EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Regulamentul delegat (UE) 2021/1705 al Comisiei din 14 iulie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/692 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de material germinativ și de produse de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 339/40


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1705 AL COMISIEI

din 14 iulie 2021

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/692 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de material germinativ și de produse de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 234 alineatul (2), articolul 237 alineatul (4), articolul 239 alineatul (2) și articolul 279 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei (2) completează normele de sănătate animală prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429 în ceea ce privește intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de material germinativ și de produse de origine animală.

(2)

După publicarea Regulamentului delegat (UE) 2020/692 la 3 iunie 2020 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în dispozițiile regulamentului delegat au fost identificate anumite erori și omisiuni minore. Aceste erori și omisiuni trebuie corectate, iar Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat în consecință.

(3)

În plus, anumite norme prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificate pentru a se asigura coerența acestora cu normele prevăzute în alte acte delegate adoptate în temeiul Regulamentului (UE) 2016/429 și al Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(4)

De asemenea, este necesar să se modifice Regulamentul delegat (UE) 2020/692 pentru a acoperi anumite circumstanțe care erau inițial omise din domeniul de aplicare al actului menționat și pentru a acoperi anumite posibilități care sunt prevăzute în acte ale Uniunii care au fost adoptate înainte de Regulamentul (UE) 2016/429 și care trebuie menținute în cadrul Regulamentului (UE) 2016/429. Acest lucru este important pentru a asigura o tranziție fără probleme de la cerințele stabilite în actele anterioare privind intrarea în Uniune a animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală, sau pentru a clarifica speciile și categoriile de animale și de produse de origine animală cărora trebuie să li se aplice sau nu anumite cerințe.

(5)

De asemenea, Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie să asigure o tranziție fără probleme de la cerințele prevăzute în acte anterioare ale Uniunii privind intrarea în Uniune a animalelor acvatice și a produselor de origine animală derivate din acestea, deoarece ele s-au dovedit a fi eficace. Prin urmare, scopul și conținutul acestor norme existente trebuie să fie menținute în regulamentul delegat menționat, însă trebuie să fie adaptate pentru a corespunde noului cadru legislativ stabilit prin Regulamentul (UE) 2016/429.

(6)

În plus, cerințele de sănătate animală prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu trebuie să se aplice produselor de origine animală provenite de la alte animale acvatice decât cele vii, cu excepția celor care sunt destinate prelucrării ulterioare în Uniune, deoarece nu există motive semnificative de sănătate animală pentru a include astfel de produse în domeniul regulamentului delegat respectiv. Prin urmare, articolul 1 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, care stabilește domeniul de aplicare al actului menționat, trebuie modificat în consecință.

(7)

Definiția pentru porcină, astfel cum este prevăzută în prezent la articolul 2 punctul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692, este adecvată numai în scopul introducerii în Uniune a acestor animale. Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei (4), care stabilește norme privind circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ, prevede o definiție diferită a porcinelor, care este adecvată pentru donatorii de material germinativ. Prin urmare, definiția porcinelor din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificată pentru a include intrarea în Uniune atât a porcinelor, cât și a materialului germinativ provenit de la porcine.

(8)

Definiția pentru „navă cu vivieră de pește” prevăzută în prezent la articolul 2 punctul 48 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu este în conformitate cu definiția pentru „navă cu vivieră de pește” prevăzută la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/990 al Comisiei (5). Din motive de coerență a normelor Uniunii, definiția de la articolul 2 punctul 48 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificată pentru a fi aliniată la definiția prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2020/990.

(9)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 stabilește cerințe în ceea ce privește inspecția animalelor terestre înainte de expedierea lor către Uniune, care în cazul păsărilor de curte acoperă și efectivul lor de origine. Cu toate acestea, trebuie să se clarifice faptul că cerințele respective nu se aplică efectivului de origine a puilor de o zi, în conformitate cu cerințele aplicabile până la 21 aprilie 2021, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (6). Prin urmare, articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat în consecință.

(10)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692, care se aplică de la 21 aprilie 2021, trebuie să asigure o tranziție fără probleme de la cerințele prevăzute în acte anterioare ale Uniunii privind intrarea în Uniune a animalelor terestre, a materialului germinativ și a produselor de origine animală derivate din animale terestre, deoarece ele s-au dovedit a fi eficace. Prin urmare, scopul și conținutul acestor norme trebuie să fie menținute în regulamentul delegat menționat, însă trebuie să fie adaptate pentru a corespunde noului cadru legislativ stabilit prin Regulamentul (UE) 2016/429. Articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (7) prevede că, după introducerea în Uniune, transporturile de ungulate, altele decât ungulatele destinate unităților izolate, trebuie să rămână în exploatația de destinație o perioadă de cel puțin 30 de zile, cu excepția cazului în care sunt expediate direct către un abator. Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei a fost abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2020/692. Cu toate acestea, Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu prevede posibilitatea de a deplasa ungulatele către un abator în perioada de 30 de zile de la intrarea lor în Uniune. Prin urmare, articolul 26 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat pentru a prevedea această posibilitate, deoarece circulația în perioada respectivă nu generează riscuri semnificative pentru sănătatea animală.

(11)

În plus, derogarea de la cerința privind perioada de 30 de zile de reședință în unitatea de destinație după intrarea în Uniune prevăzută la articolul 26 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 care se aplică în prezent numai ecvideelor destinate competițiilor, concursurilor și evenimentelor culturale trebuie extinsă la toate ecvideele, iar articolul respectiv trebuie modificat în consecință.

(12)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede o derogare de la cerințele prevăzute în actul respectiv pentru intrarea în Uniune a transporturilor de păsări de curte și ouă pentru incubație provenite de la păsări de curte în cazul transporturilor de mai puțin de 20 de capete de păsări de curte, altele decât ratitele, și al transporturilor de mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele decât ratitele. Anumite cerințe referitoare la mijloacele de transport, containerele în care sunt transportate către Uniune, vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene și dezinfecția care se aplică păsărilor de curte și ouălor pentru incubație trebuie să se aplice, cu toate acestea, și pentru intrarea în Uniune a transporturilor de mai puțin de 20 de capete de păsări de curte, altele decât ratitele, și de mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele decât ratitele. Prin urmare, articolele 49 și 101 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificate în consecință.

(13)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede că toate păsările captive expediate către Uniune trebuie să fi fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii de Newcastle. Cu toate acestea, acest lucru nu este practic posibil și este incompatibil cu cerințele pentru intrarea în statele membre cu statut de indemn de infecția cu virusul bolii de Newcastle fără vaccinare. Prin urmare, articolul 57 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat pentru a clarifica faptul că cerințele privind vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul de Newcastle se aplică în cazul în care păsările captive au fost vaccinate împotriva bolii respective.

(14)

Porumbeii voiajori se încadrează la definiția „păsărilor captive” prevăzută la articolul 4 punctul 10 din Regulamentul (UE) 2016/429. Prin urmare, cerințele specifice privind sănătatea animală pentru păsările captive prevăzute în partea II titlul 3 capitolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 se aplică și acestor animale. Cu toate acestea, cerințele respective limitează posibilitatea de intrare în Uniune a porumbeilor voiajori dintr-o țară terță sau teritoriu terț sau o zonă din acestea cu intenția de a zbura înapoi în țara terță sau teritoriul terț sau zona respectivă. În plus, porumbeii voiajori introduși în Uniune cu intenția de a zbura înapoi în țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea nu implică aceleași riscuri pentru sănătatea animală ca alte păsări captive. Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat pentru a prevedea o derogare de la cerințele specifice privind sănătatea animală pentru păsările captive pentru intrarea în Uniune a porumbeilor voiajori dintr-o țară terță sau teritoriu terț sau o zonă din acestea în care sunt ținuți în mod normal, cu intenția de a fi eliberați imediat și în ipoteza că porumbeii vor zbura înapoi către țara terță sau teritoriul terț sau zona din acestea.

(15)

Articolul 74 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede cerințele de identificare pentru intrarea în Uniune a câinilor, pisicilor și dihorilor domestici. În ceea ce privește cerințele privind mijloacele de identificare, acestea se referă la acte de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolului 120 din Regulamentul (UE) 2016/429. Cu toate acestea, astfel de acte de punere în aplicare nu au fost încă adoptate, deoarece articolul 277 din Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8) se aplică în continuare până la 21 aprilie 2026 în ceea ce privește circulația necomercială a animalelor de companie din speciile respective. Prin urmare, articolul 74 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat pentru a face trimitere la cerințele din Regulamentul (UE) nr. 576/2013.

(16)

Din cauza unei omisiuni, Regulamentul delegat (UE) 2020/692 nu conține dispoziții privind inspectarea transporturilor de material germinativ înainte de expedierea lor către Uniune. Pentru a se asigura faptul că transporturile de material germinativ îndeplinesc cerințele din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 înainte de a li se permite intrarea în Uniune, regulamentul delegat respectiv trebuie, prin urmare, modificat astfel încât să stabilească norme referitoare la examinările și controalele necesare ale acestor transporturi.

(17)

Articolul 86 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede că transporturile de ovule și embrioni de bovine pot intra în Uniune în cazul în care animalul donator provine dintr-o unitate indemnă de leucoză enzootică bovină. Articolul 87 alineatul (2) din regulamentul delegat respectiv prevede o derogare pentru o unitate care nu este indemnă de leucoza enzootică bovină, cu condiția ca animalele donatoare să aibă vârsta mai mică de 2 ani să nu fi existat niciun caz clinic de leucoză enzootică bovină cel puțin în ultimii 3 ani. Derogarea menționată trebuie să se aplice bovinelor donatoare indiferent de vârstă. Prin urmare, articolul 87 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat în consecință.

(18)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede că ouăle de incubație ale păsărilor de curte trebuie să provină din efective care au fost supuse unei inspecții clinice în termen de 24 de ore înainte de ora încărcării transportului de ouă pentru incubație în vederea expedierii către Uniune. Cu toate acestea, țările terțe și părțile interesate au indicat că această cerință crește în mod nejustificat sarcina administrativă pentru autoritățile competente și operatori și constituie un risc pentru biosecuritatea unităților. Având în vedere faptul că ouăle respective provin din unități care aplică norme stricte de biosecuritate, este oportun să se prevadă un termen mai lung pentru inspecția clinică a efectivului de origine al ouălor de incubație, similar cu ceea ce se prevede în Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei (9) pentru circulația acestor produse între statele membre. Prin urmare, articolul 107 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat în consecință.

(19)

Partea III titlul 2 capitolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 stabilește cerințele pentru intrarea în Uniune a ouălor fără microorganisme patogene specificate, inclusiv cerințe referitoare la unitatea de origine a acestor ouă. Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat pentru a prevedea că unitățile respective din țările terțe sunt autorizate în conformitate cu normele care se aplică unor astfel de unități în Uniune.

(20)

Animalele acvatice definite la articolul 4 punctul 3 din Regulamentul (UE) 2016/429 includ animalele deținute și animalele sălbatice. Prin urmare, animalele acvatice pot intra în Uniune dacă provin din unități de acvacultură și din habitate sălbatice. În consecință, ele pot fi expediate dintr-un „loc de origine” sau dintr-o „unitate de origine”. Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie să permită această posibilitate, iar articolul 167 literele (a) și (d) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat în consecință.

(21)

Articolul 172 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede derogări pentru anumite categorii de animale acvatice și produse derivate din acestea de la cerința de a proveni dintr-o țară terță, teritoriu, zonă sau compartiment indemne de boală. Cu toate acestea, în toate cazurile, animalele de acvacultură și produsele obținute din acestea care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului delegat (UE) 2020/692 trebuie să provină dintr-o unitate care este fie înregistrată, fie autorizată în conformitate cu partea IV titlul II capitolul 1 din Regulamentul (UE) 2016/429. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să modifice articolul 172 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 pentru a clarifica faptul că derogarea pe care o prevede nu se aplică articolului 170, ci în mod specific articolului 170 alineatul (1) din regulamentul delegat menționat.

(22)

Din cauza unei omisiuni, articolul 174 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat astfel încât să se refere la articolul 170 alineatul (1) litera (a) punctul (iii), și nu la articolul 170 litera (a) punctul (iii).

(23)

Articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429 prevede că statele membre dispun de măsuri naționale aprobate pentru o boală, alta decât o boală listată menționată la articolul 9 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv. Articolul 175 din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 și anexa XXIX la acesta trebuie modificate pentru a clarifica faptul că statele membre pot lua astfel de măsuri nu numai pentru bolile nelistate, ci și pentru bolile enumerate la articolul 9 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2016/429.

(24)

Datorită capacităților îndelungate de depozitare a materialului seminal, a ovocitelor și a embrionilor, partea IV din Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie să prevadă anumite măsuri tranzitorii privind materialul germinativ colectat, produs, prelucrat și depozitat în conformitate cu Directivele 88/407/CEE (10), 89/556/CEE (11), 90/429/CEE (12) și 92/65/CEE (13) ale Consiliului. Măsurile respective trebuie să vizeze aprobarea centrelor de colectare a materialului seminal, a centrelor de depozitare a materialului seminal, a echipelor de colectare a embrionilor și a echipelor de producție de embrioni în temeiul directivelor respective, precum și marcarea paietelor și a altor ambalaje în care sunt plasate, depozitate și transportate materialul seminal, ovocitele și embrionii. Aceste măsuri trebuie să vizeze, de asemenea, cerințele privind colectarea, producția, prelucrarea și depozitarea materialului germinativ, cerințele de sănătate animală pentru animalele donatoare și testele de laborator și alte teste efectuate asupra animalelor donatoare și a materialului germinativ în temeiul directivelor respective. Este necesar să se asigure că nu există nicio perturbare a comerțului cu astfel de material germinativ, având în vedere importanța acestuia pentru sectorul ameliorării animalelor. Prin urmare, pentru a se asigura continuitatea intrării în Uniune a transporturilor de material germinativ colectat sau produs înainte de 21 aprilie 2021 care îndeplinesc cerințele prevăzute în Directivele 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE și 92/65/CEE, trebuie prevăzute anumite dispoziții tranzitorii în Regulamentul delegat (UE) 2020/692. Respectivul regulament delegat trebuie modificat în consecință.

(25)

Tabelul 1 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 stabilește, printre altele, cerințele în ceea ce privește perioadele de reședință a ecvideelor înainte de intrarea lor în Uniune. Sunt prevăzute în special perioade de reședință specifice pentru ecvidee, altele decât cele înregistrate, pentru ecvidee înregistrate și pentru reintroducerea după exportul temporar al cailor înregistrați. Aceste perioade de reședință trebuie să fie mai detaliate pentru a viza riscurile care decurg din introducerea ecvideelor care nu sunt destinate sacrificării, a cailor înregistrați și a ecvideelor destinate sacrificării, precum și pentru reintroducerea după exportul temporar a cailor înregistrați. Anexa respectivă trebuie modificată în consecință.

(26)

Tabelul 2 din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 stabilește cerințele în ceea ce privește perioadele de reședință a păsărilor de curte înainte de intrarea lor în Uniune. Sunt prevăzute în special perioade de reședință specifice pentru păsările de curte pentru producție destinate producției de carne sau ouă pentru consum și pentru păsările de curte pentru producție destinate repopulării rezervelor de vânat cu pene, însă nu și pentru păsările de curte pentru producție destinate producției de alte produse. Prin urmare, trebuie prevăzută și o perioadă de reședință specifică pentru categoria de păsări de curte pentru producție destinate producției de alte produse. Anexa respectivă trebuie modificată în consecință.

(27)

Punctul 2 din anexa XV la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 prevede cerințe privind sănătatea animală pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1 din anexa menționată. Prin urmare, trebuie prevăzute clarificări suplimentare care să precizeze care dintre aceste cerințe se aplică păsărilor de curte, ouălor pentru incubație și efectivelor lor de origine. Anexa respectivă trebuie modificată în consecință.

(28)

Normele prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/692 le completează pe cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429. Întrucât se află în corelație, aceste norme sunt prevăzute împreună într-un singur act. Din motive de claritate și pentru aplicarea lor eficientă, este oportun ca normele de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/692 să fie, de asemenea, prevăzute într-un singur act delegat care să prevadă un set cuprinzător de cerințe pentru intrarea în Uniune a animalelor, a materialului germinativ și a produselor de origine animală.

(29)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2020/692 trebuie modificat în consecință.

(30)

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 se aplică începând cu 21 aprilie 2021. Din motive de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (6), teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(6)   Partea V prevede cerințele generale de sănătate animală pentru intrarea în Uniune și pentru circulația și manipularea după intrare, precum și derogări de la aceste cerințe pentru următoarele specii de animale acvatice în toate etapele ciclului de viață, precum și pentru produsele de origine animală obținute din acestea, cu excepția produselor de origine animală altele decât animalele acvatice vii destinate consumului uman direct și a animalelor acvatice sălbatice și a produselor de origine animală obținute de la aceste animale acvatice sălbatice descărcate de pe navele de pescuit în scopul consumului uman direct:”;

(b)

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Partea VII conține dispoziții tranzitorii și finale.”

2.

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„8.

«porcină» înseamnă un animal din speciile de ungulate din familia Suidae listat în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429 în scopul intrării în Uniune a unui animal sau un animal din specia Sus scrofa în scopul intrării în Uniune a materialului germinativ;”;

(b)

punctul 48 se înlocuiește cu următorul text:

„48.

«navă cu vivieră de pește» înseamnă o navă cu vivieră de pește conform definiției de la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/990 al Comisiei (*1);

(*1)  Regulamentul delegat (UE) 2020/990 al Comisiei din 28 aprilie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de sănătate animală și de certificare vizând circulația în interiorul Uniunii a animalelor acvatice și a produselor de origine animală provenite de la animale acvatice (JO L 221, 10.7.2020, p. 42).”"

3.

La articolul 3, litera (a) punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

în cazul animalelor terestre, al materialului germinativ și al produselor de origine animală, dintr-o țară terță listată sau dintr-un teritoriu ori dintr-o zonă a acesteia pentru specia și categoria respectivă de animale, de material germinativ și de produse de origine animală;”.

4.

La articolul 13 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul păsărilor de curte, cu excepția puilor de o zi, și al păsărilor captive, inspecția vizează și efectivul de origine al animalelor destinate expedierii către Uniune.”

5.

Articolul 26 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 26

Circulația și manipularea ungulatelor după intrarea în Uniune

După intrarea în Uniune, ungulatele, cu excepția ecvideelor, trebuie să rămână în unitatea lor de destinație pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile de la data sosirii lor în unitatea respectivă, cu excepția cazului în care sunt deplasate în vederea sacrificării.”

6.

Articolul 49 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 alineatul (3), ale articolului 40 și ale articolelor 43-48, transporturile care conțin mai puțin de 20 de păsări de curte, altele decât ratitele, pot intra în Uniune cu condiția ca astfel de transporturi să respecte următoarele cerințe:”;

(b)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

în ceea ce privește vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene:

(i)

păsările de curte nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(ii)

efectivul de origine al păsărilor de curte, cu excepția puilor de o zi, nu a fost vaccinat împotriva gripei aviare înalt patogene;

(iii)

dacă efectivele de păsări matcă părinți ale puilor de o zi au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene, țara terță sau teritoriul terț de origine au oferit garanții privind conformitatea cu cerințele minime pentru programele de vaccinare și supravegherea suplimentară menționate în anexa XIII;”;

(c)

litera (e) punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;”;

(d)

se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

puii de o zi provin din ouă pentru incubație care, înainte de incubare, au fost dezinfectate în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara sau teritoriul de origine.”

7.

Articolul 57 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 57

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru păsările captive

Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(b)

dacă au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle, autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(c)

au fost supuse unui test de depistare a virusului vizând gripa aviară înalt patogenă și infecția cu virusul bolii de Newcastle, cu rezultate negative, în perioada de 7-14 zile anterioară datei încărcării în vederea expedierii către Uniune.”

8.

La articolul 60, litera (b) punctul (vi) se renumerotează ca litera (c) după cum urmează:

„(c)

păsările captive sunt eliberate din carantină numai pe baza autorizației scrise a unui medic veterinar oficial.”

9.

Articolul 62 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 62

Derogări de la cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a păsărilor captive

(1)   Prin derogare de la cerințele prevăzute la articolele 3-10, cu excepția articolului 3 litera (a) punctul (i), a articolelor 11-19 și a articolelor 53-61, transporturile de păsări captive care nu respectă respectivele cerințe pot intra în Uniune dacă provin din țări sau teritorii terțe listate în mod specific pentru intrarea în Uniune a păsărilor captive, pe baza unor garanții echivalente.

(2)   Prin derogare de la cerințele prevăzute la articolul 11 și la articolele 54-58, transporturile de porumbei voiajori care intră în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care sunt ținuți în mod normal, cu intenția de a fi eliberați imediat în ipoteza că vor zbura înapoi către țara terță sau teritoriul terț sau zona din acestea și care nu îndeplinesc cerințele respective, sunt autorizate să intre în Uniune dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

statul membru de destinație a stabilit că porumbeii voiajori pot intra pe teritoriul său din acea țară terță sau teritoriu terț sau zonă din acestea în conformitate cu articolul 230 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/429;

(b)

aceștia provin dintr-o unitate înregistrată, aflată într-o zonă cu o rază de 10 km față de unitate, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, în care nu s-a înregistrat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterior datei încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(c)

nu au fost vaccinați împotriva gripei aviare înalt patogene;

(d)

au fost vaccinați împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle, iar autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(e)

provin dintr-o unitate în care se efectuează vaccinare împotriva virusului bolii de Newcastle.

(3)   Prin derogare de la cerințele prevăzute la articolele 59, 60 și 61, autoritatea competentă din statul membru de intrare în Uniune poate autoriza intrarea în Uniune a porumbeilor voiajori care nu vor fi transportați direct la o unitate de carantină autorizată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 dacă aceștia:

(a)

sunt porumbei voiajori care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care sunt ținuți în mod normal în conformitate cu aliniatul (2);

(b)

sunt eliberați imediat, sub controlul autorității competente, în ipoteza că vor zbura înapoi către țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea.”

10.

La articolul 74, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici pot intra în Uniune numai dacă fiecare animal din transport este identificat individual prin intermediul unui transponder injectabil astfel cum este menționat la litera (e) din anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035, care a fost implantat de un medic veterinar și care îndeplinește cerințele tehnice menționate în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 576/2013.”

11.

La articolul 80, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

înainte de data colectării, au rămas într-o țară terță sau într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea care este listat(ă) pentru intrarea în Uniune a speciei și a categoriei respective de material germinativ:

(i)

în cazul bovinelor, ovinelor și caprinelor, o perioadă de cel puțin 6 luni;

(ii)

în cazul porcinelor și al ecvideelor, o perioadă de cel puțin 3 luni;”.

12.

La articolul 83, litera (a) punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

numărul de autorizare unic al unității de material germinativ în care se colectează sau se produce, se prelucrează și se depozitează materialul germinativ respectiv;”.

13.

După articolul 85, se inserează următorul articol 85a:

„Articolul 85a

Inspecția transporturilor de material germinativ înainte de expedierea către Uniune

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvidee pot intra în Uniune numai dacă transporturile respective au fost supuse unei examinări vizuale și unui control al documentelor, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea în cursul perioadei de 72 de ore anterioare expedierii către Uniune, după cum urmează:

(a)

o examinare vizuală a containerului de transport pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la articolul 84;

(b)

un control al documentelor cu privire la datele transmise de medicul veterinar al centrului sau al echipei, pentru a se asigura că:

(i)

informațiile care trebuie certificate sunt susținute de evidențele ținute în conformitate cu:

articolul 8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul delegat (UE) 2020/686; precum și

articolul 8 litera (d) din prezentul regulament;

(ii)

marcajul de pe paiete sau alte ambalaje, aplicat în conformitate cu articolul 83 litera (a), corespunde cu numărul furnizat în certificatul de sănătate animală și pe containerul în care sunt transportate;

(iii)

cerințele de sănătate animală menționate în partea III titlul 1 au fost îndeplinite.”

14.

La articolul 87, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la articolul 86 litera (b) punctul (iii), transporturile de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine pot intra în Uniune dacă animalul donator provine dintr-o unitate care nu este indemnă de leucoza enzootică bovină, cu condiția ca medicul veterinar responsabil al unității de origine să fi certificat că nu a existat niciun caz clinic de leucoză enzootică bovină în unitatea respectivă în cursul unei perioade anterioare de cel puțin 3 ani.”

15.

Articolul 91 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 91

Unitatea de origine a ovinelor și a caprinelor donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la ovine și caprine pot intra în Uniune numai dacă au fost colectate de la animale donatoare provenite dintr-o unitate care era indemnă de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis și care nu au fost niciodată într-o unitate cu un statut sanitar inferior.”

16.

La articolul 100, litera (b) punctul (ii) se înlocuiește cu următorul text:

„(ii)

ouăle pentru incubație au fost transferate direct și cât mai curând posibil în vederea continuării călătoriei către Uniune într-o navă sau într-o aeronavă care îndeplinește cerințele de la articolul 102 litera (a), fără a părăsi arealul portului sau al aeroportului;”.

17.

La articolul 102, la litera (a) fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„(a)

ouăle pentru incubație trebuie să fi fost transportate în mijloace de transport care:”.

18.

La articolul 107, litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

fie:

(i)

au fost supuse unei inspecții clinice, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau în teritoriul terț de origine ori în zona din acestea, în ultimele 72 de ore anterioare momentului încărcării transportului de ouă pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, în scopul depistării semnelor care indică apariția unor boli, inclusiv bolile listate relevante menționate în anexa I și bolile emergente, și nu au prezentat simptome de boală sau motive pentru a suspecta prezența oricăreia dintre respectivele boli,

fie

(ii)

au fost supuse

unor inspecții clinice lunare, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau în teritoriul terț de origine ori în zona din acestea, cea mai recentă fiind efectuată în ultimele 31 de zile anterioare momentului încărcării transportului de ouă pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, în scopul depistării semnelor care indică apariția unor boli, inclusiv bolile listate relevante menționate în anexa I și bolile emergente, și nu au prezentat simptome de boală sau motive pentru a suspecta prezența oricăreia dintre respectivele boli;

unei evaluări a stării lor de sănătate actuale, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau în teritoriul terț de origine ori în zona din acestea, în ultimele 72 de ore anterioare momentului încărcării transportului de ouă pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, evaluarea fiind efectuată pe baza informațiilor actualizate furnizate de operator și prin controale documentare ale evidențelor de sănătate și de producție ținute în unitate, în scopul depistării semnelor care indică apariția unor boli, inclusiv bolile emergente și bolile listate relevante menționate în anexa I.”

19.

Articolul 110 se modifică după cum urmează:

(a)

teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la dispozițiile articolelor 101, 106, 107 și 108, transporturile care conțin mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la păsări de curte, altele decât ratitele, pot intra în Uniune cu condiția respectării următoarelor cerințe:”;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

provin din efective care au fost supuse unei inspecții clinice, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau în teritoriul terț de origine ori în zona din acestea, în perioada de 24 de ore anterioară momentului încărcării transporturilor de ouă pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, în scopul depistării semnelor care indică apariția unor boli, inclusiv bolile listate relevante menționate în anexa I și bolile emergente, iar efectivele nu au prezentat simptome de boală sau motive pentru a suspecta prezența oricăreia dintre respectivele boli;”;

(c)

la litera (e) punctul (ii), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum în cazul Numida meleagris, Coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;”;

(d)

se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

ouăle pentru incubație trebuie să fi fost dezinfectate conform instrucțiunilor autorității competente a țării terțe sau a teritoriului terț de origine.”

20.

La articolul 111, litera (a) punctul (iii) se înlocuiește cu următorul text:

„(iii)

au fost ținute o perioadă neîntreruptă de cel puțin șase săptămâni anterior momentului colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune, în unități care:

îndeplinesc condițiile descrise în Farmacopeea europeană;

sunt autorizate de autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț de origine în conformitate cu cerințe cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și a căror autorizare nu a fost suspendată sau retrasă;”.

21.

După articolul 119, se inserează următorul articol 119a:

„Articolul 119a

Inspecția transporturilor de material germinativ înainte de expedierea către Uniune

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni menționate la articolul 117 pot intra în Uniune numai dacă transporturile respective au fost supuse unei examinări vizuale și unui control al documentelor, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea în cursul perioadei de 72 de ore anterioare expedierii către Uniune, după cum urmează:

(a)

o examinare vizuală a containerului de transport pentru a verifica respectarea cerințelor prevăzute la articolul 119;

(b)

un control al documentelor cu privire la datele transmise de medicul veterinar al unității responsabil cu activitățile desfășurate în unitatea izolată pentru a se asigura că:

(i)

informațiile care trebuie certificate sunt susținute de evidențele ținute în unitatea izolată;

(ii)

marcajul de pe paiete sau alte ambalaje, aplicat în conformitate cu articolul 119 litera (a), corespunde cu numărul furnizat în certificatul de sănătate animală și pe containerul în care sunt transportate;

(iii)

cerințele de sănătate animală menționate în titlul 3 partea III au fost îndeplinite.”

22.

La articolul 125 litera (c), punctul (i) se înlocuiește cu următorul text:

„(i)

au fost curățate și dezinfectate, cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine, înaintea încărcării carcaselor în vederea expedierii către unitatea de prelucrare a vânatului;”.

23.

La articolul 154, se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Animalele de la care provin laptele crud, colostrul sau produsele pe bază de colostru destinate intrării în Uniune nu trebuie să respecte perioada de reședință menționată la alineatul (2), cu condiția ca acestea să fi fost introduse în țara terță sau în teritoriul terț sau în zona din acestea din:

(a)

o altă țară terță sau alt teritoriu terț sau o zonă din acestea listat(ă) pentru intrarea în Uniune a laptelui crud, a colostrului sau a produselor pe bază de colostru, iar animalele au rămas acolo timp de cel puțin 3 luni înainte de muls; fie

(b)

un stat membru.”

24.

Articolul 167 se modifică după cum urmează:

(a)

literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

au fost expediate direct din locul lor de origine către Uniune;

(b)

nu au fost descărcate din containerul în care se aflau în timpul transportului aerian, maritim, feroviar sau rutier, iar apa în care sunt transportate nu a fost schimbată, într-o țară terță sau într-un teritoriu terț, într-o zonă sau într-un compartiment care nu este listat(ă) pentru intrarea respectivei specii și categorii de animale acvatice în Uniune;”;

(b)

litera (d) se înlocuiește cu următorul text:

„(d)

de la momentul încărcării în locul de origine până la momentul sosirii în Uniune, ele trebuie să nu fi fost transportate în aceeași apă, în același container sau în aceeași navă cu vivieră de pește împreună cu animale acvatice cu un statut sanitar inferior sau care nu erau destinate intrării în Uniune;”.

25.

La articolul 169 alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

eticheta lizibilă menționată la litera (a) trebuie să conțină și următoarele afirmații, după cum este relevant:

(i)

«pește destinat consumului uman după prelucrare ulterioară în Uniunea Europeană»;

(ii)

«moluște destinate consumului uman după prelucrare ulterioară în Uniunea Europeană»;

(iii)

«crustacee destinate consumului uman după prelucrare ulterioară în Uniunea Europeană».”

26.

La articolul 172, prima teză se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la dispozițiile articolului 170 alineatul (1), cerințele prevăzute la articolul respectiv nu se aplică următoarelor categorii de animale acvatice:”

27.

La articolul 173, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

pește destinat consumului uman după prelucrare ulterioară în Uniune care a fost sacrificat și eviscerat înainte de a fi expediat către Uniune.”

28.

La articolul 174, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Autoritatea competentă a statului membru poate acorda autorizația menționată la alineatul (2) din prezentul articol doar atunci când eliberarea sau introducerea în apele naturale nu periclitează statutul sanitar al animalelor acvatice de la locul eliberării sau introducerii și, în orice caz, eliberarea în natură respectă cerința prevăzută la articolul 170 alineatul (1) litera (a) punctul (iii).”

29.

Articolul 175 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 175

Cerințe de sănătate animală suplimentare pentru limitarea impactului bolilor pentru care statele membre au instituit măsuri naționale în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429”

(b)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Autoritățile competente ale statelor membre care au instituit măsuri naționale aprobate în conformitate cu articolul 226 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/429 împotriva altor boli decât bolile listate menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (d) din regulamentul respectiv, iau măsuri pentru a preveni introducerea bolilor respective prin aplicarea unor cerințe suplimentare de sănătate animală pentru intrarea în statele membre respective a transporturilor de animale acvatice și de produse de origine animală provenite de la animale acvatice, altele decât animalele acvatice vii, din speciile listate în a doua coloană a tabelului din anexa XXIX la prezentul regulament.”

30.

Partea VII se modifică după cum urmează:

(a)

titlul părții VII se înlocuiește cu următorul text:

„PARTEA VII

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE”;

(b)

după titlul părții VII și înainte de articolul 183 se introduce următorul articol 182a:

„Articolul 182a

Măsuri tranzitorii

(1)   Centrele de colectare a materialului seminal, centrele de depozitare a materialului seminal, echipele de colectare de embrioni și echipele de producție de embrioni care au fost autorizate înainte de 21 aprilie 2021 în conformitate cu Directivele 88/407/CEE (*2), 89/556/CEE (*3), 90/429/CEE (*4) și 92/65/CEE (*5) ale Consiliului menționate la articolul 270 alineatul (2) a 6-a, a 7-a, a 8-a și a 12-a liniuță din Regulamentul (UE) 2016/429 se consideră că sunt unități de material germinativ autorizate astfel cum se menționează la articolul 82 alineatul (1) din prezentul regulament.

În toate celelalte privințe, acestea fac obiectul normelor prevăzute la articolul 82 alineatul (2) din prezentul regulament și la articolul 233 din Regulamentul (UE) 2016/429.

(2)   Transporturile de material seminal, ovocite și embrioni colectați, produși, prelucrați și depozitați înainte de 21 aprilie 2021 pot intra în Uniune, cu condiția să îndeplinească, în ceea ce privește colectarea, producerea, prelucrarea și depozitarea materialului germinativ, cerințele de sănătate animală pentru animalele donatoare și testele de laborator și alte teste efectuate asupra animalelor donatoare și a materialului germinativ, cerințele prevăzute în Directivele 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE și, respectiv, 92/65/CEE pentru speciile de animale donatoare.

(3)   Paietele și alte ambalaje în care sunt plasate, depozitate și transportate, separate sau neseparate în doze individuale, materialul seminal, ovocitele sau embrionii, care sunt marcate înainte de 21 aprilie 2021 în conformitate cu Directivele 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE și 92/65/CEE corespunzător speciei animalelor donatoare, se consideră că au fost marcate în conformitate cu articolul 83 litera (a) din prezentul regulament.

(*2)  Directiva 88/407/CEE a Consiliului din 14 iunie 1988 de stabilire a cerințelor de sănătate animală aplicabile în schimburile intracomunitare și la importul de material seminal de animale domestice din specia bovină (JO L 194, 22.7.1988, p. 10)."

(*3)  Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (JO L 302, 19.10.1989, p. 1)."

(*4)  Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină (JO L 224, 18.8.1990, p. 62)."

(*5)  Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54).”;"

(c)

la articolul 184, se adaugă următorul titlu:

„Intrarea în vigoare și aplicarea”.

31.

Anexele III, VIII, XV, XXVIIII și XXIX se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (JO L 174, 3.6.2020, p. 379).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește autorizarea unităților de material germinativ și cerințele de trasabilitate și de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a materialului germinativ provenit de la anumite animale terestre deținute (JO L 174, 3.6.2020, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2020/990 al Comisiei din 28 aprilie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele în materie de sănătate animală și de certificare vizând circulația în interiorul Uniunii a animalelor acvatice și a produselor de origine animală provenite de la animale acvatice (JO L 221, 10.7.2020, p. 42).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind circulația necomercială a animalelor de companie și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (JO L 178, 28.6.2013, p. 1).

(9)  Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei din 17 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală pentru circulația în interiorul Uniunii a animalelor terestre și a ouălor pentru incubație (JO L 174, 3.6.2020, p. 140).

(10)  Directiva 88/407/CEE a Consiliului din 14 iunie 1988 de stabilire a cerințelor de sănătate animală aplicabile în schimburile intracomunitare și la importul de material seminal de animale domestice din specia bovină (JO L 194, 22.7.1988, p. 10).

(11)  Directiva 89/556/CEE a Consiliului din 25 septembrie 1989 de stabilire a condițiilor de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile de embrioni de animale domestice din specia bovină provenind din țări terțe (JO L 302, 19.10.1989, p. 1).

(12)  Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină (JO L 224, 18.8.1990, p. 62).

(13)  Directiva 92/65/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 de definire a cerințelor de sănătate animală care reglementează schimburile și importurile în Comunitate de animale, material seminal, ovule și embrioni care nu se supun, în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, reglementărilor comunitare speciale prevăzute la secțiunea I din anexa A la Directiva 90/425/CEE (JO L 268, 14.9.1992, p. 54).


ANEXĂ

Anexele III, VIII, XV, XXVIII și XXIX la Regulamentul delegat (UE) 2020/692 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

În tabelul 1, al treilea, al patrulea și al cincilea rând, intrările pentru ecvine, altele decât ecvinele înregistrate, ecvinele înregistrate și caii înregistrați care reintră după export temporar pentru competiții, curse sau manifestări culturale ecvestre, se înlocuiesc cu următorul text:

Speciile și categoriile de animale

Perioada minimă de reședință în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau în zona din acestea, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (i)

Perioada minimă de reședință în unitatea de origine, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (ii)

Perioada minimă fără contact cu animale cu un statut sanitar inferior, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (iii)

„Ecvidee care nu sunt destinate sacrificării

40 de zile sau de la naștere, dacă animalele au vârsta mai mică de 40 de zile, sau de la intrarea în Uniune

30 de zile (40 de zile din zonele cu risc de pestă ecvină africană) sau de la naștere, în cazul în care animalele au vârsta mai mică de 30 de zile (40 de zile), sau de la intrarea din Uniune

15 zile

Cai înregistrați

40 de zile sau de la naștere, dacă animalele au vârsta mai mică de 40 de zile, sau de la intrarea din Uniune sau din anumite țări terțe listate

30 de zile (40 de zile din zonele cu risc de pestă ecvină africană) sau de la naștere, în cazul în care animalele au vârsta mai mică de 30 de zile (40 de zile), sau de la intrarea din Uniune sau din anumite țări terțe listate

15 zile

Cai înregistrați care reintră după export temporar pentru competiții, curse sau manifestări culturale ecvestre

până la 30 de zile sau până la 90 de zile în cazul unor competiții, curse sau manifestări culturale ecvestre specifice

Nestabilite

Pe întreaga perioadă a exportului temporar

Ecvidee destinate sacrificării

90 de zile

30 de zile (40 de zile din zonele cu risc de pestă ecvină africană)

30 de zile (40 de zile din zonele cu risc de pestă ecvină africană)”

(b)

Tabelul 2 se modifică după cum urmează:

(i)

în al doilea rând, intrarea pentru păsări de curte pentru producție destinate producției de carne și ouă pentru consum se înlocuiește cu următorul text:

Categoria de păsări

Perioada de reședință se aplică pentru

Perioada minimă de reședință în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau în zona din acestea, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (i)

Perioada minimă de reședință în unitatea de origine, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (ii)

Perioada minimă fără contact cu animale cu un statut sanitar inferior, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (iii)

„Păsări de curte pentru producție destinate producției de carne, ouă pentru consum și alte produse

AC

3 luni sau de la eclozare, dacă animalele au vârsta mai mică de 3 luni

6 săptămâni sau de la eclozare, dacă animalele au vârsta mai mică de 6 săptămâni

6 săptămâni sau de la eclozare, dacă animalele au vârsta mai mică de 6 săptămâni”;

(ii)

în al cincilea rând, intrarea pentru puii de o zi se înlocuiește cu următorul text:

Categoria de păsări

Perioada de reședință se aplică pentru

Perioada minimă de reședință în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau în zona din acestea, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (i)

Perioada minimă de reședință în unitatea de origine, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (ii)

Perioada minimă fără contact cu animale cu un statut sanitar inferior, astfel cum se menționează la articolul 11 litera (b) punctul (iii)

„Pui de o zi

AC

De la eclozare

De la eclozare

De la eclozare

FO

3 luni înaintea datei colectării ouălor din care au eclozat puii de o zi

6 săptămâni înaintea datei colectării ouălor din care au eclozat puii de o zi

-”

2.

În anexa VIII punctul 1, nota de subsol (**) se înlocuiește cu următorul text:

„(**)

nu se aplică dacă animalele provin dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea recunoscută ca indemnă sau indemnă sezonier de boală în lista cu țări terțe sau teritorii terțe sau zone din acestea autorizate pentru intrarea în Uniune a transporturilor de ungulate.”

3.

În anexa XV, punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„2.   CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU PĂSĂRILE DE CURTE ȘI OUĂLE PENTRU INCUBAȚIE CARE PROVIN DINTR-O ȚARĂ TERȚĂ SAU DINTR-UN TERITORIU TERȚ SAU DINTR-O ZONĂ DIN ACESTEA ÎN CARE VACCINURILE UTILIZATE ÎMPOTRIVA INFECȚIEI CU VIRUSUL BOLII NEWCASTLE NU ÎNDEPLINESC CRITERIILE SPECIFICE PREVĂZUTE LA PUNCTUL 1

Păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1.2 trebuie să îndeplinească cerințele de mai jos:

(a)

păsările de curte, efectivul de origine al puilor de o zi și efectivul de origine ale ouălor pentru incubație trebuie să nu fi fost vaccinate cu astfel de vaccinuri timp de cel puțin 12 luni înaintea datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;

(b)

efectivul de origine al păsărilor de curte și al ouălor pentru incubație trebuie să fi fost supuse unui test de izolare a virusului bolii Newcastle, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune sau, în cazul ouălor pentru incubație, cu cel puțin 2 săptămâni înainte de data colectării ouălor. Testul trebuie să fi fost efectuat într-un laborator oficial, pe un eșantion aleatoriu de tampoane cloacale prelevate de la cel puțin 60 de păsări din fiecare efectiv și să nu fi fost depistate paramixovirusuri aviare cu un ICPI mai mare de 0,4;

(c)

păsările de curte, cu excepția puilor de o zi, efectivul de origine a puilor de o zi și efectivul de origine al ouălor pentru incubație trebuie să fi fost ținute izolate, sub supraveghere oficială, în unitatea de origine, în perioada de două săptămâni menționată la litera (b);

(d)

păsările de curte, cu excepția puilor de o zi, efectivul de origine a puilor de o zi și efectivul de origine al ouălor pentru incubație trebuie să nu fi intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc cerințele de la literele (a) și (b):

(i)

în cazul păsărilor de curte, în ultimele 60 de zile înaintea încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;

(ii)

în cazul ouălor pentru incubație, în ultimele 60 de zile înaintea datei colectării ouălor;

(e)

ouăle pentru incubație din care provin puii de o zi trebuie să nu fi intrat în contact în incubator sau în timpul transportului către incubator cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație care nu îndeplinesc cerințele menționate la literele (a)-(d).”

4.

În anexa XXVIII punctul 1, în al treilea rând din tabel, intrarea pentru albuș de ou deshidratat se înlocuiește cu următorul text:

Produsul din ouă

Tratamentul

 

Temperatura internă [în grade Celsius (°C)]

Durata tratamentului [în secunde (s) sau ore (h)]

„Albuș de ou deshidratat

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h”

5.

În anexa XXIX, tabelul se modifică prin includerea textului de mai jos imediat deasupra rândului care se referă la boala viremia de primăvară a crapului (SVC) și speciile susceptibile:

„Boala provocată de virusul herpetic al crapului koi

Astfel cum figurează în coloana 3 a tabelului din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei”


Top