EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0260

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/260 al Consiliului din 23 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

ST/6458/2022/INIT

JO L 42I, 23.2.2022, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/260/oj

23.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 42/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/260 AL CONSILIULUI

din 23 februarie 2022

privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (1), în special articolul 14 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

În concluziile sale din 24 și 25 iunie 2021, Consiliul European a invitat Rusia să își asume în întregime responsabilitatea în ceea ce privește asigurarea punerii în aplicare depline a acordurilor de la Minsk, aceasta fiind condiția esențială pentru orice schimbare substanțială a poziției Uniunii. Acesta a subliniat necesitatea unui răspuns ferm și coordonat din partea Uniunii și a statelor sale membre la orice nouă activitate răuvoitoare, ilegală și destabilizatoare din partea Rusiei, utilizându-se pe deplin toate instrumentele aflate la dispoziția Uniunii și asigurându-se coordonarea cu partenerii. În acest scop, Consiliul European a invitat, de asemenea, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) să prezinte opțiuni pentru măsuri restrictive suplimentare, inclusiv sancțiuni economice.

(4)

În concluziile sale din 16 decembrie 2021, Consiliul European a subliniat necesitatea urgentă ca Rusia să dezamorseze tensiunile cauzate de concentrarea de forțe militare de-a lungul frontierei sale cu Ucraina și de retorica agresivă. Acesta și-a reafirmat sprijinul deplin pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Consiliul European a încurajat eforturile diplomatice și a sprijinit formatul Normandia pentru realizarea punerii în aplicare depline a acordurilor de la Minsk, dar în același timp a afirmat că orice nouă agresiune militară împotriva Ucrainei va antrena ca răspuns consecințe masive și un cost sever, inclusiv măsuri restrictive stabilite în coordonare cu partenerii.

(5)

La 24 ianuarie 2022, Consiliul a aprobat concluzii în care a condamnat acțiunile agresive și amenințările continue ale Rusiei împotriva Ucrainei și a solicitat Rusiei să detensioneze situația, să respecte dreptul internațional și să participe în mod constructiv la dialog în cadrul mecanismelor internaționale stabilite. Consiliul a reafirmat angajamentul deplin al Uniunii față de principiile fundamentale pe care se bazează securitatea europeană, consacrate în Carta Organizației Națiunilor Unite (ONU) și în documentele fondatoare ale Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, inclusiv Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris. Aceste principii fundamentale includ în special egalitatea suverană și integritatea teritorială a statelor, inviolabilitatea frontierelor, abținerea de la amenințarea cu forța sau de la folosirea acesteia și libertatea statelor de a-și alege sau de a-și modifica propriile mecanisme de securitate. Consiliul a afirmat că principiile nu sunt nici negociabile, nici supuse revizuirii sau reinterpretării și că încălcarea lor de către Rusia reprezintă un obstacol în calea unui spațiu de securitate comun și indivizibil în Europa și amenință pacea și stabilitatea pe continentul european. Reamintind concluziile Consiliului European din decembrie 2021, Consiliul a reafirmat că orice nouă agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei va avea consecințe majore și costuri severe, inclusiv un spectru larg de măsuri restrictive sectoriale și individuale care ar urma să fie adoptate în coordonare cu partenerii.

(6)

La 19 februarie 2022, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii, exprimându-și îngrijorarea cu privire la acumularea masivă de forțe armate ruse în Ucraina și în jurul acesteia și a solicitat Rusiei să acționeze în direcția unui dialog semnificativ și a diplomației, să dea dovadă de reținere și să detensioneze situația printr-o retragere substanțială a forțelor militare din apropierea frontierelor Ucrainei. Uniunea a afirmat că orice nouă agresiune militară a Rusiei împotriva Ucrainei va antrena ca răspuns consecințe masive și costuri severe, inclusiv măsuri restrictive stabilite în coordonare cu partenerii.

(7)

La 21 februarie 2022, președintele Federației Ruse a semnat un decret de recunoaștere a independenței și suveranității autoproclamatelor „Republica Populară Donețk” și „Republica Populară Lugansk” și a dispus desfășurarea forțelor armate ruse în estul Ucrainei.

(8)

La 22 februarie 2022, Înaltul Reprezentant a emis o declarație în numele Uniunii prin care a condamnat cu fermitate decizia președintelui Federației Ruse de a recunoaște zonele necontrolate de guvern din regiunile Donețk și Lugansk ale Ucrainei ca entități independente și decizia subsecventă de a trimite trupe rusești în aceste zone. Acest act ilegal subminează și mai mult suveranitatea și independența Ucrainei și reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional și a acordurilor internaționale, inclusiv a Cartei ONU, a Actului final de la Helsinki, a Cartei de la Paris și a Memorandumului de la Budapesta, precum și acordurile de la Minsk și Rezoluția 2202 (2015) a Consiliului de Securitate al ONU. Înaltul Reprezentant a făcut apel la Rusia, în calitate de parte la conflict, să anuleze recunoașterea, să își respecte angajamentele, să respecte dreptul internațional și să revină la discuțiile din cadrul formatului Normandia și al Grupului trilateral de contact. El a anunțat că Uniunea va răspunde la aceste încălcări recente ale Rusiei prin adoptarea de urgență a unor măsuri restrictive suplimentare.

(9)

Având în vedere gravitatea situației, Consiliul consideră că ar trebui adăugate 22 de persoane și patru entități pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive, astfel cum este prevăzută în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

(10)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Persoanele și entitățile enumerate în anexa la prezentul regulament se adaugă pe lista care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 februarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 78, 17.3.2014, p. 6.


ANEXĂ

Următoarele persoane și entități se adaugă pe lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 269/2014:

1.   Persoane

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„212.

Sergei SHOIGU

(Сергей Кужугетович ШОЙГУ)

Data nașterii: 21.5.1955

Locul nașterii: Chadan, Republica Tuva, Federația Rusă

Cetățenie: rusă

Funcție: ministrul apărării al Federației Ruse

Sexul: masculin

Serghei Shoigu este ministrul apărării al Federației Ruse. A făcut comentarii publice afirmând că Crimeea este și rămâne rusă. Sub comanda și ordinele sale, trupele ruse au desfășurat exerciții militare în Crimeea, anexată ilegal, și au fost poziționate la frontieră. Poartă responsabilitatea ultimă pentru orice acțiune militară împotriva Ucrainei.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

213.

Anton Vaino

(Антон Эдуардович ВАЙНО)

Data nașterii: 17.2.1972

Locul nașterii: Tallin, Estonia

Cetățenie: rusă

Funcție: șef de cabinet al Biroului executiv prezidențial

Sexul: masculin

Anton Vaino este șeful de cabinet al Biroului executiv prezidențial. Joacă un rol activ în procesul decizional de la Kremlin, participând la «Consiliul de Securitate» rus și influențând elaborarea deciziilor de către președinte în domeniul apărării și securității naționale a Rusiei. Anton Vaino participă, de asemenea, la reuniuni privind dezvoltarea socioeconomică a Crimeei și a Sevastopolului.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

214.

Marat KHUSNULLIN

(Марат Шакирзянович ХУСНУЛЛИН)

Data nașterii: 9.8.1966

Locul nașterii: Chadan, Republica Tatarstan, Federația Rusă

Funcție: viceprim-ministrul Rusiei pentru construcții și dezvoltare regională

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Marat Khusnullin este viceprim-ministrul Rusiei pentru construcții și dezvoltare regională. În această calitate, este responsabil de politicile guvernamentale ruse privind Crimeea ocupată, inclusiv de furnizarea de apă Crimeei și Sevastopolului.

Prin urmare, este responsabil de acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei.

23.2.2022

215.

Dmitriy Yuryevich GRIGORENKO

(Дмитрий Юрьевич ГРИГОРЕНКО)

Data nașterii: 14.7.1978

Locul nașterii: Nizhnevartovsk, regiunea Tyumen, Federația Rusă

Funcții: viceprim-ministru al Federației Ruse – șef de cabinet al guvernului Federației Ruse; președintele Consiliului de supraveghere al Băncii VTB

Sexul: masculin

Dmitriy Grigorenko este viceprim-ministru al Federației Ruse și șef de cabinet al guvernului Federației Ruse. Este, de asemenea, președintele Consiliului de supraveghere al Băncii VTB, o bancă deținută de stat, și asociat cu Maksim Reshetnikov, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii VTB.

În fosta sa calitate de director adjunct al Serviciului Fiscal Federal al Federației Ruse, Grigorenko a fost responsabil de instituirea unei noi legislații fiscale locale pentru teritoriul Crimeei în urma anexării acesteia în 2014.

Prin urmare, este responsabil de acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei.

Este, de asemenea, responsabil de a fi oferit sprijin material sau financiar și de a fi obținut beneficii de pe urma factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei sau de destabilizarea estului Ucrainei.

23.2.2022

216.

Maxim Gennadyevich RESHETNIKOV

(Максим Геннадьевич РЕШЕТНИКОВ)

Data nașterii: 11.7.1979

Locul nașterii: Perm, Federația Rusă

Funcție: ministrul Dezvoltării Economice al Federației Ruse; membru al Consiliului de supraveghere al Băncii VTB

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Maxim Reshetnikov este ministrul Dezvoltării Economice al Federației Ruse. Este, de asemenea, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii VTB, o bancă deținută de stat, și asociat cu Dmitriy Grigorenko, membru al Consiliului de supraveghere al Băncii VTB.

În calitatea sa de ministru al dezvoltării economice, Mato Reshetnikov este responsabil de programele de dezvoltare a infrastructurii în Crimeea și Sevastopol, în special în cadrul programului federal «Dezvoltarea socială și economică a Republicii Crimeea și a Sevastopolului până în 2022», care a fost prelungit până în 2025. A făcut declarații publice în care prezenta planurile și prioritățile guvernului Federației Ruse în ceea ce privește dezvoltarea economică a Crimeei și a Sevastopolului.

Prin urmare, este responsabil de acțiuni și politici care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, sau stabilitatea ori securitatea Ucrainei.

Este, de asemenea, responsabil de a fi oferit sprijin material sau financiar și de a fi obținut beneficii de pe urma factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei sau de destabilizarea estului Ucrainei.

23.2.2022

217.

Nikolay Anatolyevich YEVMENOV

(alias. Nikolai YEVMENOV)

(Николай Анатольевич ЕВМЕНОВ)

Data nașterii: 2.4.1962

Locul nașterii: Moscova, Rusia

Funcție: comandant-șef al Marinei Ruse

Grad: amiral

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Nikolay Yevmenov este comandant-șef al Marinei Militare Ruse. Ca atare, este responsabil de orice operație maritimă a marinei militare ruse, inclusiv în sau către Ucraina.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

218.

Vladimir Lvovich KASATONOV

(Владимир Львович КАСАТОНОВ)

Data nașterii: 17.6.1952

Locul nașterii: Moscova, Rusia

Sexul: masculin

Vladimir Kasatonov este comandantul-șef adjunct al Marinei Militare Ruse. Ca atare, este responsabil de operațiile navale în sau către Ucraina.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

219.

Igor Vladimirovich OSIPOV

(Игорь Владимирович ОСИПОВ)

Data nașterii: 6.3.1973

Locul nașterii: Așezarea Novo-Shunoe, districtul Fedorovsky, regiunea Kostanay, Republica Socialistă Sovietică Kazahă (în prezent Kazahstan)

Funcție: Comandant șef al Flotei Mării Negre

Grad: amiral

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Igor Osipov este comandantul șef al Flotei Mării Negre. Ca atare, este responsabil de orice operațiune maritimă în sau către Ucraina prin Marea Neagră și de restricționarea libertății de navigație în Marea Neagră.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

220.

Oleg Leonydovych SALYUKOV

(Олег Леонидович САЛЮКОВ)

Data nașterii: 21.5.1955

Locul nașterii: Saratov, Federația Rusă

Funcție: comandant suprem al forțelor terestre ale Rusiei

Grad: general de armată

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Generalul de armată Oleg Salyukov este comandantul suprem al forțelor terestre ale Rusiei. Ca atare, este responsabil de operațiile ruse la sol în sau către Ucraina.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

221.

Sergei SUROVIKIN

(Cергей CУРОВИКИН)

Data nașterii: 11.10.1966

Locul nașterii: Novosibirsk, Rusia

Funcție: comandantul general de armată al forțelor aerospațiale

Grad: general de armată

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Generalul de armată Sergei Surovikin este comandantul suprem al forțelor aerospațiale ale Rusiei. Ca atare, este responsabil de operațiile aeriene în sau către Ucraina.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

222.

Sergey Vladimirovich DRONOV

(alias Sergei Vladimirovich DRONOV)

(Сергей Владимирович ДРОНОВ)

Data nașterii: 11.8.1962

Locul nașterii: Almazovka, regiunea Voroshilovograd, Ucraina

Funcție: Comandant al forțelor aeriene și adjunct al comandantului suprem al forțelor aeriene și spațiale

Grad militar: general-locotenent

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

General-locotenentul Sergey Vladimirovich Dronov este comandant al forțelor aeriene și adjunct al comandantului suprem al forțelor aeriene și spațiale. Ca atare, este responsabil de operațiile aeriene în sau către Ucraina.

Prin urmare, este responsabil de sprijinirea activă și punerea în aplicare a unor acțiuni și politici care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei, precum și stabilitatea sau securitatea Ucrainei.

23.2.2022

223.

Violetta PRIGOZHINA

(Виолетта ПРИГОЖИНА)

Persoane fizice asociate: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (fiu); Lyubov Valentinovna Prigozhina (noră)

Cetățenie: rusă

Sexul: feminin

Violetta Prigozhina este mama lui Yevgeny Prigozhin și deținătoare a Concord Management and Consulting LLC, care face parte din Concord group, înființat și deținut până în 2019 de fiul ei. Este deținătoarea altor societăți care au legături cu fiul ei. Este asociată cu Yevgeny Prigozhin, care este responsabil de desfășurarea mercenarilor Grupului Wagner în Ucraina și de a fi beneficiat de contracte publice importante cu Ministerul Apărării din Rusia în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia și a ocupării estului Ucrainei de către separatiști sprijiniți de Rusia.

Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022

224.

Lyubov Valentinovna PRIGOZHINA

(Любовь Валентиновна ПРИГОЖИНА)

Persoane fizice asociate: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (soț); Violetta Prigozhina (soacră)

Cetățenie: rusă

Sexul: feminin

Lyubov Valentinovna Prigozhina este soția lui Yevgeny Prigozhin și deținătoare a Agat LLC, filială a Concord Management and Consulting LLC, care face parte din Concord group, înființat și deținut până în 2019 de soțul ei. Este asociată cu Yevgeny Prigozhin, care este responsabil de desfășurarea mercenarilor Grupului Wagner în Ucraina și de a fi beneficiat de contracte publice importante cu Ministerul Apărării din Rusia în urma anexării ilegale a Crimeei de către Rusia și a ocupării estului Ucrainei de către separatiști sprijiniți de Rusia.

Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022

225.

Denis Aleksandrovich BORTNIKOV

(Денис Александрович БОРТНИКОВ)

Data nașterii: 19.11.1974

Funcție: vicepreședinte și șef al consiliului de administrație al VTB Bank

Cetățenie: rusă

Persoane fizice asociate: Alexander Vasilyevich Bortnikov (tată); Tatiana Borisovna Bortnikova (mamă)

Denis Bortnikov este fiul și, ca atare, este asociat al lui Alexander Bortnikov – director al Serviciului Federal de Securitate (FSB) și membru permanent al Consiliului de Securitate al Federației Ruse –, care a fost implicat în definirea politicii Guvernului Rusiei prin care sunt amenințate integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Este vicepreședinte și șef al consiliului de administrație al VTB Bank, poziție din care lucrează pentru a legitima venitul din umbră/ilegal al tatălui său. Prin urmare, sprijină totodată financiar factorii de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei și de destabilizarea estului Ucrainei.

23.2.2022

226.

Andrei Leonidovich KOSTIN

(Андрей Леонидович КОСТИН)

Data nașterii: 21.9.1956

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Funcție: președintele consiliului de administrație al VTB Bank

Persoane asociate: Tamara Mikhailovna Kostina (mamă); Leonid Alekseevich Kostin (tată)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Andrei Leonidovich Kostin este președintele Vneshtorbank (VTB), una dintre cele mai importante bănci de stat din Rusia, și membru al Consiliului Suprem al partidului politic «Rusia Unită».

A făcut declarații publice prin care a sprijinit anexarea Crimeei și a încurajat cetățenii ruși să își petreacă vacanțele în Crimeea. De asemenea, este asociat cu o cramă și un hotel de lux din Crimeea și, potrivit relatărilor din mass-media, proprietar al acestora.

Prin urmare, sprijină acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială a Ucrainei și beneficiază de pe urma anexării Crimeei.

23.2.2022

227.

Igor SHUVALOV

(Игорь Иванович ШУВАЛОВ)

Data nașterii: 4.1.1967

Locul nașterii: Bilibino, Federația Rusă

Sexul: masculin

Igor Ivanovich Shuvalov este președintele Corporației pentru dezvoltare de stat VEB.RF și membru al Consiliului Comisiei Economice Eurasiatice. Anterior a fost prim-viceprim-ministru al Rusiei. În această funcție, a făcut declarații în care a afirmat că Rusia ar modifica normele bugetare pentru a ține seama de populația suplimentară de două milioane de locuitori după anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă.

Prin urmare, sprijină acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022

228.

Margarita SIMONYAN

(Маргарита Симоновна СИМОНЬЯН)

Data nașterii: 6.4.1980

Locul nașterii: Krasnodar, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Funcție: redactor-șef al rețelei de știri de televiziune în limba engleză RT (Russia Today)

Persoane fizice asociate: Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Cetățenie: rusă

Sexul: feminin

Margarita Simonyan este o figură centrală a propagandei guvernamentale. Este, de asemenea, redactor-șef al rețelei de știri de televiziune în limba engleză RT (Russia Today) În funcția sa, a promovat o atitudine pozitivă față de anexarea Crimeei și acțiunile separatiștilor din Donbas.

Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022

229.

Maria ZAKHAROVA

(Мария Владимировна ЗАХАРОВА)

Data nașterii: 24.12.1975

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Funcție: director al Departamentului de informare și presă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Cetățenie: rusă

Sexul: feminin

Maria Zakharova este directorul Departamentului de informare și presă din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse. Figură centrală a propagandei guvernamentale, ea a promovat desfășurarea forțelor ruse în Ucraina.

Prin urmare, a sprijinit acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022

230.

Vladimir Roudolfovitch SOLOVIEV

(Владимир Рудольфович СОЛОВЬЁВ)

Data nașterii: 20.10.1963

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Funcție: propagandist și jurnalist de televiziune/radio

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Vladimir Solovyev este propagandist și prezentator la canalul Russia-1 și Rossia 24. A primit o medalie (Ordinul Alexander Nevsky) pentru «înalt profesionalism și obiectivitate în acoperirea evenimentelor din Republica Crimeea».

Solovyov este cunoscut pentru atitudinea sa extrem de ostilă față de Ucraina și pentru lăudarea guvernului rus.

Prin urmare, este responsabil pentru sprijinirea unor acțiuni sau politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022

231.

Konstantin KNYRIK

(Константин КНЫРИК)

Data nașterii: 1989 (posibil)

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Konstantin Knyrik este un activist prorus care conduce MediaGroup News Front Ltd, un site de știri înregistrat în Peninsula Crimeea anexată ilegal. Este șeful filialei Crimeea a partidului Rodina, un partid pro-Kremlin din Rusia.

Konstantin Knyrik a primit medalia «pentru reintegrarea Crimeei».

Prin urmare, a sprijinit activ și a pus în aplicare acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei și care au continuat să destabilizeze Ucraina.

23.2.2022

232.

Aleksey Konstantinovich PUSHKOV

(Алексей Константинович ПУШКОВ)

Data nașterii: 10.8.1954

Locul nașterii: Beijing, China

Cetățenie: rusă

Telefon și fax: 8 (495) 697-58-69

Adresa biroului de recepție din regiunea Federației Ruse: 51 Lenina St., Perm, 614000, room 219

Numerele de telefon și fax ale biroului de recepție din regiunea Federației Ruse: (342) 253-66-01

Sexul: masculin

Aleksey Konstantinovich Pushkov este un senator din Perm Krai, membru al partidului politic aflat la guvernare Rusia Unită și președinte al Comisiei privind politica de informații. A făcut mai multe declarații în sprijinul anexării Peninsulei Crimeea și a prezentat anexarea ca fiind un «fapt împlinit».

Prin urmare, este responsabil pentru sprijinirea unor acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022

233.

Pyotr TOLSTOY

(alias Petr Olegovich TOLSTOY; Pyotr Olegovich TOLSTOY)

(Пётр Олегович ТОЛСТОЙ)

Data nașterii: 20.6.1969

Locul nașterii: Moscova, fosta URSS (în prezent Federația Rusă)

Funcție: jurnalist, producător, prezentator și politician rus. vicepreședinte al Dumei de Stat din 2016 și vicepreședinte al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei din 28 ianuarie 2020.

Cetățenie: rusă

Sexul: masculin

Pyotr Tolstoy este membru al Dumei de Stat și șeful delegației ruse în cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (PACE). De asemenea, este gazda emisiunii de televiziune «Vremya Pokazhet». Figură centrală a propagandei guvernamentale, adoptă frecvent poziții în favoarea anexării Crimeei.

Prin urmare, este responsabil pentru sprijinirea unor acțiuni și politici care subminează integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

23.2.2022”

2.   Entități

 

Nume

Date de identificare

Motive

Data includerii pe listă

„52.

Internet Research Agency (Agenția pentru cercetarea internetului)

(Агентство интернет-исследований)

Data creării: 2013

Adresă: Sankt Petersburg, Rusia

Persoane fizice asociate: Yevgeny Prigozhin

Agenția pentru cercetarea internetului este o societate rusă implicată în operațiuni de influențare online în beneficiul Rusiei. Obiectivul său final este de a manipula opinia publică.

Societatea desfășoară campanii de dezinformare care vizează agenda Ucrainei prin influențarea alegerilor sau a percepțiilor privind anexarea Crimeei sau conflictul din Donbas. În această calitate, Agenția pentru cercetarea internetului este responsabilă pentru sprijinirea activă a unor acțiuni care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

Societatea este finanțată de Yevgeny Prigozhin și, prin urmare, este asociată cu o persoană inclusă pe listă.

23.2.2022

53.

Bank Rossiya

(Банк «Россия»)

Înființată la 27.6.1990

Adresă: Pl Rastrelli 2 Liter A Saint Petersburg, 191124 Russian Federation

Site web: Abr.ru

Persoane fizice asociate: Dmitri LEBEDEV (președinte); Yuriy KOVALCHUK (cel mai mare acționar)

Bank Rossiya este banca personală a înalților funcționari ai Federației Ruse. În această calitate, Bank Rossiya sprijină factorii de decizie ruși răspunzători pentru anexarea Crimeei sau pentru destabilizarea estului Ucrainei și obține beneficii de pe urma acestora.

Bank Rossiya are participații importante în Grupul național al mass-media care, la rândul său, controlează televiziunile care sprijină în mod activ politicile guvernului rus de destabilizare a Ucrainei. De la anexarea ilegală a Crimeei, Bank Rossiya a deschis filiale pe întreg teritoriul Crimeei și al Sevastopolului. Bank Rossiya a acordat, de asemenea, un împrumut entității Federal State Unitary Enterprise «Crimean Railway» și sprijină construcția căii ferate peste podul din Crimeea. Prin urmare, Bank Rossiya sprijină financiar acțiuni care subminează și amenință integritatea teritorială a Ucrainei.

Asociată cu Yuriy Valentinovich Kovalchuk, cel mai mare acționar al Bank Rossiya.

23.2.2022

54.

PROMSVYAZBANK

(ПАО Промсвязьбанк")

Înființată în 1995

Adresă: Moscova

Site web: psbank.ru

Persoane fizice asociate: Petr Fradkov, director general

PROMSVYAZBANK este o bancă deținută de statul rus care oferă sprijin financiar sectorului de apărare rus și armatei ruse, în timp ce aceasta este responsabilă de desfășurarea masivă a trupelor ruse de-a lungul frontierei cu Ucraina și de prezența trupelor ruse în peninsula Crimeea.

PROMSVYAZBANK se află sub comanda directă a președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, și, prin urmare, oferă sprijin financiar și material factorilor de decizie ruși responsabili pentru destabilizarea estului Ucrainei și anexarea ilegală a Crimeei.

PROMSVYAZBANK desfășoară activități în peninsula Crimeea.

23.2.2022

55.

VEB.RF

(alias Vnesheconombank; VEB)

(ВЭБ.РФ)

Înființată în 1922 ca bancă și în 2007 ca institut de dezvoltare

Adresă: 9 prospekt Akademika Sakharova, Moscow, Russia;

Site web: veb.ru

Persoane fizice asociate: Igor Shuvalov, președinte

VEB.RF este o importantă instituție de dezvoltare financiară al cărei președinte este numit direct de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și primește instrucțiuni direct de la acesta. VEB.RF generează o sursă importantă de venituri pentru guvernul rus și gestionează fondurile de pensii de stat ale acestuia.

VEB.RF joacă un rol activ în diversificarea sectorului apărării din Federația Rusă și are proiecte cu întreprinderi din industria apărării, printre care Rostec, care oferă sprijin pentru acțiunile care subminează și amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei.

VEB a acordat împrumuturi întreprinderilor mici și mijlocii din Crimeea și consideră că aceasta este o «regiune prioritară» și are parteneriate cu ministerul afacerilor Crimeei, responsabil de integrarea în Federația Rusă a «Republicii Autonome Crimeea» anexate.

În această calitate, VEB.RF acordă, în mod activ, sprijin material sau financiar factorilor de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei sau de destabilizarea estului Ucrainei sau obține beneficii de pe urma acțiunilor acestora.

23.2.2022”


Top