EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0700

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/700 al Comisiei din 4 mai 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1295/2008 privind importul de hamei din țări terțe

C/2022/2822

JO L 131, 5.5.2022, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogare implicită prin 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/700/oj

5.5.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 131/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/700 AL COMISIEI

din 4 mai 2022

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1295/2008 privind importul de hamei din țări terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 190 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei (2) se stabilește lista organismelor din țările terțe abilitate să emită atestatele care însoțesc produsele din hamei importate din aceste țări. Aceste atestate sunt recunoscute ca fiind echivalente cu certificatul prevăzut la articolul 77 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)

Responsabilitatea de a actualiza informațiile din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 și de a le comunica serviciilor Comisiei, într-un spirit de strânsă cooperare, le revine organismelor în cauză din țările terțe.

(3)

Canada a adresat Comisiei o cerere de modificare a numelui și a adresei organismului competent abilitat să emită atestate de echivalență. Din motive de claritate, este oportun ca anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 să fie înlocuită integral.

(4)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 trebuie modificat în consecință.

(5)

Pentru a se asigura securitatea juridică și pentru a se garanta o tranziție fără probleme a fluxurilor comerciale în sectoarele în cauză, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1295/2008

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 mai 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1295/2008 al Comisiei din 18 decembrie 2008 privind importul de hamei din țări terțe (JO L 340, 19.12.2008, p. 45).


ANEXĂ

„ANEXA I

ORGANISME ABILITATE SĂ EMITĂ ATESTATE PENTRU

Conuri de hamei cod NC: ex 12 10

Pulberi de hamei cod NC: ex 12 10

Sucuri și extracte de hamei cod NC: 1302 13 00

Țara de origine

Organisme abilitate

Adresă

Cod

Telefon

Fax

E-mail (opțional)

(AR) Argentina

Coordinación Regional Temática de Protección Vegetal (CRTPV).

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Centro Regional Patagonia Norte

Calle 9 de Julio 933. General Roca, Provincia de Río Negro, Cod 8334

(54-298)

44 28 594

44 32 190

44 28 594

44 32 190

groca@senasa.gov.ar

cpaulovich@senasa.gov.ar

jesparza@senasa.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)

Av. Pasco Colon 367 Ciudad Aut. de Buenos Aires, C1063ACD

(54-11)

41 21 50 00

41 21 50 00

webmaster@senasa.gob.ar

cdei@senasa.gob.ar

(AU) Australia

Biosecurity Tasmania – Department of Primary Industries, Parks, Water and Environment

13 St John’s Avenue, New Town TAS 7008

Hobart TAS 7000, Australia

(61-3)

62 33 33 52

03 6165 3777

Biosecurity.Tasmania@dpipwe.tas.gov.au

sau

Export.Enquiries.Tas@dpipwe.tas.gov.au

(CA) Canada

Pacific Agricultural Certification Society (PACS)

3402 32nd Avenue, Vernon, British Columbia, Canada, V1T2N1

(1-613)

1-250- 558-7927

1-250-558-7947

admin@pacscertifiedorganic.ca

(CH) Elveția

Labor Veritas

Engimattstrasse 11, Postfach 353, CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

(CN) China

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 33 Youyi Road, Hexi District Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 8, Zhaofaxincun 2nd Avenue, TEDA Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 12 Erdos Street, Saihan District, Huhhot City Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People’s Republic of China

No 116 North Nanhu Road Urumqi City Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

(NZ) Noua Zeelandă

Ministry for Primary Industries

P.O. Box 2526, Wellington 6140

(64-4)

830 1574

894 0300

 

(RS) Serbia

Institut za ratarstvo i povrtarstvo/

Institute of Field and Vegetable Crops

21000 Novi Sad Maksima Gorkog 30.

(381-21)

780 365

Operator:

4898 100

780 198

institut@ifvcns.ns.ac.rs

(UA) Ucraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27262028 Zhitomir

(380)

37 21 11

36 73 31

 

(GB) Regatul Unit (*1)

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court, Newcastle upon Tyne, NE4 7YH

United Kingdom

(44)

3300 416 500

-

hops.exports@rpa.gov.uk

(US) Statele Unite

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106 Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road P.O. Box 790 Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 or 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

(ZA) Africa De Sud

CSIR Food Science and Technology

PO Box 3950001 Pretoria

(27-12)

841 31 72

841 35 94

 

(ZW) Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close, Northridge Park Borrowdale, P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw


(*1)  În conformitate cu Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în special cu articolul 5 alineatul (4) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord coroborat cu anexa 2 la respectivul protocol, în sensul prezentei anexe, referirile la Regatul Unit nu includ Irlanda de Nord.”


Top