EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0740

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/740 al Comisiei din 13 mai 2022 privind neaprobarea substanței active 1,3-dicloropropenă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/3046

OJ L 137, 16.5.2022, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/740/oj

16.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/10


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/740 AL COMISIEI

din 13 mai 2022

privind neaprobarea substanței active 1,3-dicloropropenă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 13 alineatul (2),

întrucât:

(1)

La 2 martie 2015, Dow AgroSciences și Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA au prezentat Spaniei (denumită în continuare „statul membru raportor”) o cerere de aprobare a substanței active 1,3-diclorpropenă în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)

În temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, la 7 iulie 2015, statul membru raportor a notificat solicitanților, celorlalte state membre, Comisiei și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) admisibilitatea cererii.

(3)

Pentru substanța activă respectivă, au fost evaluate efectele asupra sănătății umane și animale, precum și asupra mediului, în conformitate cu articolul 11 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, pentru utilizările propuse de solicitanți. Statul membru raportor a prezentat Comisiei și autorității un proiect de raport de evaluare la data de 17 martie 2017.

(4)

În temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autoritatea a transmis proiectul de raport de evaluare primit de la statul membru raportor solicitantului și celorlalte state membre și a organizat o consultare publică cu privire la el.

(5)

În temeiul articolului 12 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, autoritatea a cerut solicitanților să-i furnizeze informații suplimentare, care să fie transmise și statelor membre și Comisiei.

(6)

Evaluarea informațiilor suplimentare efectuată de către statul membru raportor a fost transmisă autorității sub forma unui proiect de raport de evaluare actualizat.

(7)

Proiectul de raport de evaluare a fost examinat de statele membre și de autoritate. Autoritatea a prezentat Comisiei concluzia (2) sa privind evaluarea riscurilor prezentate de substanța activă 1,3-diclorpropenă la 8 octombrie 2018.

(8)

În concluzia sa, autoritatea a indicat că, pe baza informațiilor disponibile prezentate în dosar, nu a putut finaliza evaluarea riscurilor pentru consumatori, operatori, lucrători, trecători și rezidenți și a identificat potențiale motive de îngrijorare pentru apele subterane, antropodele nețintă (inclusiv albine), păsări și mamifere și pentru organismele din sol pentru toate utilizările reprezentative.

(9)

Comisia a invitat solicitanții să își prezinte observațiile privind concluzia autorității și, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, privind proiectul de raport de examinare. Solicitanții și-au prezentat observațiile, care au fost examinate cu atenție.

(10)

La 22 octombrie 2021, Comisia a prezentat Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale raportul său de reexaminare și proiectul prezentului regulament privind neaprobarea substanței active 1,3-diclorpropenă. Comisia a observat că preocupările identificate de autoritate nu au putut fi eliminate și că, în consecință, nu s-a putut concluziona că sunt îndeplinite criteriile de aprobare.

(11)

Prin scrisoarea din 19 ianuarie 2022, solicitanții și-au retras cererea de aprobare pentru 1,3-diclorpropenă. Prin urmare, substanța 1,3-diclorpropenă nu trebuie să fie aprobată.

(12)

Prezentul regulament nu împiedică transmiterea unei noi cereri pentru aprobarea substanței 1,3-diclorpropenă în temeiul articolului 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Neaprobarea substanței active

Nu se aprobă substanța activă 1,3-diclorpropenă.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2018;16(11):5464, Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance (EZ)-1,3-Dichloropropene. [Concluzie privind revizuirea inter pares a riscului de pesticid prezentat de substanța activă (Ez)-1,3-diclorpropenă]. doi:10.2903/j.efsa.2018.5464.


Top