiale ionice energetice al căror punct de topire se situează între 343 K (70 °C) și 373 K (100 °C) și cu o viteză de detonație mai mare de 6 800 m/s sau cu o presiune de detonație mai mare de 18 GPa (180 kbar);

40.

BTNEN (bis(2,2,2-trinitroetil)-nitramină) (CAS 19836-28-3);

41.

FTDO (5,6-(3’,4’-furazano)- 1,2,3,4-tetrazino-1,3-dioxid);

42.

EDNA (etilendinitramină) (CAS 505-71-5);

43.

TKX-50 (dihidroxilamoniu 5,5’-bistetrazol-1,1’-diolat);

Notă

ML8.a include ‚co-cristale explozive’.

Notă tehnică

Un ,co-cristal exploziv’ este un material solid care constă într-o dispunere tridimensională ordonată a două sau mai multe molecule explozive, din care cel puțin una este specificată la ML8.a.

b.

„Încărcături de propulsie”, după cum urmează:

1.

orice „încărcătură de propulsie” solidă cu un impuls specific teoretic (în condiții standard) mai mare de:

a.

240 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” nemetalică nehalogenată;

b.

250 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” nemetalică halogenată; sau

c.

260 de secunde pentru „încărcătură de propulsie” metalică;

2.

neutilizat din 2013;

3.

„încărcături de propulsie” având o forță mai mare de 1 200 kJ/kg;

4.

„încărcături de propulsie” care pot realiza o viteză de ardere în regim staționar mai mare de 38 mm/s în condiții standard de presiune de 6,89 MPa (68,9 bar) și temperatură de 294 K (21 °C);

5.

„încărcături de propulsie” cu bază dublă, reprezentate de elastomer modificat și turnat (EMCDB) cu o alungire mai mare de 5 % la efortul maxim și la temperatura de 233 K (– 40 °C);

6.

orice „încărcătură de propulsie” conținând substanțele specificate la ML8.a;

7.

„încărcături de propulsie”, nespecificate în altă parte în prezenta anexă, special concepute pentru utilizări militare.

c.

„Încărcături pirotehnice”, carburanți și substanțe aferente, după cum urmează, precum și ‚amestecurile’ acestora:

1.

carburanți de „aeronave” special realizați pentru scopuri militare;

Nota 1

ML8.c.1 nu se aplică următorilor carburanți de „aeronave”: JP-4, JP-5 și JP-8.

Nota 2

Carburanții pentru „aeronave” specificați la ML8.c.1 sunt produse finite, nu constituenții acestora.

2.

alan (hidrură de aluminiu) (CAS 7784-21-6);

3.

borani, după cum urmează, și derivații acestora:

a.

carborani;

b.

omologi ai boranilor, după cum urmează:

1.

decaboran (14) (CAS 17702-41-9);

2.

pentaboran (9) (CAS 19624-22-7);

3.

pentaboran (11) (CAS 18433-84-6);

4.

hidrazină și derivați, după cum urmează (a se vedea, de asemenea, ML8.d.8 și ML8.d.9 pentru derivații oxidanți ai hidrazinei):

a.

hidrazină (CAS 302-01-2) cu concentrația de 70 % sau mai mare;

b.

monometilhidrazină (CAS 60-34-4);

c.

dimetilhidrazină simetrică (CAS 540-73-8);

d.

dimetilhidrazină nesimetrică (CAS 57-14-7);

Notă

ML8.c.4.a nu se aplică ,amestecurilor’ de hidrazină special realizate pentru controlul coroziunii.

5.

carburanți metalici, ‚amestecuri’ de carburanți sau ‚amestecuri’„pirotehnice”, cu particule de formă sferică, atomizate, sferoidale, fulgi sau pulbere, fabricate din materiale care conțin 99 % sau mai mult din oricare dintre următoarele:

a.

metale, după cum urmează, precum și ,amestecuri’ ale acestora:

1.

beriliu (CAS 7440-41-7) cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm;

2.

pulbere de fier (CAS 7439-89-6) cu mărimea particulelor de 3 μm sau mai mică, obținută prin reducerea oxidului de fier cu hidrogen;

b.

,amestecuri’ care conțin oricare dintre următoarele:

1.

zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 μm; sau

2.

carburanți cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85 % sau mai mare și mărimea particulelor mai mică de 60 μm;

Nota 1

ML8.c.5 se aplică „explozivilor” și carburanților chiar dacă metalele sau aliajele sunt încapsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

Nota 2

ML8.c.5.b se aplică carburanților metalici sub formă de particule numai atunci când sunt amestecați cu alte substanțe pentru a forma un ,amestec’ realizat pentru scopuri militare cum ar fi reziduurile de la „încărcături de propulsie” lichide, „încărcături de propulsie” solide sau ,amestecuri’ „pirotehnice”.

Nota 3

ML8.c.5.b.2 nu se aplică borului și carburii de bor îmbogățite cu bor-10 (20 % sau mai mult din conținutul total de bor-10).

6.

materiale militare, conținând gelifianți pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la munițiile incendiare sau la aruncătoarele de flăcări, cum ar fi săruri metalice ale acizilor stearic [de exemplu, octal (CAS 637-12-7)] sau palmitic;

7.

amestecuri de perclorați, clorați și cromați cu pulberi metalice sau alți componenți combustibili cu energie înaltă;

8.

pulbere sferică sau sferoidală de aluminiu (CAS 7429-90-5) cu mărimea particulelor de 60 μm sau mai mică și fabricată din material cu un conținut în aluminiu de 99 % sau mai mare;

9.

subhidrură de titan (TiHn) cu echivalent stoichiometric n = 0,65-1,68;

10.

combustibili lichizi cu o mare densitate de energie care nu figurează în ML8.c.1, după cum urmează:

a.

combustibili micști, care încorporează atât combustibili solizi, cât și combustibili lichizi, (de exemplu, pasta de bor), cu o densitate de energie bazată pe masă de 40 MJ/kg sau mai mare;

b.

alți combustibili cu o mare densitate de energie și aditivi pentru combustibili (de exemplu, cubanul, soluții ionice, JP-7, JP-10), cu o densitate de energie bazată pe volum de 37,5 GJ/m3 sau mai mare, măsurată la 293 K (20 °C) și la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa);

Notă

ML8.c.10.b nu se aplică combustibililor fosili rafinați și biocombustibililor, sau combustibililor pentru motoare certificați pentru utilizare în aviația civilă.

11.

materiale „pirotehnice” și piroforice, după cum urmează:

a.

materiale „pirotehnice” sau piroforice cu formulă specială pentru sporirea sau controlul producției de energie radiată în oricare parte a spectrului infraroșu;

b.

amestecuri de magneziu, politetrafluoretilenă (PTFE) și un copolimer de hexafluoropropilen-difluorură de viniliden (de exemplu, MTV);

12.

amestecuri de combustibili, amestecuri „pirotehnice” sau „materiale energetice”, nespecificate în altă parte în ML8, având toate caracteristicile următoare:

a.

conțin în proporție de peste 0,5 % particule din oricare dintre următoarele:

1.

aluminiu;

2.

beriliu;

3.

bor;

4.

zirconiu;

5.

magneziu; sau

6.

titan;

b.

particule specificate la ML8.c.12.a cu o dimensiune mai mică de 200 nm în orice direcție; și

c.

particule specificate la ML8.c.12.a cu un conținut de metal de 60 % sau mai mare;

Notă

ML8.c.12 include termiturile.

d.

Oxidanți, după cum urmează, și ‚amestecurile’ acestora:

1.

AND (amoniu dinitramidă sau SR 12) (CAS 140456-78-6);

2.

AP (perclorat de amoniu) (CAS 7790-98-9);

3.

compuși pe bază de fluor și oricare dintre următoarele:

a.

alți halogeni;

b.

oxigen; sau

c.

azot;

Nota 1

ML8.d.3 nu se aplică trifluorurii de clor (CAS 7790-91-2).

Nota 2

ML8.d.3 nu se aplică trifluorurii de azot (CAS 7783-54-2) în stare gazoasă.

4.

DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidină) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (hidroxilamoniu nitrat) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (hidroxilamoniu perclorat) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (hidraziniu nitroformat) (CAS 20773-28-8);

8.

hidrazină nitrat (CAS 37836-27-4);

9.

hidrazină perclorat (CAS 27978-54-7);

10.

oxidanți lichizi compuși din sau conținând acid azotic roșu fumans inhibat (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

Notă

ML8.d.10 nu se aplică acidului azotic fumans neinhibat.

e.

Adezivi, plastifianți, monomeri și polimeri, după cum urmează:

1.

AMMO (azidometilmetiloxetan și polimerii acestuia) (CAS 90683-29-7) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.1 pentru „precursorii” acestuia);

2.

BAMO (3,3-bis(azidometil)oxetan și polimerii acestuia) (CAS 17607-20-4) (a se vedea de asemenea ML8.g.1 pentru „precursorii” acestuia);

3.

BDNPA (bis (2,2-dinitropropil) acetal) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (bis (2,2-dinitropropil) formal) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (butantrioltrinitrat) (CAS 6659-60-5) (a se vedea, de asemenea, ML8.g.8 pentru „precursorii” acestuia);

6.

monomeri energetici, plastifianți sau polimeri, special concepuți pentru utilizări militare și care conțin oricare dintre următoarele:

a.

grupuri nitro;

b.

grupuri azido;

c.

grupuri nitrat;

d.

grupuri nitraza; sau

e.

grupuri difluoroamino;

7.

FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetan) și polimerii acestuia;

8.

FEFO (bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formal) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentan-1,5-diol formal) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (poli-2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptan-1,7-diol formal);

11.

GAP (glicidilazidă polimer) (CAS 143178-24-9) și derivații acestuia;

12.

HTPB (polibutadienă cu grupe terminale hidroxil) cu o grupă funcțională hidroxil egală sau mai mare de 2,2 și mai mică sau egală cu 2,4, o valoare hidroxil mai mică de 0,77 meq/g și o viscozitate la 30 °C mai mică de 47 poise (CAS 69102-90-5);

13.

poli(epiclorhidrină), cu funcțiuni alcool și masă moleculară sub 10 000, după cum urmează:

a.

poli(epiclorhidrindiol);

b.

poli(epiclorhidrintriol).

14.

NENAs (compuși ai nitratetilnitraminei) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 și 85954-06-9);

15.

PGN [poli-GLYN, poliglicidilnitrat sau poli(nitratometil oxiran)] (CAS 27814-48-8);

16.

poli-NIMMO [poli (nitratometilmetiloxetan), poli-NMMO sau poli(3-nitratometil-3-metiloxetan] (CAS 84051-81-0);

17.

polinitroortocarbonați;

18.

TVOPA (1,2,3-tri-[1,2-bis(difluoroamino)etoxi]propan sau tri-vinoxi-propan aduct) (CAS 53159-39-0);

19.

4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso- DAMTR);

20.

PNO (poli(3-nitrato oxetan)];

21.

TMETN (trimetiloletan trinitrat) (CAS 3032-55-1);

f.

„aditivi”, după cum urmează:

1.

salicilat bazic de cupru (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (bis-(2-hidroxietil)glicolamidă) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (butadiennitril oxid);

4.

Derivați ai ferocenului, după cum urmează:

a.

butacen (CAS 125856-62-4);

b.

catocen (2,2-bis-etilferocenil propan) (CAS 37206-42-1);

c.

acizi carboxilici ai ferocenului și esteri ai acidului ferocen carboxilic;

d.

n-butil ferocen (CAS 31904-29-7);

e.

alți aducți ai derivaților polimerici ai ferocenului nespecificați în altă parte în ML8.f.4;

f.

etil ferocen (CAS 1273-89-8);

g.

propil ferocen;

h.

pentil ferocen (CAS 1274-00-6);

i.

diciclopentil ferocen;

j.

diciclohexil ferocen;

k.

dietil ferocen (CAS 1273-97-8);

l.

dipropil ferocen;

m.

dibutil ferocen (CAS 1274-08-4);

n.

dihexil ferocen (CAS 93894-59-8);

o.

acetil ferocen (CAS 1271-55-2)/1,1′-diacetil ferocen (CAS 1273 94-5);

5.

beta rezorcilat de plumb (CAS 20936-32-7) sau beta rezorcilat de cupru (CAS 70983-44-7);

6.

citrat de plumb (CAS 14450-60-3);

7.

chelați plumb-cupru de beta-rezorcilați sau salicilați (CAS 68411-07-4);

8.

maleat de plumb (CAS 19136-34-6);

9.

salicilat de plumb (CAS 15748-73-9);

10.

stanat de plumb (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (tri-1-(2-metil)aziridinil fosfin oxid) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (bis(2-metil aziridinil) 2-(2-hidroxipropanoxi) propilamino fosfin oxid) și alți derivați MAPO;

12.

metil BAPO (bis(2-metil aziridinil) metilamino fosfin oxid) (CAS 85068-72-0);

13.

N-metil-p-nitroanilină (CAS 100-15-2);

14.

3-nitrază-1,5-pentan diizocianat (CAS 7406-61-9);

15.

agenți de cuplare organo-metalici, după cum urmează:

a.

(dialil)oxi, tri(dioctil)fosfato-titanat de neopentil (CAS 103850-22-2); cunoscut ca titan IV, 2,2[bis 2-propenolat-metil, butanolat, tris (dioctil)fosfat] (CAS 110438-25-0); sau LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

titan IV, [(2-propenolat-1) metil, n-metilpropanolat] butanolat-1, tris(dioctil) pirofosfat sau KR 3538;

c.

titan IV, [(2-propenolat-1)metil, n-metilpropanolat]butanolat-1, tris(dioctil) fosfat;

16.

policiandifluoraminoetilenoxid;

17.

lianți, după cum urmează:

a.

1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridină) (HX-868, BITA) (CAS 7722-73-8);

b.

amide de aziridină polifuncționale cu bază izoftalică, trimesică, izocianurică sau trimetiladipică și conținând de asemenea o grupare 2-metil sau 2-etil aziridinică;

Notă

Punctul ML.8.f.17.b include:

a.

1,1H-isoftaloil-bis(2-metilaziridină)(HX-752) (CAS 7652-64-4);

b.

2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazină (HX-874) (CAS 18924-91-9);

c.

1,1’-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridină) (HX-877) (CAS 71463-62-2).

18.

propilenimină (2-metilaziridină) (CAS 75-55-8);

19.

oxid de fier superfin (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) cu o suprafață specifică mai mare de 250 m2/g și mărimea medie a particulelor de 3,0 nm sau mai mică;

20.

TEPAN (tetraetilen pentaamin acrilonitril) (CAS 68412-45-3); poliamine cianoetilate și sărurile lor;

21.

TEPANOL (tetraetilen pentaamin acrilonitril glicidol) (CAS 68412-46-4); poliamine cianoetilate cu aducți de glicidol și sărurile lor;

22.

TPB (trifenil bismut) (CAS 603-33-8);

23.

TEPB (tris (etoxifenil) bismut) (CAS 90591-48-3);

g.

„Precursori”, după cum urmează:

N.B.

În cadrul ML8.g, trimiterile se referă la „materialele energetice” specificate, fabricate din aceste substanțe.

1.

BCMO (3,3-bis(clorometil)oxetan) (CAS 78-71-7)

(a se vedea, de asemenea, ML8.e.1 și ML8.e.2);

2.

sare de t-butil-dinitroazetidină (CAS 125735-38-8) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.28);

3.

derivați de hexaazaizowurtzitan, inclusiv HBIW (hexabenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 124782-15-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4) și TAIW (tetraacetildibenzilhexaazaizowurtzitan) (CAS 182763-60-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.4);

4.

neutilizat din 2013;

5.

TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7-tetraaza ciclo octan) (CAS 41378-98-7) (a se vedea și ML8.a.13);

6.

1,4,5,8-tetraazadecalin (CAS 5409-42-7) (a se vedea și ML8.a.27);

7.

1,3,5-triclorbenzen (CAS 108-70-3) (a se vedea și ML8.a.23);

8.

1,2,4-trihidroxibutan (1,2,4-butantriol) (CAS 3068-00-6) (a se vedea, de asemenea, ML8.e.5);

9.

DADN (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1, 3, 5, 7-tetraaza-ciclooctan) (a se vedea, de asemenea, ML8.a.13).

h.

Pulberi și forme de ,materiale reactive’, după cum urmează:

1.

Pulberi din oricare dintre materialele următoare, cu o mărime a particulelor mai mică de 250 μm în orice direcție și care nu sunt specificate în altă parte la ML8:

a.

aluminiu;

b.

niobiu;

c.

bor;

d.

zirconiu;

e.

magneziu;

f.

titan;

g.

tantal;

h.

tungsten;

i.

molibden; sau

j.

hafniu;

2.

Forme, nespecificate la ML3, ML4, ML12 sau ML16, fabricate din pulberi specificate la ML8.h.1.

Note tehnice

1.

‚Materialele reactive’ sunt concepute pentru a produce o reacție exotermică numai la rate înalte de forfecare și pentru a fi utilizate drept căptușeli sau carcase în componentele de luptă.

2.

Pulberile de ‚materiale reactive’ sunt produse, de exemplu, printr-un proces de măcinare în mori cu bile de înaltă energie.

3.

Formele de ‚materiale reactive’ sunt produse, de exemplu, prin sinterizarea selectivă cu laser.

Nota 1

ML8 nu se aplică următoarelor substanțe în afară de cazul în care acestea intră în compoziția sau sunt amestecate cu „materialele energetice” specificate la ML8.a sau pulberile metalice specificate la ML8.c:

a.

picrat de amoniu (CAS 131-74-8);

b.

pulbere neagră;

c.

hexanitrodifenilamină (CAS 131-73-7);

d.

difluoramină (CAS 10405-27-3);

e.

nitroamidon (CAS 9056-38-6);

f.

azotat de potasiu (CAS 7757-79-1);

g.

tetranitronaftalină;

h.

trinitroanisol;

i.

trinitronaftalină;

j.

trinitroxilen;

k.

N-pirolidonă; 1-metil-2-pirolidonă (CAS 872-50-4);

l.

dioctilmaleat (CAS 142-16-5);

m.

etilhexilacrilat (CAS 103-11-7);

n.

trietilaluminiu (TEA) (CAS 97-93-8), trimetilaluminiu (TMA) (CAS 75-24-1) și alți alchili și arili piroforici metalici de litiu, sodiu, magneziu, zinc sau bor;

o.

nitroceluloză (CAS 9004-70-0);

p.

nitroglicerină (sau gliceroltrinitrat, trinitroglicerină) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-trinitrotoluen (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

etilendiamindinitrat (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

pentaeritritoltetranitrat (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

azidă de plumb (CAS 13424-46-9), stifnat de plumb normal (CAS 15245-44-0) și stifnat de plumb bazic (CAS 12403-82-6) și explozivi primari sau compoziții de inițiere conținând azide sau complecși de azide;

u.

trietilenglicoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-trinitrorezorcinol (acid stifnic) (CAS 82-71-3);

w.

dietildifenil uree (CAS 85-98-3); dimetildifenil uree (CAS 611-92-7); metiletildifenil uree [centralite];

x.

N,N-difenil uree (difenil uree nesimetrică) (CAS 603-54-3);

y.

metil-N,N-difenil uree (metil difenil uree nesimetrică) (CAS 13114-72-2);

z.

etil-N,N-difenil uree (etil difenil uree nesimetrică) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-nitrodifenil amină (2-NDPA) (CAS 119-75-5);

bb.

4-nitrodifenil amină (4-NDPA) (CAS 836-30-6);

cc.

2,2-dinitropropanol (CAS 918-52-5);

dd.

nitroguanidină (CAS 556-88-7) (a se vedea rubrica 1.C.011.d din Lista de produse cu dublă utilizare a UE).

Nota 2

ML8. nu se aplică percloratului de amoniu (ML8.d.2), NTO (ML8.a.18) sau catocenului (ML8.f.4.b), care întrunesc toate caracteristicile următoare:

a.

au formă și formulă speciale pentru dispozitivele de producere de gaze pentru utilizări civile;

b.

intră în compoziția sau sunt amestecate cu adezivi sau plastifianți termorigizi inactivi și au o masă mai mică de 250 g;

c.

conțin maximum 80 % perclorat de amoniu (ML8.d.2) în masa de material activ;

d.

conțin mai puțin sau egal cu 4 g de NTO (ML8.a.18); și

e.

conțin mai puțin sau egal cu 1 g de catocen (ML8.f.4.b).

ML9
Nave de război (de suprafață sau subacvatice), echipamente navale speciale, accesorii, componente și alte nave de suprafață, după cum urmează:

N.B.

Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11.

a.

Nave și componente, după cum urmează:

1.

nave (de suprafață sau subacvatice) special concepute ori modificate pentru utilizări militare, indiferent de gradul lor actual de întreținere sau de condițiile de operare și indiferent dacă au ori nu au sisteme de lansare de arme sau blindaje, precum și corpurile de nave ori părțile de corpuri pentru astfel de nave și componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

Notă

ML9.a.1 include vehiculele special concepute ori modificate pentru desfășurarea scafandrilor.

2.

nave de suprafață, nespecificate la ML9.a.1, având oricare dintre următoarele, fixate sau integrate în navă:

a.

arme automate specificate la ML1, ori arme specificate la ML2, ML4, ML12 sau ML19, ori ‚monturi’ sau puncte întărite pentru arme având un calibru de 12,7 mm sau mai mare;

Notă tehnică

‚Monturi’ se referă la suporturi pentru arme sau la întărituri structurale în scopul instalării de arme.

b.

sisteme de conducere a focului specificate la ML5;

c.

având toate caracteristicile următoare:

1.

‚protecție chimică, biologică, radiologică și nucleară (CBRN)’; și

2.

‚sistem de prespălare sau de spălare’ conceput pentru scopuri de decontaminare; sau

Note tehnice

1.

‚Protecție CBRN’ este un spațiu interior autonom cu caracteristici ca suprapresiune, izolarea sistemului de ventilație, deschideri limitate pentru ventilație prin filtre CBRN și puncte limitate de acces pentru personal care sunt prevăzute cu sisteme de blocare a fluxului de aer.

2.

‚Sistem de prespălare sau spălare’ este un sistem de stropire cu apă de mare capabil să ude în mod simultan suprastructura exterioară și puntea de comandă a unei nave.

d.

sisteme active de contramăsuri specificate la ML4.b, ML5.c sau ML11.a și care au oricare dintre următoarele:

1.

‚protecție CBRN’;

2.

corpul și suprastructura special concepute pentru a reduce amprenta radar;

3.

dispozitive de reducere a semnăturii termice (de exemplu, sistem de răcire a gazelor evacuate), cu excepția celor special concepute pentru a crește randamentul instalațiilor energetice sau pentru a reduce efectele asupra mediului; sau

4.

sistem de diminuare a inductanței magnetice conceput pentru a reduce semnătura magnetică a întregii nave.

b.

Motoare și sisteme de propulsie, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare și componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare:

1.

motoare diesel special concepute pentru submarine;

2.

motoare electrice special concepute pentru submarine, având toate caracteristicile următoare:

a.

putere mai mare de 0,75 MW (1 000 CP);

b.

schimbare rapidă a sensului de rotație;

c.

răcire cu lichid; și

d.

total etanșe;

3.

motoare diesel, având toate caracteristicile următoare:

a.

putere de 37,3 kW (50 CP) sau mai mare; și

b.

conținut ‚nemagnetic’ mai mare de 75 % din masa totală;

Notă tehnică

În sensul ML9.b.3, termenul ‚nemagnetic’ înseamnă că permeabilitatea relativă este mai mică de 2.

4.

sisteme de ‚propulsie independentă de aer’ (AIP), special concepute pentru submarine;

Notă tehnică

‚Propulsia independentă de aer’ (AIP) permite unui submarin scufundat să își folosească sistemul de propulsie, fără a avea acces la oxigenul atmosferic, o perioadă mai lungă decât ar fi permis bateriile. În sensul ML9.b.4, AIP nu include energia nucleară.

c.

Dispozitive de detecție subacvatică special concepute pentru utilizări militare, sistemele de comandă ale acestora și componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

d.

Plase antisubmarin și antitorpilă, special concepute pentru utilizări militare;

e.

neutilizat din 2003;

f.

Elemente de trecere prin corpul navei și conectoare special concepute pentru utilizări militare, care permit legătura cu echipamentele din exteriorul navei și componente pentru acestea special concepute pentru utilizări militare;

Notă

ML9.f include conectoare pentru nave care sunt de tip mono sau multiconductor, coaxial sau cu ghid de undă și mijloace de trecere prin corpul navei, ambele având capacitatea de a nu fi afectate de infiltrațiile din exterior și de a-și păstra caracteristicile la adâncimi marine de peste 100 m; precum și conectoare cu fibre optice și mijloace optice de trecere prin corpul navei a dispozitivelor optice special concepute pentru transmiterea fasciculului „laser”, indiferent de adâncime. ML9.f nu se aplică mijloacelor obișnuite de trecere prin corpul navei de tipul arborelui de propulsie și al tijei de control hidrodinamic.

g.

Rulmenți silențioși având oricare dintre următoarele caracteristici, componente pentru aceștia și echipamente care conțin astfel de rulmenți, special concepute pentru utilizări militare:

1.

suspensie cu gaz sau magnetică;

2.

sisteme de control al semnăturii active; sau

3.

sisteme de control al suprimării vibrației.

h.

Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, special concepute pentru navele menționate la ML9.a și componente ale acestora special concepute sau ‚modificate’ pentru utilizări militare.

Notă tehnică

În sensul ML9.h, termenul ‚modificat’ semnifică orice modificări structurale, electrice, mecanice sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilități echivalente cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

Notă

ML9.h include „reactoare nucleare”.

ML10
„Aeronave”, „vehicule mai ușoare decât aerul”, „vehicule aeriene fără pilot” („UAV”), motoare de aviație și echipamente pentru „aeronave”, echipamente și componente aferente, după cum urmează, special concepute sau modificate pentru utilizări militare:

N.B.

Pentru echipamentul de ghidare și navigație, a se vedea ML11.

a.

„Aeronave” cu pilot și „vehicule mai ușoare decât aerul”, precum și componente special concepute pentru acestea;

b.

neutilizat din 2011;

c.

„Aeronave” fără pilot și „vehicule mai ușoare decât aerul”, precum și echipamente aferente, după cum urmează, și componente special concepute pentru acestea:

1.

„UAV”, vehicule aeriene comandate de la distanță (RPV), vehicule autonome programabile și „vehicule mai ușoare decât aerul” fără pilot;

2.

lansatoare, echipamente de recuperare și echipamente de sprijin la sol;

3.

echipamente concepute pentru aplicații de comandă sau control;

d.

Motoare de aviație cu propulsie și componente special concepute pentru acestea;

e.

Echipamente de realimentare în zbor cu combustibil, special concepute sau modificate pentru oricare dintre următoarele, precum și componente special concepute pentru acestea:

1.

„aeronave” specificate la ML10.a; sau

2.

„aeronave” fără pilot specificate la ML10.c;

f.

Echipamente de sol special concepute pentru „aeronavele” specificate la ML10.a ori pentru motoarele de aviație specificate la ML10.d;

Notă

ML10.f include echipamente de alimentare cu carburanți sub presiune și echipamente concepute pentru a facilita operațiunile în zone bine delimitate, inclusiv echipamentele aflate la bordul unei nave.

g.

Echipamente de menținere a vieții pentru echipaj, echipamente de siguranță pentru echipaj și alte dispozitive pentru evacuarea în caz de urgență, nespecificate la ML10.a, concepute pentru „aeronave” specificate la ML10.a;

Notă

ML10.g nu supune controlului căștile de protecție pentru echipaj care nu încorporează sau nu au monturi sau accesorii pentru echipamentele specificate în prezenta anexă.

N.B.

Pentru căști de protecție, a se vedea, de asemenea, ML13.c.

h.

Parașute, parașute planoare și echipamente aferente, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

1.

parașute nespecificate în altă parte în prezenta anexă;

2.

parașute planoare;

3.

echipamente special concepute pentru parașutiști aflați la mare altitudine (de exemplu costume, căști speciale, sisteme de alimentare cu oxigen, echipament de navigație);

i.

Echipamente de deschidere controlată a parașutei sau sisteme de pilotare automată, concepute pentru încărcături parașutate.

Nota 1

ML10.a nu se aplică „aeronavelor” și „vehiculelor mai ușoare decât aerul” sau variantelor acestor „aeronave”, special concepute pentru utilizări militare și care au toate caracteristicile următoare:

a.

nu sunt „aeronave” de luptă;

b.

nu sunt configurate pentru utilizări militare și nu sunt dotate cu echipamente sau accesorii special concepute ori modificate pentru utilizări militare; și

c.

sunt certificate pentru utilizări civile de către autoritățile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar.

Nota 2

ML10.d nu se aplică următoarelor:

a.

motoarelor de aviație concepute sau modificate pentru utilizări militare care au fost certificate de către autoritățile aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar pentru utilizare la „aeronave civile” sau componentelor special concepute pentru acestea;

b.

motoarelor cu piston sau componentelor special concepute pentru acestea, cu excepția celor special concepute pentru „UAV”.

Nota 3

În sensul ML10.a și ML10.d, componentele special concepute și echipamentele aferente pentru „aeronave” nemilitare sau pentru motoare de aviație modificate pentru utilizări militare se aplică numai pentru acele componente și echipamente militare aferente necesare modificării pentru utilizări militare.

Nota 4

În sensul ML10.a, utilizarea militară include: luptă, cercetare din aer, atac, instruire militară, sprijin logistic și transport și desantare de trupe sau echipamente militare.

Nota 5

ML10.a nu se aplică „navelor aeriene” sau „vehiculelor mai ușoare decât aerul” care îndeplinesc toate cerințele următoare:

a.

au fost fabricate prima dată înainte de anul 1946;

b.

nu incorporează produse specificate în prezenta anexă, cu excepția cazului în care produsele trebuie să respecte standardele de siguranță și de navigabilitate ale autorităților aeronautice civile dintr-unul sau mai multe state membre ale UE sau state participante la Aranjamentul de la Wassenaar; și

c.

nu incorporează arme specificate în prezenta anexă, cu excepția cazului în care nu sunt funcționale și nu au capacitatea de a redeveni funcționale.

Nota 6

ML10.d nu se aplică motoarelor de aviație cu propulsie care au fost fabricate prima dată înainte de anul 1946.

ML11
Echipamente electronice, „vehicule spațiale” și componente, nespecificate în altă parte în prezenta anexă, după cum urmează:

a.

Echipamente electronice special concepute pentru utilizări militare, precum și componente special concepute pentru acestea;

Notă

ML11.a include:

a.

echipamente electronice de contraacțiune și de contra-contraacțiune (adică echipamente concepute pentru introducerea semnalelor inutile sau semnalelor eronate în radar ori în receptoarele de radiocomunicații sau care împiedică sub orice formă recepția, funcționarea ori eficacitatea receptoarelor electronice ale adversarului, inclusiv echipamentele aferente de contraacțiune ale acestuia), inclusiv echipamente de bruiaj și de combatere a bruiajului;

b.

tuburi cu reacordare rapidă a frecvenței (agilitate de frecvență);

c.

sisteme sau echipamente electronice concepute fie pentru supravegherea și controlul spectrului electromagnetic folosite pentru culegerea informațiilor militare sau pentru scopuri de securitate, fie pentru contracararea unor astfel de operațiuni de supraveghere și control;

d.

echipamente subacvatice de contraacțiune, inclusiv echipamente acustice și magnetice de bruiaj și de inducere în eroare a adversarului, echipamente concepute să introducă semnale inutile sau eronate în receptoarele sonar;

e.

echipamente pentru secretizarea prelucrării datelor, echipamente pentru secretizarea datelor și echipamente pentru secretizarea canalelor de transmisiuni și de semnalizare, utilizând procedee de cifrare;

f.

echipamente de identificare, autentificare și cifrare, precum și echipamente pentru gestionare, generare și distribuție cifru;

g.

echipamente de ghidare și navigație;

h.

echipamente digitale de radiocomunicații cu dispersie troposferică;

i.

demodulatoare digitale special concepute pentru obținerea informațiilor secrete sub formă de semnale;

j.

„sisteme automate de comandă și control”.

N.B.

Pentru „software” asociat tehnologiilor radio bazate pe programe „software” (SDR) militare, a se vedea ML21.

b.

Echipamente de bruiaj pentru „sisteme de navigație prin satelit” și componente special concepute pentru acestea;

c.

„Vehicule spațiale” special concepute ori modificate pentru utilizări militare și componente pentru „vehicule spațiale” special concepute pentru utilizări militare.

ML12
Sisteme de arme cu energie cinetică de mare viteză și echipamente aferente, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

a.

Sisteme de arme cu energie cinetică special concepute pentru distrugerea unei ținte sau pentru determinarea unei ținte să-și abandoneze misiunea;

b.

Instalații de evaluare și testare și modele de testare special concepute pentru testarea dinamică a proiectilelor și a sistemelor cu energie cinetică, inclusiv ținte și aparatură de diagnosticare.

N.B.

Pentru sistemele de arme care folosesc muniție subcalibru sau care folosesc numai propulsie chimică, precum și pentru muniția aferentă, a se vedea ML1-ML4.

Nota 1

ML12 include următoarele, atunci când sunt special concepute pentru sistemele de arme cu energie cinetică:

a.

sisteme de lansare-propulsie capabile să accelereze mase mai mari de 0,1 g la viteze de peste 1,6 km/s, în regim de tragere simplu sau rapid;

b.

echipamente pentru producerea puterii primare, blindajului electric, înmagazinarea energiei (de exemplu, condensatoare cu capacitate înaltă de stocare a energiei), controlul termic, condiționarea, comutarea sau manipularea combustibilului; și interfețe electrice între sursa de putere, tun și alte funcții de comandă electrică a turelei;

N.B.

A se vedea și rubrica 3A001.e.2 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE, pentru condensatoare cu capacitate înaltă de stocare a energiei.

c.

sisteme pentru descoperirea și urmărirea țintelor, conducerea focului sau pentru evaluarea gradului de distrugere a țintei;

d.

sisteme de autodirijare, dirijare sau de propulsie deviată (accelerație laterală) pentru proiectile.

Nota 2

ML12 se aplică sistemelor de arme care utilizează oricare dintre următoarele metode de propulsie:

a.

electromagnetică;

b.

electrotermică;

c.

cu plasmă;

d.

cu gaz ușor; sau

e.

chimică (în situația în care se utilizează în combinație cu oricare dintre cele de mai sus).

ML13
Echipamente, construcții, componente și accesorii blindate sau de protecție, după cum urmează:

a.

Plăci de blindaj metalice sau nemetalice având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

sunt fabricate conform unui standard ori specificații militare; sau

2.

sunt adecvate pentru utilizări militare;

N.B.

Pentru veste antiglonț blindate, a se vedea ML13.d.2.

b.

Construcții din materiale metalice sau nemetalice sau combinații ale acestora, special concepute pentru a asigura protecția balistică a sistemelor militare, precum și componente special concepute pentru acestea;

c.

Căști și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

1.

căști fabricate în conformitate cu standarde sau specificații militare ori cu standarde naționale comparabile;

2.

carcase, căptușeli sau bureți protectori, special concepuți pentru căștile specificate la ML13.c.1;

3.

elemente suplimentare de protecție balistică, special concepute pentru căștile specificate la ML13.c.1.

N.B.

Pentru alte componente sau accesorii ale căștilor militare, a se vedea rubrica relevantă din prezenta anexă.

d.

Veste antiglonț sau îmbrăcăminte de protecție și componente pentru acestea, după cum urmează:

1.

Veste antiglonț ușoare și îmbrăcăminte de protecție confecționate în conformitate cu standarde sau specificații militare ori echivalente, precum și componente special concepute pentru acestea;

Notă

În sensul ML13.d.1, standardele sau specificațiile militare includ, cel puțin, specificațiile pentru protecția contra schijelor.

2.

Plăci pentru veste antiglonț grele care oferă o protecție balistică egală sau mai mare decât nivelul III (NIJ 0101.06, iulie 2008) sau „standarde echivalente”.

Nota 1

ML13.b include materiale special concepute pentru a realiza blindaje reactive la explozie sau pentru a construi adăposturi militare.

Nota 2

ML13.c nu se aplică căștilor care întrunesc toate caracteristicile următoare:

(a)

au fost fabricate prima dată înainte de anul 1970; și

(b)

nu sunt nici echipate cu produsele specificate în Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare, nici concepute sau modificate pentru a fi compatibile cu produsele respective.

Nota 3

ML13.c și d nu se aplică vestelor de protecție, căștilor sau îmbrăcămintei de protecție, atunci când însoțesc utilizatorul în scopul protecției personale.

Nota 4

Singurele căști concepute special pentru personalul care dezamorsează bombe care sunt specificate la ML13.c sunt cele special concepute pentru utilizări militare.

N.B. 1

A se vedea, de asemenea, 1A005 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

N.B. 2

Pentru „materiale fibroase și filamentare” utilizate la fabricarea vestelor și a căștilor de protecție, a se vedea rubrica 1.C.010 din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

ML14
Echipamente specializate pentru instruire militară’ sau pentru simularea de scenarii militare, simulatoare special concepute pentru antrenamentul utilizării armelor și armamentului specificate la ML1 sau ML2, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea.

Notă tehnică

Termenul ‚echipament specializat pentru instruire militară’ include tipurile militare de echipamente de instruire pentru atac, zbor operațional, descoperire ținte radar, generare de ținte radar, executare a tragerilor, acțiuni de luptă antisubmarin, simulatoare de zbor (inclusiv centrifuge rotative pentru antrenamentul piloților sau astronauților), simulatoare radar, de zbor instrumental, de navigație, de lansare a rachetelor, de echipamente țintă, de „aeronave” teleghidate, simulatoare de armament, simulatoare de „aeronave” nepilotate precum și unități mobile de instrucție și echipamente de instrucție pentru operații militare terestre.

Nota 1

ML14 include generatoare de imagine și sisteme interactive cu mediul pentru simulatoare atunci când sunt special concepute sau modificate pentru utilizări militare.

Nota 2

ML14 nu se aplică echipamentelor special concepute pentru antrenament în utilizarea armelor de vânătoare sau sport.

ML15
Echipamente pentru formarea de imagini sau de contraacțiune, după cum urmează, special concepute pentru utilizări militare, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

a.

Echipamente de înregistrare și prelucrare a imaginii;

b.

Camere fotografice și de filmat, echipamente fotografice și echipamente de prelucrare a filmelor;

c.

Echipamente intensificatoare de imagine;

d.

Echipamente de obținere a imaginilor în infraroșu sau spectru termic;

e.

Echipamente senzor radar de formare a imaginii;

f.

Echipamente de contraacțiune sau de contra-contraacțiune pentru echipamentele specificate la ML15.a-ML15e.

Notă

ML15.f include echipamente concepute să perturbe funcționarea sau eficacitatea sistemelor militare de formare a imaginii sau să reducă la minimum asemenea efecte perturbatoare.

Notă

ML15 nu se aplică „tuburilor intensificatoare de imagine din prima generație” sau echipamentelor special concepute să funcționeze cu „tuburi intensificatoare de imagine din prima generație”.

N.B.

Pentru clasificarea dispozitivelor de ochire pentru arme care încorporează „tuburi intensificatoare de imagine din prima generație” a se vedea ML1, ML2 și ML5.a.

N.B.

A se vedea de asemenea rubricile 6.A.002.a.2 și 6.A.002.b din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

ML16
Produse forjate, turnate și alte semifabricate, special concepute pentru produsele specificate la ML1-ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 sau ML19.

Notă

ML16 se aplică semifabricatelor atunci când sunt identificabile prin compoziția materialului, geometrie sau funcționare.

ML17
Alte echipamente, materiale și „biblioteci”, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

a.

Aparate de imersiune și de deplasare sub apă, special concepute sau modificate pentru utilizări militare, după cum urmează:

1.

aparate de reîmprospătare a aerului autonome, de imersiune, cu circuit închis sau semiînchis;

2.

aparate de deplasare sub apă special concepute pentru a fi folosite împreună cu aparatele de imersiune specificate la ML17.a.1;

N.B.

A se vedea și rubrica 8A002.q din Lista de produse cu dublă utilizare a UE.

b.

Echipamente pentru construcții, special concepute pentru utilizări militare;

c.

Accesorii, acoperiri și tratamente pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare;

d.

Echipamente pentru unități de geniu, special concepute pentru a fi folosite în zona operațiilor militare;

e.

„roboți”, controlere de „roboți” și „efectori-terminali” pentru „roboți”, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

sunt special concepuți pentru utilizări militare;

2.

sunt prevăzuți cu mijloace de protecție a conductelor hidraulice împotriva perforărilor din exterior datorate schijelor (de exemplu încorporând conducte cu autoetanșare) și concepuți pentru a folosi fluide hidraulice cu puncte de aprindere la o temperatură mai mare de 839 K (566 °C); sau

3.

sunt special concepuți sau calificați pentru a funcționa în condiții de mediu supus acțiunii impulsurilor electromagnetice (EMP);

Notă tehnică

Impulsul electromagnetic (EMP) nu se referă la interferența accidentală cauzată de radiația electromagnetică a echipamentelor aflate în apropiere (de exemplu mașini, electrocasnice sau electronice) ori de fulgere.

f.

„Biblioteci” special concepute sau modificate pentru utilizări militare, împreună cu sistemele, echipamentele sau componentele specificate în prezenta anexă;

g.

Echipamente de generare a puterii nucleare sau echipamente de propulsie, nespecificate în altă parte, special concepute pentru utilizări militare și componente ale acestora special concepute sau ‚modificate’ pentru utilizări militare;

Notă

ML17.g include „reactoare nucleare”.

h.

Echipamente și materiale, acoperite sau tratate pentru suprimarea semnăturii (caracteristicilor specifice), special concepute pentru utilizări militare, nespecificate în altă parte în prezenta anexă;

i.

Simulatoare special concepute pentru „reactoare nucleare” militare;

j.

Ateliere mobile de reparații special concepute sau ‚modificate’ pentru întreținerea și repararea echipamentelor militare;

k.

Generatoare de energie pentru câmpul de luptă special concepute sau ‚modificate’ pentru utilizări militare;

l.

Containere intermodale sau caroserii demontabile ISO (și anume cutii mobile), special concepute sau ‚modificate’ pentru utilizări militare;

m.

Feriboturi, nespecificate în altă parte în prezenta anexă, poduri și pontoane special concepute pentru utilizări militare;

n.

Modele de test special concepute pentru „dezvoltarea” produselor specificate la ML4, ML6, ML9 sau ML10;

o.

Echipamente de protecție „laser” (de exemplu, protecția ochilor sau a senzorilor) special concepute pentru utilizări militare;

p.

„Pile de combustie”, nespecificate în altă parte în prezenta anexă, special concepute sau ‚modificate’ pentru utilizări militare.

Note tehnice

1.

Neutilizat din 2014.

2.

În sensul ML17, termenul ‚modificat’ semnifică orice modificări structurale, electrice, mecanice sau de altă natură care furnizează unui produs nemilitar capabilități echivalente cu cele ale unui produs special conceput pentru utilizări militare.

ML18
Echipamente de ‚producție’, instalații pentru testare în condiții de mediu și componente, după cum urmează:

a.

Echipamente de ‚producție’ special concepute sau modificate pentru ‚producția’ produselor specificate în prezenta anexă, precum și componente special concepute pentru acestea;

b.

Instalații special concepute pentru testare în condiții de mediu și echipamente special concepute pentru acestea, nespecificate în altă parte, pentru omologarea, calificarea sau încercarea produselor specificate în prezenta anexă.

Notă tehnică

În sensul ML18, termenul ‚producție’ include proiectarea, examinarea, producția, testarea și verificarea.

Notă

ML18.a și ML18.b includ următoarele echipamente:

a.

instalații de nitrare de tip continuu;

b.

echipamente sau aparate de încercare utilizând forța centrifugă, având oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

sunt acționate de un motor sau de motoare având puterea nominală mai mare de 298 kW (400 CP);

2.

sunt capabile de a suporta o sarcină utilă de 113 kg sau mai mare; sau

3.

sunt capabile de a imprima o accelerație centrifugă de 8 g sau mai mare, la o sarcină utilă de 91 kg sau mai mare;

c.

prese de deshidratare;

d.

prese de extrudare cu șurub, special concepute sau modificate pentru extrudarea „explozivilor” militari;

e.

mașini de tăiat pentru dimensionarea „încărcăturilor de propulsie” extrudate;

f.

tamburi rotativi (cuve rotative) având un diametru de 1,85 m sau mai mare și o capacitate de peste 227 kg;

g.

amestecătoare cu acțiune continuă pentru „încărcături de propulsie” solide;

h.

mori folosind energia fluidelor pentru măcinarea grosieră sau fină a ingredientelor pentru „explozivi” militari;

i.

echipamente pentru obținerea atât a sfericității, cât și a uniformității dimensiunilor particulelor din pulberile metalice cuprinse în ML8.c.8;

j.

convertoare folosind curenți de convecție pentru transformarea materialelor cuprinse la ML8.c.3.

ML19
Sisteme de arme cu energie dirijată (DEW), echipamente aferente sau de contraacțiune și modele de testare, după cum urmează, precum și componente special concepute pentru acestea:

a.

Sisteme „laser” special concepute pentru distrugerea unei ținte sau pentru determinarea unei ținte să își abandoneze misiunea;

b.

Sisteme cu fascicul de particule capabile de distrugerea unei ținte sau de determinarea unei ținte să își abandoneze misiunea;

c.

Sisteme de radio frecvență (RF) de înaltă putere capabile de distrugerea unei ținte sau de determinarea unei ținte să își abandoneze misiunea;

d.

Echipamente special concepute pentru detectarea, identificarea sau apărarea contra sistemelor specificate la ML19.a-ML19.c;

e.

Modele pentru teste fizice pentru sistemele, echipamentele și componentele specificate la ML19;

f.

Sisteme „laser” special concepute pentru a provoca orbirea permanentă asupra privirii neprotejate, adică asupra ochilor descoperiți sau asupra celor care au dispozitive pentru corecția vederii.

Nota 1

Sistemele DEW specificate la ML19 includ sistemele a căror performanță derivă din utilizarea controlată a:

a.

„laserelor” de putere suficientă pentru a realiza distrugeri similare celor realizate de muniția convențională;

b.

acceleratoarelor de particule care proiectează un fascicul de particule încărcate sau neutre cu putere de distrugere;

c.

emițătoarelor de fascicule de radiofrecvență în impulsuri de putere mare sau de putere medie ridicată care produc câmpuri suficient de intense pentru a scoate din uz circuitele electronice ale unei ținte aflate la distanță.

Nota 2

ML19 include următoarele echipamente, atunci când sunt special concepute pentru sisteme DEW:

a.

echipamente pentru producerea puterii primare, înmagazinarea sau comutarea energiei, condiționarea puterii ori manipularea combustibilului;

b.

sisteme pentru descoperirea sau urmărirea țintei;

c.

sisteme capabile să evalueze avarierea unei ținte, distrugerea acesteia sau abandonarea misiunii de către țintă;

d.

echipamente de dirijare, propagare sau focalizare a fasciculului;

e.

echipamente cu posibilitatea de baleiere rapidă a fasciculului pentru operațiunile rapide asupra țintelor multiple;

f.

sisteme optice adaptive și dispozitive de conjugare a fazei;

g.

injectoare de curent pentru fascicule cu ioni negativi de hidrogen;

h.

componente de acceleratoare „calificate pentru utilizări spațiale”;

i.

echipamente pentru emiterea sub formă de con a fasciculelor de ioni negativi;

j.

echipamente pentru controlul și orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;

k.

folii „calificate pentru utilizări spațiale” destinate neutralizării fasciculelor de izotopi negativi de hidrogen. echipamente pentru controlul și orientarea unui fascicul de ioni de înaltă energie;

ML20
Echipamente criogenice și „supraconductoare”, după cum urmează, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea:

a.

Echipamente special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spațiale, capabile să funcționeze din mișcare și să producă ori să mențină temperaturi sub 103 K (– 170 °C);

Notă

ML20.a. include sisteme mobile care încorporează sau folosesc accesorii sau componente fabricate din materiale nemetalice sau electroizolante, cum ar fi materialele plastice sau materialele impregnate cu rășini epoxidice.

b.

Echipamente electrice „supraconductoare” (mașini rotative sau transformatoare), special concepute sau configurate pentru a fi instalate pe un vehicul pentru misiuni militare terestre, navale, aeriene sau spațiale și capabile să funcționeze din mișcare.

Notă

ML20.b nu se aplică generatoarelor homopolare hibride de curent continuu care au armături metalice obișnuite cu un singur pol și care se rotesc într-un câmp magnetic produs de înfășurările supraconductoare, dacă aceste înfășurări reprezintă singura componentă supraconductoare a generatorului.

ML21
„Produse software” după cum urmează:

a.

„Software” special conceput sau modificat pentru oricare din următoarele:

1.

„Dezvoltarea”, „producția”, funcționarea sau întreținerea echipamentelor specificate în prezenta anexă;

2.

„Dezvoltarea” sau „producția” materialelor specificate în prezenta anexă; sau

3.

„Dezvoltarea”, „producția”, funcționarea sau întreținerea „software” specificate în prezenta anexă.

b.

„Software” specific, altul decât cel specificat la ML21.a, după cum urmează:

1.

„software” special conceput pentru utilizări militare și special conceput pentru modelarea, simularea sau evaluarea sistemelor de arme militare;

2.

„software” special conceput pentru utilizări militare și special conceput pentru modelarea sau simularea scenariilor de operații militare;

3.

„software” pentru determinarea efectelor armelor convenționale, nucleare, chimice sau biologice;

4.

„software” special conceput pentru utilizări militare și special conceput pentru aplicații de comandă, comunicații, control și informații (C3I) sau de comandă, comunicații, control, computer și informații (C4I);

5.

„software” special conceput sau modificat pentru desfășurarea de operațiuni cibernetice ofensive cu caracter militar;

Nota 1

ML21.b.5 include produse „software” concepute pentru distrugerea, deteriorarea, degradarea sau perturbarea sistemelor sau a echipamentelor ori a produselor „software” folosite pentru sistemele și echipamentele respective (inclusiv produse „software” specificate în prezenta anexă, produse „software” de recunoaștere cibernetică și produse „software” de comandă și control cibernetice).

Nota 2

ML21.b.5 nu se aplică „divulgării vulnerabilității” sau „răspunsului în caz de incident cibernetic”, care se limitează la pregătirea sau răspunsul defensiv(ă) în materie de securitate cibernetică fără caracter militar.

c.

„Software” care nu este specificat la ML21.a sau ML21.b, special conceput ori modificat pentru a permite echipamentelor care nu sunt specificate în prezenta anexă să îndeplinească funcțiile militare ale echipamentelor specificate în prezenta anexă.

N.B.

A se vedea sistemele, echipamentele sau componentele specificate în prezenta anexă pentru „calculatoare digitale” de uz general care au instalate produse „software” specificate la ML21.c.

ML22
„Tehnologie”, după cum urmează:

a.

„Tehnologie”, alta decât cea specificată la ML22.b, care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția”, exploatarea, instalarea, întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală sau modernizarea produselor specificate în prezenta anexă;

b.

„Tehnologie”, după cum urmează:

1.

„tehnologie”„necesară” pentru proiectarea, asamblarea componentelor și pentru funcționarea, întreținerea și repararea instalațiilor complete de producție pentru produsele specificate în prezenta anexă, inclusiv pentru componentele acestor instalații de producție care nu sunt specificate;

2.

„tehnologie”„necesară” pentru „dezvoltarea” și „producția” armelor de calibru mic chiar dacă este utilizată pentru a produce reproduceri de arme de calibru mic de tip vechi;

3.

neutilizat din 2013;