EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1506

Decizia (PESC) 2022/1506 a Consiliului din 9 septembrie 2022 privind o acțiune a Uniunii Europene de sprijinire a dezvoltării unor instrumente informatice în vederea îmbunătățirii diseminării informațiilor privind măsurile restrictive ale Uniunii

ST/11231/2022/INIT

OJ L 235, 12.9.2022, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1506/oj

12.9.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/30


DECIZIA (PESC) 2022/1506 A CONSILIULUI

din 9 septembrie 2022

privind o acțiune a Uniunii Europene de sprijinire a dezvoltării unor instrumente informatice în vederea îmbunătățirii diseminării informațiilor privind măsurile restrictive ale Uniunii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

Măsurile restrictive adoptate de Consiliu în temeiul articolului 29 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și al articolului 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, reprezintă un instrument esențial de politică externă pentru acțiunea externă a Uniunii.

(2)

Diseminarea pe scară largă a informațiilor privind măsurile restrictive în vigoare în Uniune și accesul facil la acestea, precum și schimbul de informații dintre statele membre, părțile interesate și Comisie reprezintă o condiție esențială a eficacității acestora.

(3)

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a demonstrat necesitatea urgentă de a lansa o acțiune pentru a permite mai bine statelor membre și operatorilor să pună în aplicare măsurile restrictive adoptate începând cu 24 februarie 2022. Având în vedere solicitările în creștere privind punerea în aplicare efectivă a măsurilor restrictive, noile cerințe stabilite de domeniul de aplicare și natura fără precedent a măsurilor restrictive, precum și necesitatea unor comunicări sigure și a unei cooperări strânse între statele membre, părțile interesate și Comisie pentru punerea lor în aplicare, sunt necesare instrumente informatice noi, îmbunătățite și mai sigure.

(4)

O acțiune operațională în cadrul politicii externe și de securitate comune ar trebui să sprijine de urgență dezvoltarea aplicațiilor și a bazelor de date necesare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectiv și domeniu de aplicare

(1)   Uniunea sprijină dezvoltarea aplicațiilor și a bazelor de date necesare pentru a furniza informații privind măsurile restrictive în vigoare în Uniune și pentru a asigura accesul facil la astfel de informații, în special pentru operatorii care participă la punerea lor în aplicare, precum și dezvoltarea de instrumente informatice care să permită schimburi de informații securizate între statele membre, părțile interesate și Comisie.

(2)   Aceste instrumente informatice modernizate sprijină, în special, punerea în aplicare a obligațiilor de raportare ale statelor membre fără a crea altele suplimentare. Modalitățile de raportare care au consecințe semnificative pentru administrațiile naționale fac obiectul unor consultări în cadrul Consiliului, după caz.

Articolul 2

Dispoziții financiare

(1)   Valoarea de referință financiară prevăzută pentru punerea în aplicare a acțiunii menționate la articolul 1 este de 450 000 EUR.

(2)   Toate cheltuielile sunt gestionate de către Comisie în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului general al Uniunii.

Articolul 3

Informații sensibile din punct de vedere comercial

În dezvoltarea instrumentelor informatice modernizate referitoare la sancțiuni, Comisia se asigură că informațiile sensibile din punct de vedere comercial sunt protejate în mod corespunzător prin garanții tehnice adecvate.

Articolul 4

Intrare în vigoare și durată

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică până la 31 decembrie 2024.

Adoptată la Bruxelles, 9 septembrie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. SÍKELA


Top