EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0332

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/332 al Consiliului din 25 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

ST/6567/2022/INIT

OJ L 53, 25.2.2022, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/332/oj

25.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 53/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/332 AL CONSILIULUI

din 25 februarie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

În concluziile sale din 24 și 25 iunie 2021, Consiliul European a invitat Rusia să își asume în întregime responsabilitatea în ceea ce privește asigurarea punerii în aplicare depline a acordurilor de la Minsk, aceasta fiind condiția esențială pentru orice schimbare substanțială a poziției Uniunii. Acesta a subliniat necesitatea unui răspuns ferm și coordonat din partea Uniunii și a statelor sale membre la orice nouă activitate răuvoitoare, ilegală și destabilizatoare din partea Rusiei, utilizându-se pe deplin toate instrumentele aflate la dispoziția Uniunii și asigurându-se coordonarea cu partenerii. În acest scop, Consiliul European a invitat, de asemenea, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) să prezinte opțiuni pentru măsuri restrictive suplimentare, inclusiv sancțiuni economice.

(4)

În concluziile sale din 16 decembrie 2021, Consiliul European a subliniat necesitatea urgentă ca Rusia să dezamorseze tensiunile cauzate de concentrarea de forțe militare de-a lungul frontierei sale cu Ucraina și de retorica agresivă. Acesta și-a reafirmat sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Consiliul European a încurajat eforturile diplomatice și a sprijinit formatul Normandia pentru realizarea punerii în aplicare depline a acordurilor de la Minsk, dar în același timp a afirmat că orice nouă agresiune militară împotriva Ucrainei va antrena ca răspuns consecințe majore și costuri severe, inclusiv măsuri restrictive stabilite în coordonare cu partenerii.

(5)

La 24 ianuarie 2022, Consiliul a aprobat concluzii în care a condamnat acțiunile agresive și amenințările continue ale Rusiei împotriva Ucrainei și a solicitat Rusiei să detensioneze situația, să respecte dreptul internațional și să participe în mod constructiv la dialog în cadrul mecanismelor internaționale stabilite. Consiliul a reafirmat angajamentul deplin al Uniunii față de principiile fundamentale pe care se bazează securitatea europeană, consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU) și în documentele fondatoare ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, inclusiv Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris. Aceste principii fundamentale includ în special egalitatea suverană și integritatea teritorială a statelor, inviolabilitatea frontierelor, abținerea de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia și libertatea statelor de a-și alege sau de a-și modifica propriile mecanisme de securitate. Consiliul a afirmat că principiile nu sunt nici negociabile, nici supuse revizuirii sau reinterpretării și că încălcarea lor de către Rusia reprezintă un obstacol în calea unui spațiu de securitate comun și indivizibil în Europa și amenință pacea și stabilitatea pe continentul european. Reamintind concluziile Consiliului European din 16 decembrie 2021, Consiliul a reafirmat că orice nouă agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei va avea consecințe majore și costuri severe, inclusiv un spectru larg de măsuri restrictive sectoriale și individuale care ar urma să fie adoptate în coordonare cu partenerii.

(6)

La 19 februarie 2022, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii, exprimându-și îngrijorarea cu privire la acumularea masivă de forțe armate ruse în Ucraina și în jurul acesteia și a solicitat Rusiei să acționeze în direcția unui dialog semnificativ și a diplomației, să dea dovadă de reținere și să detensioneze situația printr-o retragere substanțială a forțelor militare din apropierea frontierelor Ucrainei. Uniunea a afirmat că orice nouă agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei va antrena ca răspuns consecințe masive și costuri severe, inclusiv măsuri restrictive stabilite în coordonare cu partenerii.

(7)

La 21 februarie 2022, președintele Federației Ruse a semnat un decret de recunoaștere a „independenței și suveranității” zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei și a comandat forțelor armate ruse să pătrundă în aceste zone.

(8)

La 22 februarie 2022, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii prin care a condamnat respectivul act ilegal, care subminează și mai mult suveranitatea și independența Ucrainei și reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor internaționale, inclusiv a Cartei ONU, a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris și a Memorandumului de la Budapesta, precum și a acordurilor de la Minsk și a Rezoluției 2202 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU. Înaltul Reprezentant a făcut apel la Rusia, în calitate de parte la conflict, să anuleze recunoașterea, să își respecte angajamentele, să respecte dreptul internațional și să revină la discuțiile din cadrul formatului Normandia și al Grupului trilateral de contact. El a anunțat că Uniunea va răspunde la aceste încălcări recente ale Rusiei prin adoptarea de urgență a unor măsuri restrictive suplimentare.

(9)

La 24 februarie 2022, președintele Federației Ruse a anunțat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

(10)

La 24 februarie 2022, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii prin care a condamnat în cei mai fermi termeni posibili invazia neprovocată a Ucrainei de către forțele armate ale Federației Ruse și implicarea Belarusului în această agresiune împotriva Ucrainei. Înaltul Reprezentant a indicat că răspunsul Uniunii va include măsuri restrictive atât sectoriale, cât și individuale.

(11)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că membrii Consiliului Național de Securitate care au sprijinit recunoașterea imediată de către Rusia a celor două republici autoproclamate Donețk și Luhansk ar trebui să fie adăugați pe lista persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsuri restrictive, prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014. În plus, această listă ar trebui să includă persoanele care au facilitat din Belarus agresiunea militară rusă , precum și membrii Dumei de Stat care nu au fost încă incluși în lista respectivă și care au ratificat deciziile guvernului privind „Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, Federația Rusă și Republica Populară Luhansk”.

(12)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele enumerate în anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 25 februarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Următoarele persoane se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014:

Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, născută GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Data nașterii: 2.7.1970

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Data nașterii: 10.4.1953

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Data nașterii: 11.9.1999

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Data nașterii: 12.4.1955

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Data nașterii: 8.2.1963

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Data nașterii: 3.8.1950

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Data nașterii: 11.8.1949

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Data nașterii: 2.11.1966

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Data nașterii: 17.8.1957

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Data nașterii: 21.5.1974

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Data nașterii: 28.2.1955

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Data nașterii: 16.5.1996

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Data nașterii: 25.2.1984

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Data nașterii: 21.9.1977

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Data nașterii: 23.9.1988

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Data nașterii: 3.4.1958

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Data nașterii: 1.6.1956

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Data nașterii: 7.9.1958

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Data nașterii: 3.9.1969

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Data nașterii: 30.5.1968

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Data nașterii: 18.7.1966

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Data nașterii: 9.1.1951

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Data nașterii: 12.1.1977

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Data nașterii: 23.10.1978

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Data nașterii: 16.3.1966

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Data nașterii: 27.1.1967

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Data nașterii: 21.6.1964

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Data nașterii: 3.1.1982

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Data nașterii: 3.1.1961

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Data nașterii: 10.9.1970

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Data nașterii: 22.7.1954

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Data nașterii: 17.7.1972

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Data nașterii: 1.2.1970

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Data nașterii: 11.8.1993

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Data nașterii: 5.11.1953

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Data nașterii: 28.9.1957

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Data nașterii: 30.8.1966

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Data nașterii: 21.11.1962

Sexul: fenimin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Data nașterii: 24.12.1974

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Data nașterii: 21.9.1959

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Data nașterii: 6.8.1975

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Data nașterii: 8.7.1963

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Data nașterii: 21.5.1958

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Data nașterii: 6.2.1964

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Data nașterii: 8.11.1963

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Data nașterii: 19.9.1981

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Data nașterii: 31.1.1969

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Data nașterii: 25.3.1968

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Data nașterii: 22.5.1972

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Data nașterii: 8.8.1948

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Data nașterii: 15.8.1971

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Data nașterii: 9.4.1985

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Data nașterii: 24.7.1976

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Data nașterii: 4.7.1958

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Data nașterii: 15.4.1982

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Data nașterii: 19.8.1977

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Data nașterii: 1.3.1957

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Data nașterii: 19.4.1967

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Data nașterii: 25.4.1952

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Data nașterii: 4.2.1975

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Data nașterii: 26.10.1974

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Data nașterii: 8.4.1963

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Data nașterii: 20.12.1971

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Data nașterii: 11.6.1978

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Data nașterii: 22.11.1955

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Data nașterii: 23.12.1963

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Data nașterii: 20.10.1976

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Data nașterii: 25.1.1962

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Data nașterii: 20.6.1971

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Data nașterii: 17.10.1966

Sexul: feminin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Data nașterii: 27.4.1988

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Data nașterii: 18.6.1986

Sexul: masculin

Membru al Dumei de Stat care a ratificat deciziile guvernului privind Tratatul de prietenie, cooperare și asistență reciprocă dintre Federația Rusă și Republica Populară Donețk și, respectiv, dintre Federația Rusă și Republica Populară Luhansk

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Data nașterii: 14.9.1965

Sexul: masculin

Vicepreședinte al Consiliului de Securitate rus. În calitate de membru al Consiliului de Securitate rus a sprijinit recunoașterea imediată de către Rusia a celor două republici autoproclamate.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Data nașterii: 3.5.1966

Sexul: masculin

Prim-ministrul Federației Ruse. În calitate de membru al Consiliului de Securitate rus a sprijinit recunoașterea imediată de către Rusia a celor două republici autoproclamate.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Data nașterii: 11.5.1961

Sexul: masculin

Ministrul de Interne al Federației Ruse. În calitate de membru al Consiliului de Securitate rus a sprijinit recunoașterea imediată de către Rusia a celor două republici autoproclamate.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Data nașterii: 31.1.1953

Sexul: masculin

Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse pentru chestiuni legate de activități de mediu, ecologie și transport. În calitate de membru al Consiliului de Securitate rus a sprijinit recunoașterea imediată de către Rusia a celor două republici autoproclamate.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Data nașterii: 10.11.1965

Sexul: masculin

Reprezentant al președintelui Federației Ruse în Districtul Federal Central, consilier de stat plenipotențiar al Federației Ruse. În calitate de membru al Consiliului de Securitate rus a sprijinit recunoașterea imediată de către Rusia a celor două republici autoproclamate.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Data nașterii: 1977

Funcție: șef al grupului de frontieră Gomel.

Grad: colonel

Locul nașterii: Kharkov (Harkov), RSS Ucraineană (în prezent Ucraina)

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Vladislav Bruev este șeful grupului belarus de frontieră Gomel. În această calitate, este responsabil de supravegherea securității frontierei în oblastul Gomel, inclusiv a frontierei dintre Belarus și Ucraina, precum și de trecerea persoanelor și a bunurilor peste această frontieră. Trupe rusești au trecut frontiera dintre Belarus și Ucraina în oblastul Gomel în timpul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Funcție: șef al detașamentului de frontieră Mozyr.

Grad: colonel

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Oleg Eibatov este șeful belarus al detașamentului de frontieră Mozyr. În această calitate, este responsabil de supravegherea securității frontierei în zona Mozyr, inclusiv a frontierei dintre Belarus și Ucraina, precum și de trecerea persoanelor și a bunurilor peste această frontieră. Trupe rusești au trecut frontiera dintre Belarus și Ucraina în zona Mozyr în timpul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Funcție: șef al detașamentului de frontieră Pinsk.

Grad: colonel

Data nașterii: 1979

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Dmitry Vinnikov este șeful detașamentului belarus de frontieră Pinsk. În această calitate, este responsabil de supravegherea securității frontierei în zona Pinsk, inclusiv a frontierei dintre Belarus și Ucraina, precum și de trecerea persoanelor și a bunurilor peste această frontieră. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Trupe rusești au trecut frontiera dintre Belarus și Ucraina în zona Pinsk în timpul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Funcție: șef al statului-major al unității militare 65408/aerodromul Luninets.

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Aleksandr Pashkevich este șef al statului-major al unității belaruse 65408/aerodromul Luninets. În această calitate a participat la concentrarea de forțe militare ruse pe aerodromul Luninets, care a făcut parte din pregătirea și facilitarea agresiunii militare din 24 februarie 2022. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Funcție: pilot militar, colonel, comandant adjunct al forțelor aeriene și al forțelor de apărare aeriană - șef al aviației belaruse, comandant al unității militare 06752 / aerodromul Machulischi

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Colonelul Lukyanovich Andrei este pilot militar, comandant adjunct al forțelor aeriene și al forțelor de apărare aeriană / șef al aviației belaruse și comandant al unității militare 06752 / aerodromul Machulischi. În această calitate, a participat la exercițiile militare comune ale Rusiei și Belarusului care au precedat concentrarea de forțe militare la frontiera ucraineană, ceea ce a pregătit agresiunea militară împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Funcție: Comandant al celei de a 116-a baze aeriene a gărzii de asalt Steagul Roșu Radomskaya/aerodromul Lida

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Aleksandr Krivets este comandantul celei de a 116-a baze aeriene a gărzii de asalt belaruse Steagul Roșu Radomskaya/aerodromul Lida. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă. În această calitate, a participat la concentrarea de forțe militare ruse la aerodromul Lida înainte de agresiunea militară rusă din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Funcție: Pilot militar, colonel, comandant al unității militare 54804, comandant al celei de a 61-a baze aeriene de luptă/aerodromul Baranovici

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Colonelul Yuri Pyzhik este pilot militar și comandant al celei de a 61-a baze aeriene de luptă belaruse/aerodromul Baranovici. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. În această calitate, a participat la exercițiile militare comune ale Rusiei și Belarusului care au precedat concentrarea de forțe militare la frontiera ucraineană, ceea ce a pregătit agresiunea militară rusă din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Funcție: Șef al statului-major și prim comandant adjunct al Comandamentului operațional vestic

Data nașterii: 11.7.1972

Locul nașterii: satul Kamenyuki, districtul Kamenetsky, regiunea/oblastul Brest, fosta URSS (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk este șeful statului-major și prim comandant adjunct al Comandamentului operațional vestic belarus. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă. În această calitate, este răspunzător de participarea trupelor aflate sub comanda sa la exercițiile militare comune ale Belarusului și Rusiei, care au precedat concentrarea de forțe militare la frontiera ucraineană, ceea ce a pregătit și facilitat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Funcție: Șeful Direcției principale de antrenament pentru luptă al forțelor armate

Gradul: general-maior

Data nașterii: 1.1.1968

Locul nașterii: oblastul Gomel, fosta URSS (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Andrei Konstantinovich Nekrashevich este șeful Direcției principale belaruse de antrenament pentru luptă al forțelor armate ale Republicii Belarus. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. În această calitate, este răspunzător de supravegherea antrenamentului pentru luptă comun al forțelor armate belaruse și al forțelor armate ale unor state străine. Și-a exprimat public aprecierea față de exercițiile militare comune ale Belarusului și Rusiei, ceea ce a pregătit și facilitat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Data nașterii: 14.5.1969

Locul nașterii: Velyka Pader, districtul Slutsk, regiunea Minsk, fosta URSS (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Viktor Vladimirovich Gulevich este șeful Statului Major al forțelor armate belaruse și prim-adjunct al ministrului apărării al Republicii Belarus. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. În această calitate, a sprijinit, a supravegheat și s-a exprimat public cu privire la exercițiile militare comune ale Belarusului și Rusiei, ceea ce a pregătit și facilitat agresiunea militară rusă a Ucrainei din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH

(Вольфович Александр Григорьевич)

Funcție: secretar de stat al Consiliului de Securitate

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Volfovich Aleksandr Grigoryevich este secretarul de stat al Consiliului de Securitate al Republicii Belarus Și, potrivit unor surse militare locale, a supravegheat exercițiul militar «Rezoluția aliată 2022» care a pregătit și facilitat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK

Funcție: ministru adjunct al apărării al Belarusului, general-maior

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Andrey Zhuk este ministru adjunct al apărării al Republicii Belarus. În această calitate, a participat la exercițiile militare comune ale Rusiei și Belarusului care au precedat concentrarea de forțe militare la frontiera ucraineană, ceea ce a pregătit și facilitat agresiunea militară rusă din 24 februarie 2022. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO

Funcție: general-maior, ministru adjunct al apărării responsabil cu armamentul, șeful armamentului

Data nașterii: 2.4.1968

Locul nașterii: Kostyukovichi, regiunea Mogilyov

Sexul: masculin

Sergei Simonenko este general-maior, ministru adjunct al apărării responsabil cu armamentul, șeful armamentului Republicii Belarus. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit și facilitat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022, în special prin găzduirea și participarea la exerciții comune ale forțelor armate din Belarus și Rusia în săptămânile care au precedat agresiunea armată. În calitatea sa de general-maior și ministru adjunct al apărării responsabil cu armamentul al Republicii Belarus, Sergei Simonenko este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO

Funcție: general-maior, ministru adjunct al apărării responsabil cu logistica, șeful logisticii

Locul nașterii: Pleshchenitsy, regiunea Minsk.

Sexul: masculin

Andrei Burdyko este general-maior, ministru adjunct al apărării responsabil cu logistica, șeful logisticii, al Republicii Belarus. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit și a facilitat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022, în special prin găzduirea și participarea la exerciții comune ale forțelor armate din Belarus și Rusia în săptămânile care au precedat agresiunea armată.. în calitatea sa de general-maior și ministru adjunct al apărării responsabil cu logistica al Republicii Belarus, Andrei Burdyko este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Sexul: masculin

Nikolai Rogashchuk este asistent al președintelui Aliksandr Lukashenka și inspector pentru regiunea Gomel. În această funcție, a furnizat sprijin pentru exercițiile militare comune ruso-belaruse, care au pregătit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022.

Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Funcție: general-maior, comandant al Forțelor pentru operații speciale din cadrul Forțelor Armate

Data nașterii: 3.9.1967

Locul nașterii: Budapesta, Ungaria

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Vadim Denisenko este general-maior, comandant al Forțelor pentru operații speciale. În această calitate, a participat la exercițiile militare comune ale Rusiei și Belarusului care au precedat concentrarea de forțe militare la frontiera ucraineană, ceea ce a pregătit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Funcție: locotenent-colonel, comandantul unității 65408/aerodromul Luninets

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Aleksandr Lozitsky este locotenent-colonel în armata belarusă și comandantul unității 65408/aerodromul Luninets. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei . În această calitate, a participat la exercițiile militare comune ale Rusiei și Belarusului care au precedat concentrarea de forțe militare la frontiera ucraineană, ceea ce a pregătit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022.

Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Funcție: Comandant general-maior al Comandamentului operațional vestic

Data nașterii: 5.2.1971

Locul nașterii: Mogilev, fosta URSS (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Igor Viktorovich Demidenko este comandantul general-maior al Comandamentului operațional vestic al Republicii Belarus. El face parte din armata belarusă, care a sprijinit agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022. În această calitate, este răspunzător de participarea trupelor aflate sub comanda sa la exercițiile militare comune ale Belarusului și Rusiei, care au pregătit și facilitat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei. De asemenea, a participat la aceste exerciții și a supravegheat participarea trupelor sale la acestea.

Igor Viktorovich Demidenko este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(alias Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Data nașterii: 1968

Locul nașterii: Kozlovshchina, în districtul Dyatlovo, oblastul Grodno

Număr de telefon: (+375162) 21-23-32

Sexul: masculin

Yuri Vitoldovich Shuleyko este președintele Comitetului executiv al regiunii Brest. În această calitate, este răspunzător pentru mobilizare și apărare civilă, precum și pentru interacțiunea cu organizații militare, inclusiv la momentul desfășurării de exerciții militare comune ruso-belaruse lângă Brest pe parcursul concentrării de forțe care a precedat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei din 24 februarie 2022.

Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Funcție: președintele Comitetului executiv al regiunii Gomel

Data nașterii: 23.7.1974

Locul nașterii: satul Burdevici, districtul Korelici, fosta URSS (în prezent Belarus)

Cetățenie: belarusă

Sexul: masculin

Ivan Ivanovich Krupko este președintele Comitetului executiv al regiunii Gomel. În această calitate, este răspunzător pentru supravegherea interacțiunilor dintre organele executive și administrative de la nivel local ale regiunii și autoritățile militare, precum și pentru punerea în aplicare a aspectelor de apărare și de securitate a statului. În regiunea Gomel s-au desfășurat exerciții militare comune ruso-belaruse, care au precedat agresiunea militară rusă împotriva Ucrainei.

Prin urmare, este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Funcție: președintele Federației Ruse

Data nașterii: 7.10.1952

Locul nașterii: Leningrad (în prezent Saint-Petersburg), fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Sexul: masculin

Vladimir Putin este președintele Federației Ruse.

La 22 februarie 2022, acesta a semnat un decret de recunoaștere a «independenței și suveranității» zonelor necontrolate de guvern din oblastele Donețk și Luhansk ale Ucrainei și a comandat forțelor armate ruse să pătrundă în aceste zone.

La 24 februarie 2022, el a comandat o operație militară în Ucraina, iar forțele armate ruse au început un atac asupra Ucrainei. Acest atac reprezintă o încălcare flagrantă a integrității teritoriale, a suveranității și a independenței Ucrainei.

Vladimir Putin este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Funcție: ministrul de externe al Federației Ruse

Data nașterii: 21.3.1950

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Sexul: masculin

Ministrul de externe al Federației Ruse

În calitate de membru al Consiliului de Securitate rus, a sprijinit recunoașterea imediată de către Rusia a celor două republici autoproclamate.

Sergey Lavrov este responsabil de și a sprijinit în mod activ acțiuni care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea și securitatea Ucrainei.

25.2.2022”

.


Top