EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2479

Decizia (PESC) 2022/2479 a Consiliului din 16 decembrie 2022 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

ST/15777/2022/INIT

OJ L 322I , 16.12.2022, p. 687–688 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2479/oj

16.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 322/687


DECIZIA (PESC) 2022/2479 A CONSILIULUI

din 16 decembrie 2022

de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 17 martie 2014, Consiliul a adoptat Decizia 2014/145/PESC (1).

(2)

Uniunea rămâne neclintită în sprijinirea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei.

(3)

Având în vedere situația, este oportun să se introducă un nou termen pentru derogarea care permite cesionarea de către o anumită entitate inclusă pe listă. Acest nou termen nu validează în mod retroactiv cesionările care nu respectă cerințele necesare în temeiul Deciziei 2014/145/PESC, cum ar fi cesionările neautorizare după ce entitatea a fost inclusă pe listă. De asemenea, este oportun ca derogarea de la înghețarea activelor și de la interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziție să se extindă la două entități nou-incluse pe listă, pentru a permite încetarea operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri încheiate anterior cu respectivele entități. Pentru a aborda în continuare preocupările legate de securitatea alimentară în țările terțe, este oportun să se introducă o nouă derogare care permite deblocarea activelor anumitor persoane fizice care, înainte de a fi incluse pe listă, înainte de a fi incluse pe listă, dețineau un rol semnificativ în comerțul internațional cu produse agricole și alimentare, inclusiv grâu și îngrășăminte, precum și punerea la dispoziția persoanelor respective a unor fonduri și resurse economice. Pentru a se evita eludarea, se încredințează autorităților naționale competente sarcina de a autoriza astfel de operațiuni. În acest sens, acestea ar trebui să acționeze în strânsă cooperare cu Comisia, pentru a asigura o punere în aplicare uniformă în întreaga Uniune. Autoritățile naționale competente se pot inspira din prioritățile Organizației Națiunilor Unite și ale Programului Alimentar Mondial pentru combaterea insecurității alimentare în întreaga lume. Această derogare nu aduce atingere altor măsuri restrictive impuse de Uniune Rusiei și altor țări și preocupărilor privind securitatea națională ale statelor membre.

(4)

Sunt necesare acțiuni suplimentare din partea Uniunii pentru punerea în aplicare a anumitor măsuri.

(5)

Prin urmare, Decizia 2014/145/PESC ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În Decizia 2014/145/PESC, articolul 2 se modifică după cum urmează:

1.

La alineatul (10) litera (a), data „31 decembrie 2022” se înlocuiește cu data „28 februarie 2023”.

2.

Alineatul (15) se înlocuiește cu următorul text:

„(15)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice care aparțin entității care figurează la rubrica cu numărul 108 din secțiunea „Entități” din anexă, după ce au stabilit că fondurile sau resursele economice sunt necesare pentru finalizarea, până la 17 iunie 2023, a unei vânzări în curs și a unui transfer de drepturi de proprietate deținute direct sau indirect de entitatea respectivă asupra unei persoane juridice, unei entități sau unui organism stabilit în Uniune. Acest termen nu validează în mod retroactiv cesionările care nu respectă cerințele necesare în temeiul prezentei decizii.”

3.

Alineatul (17) se înlocuiește cu următorul text:

„(17)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, aparținând entităților care figurează la rubricile cu numerele 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 și 127 din secțiunea „Entități” din anexă, sau punerea la dispoziția entităților respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul de produse agricole și alimentare, inclusiv de grâu și de îngrășăminte.

Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru, pe baza unei evaluări specifice și de la caz la caz, pot autoriza, separat pentru fiecare tranzacție relevantă, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, aparținând persoanelor fizice care figurează în secțiunea „Persoane” de pe lista din anexă, care, înainte de a fi incluse pe listă, dețineau un rol semnificativ în comerțul internațional cu produse agricole și alimentare, inclusiv grâu și îngrășăminte, sau punerea la dispoziția persoanelor respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul de produse agricole și alimentare, inclusiv de grâu și de îngrășăminte, către țări terțe pentru a aborda securitatea alimentară.

Atunci când autorizează astfel de operațiuni, statul membru în cauză acționează în strânsă cooperare cu Comisia. Acesta informează celelalte state membre cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de două săptămâni de la acordarea autorizației.”

4.

Se adaugă următorul alineat:

„(20)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), autoritățile competente ale unui stat membru pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, aparținând entităților care figurează la rubricile cu numerele 126 și 127 din secțiunea «Entități» din anexă, sau punerea la dispoziția entităților respective a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate și după ce au stabilit că astfel de fonduri sau resurse economice sunt necesare pentru încetarea, până la 17 iunie 2023, a operațiunilor, a contractelor sau a altor acorduri, inclusiv a relațiilor bancare corespondente, încheiate cu respectivele entități înainte de 16 decembrie 2022. Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul prezentului alineat, în termen de două săptămâni de la autorizare.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

M. BEK


(1)  Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (JO L 78, 17.3.2014, p. 16).


Top