EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1905

Regulamentul (UE) 2022/1905 al Consiliului din 6 octombrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

ST/12958/2022/INIT

OJ L 259I , 6.10.2022, p. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1905/oj

6.10.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 259/76


REGULAMENTUL (UE) 2022/1905 AL CONSILIULUI

din 6 octombrie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (2) pune în aplicare măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC.

(2)

La 6 octombrie 2022, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2022/1907 (3) de modificare a Deciziei 2014/145/PESC, prin care a fost introdus un nou criteriu pentru includerea pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor cărora li se aplică măsura înghețării activelor și interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice unor persoane și entități desemnate. Decizia (PESC) 2022/1907 a introdus, de asemenea, noi derogări de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune la dispoziție fonduri și resurse economice anumitor entități incluse pe listă și a introdus dispoziții suplimentare privind obligațiile statelor membre în ceea ce privește acordarea de derogări.

(3)

Modificările aduse Deciziei 2014/145/PESC prin Decizia (PESC) 2022/1907 intră în domeniul de aplicare al tratatului și, prin urmare, este necesară o acțiune de reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 269/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(h)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care facilitează încălcări ale interdicției de a eluda dispozițiile prezentului regulament, ale Regulamentelor (UE) nr. 692/2014 (*1), (UE) nr. 833/2014 (*2) și (UE) 2022/263 (*3) ale Consiliului, precum și ale Deciziilor 2014/145/PESC (*4), 2014/386/PESC (*5), 2014/512/PESC (*6) și (PESC) 2022/266 (*7) ale Consiliului,

(*1)  Regulamentul (UE) nr. 692/2014 al Consiliului din 23 iunie 2014 referitor la restricții privind importul în Uniune de mărfuri originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului (JO L 183 24.6.2014, p. 9)."

(*2)  Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229 31.7.2014, p. 1)."

(*3)  Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42I, 23.2.2022, p. 77)."

(*4)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16)."

(*5)  Decizia 2014/386/PESC a Consiliului din 23 iunie 2014 referitoare la restricții privind mărfurile originare din Crimeea sau Sevastopol, ca răspuns la anexarea ilegală a Crimeii și Sevastopolului (JO L 183, 24.6.2014, p. 70)."

(*6)  Decizia 2014/512/PESC a Consiliului din 31 iulie 2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (JO L 229, 31.7.2014, p. 13)."

(*7)  Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42I, 23.2.2022, p. 109).”"

2.

Articolul 6a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6a

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza plăți către porturile maritime ale Crimeei pentru serviciile furnizate în Portul pescăresc Kerch, Portul comercial Yalta și Portul comercial Evpatoria, precum și pentru serviciile furnizate de Gosgidrografiya și de sucursalele Port-Terminal ale porturilor maritime ale Crimeei.

(2)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației, orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).”

3.

La articolul 6b, se adaugă următoarele alineate:

„(4)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin entității care figurează la poziția 91 din anexa I sau punerea la dispoziția entității respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru finalizarea tranzacțiilor, inclusiv a vânzărilor, care sunt strict necesare pentru lichidarea, până la 31 decembrie 2022, a unei întreprinderi comune sau a unei construcții juridice similare constituite înainte de 16 martie 2022, care implică o persoană juridică, o entitate sau un organism care figurează în anexa XIX la Regulamentul (UE) nr. 833/2014.

(5)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate care aparțin entității care figurează la poziția 101 din anexa I sau punerea la dispoziția entității respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru finalizarea, până la 7 ianuarie 2023, a operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri care au fost încheiate cu acea entitate sau care implică, sub orice formă, respectiva entitate înainte de 3 iunie 2022.

(6)   Statul membru în cauză notifică celorlalte state membre și Comisiei, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației, orice autorizație acordată în temeiul prezentului articol.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 6 octombrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 16.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 6).

(3)  Decizia (PESC) 2022/1907 a Consiliului din 6 octombrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (a se vedea pagina 98 din prezentul Jurnal Oficial).


Top