EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2156

Regulamentul delegat (UE) 2021/2156 al Comisiei din 17 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin înființarea unui laborator de referință al Uniunii Europene pentru virusul febrei Văii de Rift (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/6673

OJ L 436, 7.12.2021, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2156/oj

7.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 436/26


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2156 AL COMISIEI

din 17 septembrie 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin înființarea unui laborator de referință al Uniunii Europene pentru virusul febrei Văii de Rift

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 92 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Infecția cu virusul febrei Văii de Rift (RVF) este o boală zoonotică emergentă a rumegătoarelor sălbatice și domestice cu transmitere prin vectori, provocată de un virus și reprezentând o posibilă amenințare transfrontalieră. RVF se caracterizează prin rate mari de avort și mortalitate neonatală la rumegătoare domestice. La oameni, boala evoluează în principal ca o gripă, în timp ce un număr mic de pacienți pot dezvolta encefalită sau chiar o boală hepatică gravă cu manifestări hemoragice. RVF se află pe lista bolilor animalelor cu declarare obligatorie (2) a Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE).

(2)

În martie 2019, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) a publicat o evaluare rapidă a riscurilor pentru a aborda riscul importării virusului RVF și al răspândirii în continuare a virusului în Uniune și în Spațiul Economic European (SEE) în legătură cu creșterea numărului de cazuri raportate în Mayotte (3). Evaluarea a evidențiat că, deși riscul care decurge din aceste focare a fost foarte redus pentru Uniune și SEE în ceea ce privește introducerea virusului RVF prin intermediul comerțului legal cu animale și produse de origine animală, transportul ilegal de carne proaspătă, de lapte nepasteurizat și de produse netratate provenite de la rumegătoare infectate în bagajele personale ar putea reprezenta un risc. Concluzia ECDC a fost că, dacă virusul a fost introdus în partea continentală a Uniunii și în SEE, nu poate fi exclusă transmiterea în continuare prin vectori în rândul animalelor.

(3)

De asemenea, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a adoptat un aviz științific privind RVF la 23 ianuarie 2020 (4) în care a indicat că nu trebuie ignorat riscul răspândirii RVF în țările învecinate cu Uniunea și nici riscul unei posibile introduceri a vectorilor infectați în Uniune.

(4)

Faptul că există un risc de pătrundere a RVF în Uniune înseamnă că Uniunea trebuie să instituie măsuri adecvate de supraveghere și control al bolii, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (5), care instituie un cadru legislativ pentru prevenirea și controlul bolilor listate. În conformitate cu anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei (6), RVF este considerată o boală de categoria A, D și E, în cazul căreia trebuie luate măsuri imediate de eradicare de îndată ce boala este detectată.

(5)

Uniunea dispune de măsuri adecvate de supraveghere și control al bolii RVF pentru a asigura eradicarea imediată în cazul în care boala pătrunde în Uniune. Pentru a-și menține eficacitatea, aceste măsuri trebuie să includă totodată un grad corespunzător de pregătire și suficiente resurse disponibile pentru a combate boala, ținându-se seama și de potențialul zoonotic al bolii. În acest sens, se consideră necesar să se asigure o capacitate suficientă de testare în laborator, întrucât calitatea bună a acestei capacități de testare este esențială pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere și de control al bolii și pentru a se evita, în consecință, pătrunderea bolii în Uniune.

(6)

Până în prezent, Uniunea nu a înființat un laborator de referință al Uniunii Europene pentru RVF. Desemnarea unui laborator de referință este esențială pentru a se putea aplica măsuri de supraveghere și de control al bolii pe o bază științifică și în mod omogen pe întreg teritoriul Uniunii.

(7)

Prin urmare, prezentul regulament trebuie să înființeze un laborator de referință al Uniunii Europene pentru RVF care să contribuie la asigurarea eficacității controalelor oficiale și să coordoneze asistența acordată laboratoarelor oficiale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se înființează laboratorul de referință al Uniuni Europene pentru infecția cu virusul febrei Văii de Rift.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 septembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Lista OIE a bolilor cu declarare obligatorie ale animalelor terestre și acvatice (https://www.oie.int/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases).

(3)  Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Evaluare rapidă a riscurilor: Focarul infecției cu virusul febrei Văii de Rift din Mayotte, Franța – 7 martie 2019. Stockholm: ECDC; 2019.

(4)  EFSA Journal 2020;18(3):6041.

(5)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(6)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei din 3 decembrie 2018 privind aplicarea anumitor norme de prevenire și control al bolilor în cazul categoriilor de boli listate și de stabilire a unei liste a speciilor și a grupurilor de specii care prezintă un risc considerabil de răspândire a bolilor listate respective (JO L 308, 4.12.2018, p. 21).


Top