EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1037

Regulamentul (UE) 2022/1037 al Comisiei din 29 iunie 2022 de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea glicolipidelor ca agent conservant în băuturi (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/4337

JO L 173, 30.6.2022, p. 52–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1037/oj

30.6.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 173/52


REGULAMENTUL (UE) 2022/1037 AL COMISIEI

din 29 iunie 2022

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei în ceea ce privește utilizarea glicolipidelor ca agent conservant în băuturi

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (1), în special articolul 10 alineatul (3) și articolul 14,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (2), în special articolul 7 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 stabilește o listă a Uniunii de aditivi alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare și condițiile de utilizare a acestor aditivi.

(2)

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei (3) stabilește specificațiile pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(3)

Lista de aditivi alimentari a Uniunii și specificațiile pentru aditivii alimentari pot fi actualizate în conformitate cu procedura comună menționată la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1331/2008, fie la inițiativa Comisiei, fie în urma unei cereri din partea unui stat membru sau a unei părți interesate.

(4)

În decembrie 2019, a fost prezentată Comisiei o cerere de autorizare a utilizării gliccolipidelor drept agent conservant în băuturile aromatizate, în alte produse care se încadrează în categoria 14.1 „băuturi nealcoolice” și în berea fără alcool și băuturile din malț.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a evaluat siguranța utilizării propuse a glicolipidelor ca aditiv alimentar. În avizul autorității (4) adoptat la 4 mai 2021, s-a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 10 mg/kg greutate corporală pe zi. Autoritatea a constatat că cea mai mare estimare a expunerii de 3,1 mg/kg greutate corporală pe zi, în cazul copiilor de vârstă mică, se încadrează în DZA stabilită și a concluzionat că expunerea la glicolipide nu ridică probleme de siguranță la utilizările și la nivelurile de utilizare propuse de solicitant.

(6)

Glicolipidele sunt produse de ciuperca Dacryopinax spathularia în cadrul unui proces de fermentare. Glicolipidele, atunci când sunt utilizate ca agent conservant, prelungesc perioada de valabilitate a băuturilor prin protejarea acestora împotriva deteriorării cauzate de microorganisme și inhibă dezvoltarea microorganismelor patogene. Glicolipidele sunt active împotriva drojdiei, a mucegaiurilor și a bacteriilor gram-pozitive și pot servi ca alternativă la alți conservanți autorizați în prezent în băuturi.

(7)

Prin urmare, este adecvat să se autorizeze utilizarea glicolipidelor drept agent conservant în băuturile care fac obiectul cererii și să se atribuie aditivului respectiv numărul E 246 ca număr E.

(8)

Specificațiile pentru glicolipide (E 246) trebuie să fie incluse în anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 deoarece acest aditiv este inclus pentru prima dată în lista Uniunii cu aditivi alimentari prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

(9)

Prin urmare, Regulamentele (CE) nr. 1333/2008 și (UE) nr. 231/2012 trebuie modificate în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012 se modifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 354, 31.12.2008, p. 16.

(2)  JO L 354, 31.12.2008, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 231/2012 al Comisiei din 9 martie 2012 de stabilire a specificațiilor pentru aditivii alimentari enumerați în anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 83, 22.3.2012, p. 1).

(4)  EFSA Journal 2021; 19(6):6609.


ANEXA I

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

În partea B, la punctul 3 „Aditivi alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii”, după rubrica referitoare la aditivul alimentar E 243, se introduce următoarea rubrică nouă:

„E 246

Glicolipide”

(b)

Partea E se modifică după cum urmează:

1.

În categoria 14.1.4 (Băuturi aromatizate), rubrica referitoare la E 246 (Glicolipide) se introduce după rubrica referitoare la E 242:

 

„E 246

Glicolipide

50

 

cu excepția băuturilor pe bază de produse lactate”

2.

În categoria 14.1.5.2 (Altele), rubrica referitoare la E 246 (Glicolipide) se introduce după rubrica referitoare la E 242:

 

„E 246

Glicolipide

20

(93)

numai concentrate lichide de ceai și concentrate lichide de infuzii de plante și fructe”

3.

În categoria 14.2.1 (Bere și băuturi din malț), rubrica referitoare la E 246 (Glicolipide) se introduce după rubrica referitoare la E 220-228:

 

„E 246

Glicolipide

50

 

numai bere fără alcool și băuturi din malț”


ANEXA II

În anexa la Regulamentul (UE) nr. 231/2012, după rubrica referitoare la aditivul alimentar E 243 se introduce următoarea rubrică nouă:

E 246 glicolipide

Sinonime

 

Definiție

Glicolipidele prezente în mod natural se obțin printr-un proces de fermentare utilizând sușa sălbatică MUCL 53181 a ciupercii Dacryopinax spathularia (ciupercă de ureche Osmanthus dulce comestibilă). Glucoza este utilizată ca sursă de carbon. Procesul din aval fără solvenți include filtrarea și microfiltrarea pentru îndepărtarea celulelor microbiene, precipitarea și spălarea cu apă tamponată pentru purificare. Produsul este pasteurizat și uscat prin pulverizare. Procesul de producție nu modifică chimic glicolipidele și nici compoziția naturală a acestora.

Numărul CAS

2205009-17-0

Denumire chimică

Glicolipide din Dacryopinax spathularia

Test

Nu mai puțin de 93 % conținut total de glicolipide pe bază uscată.

Descriere

Pulbere de culoare bej până la maro deschis, miros caracteristic slab

Identificare

 

Solubilitate

Conformă (10 g/l în apă)

pH

Între 5,0 și 7,0 (10 g/l în apă)

Turbiditate

Maximum 28 NTU (10 g/l în apă)

Puritate

 

Conținut de apă

Maximum 5 % (metoda Karl Fischer)

Proteine

Maximum 3 % (factor N × 6,25)

Grăsime

Maximum 2 % (gravimetric)

Sodiu

Maximum 3,3 %

Arsen

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 0,7 mg/kg

Cadmiu

Maximum 0,1 mg/kg

Mercur

Maximum 0,1 mg/kg

Nichel

Maximum 2 mg/kg

Criterii microbiologice

 

Număr total de bacterii aerobe

Cel mult 100 colonii per gram

Drojdii și mucegaiuri

Cel mult 10 colonii per gram

Bacterii coliforme

Cel mult 3 MPN per gram

Salmonella spp.

Absentă în 25 g”


Top