EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0662

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/662 al Consiliului din 21 aprilie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

ST/7650/2022/INIT

JO L 121, 22.4.2022, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/662/oj

22.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 121/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/662 AL CONSILIULUI

din 21 aprilie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului din 2 mai 2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008 (1), în special articolul 4i,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 2 mai 2013, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 401/2013.

(2)

Consiliul a reexaminat lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive care figurează în anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013. Pe baza acestei reexaminări, informațiile referitoare la nouă rubrici ar trebui să fie modificate.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 401/2013 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 401/2013 se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 121, 3.5.2013, p. 1.


ANEXĂ

În Regulamentul (UE) nr. 401/2013, în anexa IV secțiunea „A. Persoanele fizice menționate la articolul 4a”, rubricile 15, 16, 17, 20, 23, 35, 36, 37 și 38 se înlocuiesc cu următoarele rubrici:

 

Nume

Informații de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„15.

Min Aung Hlaing

Data nașterii: 3 iulie 1956

Locul nașterii: Tavoy, Myanmar/Birmania

Cetățenie: Myanmar/Birmania

Număr național de identificare: 12/SAKHANA(N)020199

Genul: masculin

Min Aung Hlaing este comandantul suprem al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) începând din 2011. Este președintele Consiliului administrativ al statului (CAS) și membru al Consiliului național de apărare și securitate (CNAS). Min Aung Hlaing s-a declarat «prim-ministru» la 1 august 2021. La 1 februarie 2021, forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), conduse de comandantul suprem Min Aung Hlaing, au executat o lovitură de stat în Myanmar/Birmania, dând la o parte rezultatele alegerilor desfășurate la 8 noiembrie 2020 și răsturnând guvernul ales în mod democratic. Ca parte a loviturii de stat, vicepreședintele Myint Swe, în calitatea sa de președinte în exercițiu, a declarat starea de urgență la 1 februarie 2021 și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului comandantului suprem al serviciilor de apărare, generalisimul Min Aung Hlaing. La 2 februarie 2021, a fost constituit CAS pentru a exercita competențele respective, împiedicând guvernul ales în mod democratic să își îndeplinească mandatul. La 31 ianuarie 2022, la cererea lui Min Aung Hlaing, CNAS a prelungit în mod oficial starea de urgență până la 31 iulie 2022.

Prin concentrarea tuturor competențelor și în calitatea sa de președinte al CAS, comandantul suprem Min Aung Hlaing a fost direct implicat în luarea deciziilor în ceea ce privește funcții de stat și responsabil pentru aceste decizii și este prin urmare, responsabil pentru subminarea democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania. În plus, CAS a adoptat decizii de limitare a drepturilor la libertatea de exprimare, inclusiv accesul la informații, și de întrunire pașnică. Forțele militare și autoritățile care funcționează sub controlul CAS au săvârșit încălcări grave ale drepturilor omului începând din 1 februarie 2021, omorând civili și protestatari neînarmați și limitând libertatea de întrunire și de exprimare, inclusiv prin restricționarea accesului la internet și prin arestări arbitrare și detenția liderilor opoziției și a opozanților loviturii de stat. În calitatea sa de președinte al CAS, comandantul suprem Min Aung Hlaing este direct responsabil pentru deciziile represive respective și pentru încălcări grave ale drepturilor omului.

În 2018, ONU, precum și organizații internaționale ale societății civile au raportat încălcări flagrante ale drepturilor omului și încălcări grave ale dreptului internațional umanitar săvârșite în statele Kachin, Rakhine și Shan împotriva populației Rohingya de către forțele militare și polițienești începând din 2011 și au ajuns la concluzia că multe dintre respectivele încălcări se numără printre cele mai grave crime conform dreptului internațional. În calitatea sa de comandant suprem al Tatmadaw începând din 2011, Min Aung Hlaing este direct responsabil pentru încălcările grave și abuzurile respective împotriva populației Rohingya.

22.3.2021

16.

Myint Swe

Data nașterii: 24 mai 1951

Cetățenie: Myanmar/Birmania

Genul: masculin

Generalul-locotenent Myint Swe este membru al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și a ocupat funcția de vicepreședinte numit de Tatmadaw până la 1 februarie 2021. La data respectivă, Myint Swe a participat la o reuniune a Consiliului național de apărare și securitate (CNAS), alături de alți membri ai Tatmadaw. Reuniunea CNAS a fost neconstituțională, întrucât nu i-a inclus pe membrii civili ai Tatmadaw. În timpul respectivei reuniuni, Myint Swe a fost declarat președinte în exercițiu. Apoi, Myint Swe a declarat starea de urgență și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului către comandantul suprem al serviciilor de apărare, generalisimul Min Aung Hlaing. A fost încălcată procedura de declarare a stării de urgență întrucât, conform Constituției, numai președintele are dreptul de a declara starea de urgență. La 31 ianuarie 2022, Myint Swe a aprobat prelungirea stării de urgență până la 31 iulie 2022.

Prin acceptarea numirii sale în funcția de președinte în exercițiu și prin transferul competențelor legislative, judiciare și executive către comandantul suprem, Myint Swe a contribuit la răsturnarea guvernului ales în mod democratic și este, prin urmare, responsabil pentru subminarea democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania.

22.3.2021

17.

Soe Win

Data nașterii: 1 martie 1960

Cetățenie: Myanmar/Birmania

Genul: masculin

Soe Win este comandantul suprem adjunct al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) începând din 2011. Este vicepreședintele Consiliului administrativ al statului (CAS) și membru al Consiliului național de apărare și securitate (CNAS). La 1 februarie 2021, forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), conduse de comandantul suprem Min Aung Hlaing, au executat o lovitură de stat în Myanmar/Birmania, dând la o parte rezultatele alegerilor desfășurate la 8 noiembrie 2020 și răsturnând guvernul ales în mod democratic. Ca parte a loviturii de stat, vicepreședintele Myint Swe, în calitatea sa de președinte în exercițiu, a declarat starea de urgență la 1 februarie 2021 și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului comandantului suprem al serviciilor de apărare, generalisimul Min Aung Hlaing. La 2 februarie 2021, a fost constituit CAS pentru a exercita competențele respective, împiedicând guvernul ales în mod democratic să își îndeplinească mandatul. Soe Win a participat la reuniunea CNAS din 31 ianuarie 2022, care a prelungit starea de urgență până la 31 iulie 2022.

Comandantul suprem adjunct Soe Win a fost direct implicat, în calitate de vicepreședinte al CAS, în luarea deciziilor în ceea ce privește funcții de stat și responsabil pentru aceste decizii și este, prin urmare, responsabil pentru subminarea democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania. În plus, CAS a adoptat decizii de limitare a drepturilor la libertatea de exprimare, inclusiv accesul la informații, și de întrunire pașnică. Forțele militare și autoritățile care funcționează sub controlul CAS au săvârșit încălcări grave ale drepturilor omului începând din 1 februarie 2021, omorând civili și protestatari neînarmați și limitând libertatea de întrunire și de exprimare, inclusiv prin restricționarea accesului la internet și prin arestări arbitrare și detenția liderilor opoziției și a opozanților loviturii de stat.

În calitatea sa de vicepreședinte al CAS, comandantul suprem adjunct Soe Win este direct responsabil pentru deciziile represive respective și pentru încălcări grave ale drepturilor omului.

În 2018, Organizația Națiunilor Unite, precum și organizații internaționale ale societății civile au raportat încălcări flagrante ale drepturilor omului și încălcări grave ale dreptului internațional umanitar săvârșite în statele Kachin, Rakhine și Shan împotriva populației Rohingya de către forțele militare și polițienești începând din 2011 și au ajuns la concluzia că multe dintre respectivele încălcări se numără printre cele mai grave crime conform dreptului internațional. În calitatea sa de comandant suprem adjunct al Tatmadaw începând din 2011, Soe Win este responsabil pentru încălcările grave și abuzurile respective împotriva populației Rohingya.

22.3.2021

20.

Mya Tun Oo

Data nașterii: 4 sau 5 mai 1961

Cetățenie: Myanmar/Birmania

Genul: masculin

Generalul Mya Tun Oo este membru al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw). El a fost numit ministru al apărării la 1 februarie 2021 și este membru al Consiliului administrativ al statului (CAS).

La 1 februarie 2021, forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), conduse de comandantul suprem Min Aung Hlaing, au executat o lovitură de stat în Myanmar/Birmania, declarând rezultatele alegerilor desfășurate la 8 noiembrie 2020 ca nefiind valabile și răsturnând guvernul ales în mod democratic. Ca parte a loviturii de stat, vicepreședintele Myint Swe, acționând ca președinte în exercițiu, a declarat starea de urgență la 1 februarie 2021 și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului comandantului suprem al serviciilor de apărare, generalisimul Min Aung Hlaing. La 2 februarie 2021, a fost constituit CAS pentru a exercita competențele respective, împiedicând guvernul ales în mod democratic să își îndeplinească mandatul. Mya Tun Oo a participat la reuniunea Consiliului național de apărare și securitate (CNAS) din 31 ianuarie 2022, care a prelungit starea de urgență până la 31 iulie 2022. În calitatea sa de membru al CNAS și CAS, generalul Mya Tun Oo a fost direct implicat în luarea deciziilor în ceea ce privește funcții de stat și responsabil pentru aceste decizii și este, prin urmare, responsabil pentru subminarea democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania.

În plus, CAS a adoptat decizii de limitare a drepturilor la libertatea de exprimare, inclusiv accesul la informații, și de întrunire pașnică. Forțele militare și autoritățile care funcționează sub controlul CAS au săvârșit încălcări grave ale drepturilor omului începând din 1 februarie 2021, omorând civili și protestatari neînarmați și limitând libertatea de întrunire și de exprimare, inclusiv prin restricționarea accesului la internet și prin arestări arbitrare și detenția liderilor opoziției și a opozanților loviturii de stat.

În calitatea sa de membru al CAS, generalul Mya Tun Oo este direct responsabil pentru deciziile represive respective și pentru încălcări grave ale drepturilor omului. În plus, în calitate de ministru al apărării, Mya Tun Oo poartă răspunderea pentru atacurile comise de forțele militare în statul Kayah din 25 decembrie 2021 care au ucis peste 30 de persoane, inclusiv copii și personal umanitar, precum și pentru uciderea în masă și torturarea civililor pe întreg teritoriul Myanmar/Birmaniaului/Birmaniei. Prin urmare, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului în Myanmar/Birmania.

În 2018, Organizația Națiunilor Unite, precum și organizații internaționale ale societății civile au raportat încălcări flagrante ale drepturilor omului și încălcări grave ale dreptului internațional umanitar săvârșite în statele Kachin, Rakhine și Shan împotriva populației Rohingya de către forțele militare și polițienești începând din 2011 și au ajuns la concluzia că multe dintre respectivele încălcări se numără printre cele mai grave crime conform dreptului internațional. Mya Tun Oo a fost adjunct al șefului Statului-Major General al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), a treia cea mai importantă funcție din cadrul Tatmadaw, din august 2016 până când a fost numit ministru al apărării. În această calitate, el a supravegheat operațiile militare desfășurate în statul Rakhine și a coordonat diferitele forțe armate, inclusiv forțele terestre, cele navale și cele aeriene, precum și utilizarea artileriei. Prin urmare, este responsabil pentru respectivele încălcări grave și abuzuri grave împotriva populației Rohingya.

22.3.2021

23.

Maung Maung Kyaw

Data nașterii: 23 iulie 1964

Cetățenie: Myanmar/Birmania

Genul: masculin

Generalul Maung Maung Kyaw este membru al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și membru al Consiliului administrativ al statului (CAS). Anterior a fost comandant suprem al forțelor aeriene din Myanmar/Birmania în perioada 2018-ianuarie 2022. La 1 februarie 2021, forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), conduse de comandantul suprem Min Aung Hlaing, au executat o lovitură de stat în Myanmar/Birmania, dând la o parte rezultatele alegerilor desfășurate la 8 noiembrie 2020 și răsturnând guvernul ales în mod democratic. Ca parte a loviturii de stat, vicepreședintele Myint Swe, în calitatea sa de președinte în exercițiu, a declarat starea de urgență la 1 februarie 2021 și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului comandantului suprem al serviciilor de apărare, generalisimul Min Aung Hlaing. La 2 februarie 2021, a fost constituit CAS pentru a exercita competențele respective, împiedicând guvernul ales în mod democratic să își îndeplinească mandatul. În calitatea sa de membru al CAS, generalul Maung Maung Kyaw a fost direct implicat în luarea deciziilor în ceea ce privește funcții de stat și responsabil pentru aceste decizii și este, prin urmare, responsabil pentru subminarea democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania.

În plus, CAS a adoptat decizii de limitare a drepturilor la libertatea de exprimare, inclusiv accesul la informații, și de întrunire pașnică. Forțele militare și autoritățile care funcționează sub controlul CAS au săvârșit încălcări grave ale drepturilor omului începând din 1 februarie 2021, omorând civili și protestatari neînarmați și limitând libertatea de întrunire și de exprimare, inclusiv prin restricționarea accesului la internet și prin arestări arbitrare și detenția liderilor opoziției și a opozanților loviturii de stat. În calitatea sa de membru al CAS, generalul Maung Maung Kyaw este direct responsabil pentru deciziile represive respective și pentru încălcări grave ale drepturilor omului. În plus, în fosta sa calitate de șef al forțelor aeriene din Myanmar/Birmania, a fost direct responsabil de atentatele cu bombă din statul Kayah din decembrie 2021, care au vizat populația civilă și au provocat un număr mare de victime. Prin urmare, este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului.

22.3.2021

35.

U Chit Naing

(alias: Sate Pyin Nyar)

Data nașterii: decembrie 1948;

Locul nașterii: satul Kyee Nee, municipalitatea Chauk, regiunea Magway, Myanmar/Birmania;

Cetățenie: Myanmar/Birmania;

Genul: masculin

Adresa: No. 150, Yadanar Street, Yadanar Housing (lângă satul Tine Yin Thar), municipalitatea Tharkayta, Yangon, Myanmar/Birmania

U Chit Naing este ministrul guvernului Uniunii care conduce Biroul guvernamental al Ministerului Uniunii (2). A fost ministrul informațiilor de la 2 februarie 2021 până la 1 august 2021. A fost numit de președintele Consiliului administrativ al statului (CAS), organism care a preluat controlul asupra competențelor legislative, executive și judiciare ale statului după 2 februarie 2021. Ca ministru al informațiilor, a fost responsabil de canalele mass-media de stat [MWD, MRTV, ziarele Myanmar/Birmania Alin, Kyemon și Global New Light of Myanmar/Birmania, Agenția de știri a Myanmar/Birmania (MNA), precum și Myanmar/Birmania Digital News] și deci pentru difuzarea și publicarea știrilor oficiale. În timpul mandatului său de ministru al informațiilor, ziarele erau pline de articole favorabile armatei, ceea ce îl face, așadar, responsabil pentru propaganda practicată de juntă și pentru dezinformarea răspândită prin canalele mass-media de stat, care nu redau faptele corect. El este direct responsabil pentru luarea deciziilor care au condus la reprimarea mass-mediei din Myanmar/Birmania. Acestea includ directive prin care s-a ordonat mass-mediei independente să nu folosească termenii «lovitură de stat», «regim militar» și «juntă» și care au condus la interzicerea în țară a unui număr de cinci posturi locale de știri. În funcția sa anterioară și actuală de membru al guvernului, acțiunile, politicile și activitățile sale subminează democrația și statul de drept în Myanmar/Birmania.

19.4.2021

36.

Soe Htut

Data nașterii: 29 martie 1960;

Locul nașterii: Mandalay, Myanmar/Birmania;

Cetățenie: Myanmar/Birmania;

Genul: masculin

Generalul-locotenent Soe Htut este membru al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw). Este, de asemenea, membru al Consiliului administrativ al statului (CAS) condus de comandantul suprem Min Aung Hlaing.

La 1 februarie 2021, forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), conduse de comandantul suprem Min Aung Hlaing, au executat o lovitură de stat în Myanmar/Birmania, dând la o parte rezultatele alegerilor desfășurate la 8 noiembrie 2020 și răsturnând guvernul ales în mod democratic. Ca parte a loviturii de stat, vicepreședintele Myint Swe, în calitatea sa de președinte în exercițiu, a declarat starea de urgență la 1 februarie 2021 și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului comandantului suprem al serviciilor de apărare, generalisimul Min Aung Hlaing. La 2 februarie 2021, a fost constituit CAS pentru a exercita competențele respective, împiedicând guvernul ales în mod democratic să își îndeplinească mandatul.

Soe Htut a fost numit ministru al afacerilor interne la 1 februarie 2021.Soe Htut a participat la reuniunea Consiliului național de apărare și securitate (CNAS) din 31 ianuarie 2022, care a prelungit starea de urgență până la 31 iulie 2022. Prin această decizie și în calitatea sa de membru al CAS, acțiunile, politicile și activitățile sale subminează democrația și statul de drept în Myanmar/Birmania.

Ministrul afacerilor interne este responsabil de forțele de poliție, de serviciul de pompieri și de serviciul penitenciarelor din Myanmar/Birmania. Printre atribuțiile Ministerului Afacerilor Interne se numără securitatea statului și legea și ordinea. În această calitate, generalul-locotenent Soe Htut este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise de poliția din Myanmar/Birmania de la lovitura de stat militară din 1 februarie 2021, inclusiv ucidere de civili și de protestatari neînarmați, de încălcări ale libertății de asociere și de întrunire pașnică, de arestări arbitrare și de detenție a liderilor opoziției și a protestatarilor pașnici, precum și de încălcări ale libertății de exprimare.

În plus, în calitatea sa de membru al CAS, generalul-locotenent Soe Htut a fost direct implicat în luarea deciziilor în ceea ce privește funcții de stat și responsabil pentru aceste decizii și este, prin urmare, responsabil pentru subminarea democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania. De asemenea, el este direct responsabil pentru deciziile represive luate de CAS, inclusiv pentru legislația care încalcă drepturile omului și limitează libertățile cetățenilor din Myanmar/Birmania, precum și pentru încălcările grave ale drepturilor omului comise de forțele de securitate din Myanmar/Birmania.

21.6.2021

37.

Tun Tun Naung

(alias Tun Tun Naing; alias Htun Htun Naung)

Data nașterii: 30 aprilie 1963;

Cetățenie: Myanmar/Birmania;

Genul: masculin

Generalul-locotenent Tun Tun Naung este membru al forțelor armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw) și a fost anterior comandant. El este ministrul frontierelor și membru al Consiliului național de apărare și securitate (CNAS). În 2013, Tun Tun Naung a fost comandantul din nord care a supervizat conflictul armatei Myanmar/Birmaniaului/Birmaniei cu Armata Independenței Kachin. În acest conflict, trupele Myanmar/Birmaniaului/Birmaniei aflate sub comanda lui Tun Tun Naung au comis încălcări grave ale drepturilor omului și încălcări ale dreptului internațional umanitar. În 2017, Tun Tun Naung a fost comandantul «Biroului unu de operații speciale». Sub comanda sa, trupele au comis atrocități și încălcări grave ale drepturilor omului împotriva minorităților etnice din statul Rakhine în cursul «operațiilor de degajare a populației rohingya». Respectivele operații au început la 25 august 2017 și au implicat asasinate arbitrare, abuzuri fizice, tortură, violență sexuală și detenții împotriva populației rohingya. În calitate de comandant în 2013 și 2017, Tun Tun Naung este responsabil de încălcări grave ale drepturilor omului comise în Myanmar/Birmania.

La 1 februarie 2021, forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), conduse de comandantul suprem Min Aung Hlaing, au executat o lovitură de stat în Myanmar/Birmania, dând la o parte rezultatele alegerilor desfășurate la 8 noiembrie 2020 și răsturnând guvernul ales în mod democratic. Ca parte a loviturii de stat, vicepreședintele Myint Swe, acționând ca președinte în exercițiu, a declarat starea de urgență și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului comandantului suprem al serviciilor de apărare, generalisimul Min Aung Hlaing. În timpul respectivelor evenimente, Tun Tun Naung a acceptat o numire în funcția de ministru al frontierelor în Guvernul Unional la 1 februarie 2021 și, prin urmare, calitatea de membru al Consiliului Național de Apărare și Securitate (CNAS). Tun Tun Naung a participat la reuniunea CNAS din 31 ianuarie 2022, care a prelungit starea de urgență până la 31 iulie 2022. Prin această decizie și în calitatea de membru al Guvernului Unional și de ministru al frontierelor, Tun Tun Naung este responsabil de activități de subminare a democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania, precum și de acțiuni care amenință pacea, securitatea și stabilitatea țării.

21.6.2021

38.

Win Shein

(alias U Win Shein)

Data nașterii: 31 iulie 1957;

Locul nașterii: Mandalay, Myanmar/Birmania;

Cetățenie: Myanmar/Birmania;

Genul: masculin;

Numărul pașaportului: DM001478 (Myanmar/Birmania), eliberat la 10 septembrie 2012, expiră la 9 septembrie 2022;

Numărul cărții de identitate naționale: 12DAGANA011336

Win Shein este ministrul planificării și finanțelor în Guvernul Unional, numit de comandantul suprem Min Aung Hlaing la 1 februarie 2021. La 1 februarie 2021, forțele armate din Myanmar/Birmania (Tatmadaw), conduse de comandantul suprem Min Aung Hlaing, au executat o lovitură de stat în Myanmar/Birmania, dând la o parte rezultatele alegerilor desfășurate la 8 noiembrie 2020 și răsturnând guvernul ales în mod democratic. Ca parte a loviturii de stat, vicepreședintele Myint Swe, acționând ca președinte în exercițiu, a declarat starea de urgență și a transferat competențele legislative, executive și judiciare ale statului către Min Aung Hlaing.

Prin acceptarea numirii sale în funcția de ministru al planificării și al finanțelor în Guvernul Unional și prin rolul important pe care îl deține în legătură cu politicile economice ale regimului, Win Shein este responsabil pentru subminarea democrației și a statului de drept în Myanmar/Birmania.

21.6.2021”


Top