EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0626

Regulamentul (UE) 2022/626 al Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2022/263 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone

ST/8114/2022/INIT

OJ L 116, 13.4.2022, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/626/oj

13.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 116/3


REGULAMENTUL (UE) 2022/626 AL CONSILIULUI

din 13 aprilie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) 2022/263 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2022/628 a Consiliului din 13 aprilie 2022 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului (2) pune în aplicare mai multe măsuri prevăzute de Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului (3), inclusiv anumite restricții privind comerțul în zonele care nu sunt controlate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei.

(2)

Având în vedere criza umanitară generată de invadarea neprovocată a Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse, Consiliul a adoptat, la 13 aprilie 2022, Decizia (PESC) 2022/628 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/266 pentru a include excepții care să permită unor categorii clar definite de organisme, persoane, entități, organizații și agenții să furnizeze produsele și tehnologiile destinate utilizării în anumite sectoare, precum și anumite servicii și asistență restricționate în legătură cu astfel de produse și tehnologii, persoanelor, entităților și organismelor din zonele care nu sunt controlate de guvern ale oblastelor Donețk și Luhansk din Ucraina sau pentru utilizare în aceste zone, atunci când acest lucru este necesar în scopuri umanitare. În mod similar, excepțiile permit furnizarea de servicii și asistență restricționate specifice în legătură directă cu anumite infrastructuri în zonele care nu sunt controlate de guvern ale oblastelor Donețk și Lugansk ale Ucrainei, atunci când este necesar în scopuri umanitare.

(3)

Prin urmare, Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În Regulamentul (UE) 2022/263 se introduc următoarele articole:

„Articolul 4a

(1)   Interdicțiile prevăzute la articolul 4 nu se aplică în ceea ce privește:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii enumerate în anexa II;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea unor astfel de produse; sau

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II, oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism de pe teritoriile specificate sau în scopul utilizării pe teritoriile specificate, de către:

organisme publice sau persoane juridice, entități ori organisme care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

organizații și agenții care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

organizații și agenții cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru în conformitate cu procedurile naționale, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate; sau

agenții specializate ale statelor membre, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(2)   Prin derogare de la articolul 4, în cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1) din prezentul articol, autoritățile competente pot acorda autorizații speciale sau generale, în conformitate cu clauzele și condițiile generale și speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește:

(a)

vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse sau tehnologii enumerate în anexa II;

(b)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II sau în legătură cu furnizarea, fabricarea, întreținerea și utilizarea unor astfel de produse; sau

(c)

furnizarea, în mod direct sau indirect, de finanțare sau de asistență financiară în legătură cu produsele și tehnologiile enumerate în anexa II,

oricărei persoane fizice sau juridice, entități sau organism de pe teritoriile specificate sau în scopul utilizării pe teritoriile specificate, cu condiția ca aceste produse, tehnologii, servicii și asistență să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (2), în termen de două săptămâni de la autorizare.

(4)   Nicio dispoziție din prezentul articol nu afectează respectarea Regulamentului (UE) nr. 269/2014 al Consiliului (*1).

Articolul 5a

(1)   Interdicțiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) nu se aplică furnizării de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de construcții sau de inginerie legate direct de infrastructură pe teritoriile specificate din sectoarele menționate la articolul 4 alineatul (1), astfel cum sunt definite pe baza anexei II, indiferent de originea produselor și a tehnologiilor, de către:

(a)

organisme publice sau persoane juridice, entități ori organisme care primesc finanțare publică din partea Uniunii sau a statelor membre, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

(b)

organizații și agenții care sunt evaluate pe piloni de către Uniune și cu care Uniunea a semnat un acord-cadru de parteneriat financiar pe baza căruia organizațiile și agențiile acționează în calitate de parteneri umanitari ai Uniunii, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate;

(c)

organizații și agenții cărora Uniunea le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate sau recunoscute de către un stat membru în conformitate cu procedurilor naționale, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate; sau

(d)

agenții specializate ale statelor membre, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(2)   Prin derogare de la articolul 5 alineatul (1), în cazurile care nu intră sub incidența alineatului (1) din prezentul articol, autoritățile competente pot acorda autorizații speciale sau generale, în conformitate cu clauzele și condițiile generale și speciale pe care le consideră adecvate, în ceea ce privește furnizarea de asistență tehnică sau de servicii de brokeraj, de construcții sau de inginerie legate direct de infrastructură pe teritoriile specificate în sectoarele menționate la articolul 4 alineatul (1), astfel cum sunt definite pe baza anexei II, indiferent de originea produselor și a tehnologiilor, cu condiția ca asistența și serviciile respective să fie necesare în scopuri exclusiv umanitare pe teritoriile specificate.

(3)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (2), în termen de două săptămâni de la autorizare.

(4)   Nicio dispoziție din prezentul articol nu afectează respectarea Regulamentului (UE) nr. 269/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 aprilie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 116, 13.4.2022.

(2)  Regulamentul (UE) 2022/263 al Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42 I, 23.2.2022, p. 77).

(3)  Decizia (PESC) 2022/266 a Consiliului din 23 februarie 2022 privind măsuri restrictive ca răspuns la recunoașterea zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Lugansk ale Ucrainei și la decizia subsecventă de a trimite trupe ruse în aceste zone (JO L 42 I, 23.2.2022, p. 109).


Top