EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2281

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2281 al Comisiei din 16 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 în ceea ce privește adăugarea unui nou cod de origine pentru plantele din producția asistată și modificările aferente

C/2021/9166

OJ L 473, 30.12.2021, p. 131–138 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2281/oj

30.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 473/131


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2281 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 în ceea ce privește adăugarea unui nou cod de origine pentru plantele din producția asistată și modificările aferente

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (1), în special articolul 19 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 (2) ar trebui aliniat la conținutul rezoluțiilor relevante adoptate sau modificate în cadrul celei de a optsprezecea reuniuni a Conferinței Părților la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (denumită în continuare „convenția”), care a avut loc în perioada 17-28 august 2019 (CoP 18).

(2)

În special, CoP 18 a modificat Rezoluția Conf. 12.3 prin introducerea unui nou cod care să indice originea anumitor exemplare de plante care nu corespund niciunuia dintre codurile existente. Noul cod de origine ar trebui inclus în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012.

(3)

Pentru a îmbunătăți raportarea și pentru a facilita analiza comerțului, notificarea de import din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 ar trebui să includă informații privind originea exemplarelor comercializate. Pentru a înlesni o utilizare eficientă a resurselor, autoritățile de gestionare ar trebui să poată utiliza stocurile existente de formulare de notificări de import pentru o perioadă de tranziție limitată.

(4)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 să fie modificat în consecință.

(5)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 asigură punerea în aplicare uniformă a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 (3) al Comisiei, în special prin stabilirea unor modele cărora trebuie să le corespundă permisele, certificatele și alte documente prevăzute în regulamentul respectiv. Prin urmare, prezentul regulament de modificare ar trebui să se aplice în coroborare cu Regulamentul de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (4) și ambele regulamente de modificare ar trebui să se aplice începând cu aceeași zi.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (2) se adaugă al doilea paragraf cu următorul text:

„Până la 19 ianuarie 2023 notificările de import pot fi redactate folosind formularele prevăzute în anexa II în versiunea în vigoare la data de 18 ianuarie 2022.”

2.

Anexele I, III și V la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 se modifică în conformitate cu anexa 1 la prezentul regulament.

3.

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 se înlocuiește cu textul din anexa 2 la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei din 23 august 2012 de stabilire a modelelor pentru permisele, certificatele și alte documente prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, p. 13).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2021/2280 al Comisiei din 16 decembrie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și Regulamentul Comisiei (CE) nr. 865/2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului (a se vedea pagina 1 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXA 1

Anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I „Permis/Certificat” se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 13 din secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „1 – Original”, se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 (1) și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”;

(b)

la punctul 13 din secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „2 – Exemplar pentru titular”, se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”;

(c)

la punctul 13 din secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „3 – Exemplar care trebuie returnat de către vamă autorității emitente” se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”;

(d)

la punctul 13 în secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „4 – Exemplar pentru autoritatea emitentă” și la „5 – Cerere”, se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”.

2.

Anexa III „Certificat de expoziție itinerantă” se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 14 din secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „Original”, se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”;

(b)

la punctul 14 din secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „Exemplar pentru autoritatea emitentă” și la „Cerere”, se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”;

3.

Anexa V „Certificat – A nu se utiliza în afara Uniunii Europene” se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 9 din secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „Original”, se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”;

(b)

la punctul 9 din secțiunea „Instrucțiuni și explicații” care se referă la „Exemplar pentru autoritatea emitentă” și la „Cerere”, se adaugă următorul rând:

„Y

Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).


ANEXA 2

„ANEXA II

Image 1

Instrucțiuni și explicații

1.

Se indică denumirea și adresa completă ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.

4.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

5.

Se aplică numai în cazul în care țara din care se importă exemplarele nu este țara de origine.

6.

Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.

9.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica originea:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Animale incluse în anexa A crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în registrul secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf.12.10 (Rev. CoP15) și plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

A

Plante incluse în anexa A înmulțite artificial în scopuri necomerciale și plante incluse în anexele B și C înmulțite artificial, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile specificate în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și derivate din aceste animale

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru  (1)

O

Preconvenție  (1)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

X

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat”

Y

Exemplarele vegetale obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”.

10.

Denumirea științifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

11.

Se indică III pentru speciile incluse la apendicele III al CITES.

13.

Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.

14.

Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) și „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) semnate și, după caz, însoțite de documentele din țara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.

15.

Biroul vamal trimite exemplarul original ștampilat (formularul nr. 1) autorității de gestionare din țara sa și returnează „exemplarul pentru importator”, de asemenea ștampilat (formularul nr. 2), importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Image 2

Instrucțiuni și explicații

1.

Se indică denumirea și adresa completă ale importatorului sau ale reprezentantului autorizat al acestuia.

4.

Țara de origine este țara în care exemplarele au fost prelevate din natură, s-au născut și au crescut în captivitate sau au fost reproduse artificial.

5.

Se aplică numai în cazul în care țara din care se importă exemplarele nu este țara de origine.

6.

Descrierea trebuie să fie cât mai exactă posibil.

9.

Se utilizează unul dintre următoarele coduri pentru a indica originea:

W

Exemplare prelevate din natură

R

Exemplare de animale crescute într-un mediu controlat, capturate ca ouă sau pui din natură, unde ar fi avut șanse extrem de reduse de a supraviețui până la maturitate

D

Anexa A animale crescute în captivitate în scopuri comerciale în operațiuni incluse în Registrul Secretariatului CITES, în conformitate cu Rezoluția Conf.12.10 (Rev. CoP15) și plante din anexa A înmulțite artificial în scopuri comerciale. în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

A

Plante incluse la anexa A, înmulțite artificial în scopuri necomerciale, și plante incluse la anexele B și C, înmulțite artificial, în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste plante

C

Animale crescute în captivitate în conformitate cu capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și produse din aceste animale

F

Animale născute în captivitate, dar pentru care nu sunt îndeplinite criteriile specificate în capitolul XIII din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, precum și părți și derivate din acestea

I

Exemplare confiscate sau puse sub sechestru  (2)

O

Preconvenție  (2)

U

Origine necunoscută (trebuie justificată)

X

Exemplare prelevate din mediul marin care nu se află sub jurisdicția niciunui stat

Y

Exemplarele vegetale obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 și care, de asemenea, nu sunt considerate a fi prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu cu un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale”.

10.

Denumirea științifică trebuie să fie denumirea utilizată în anexa C sau D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

11.

Se indică III pentru speciile incluse la apendicele III al CITES.

13.

Se indică litera (C sau D) a anexei la Regulamentul (CE) nr. 338/97 în care este inclusă specia.

14.

Importatorul trebuie să prezinte la biroul vamal de intrare în Uniune exemplarul original (formularul nr. 1) și „exemplarul pentru importator” (formularul nr. 2) semnate și, după caz, însoțite de documentele din țara (re)exportatoare prevăzute de CITES pentru speciile din apendicele III.

15.

Biroul vamal trimite exemplarul original ștampilat (formularul nr. 1) autorității de gestionare din țara sa și returnează „exemplarul pentru importator”, de asemenea ștampilat (formularul nr. 2), importatorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.


(1)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.

(2)  A se utiliza numai coroborat cu un alt cod de origine.


Top