EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0147

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/147 al Consiliului din 3 februarie 2022 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1188

ST/5225/2022/INIT

OJ L 25, 4.2.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2022; abrogat prin 32022R1230

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/147/oj

4.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 25/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/147 AL CONSILIULUI

din 3 februarie 2022

privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/1188

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 al Consiliului din 27 decembrie 2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului (1), în special articolul 2 alineatul (3),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 19 iulie 2021, Consiliul a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1188 (2) privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001, care stabilește o listă actualizată a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 (denumită în continuare „lista”).

(2)

Consiliul a comunicat, în măsura posibilă, tuturor persoanelor, grupurilor și entităților expuneri de motive care explică de ce au fost incluse pe listă.

(3)

Prin intermediul unui aviz publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile incluse pe listă cu privire la faptul că a decis menținerea lor pe listă. De asemenea, Consiliul a informat persoanele, grupurile și entitățile în cauză cu privire la posibilitatea de a solicita o expunere de motive a Consiliului pentru includerea lor pe listă, în cazul în care nu le fusese deja comunicată o astfel de expunere de motive.

(4)

Consiliul a revizuit lista, în conformitate cu articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001. La efectuarea revizuirii respective, Consiliul a ținut seama de observațiile transmise de cei vizați, precum și de informațiile actualizate primite din partea autorităților naționale competente privind statutul la nivel național al persoanelor fizice și al entităților care figurează pe listă.

(5)

Consiliul a verificat faptul că autoritățile competente menționate la articolul 1 alineatul (4) din Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului (3) au adoptat decizii referitoare la toate persoanele, grupurile și entitățile care figurează pe listă ca urmare a implicării acestora în acte de terorism în înțelesul articolului 1 alineatele (2) și (3) din Poziția comună 2001/931/PESC. De asemenea, Consiliul a ajuns la concluzia că persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC ar trebui să li se aplice în continuare măsurile restrictive specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2580/2001.

(6)

Consiliul a decis că nu mai există temei pentru menținerea unei persoane pe listă căreia i se aplică articolele 2, 3 și 4 din Poziția comună 2001/931/PESC.

(7)

Lista ar trebui să fie actualizată în mod corespunzător, iar Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1188 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Lista prevăzută la articolul 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1188 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 3 februarie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  JO L 344, 28.12.2001, p. 70.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1188 al Consiliului din 19 iulie 2021 privind punerea în aplicare a articolului 2 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2580/2001 privind măsuri restrictive specifice îndreptate împotriva anumitor persoane și entități în vederea combaterii terorismului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/138 (JO L 258, 20.7.2021, p. 14).

(3)  Poziția comună 2001/931/PESC a Consiliului din 27 decembrie 2001 privind aplicarea de măsuri specifice pentru combaterea terorismului (JO L 344, 28.12.2001, p. 93).


ANEXĂ

Lista persoanelor, grupurilor și entităților menționate la articolul 1

I.   PERSOANE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul pașaportului: D9004878.

2.

AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetățean saudit.

3.

AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetățean saudit.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetățean iranian și cetățean al SUA; numărul pașaportului: C2002515 (Iran); numărul pașaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărții de identitate naționale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

5.

ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului diplomatic iranian: D9016657.

6.

BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Țările de Jos).

7.

EL HAJJ Hassan Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetățean canadian. Numărul pașaportului: JX446643 (Canada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetățean iranian. Numărul pașaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN Hasan (alias Ahmed Garbaya, alias Sa’id, alias Samir Salwwan), Liban, născut în 1963 în Liban, cetățean libanez.

10.

MELIAD Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetățean australian. Numărul pașaportului: M2719127 (Australia).

11.

MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Salem Ali, alias Fahd Bin Adballah Bin Khalid, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias Khalid Adbul Wadood), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan. Numărul pașaportului: 488555.

12.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran; (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

13.

SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II.   GRUPĂRI ȘI ENTITĂȚI

1.

„Abu Nidal Organisation” („Organizația Abu Nidal”) – „ANO” [alias„Fatah Revolutionary Council” („Consiliul Revoluționar Fatah”), alias„Arab Revolutionary Brigades” („Brigăzile Revoluționare Arabe”), alias„Black September” („Septembrie Negru”), alias„Revolutionary Organisation of Socialist Muslims” („Organizația Revoluționară a Musulmanilor Socialiști”)].

2.

„Brigada Martirilor Al-Aqsa”.

3.

„Al-Aqsa e.V”.

4.

„Babbar Khalsa”.

5.

„Communist Party of the Philippines” („Partidul Comunist din Filipine”), inclusiv „New People’s Army” („Noua Armată Populară”) – „NPA”, Filipine.

6.

Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcția pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informații și Securitate).

7.

„Gama’a al-Islamiyya” (alias„Al-Gama’a al-Islamiyya”) [„Islamic Group” („Grupul Islamic”) – „IG” („GI”)].

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – „IBDA-C” [„Great Islamic Eastern Warriors Front” („Marele Front de Est Islamic al Războinicilor”)].

9.

„Hamas”, inclusiv „Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

„Hizballah Military Wing” („Aripa militară a Hezbollahului”) [alias„Hezbollah Military Wing”, alias„Hizbullah Military Wing”, alias„Hizbollah Military Wing”, alias„Hezballah Military Wing”, alias„Hisbollah Military Wing”, alias„Hizbu’llah Military Wing”, alias„Hizb Allah Military Wing”, alias„Jihad Council” („Consiliul Jihadului”) (și toate unitățile subordonate acesteia, inclusiv Organizația pentru Securitate Externă)].

11.

„Hizbul Mujahideen” – „HM”.

12.

„Khalistan Zindabad Force” („Forța Khalistan Zindabad”) – „KZF”.

13.

„Kurdistan Workers’ Party” („Partidul Muncitoresc din Kurdistan”) – „PKK” (alias„KADEK”, alias„KONGRA-GEL”).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam” („Tigrii Eliberării din Tamil Eelam”) – „LTTE”.

15.

„Ejército de Liberación Nacional” („Armata de Eliberare Națională”).

16.

„Palestinian Islamic Jihad” („Jihadul Islamic Palestinian”) – „PIJ”.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei”) – „PFLP”.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” („Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General”) [alias„PFLP – General Command” („FPEP – Comandamentul General”)].

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – „DHKP-C” [alias„Devrimci Sol” („Stânga Revoluționară”), alias„Dev Sol”] („Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluționară Populară”).

20.

„Sendero Luminoso” („Calea Luminoasă”) – „SL”.

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – „TAK” [alias„Kurdistan Freedom Falcons” („Șoimii Eliberării din Kurdistan”), alias„Kurdistan Freedom Hawks” („Vulturii Eliberării din Kurdistan”)].

Top