EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1165

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1165 al Comisiei din 15 iulie 2021 de autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/5149

OJ L 253, 16.7.2021, p. 13–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj

16.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 253/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1165 AL COMISIEI

din 15 iulie 2021

de autorizare a anumitor produse și substanțe pentru utilizarea în producția ecologică și de stabilire a listelor acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (1), în special articolul 24 alineatul (9) și articolul 39 alineatul (2) litera (a),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848, doar produsele și substanțele autorizate în temeiul articolului 24 din regulamentul respectiv pot fi utilizate în producția ecologică, cu condiția ca utilizarea lor în producția neecologică să fi fost, de asemenea, autorizată în conformitate cu dispozițiile relevante ale dreptului Uniunii. Comisia a evaluat deja utilizarea anumitor produse și substanțe în producția ecologică pe baza obiectivelor și principiilor stabilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (2). Produsele și substanțele selectate au fost, prin urmare, autorizate în condiții specifice prin Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei (3) și enumerate în anumite anexe la regulamentul respectiv. Obiectivele și principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2018/848 sunt similare celor din Regulamentul (CE) nr. 834/2007. Întrucât este necesar să se asigure continuitatea producției ecologice, produsele și substanțele respective trebuie să fie incluse în listele restrictive care trebuie să fie stabilite pe baza Regulamentului (UE) 2018/848.

(2)

În plus, în conformitate cu articolul 24 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848, statele membre au transmis Comisiei și celorlalte state membre dosare privind anumite produse și substanțe, în scopul autorizării și includerii lor în listele care trebuie să fie stabilite în temeiul regulamentului respectiv.

(3)

În anumite circumstanțe și în anumite condiții prevăzute, în special, în partea I punctul 1.10.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, anumite produse și substanțe autorizate pot fi utilizate pentru protecția plantelor. În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze substanțele active destinate utilizării în produsele de protecție a plantelor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848, și să stabilească lista acestor substanțe active.

(4)

În anumite circumstanțe și în anumite condiții stabilite, în special, în partea I punctul 1.9.3, în partea II punctul 1.9.1.2 litera (b), punctul 1.9.2.2 litera (d), punctul 1.9.3.2 litera (b) și punctul 1.9.5.2 litera (a) și în partea III punctul 2.2.2 litera (c), punctul 2.3.2 și punctul 3.1.5.3 al patrulea paragraf a doua liniuță din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, anumite îngrășăminte, anumiți amelioratori de sol și nutrienți pot fi utilizați pentru nutriția plantelor, îmbunătățirea și îmbogățirea litierei, cultivarea algelor sau mediul de creștere a animalelor de acvacultură. În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze îngrășămintele, amelioratorii de sol și nutrienții, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, și să stabilească lista acestora.

(5)

În anumite circumstanțe și în anumite condiții stabilite, în special, în partea II punctul 1.4.1 litera (i) și punctul 1.5.2.3, în partea III punctul 3.1.3.1 litera (d) și în partea V punctul 2.3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, anumite materii prime neecologice de origine vegetală, animală sau provenite din alge ori drojdie destinate hranei pentru animale, anumite materii prime de origine microbiană sau minerală destinate hranei pentru animale, anumiți aditivi furajeri și adjuvanți tehnologici se pot utiliza în alimentația animalelor. În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze materiile prime neecologice de origine vegetală, animală sau provenite din alge ori drojdie destinate hranei pentru animale, materiile prime de origine microbiană sau minerală destinate hranei pentru animale și aditivii pentru hrana animalelor și adjuvanții tehnologici, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2018/848, și să stabilească listele acestora.

(6)

În plus, unele materii prime neecologice destinate hranei pentru animale sunt autorizate în mod direct în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848. Din motive de claritate, respectivele materii prime destinate hranei pentru animale trebuie, de asemenea, să fie incluse în listă împreună cu materiile prime destinate hranei pentru animale autorizate prin prezentul regulament, cu trimitere la dispozițiile specifice din Regulamentul (UE) 2018/848.

(7)

În anumite circumstanțe și în anumite condiții prevăzute, în special, în partea I punctul 1.11, în partea II punctele 1.5.1.6, 1.5.1.7 și 1.9.4.4 litera (c), în partea III punctul 3.1.4.1 litera (f), în partea IV punctul 2.2.3, în partea V punctul 2.4 și în partea VII punctul 1.4 din anexa II, precum și la punctele 4.2 și 7.5 din anexa III la Regulamentul (UE) 2018/848, numai anumite produse și substanțe pot fi utilizate pentru curățare și dezinfectare. În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze produsele pentru curățare și dezinfectare, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) literele (e), (f) și (g) din Regulamentul (UE) 2018/848, și să stabilească listele acestora.

(8)

Anumite produse pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și instalațiilor pentru producția animalieră, producția de animale de acvacultură și de alge marine au fost evaluate și enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Cu toate acestea, produsele pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și instalațiilor utilizate pentru producția vegetală și a instalațiilor de prelucrare și depozitare sunt evaluate și autorizate până în prezent numai de către statele membre. Înainte de a autoriza respectivele produse pentru producția ecologică, trebuie să efectueze o evaluare la nivelul Uniunii de către Comisie, asistată de Grupul de experți pentru consultanță tehnică în domeniul producției ecologice. Evaluarea respectivă trebuie să includă o revizuire a tuturor produselor și substanțelor autorizate existente pentru curățare și dezinfectare.

(9)

Pentru a se asigura continuitatea producției ecologice, produsele enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 și cele autorizate la nivelul statelor membre trebuie să fie autorizate în continuare până la 31 decembrie 2023 pentru a permite stabilirea listelor de produse pentru curățare și dezinfectare în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 24 alineatul (1) literele (e), (f) și (g) din Regulamentul (UE) 2018/848. Cu toate acestea, produsele respective trebuie să respecte cerințele relevante din dreptul Uniunii, în special Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5), precum și criteriile ecologice prevăzute în capitolul II și la articolul 24 alineatul (3) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2018/848.

(10)

În anumite circumstanțe și în anumite condiții prevăzute, în special, în partea IV punctul 2.2.1 și punctul 2.2.2 litera (a) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, anumiți aditivi alimentari, inclusiv enzimele alimentare destinate utilizării ca aditivi alimentari, și adjuvanți tehnologici pot fi utilizați în producția de alimente ecologice prelucrate. În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze anumiți aditivi alimentari și adjuvanți tehnologici, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848, și să stabilească lista acestora.

(11)

Aditivii alimentari și adjuvanții tehnologici alimentari utilizați în producția de alimente ecologice prelucrate au fost enumerați în secțiunile A, B și, respectiv, C din anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Cu toate acestea, în funcție de utilizările și funcțiile lor în produsul final, unele dintre produsele respective ar putea fi clasificate ca aditivi, și nu ca adjuvanți tehnologici. Această clasificare necesită o analiză specifică și exhaustivă a produselor respective în producția de alimente ecologice prelucrate. O astfel de analiză trebuie efectuată pentru toate produsele enumerate ca adjuvanți tehnologici în Regulamentul (CE) nr. 889/2008. Acest proces va necesita timp și nu poate fi finalizat înainte de data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848. Prin urmare, produsele enumerate în prezent ca adjuvanți tehnologici în Regulamentul (CE) nr. 889/2008 vor fi enumerate în prezentul regulament ca adjuvanți tehnologici până la efectuarea unei analize specifice și exhaustive.

(12)

În anumite circumstanțe și în anumite condiții prevăzute, în special, în partea IV punctul 2.2.1 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, anumite ingrediente agricole neecologice pot fi utilizate pentru producția alimentelor ecologice prelucrate. În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze astfel de ingrediente agricole neecologice, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, și să stabilească lista acestora. Dosarele privind ingredientele agricole neecologice destinate utilizării pentru producția de alimente ecologice prelucrate care au fost transmise de statele membre în conformitate cu articolul 24 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/848 au fost evaluate în cadrul Comitetului pentru producția ecologică. Produsele și substanțele selectate care respectă obiectivele și principiile stabilite în Regulamentul (UE) 2018/848 trebuie incluse în lista restrictivă care trebuie să fie stabilită prin prezentul regulament, dacă este necesar, în anumite condiții.

(13)

Cu toate acestea, pentru a acorda suficient timp operatorilor să se adapteze la noua listă restrictivă de ingrediente agricole neecologice autorizate și, în special, să găsească o sursă de ingrediente agricole care au fost produse în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/848, este oportun ca lista ingredientelor agricole neecologice autorizate pentru utilizarea în prelucrarea alimentelor ecologice prin prezentul regulament să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

(14)

Având în vedere compoziția anumitor ingrediente agricole neecologice, unele dintre utilizările lor în alimentele ecologice prelucrate pot corespunde utilizărilor ca aditivi alimentari, adjuvanți tehnologici alimentari sau produse și substanțe menționate în partea IV punctul 2.2.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848. Utilizările respective necesită o autorizație specifică în conformitate cu partea IV punctul 2.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, iar astfel de utilizări nu trebuie să fie permise prin autorizarea ingredientelor agricole neecologice.

(15)

În anumite circumstanțe și în anumite condiții prevăzute, în special, în partea VII punctul 1.3 litera (a) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, anumiți adjuvanți tehnologici pot fi utilizați pentru producția de drojdie și de produse pe bază de drojdie. În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze anumiți adjuvanți tehnologici pentru producția de drojdie și de produse pe bază de drojdie, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848, și să stabilească lista acestora.

(16)

În conformitate cu partea VI punctul 2.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele și substanțele autorizate în temeiul articolului 24 din regulamentul respectiv pentru utilizarea în producția ecologică pot fi utilizate pentru fabricarea produselor din sectorul vitivinicol, astfel cum sunt menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (l) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6). În acest scop, Comisia trebuie să autorizeze astfel de produse și substanțe și să stabilească lista acestora.

(17)

Articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/848 împuternicește Comisia să acorde autorizații specifice pentru utilizarea produselor și substanțelor în țări terțe și în regiunile ultraperiferice ale Uniunii. Modul de inițiere a procedurii care trebuie urmată de statele membre în ceea ce privește regiunile ultraperiferice ale Uniunii este prevăzut la articolul 24 alineatul (7) din regulamentul respectiv. Cu toate acestea, Regulamentul (UE) 2018/848 nu prevede detalii privind procedura care trebuie urmată pentru astfel de autorizații în ceea ce privește țările terțe. Prin urmare, este oportun să se stabilească procedura respectivă prin prezentul regulament, în conformitate cu procedura care trebuie urmată pentru autorizarea utilizării produselor și substanțelor în producția ecologică în Uniune, astfel cum se prevede la articolul 24 din Regulamentul (UE) 2018/848. Întrucât autorizațiile respective pot fi acordate pentru o perioadă de doi ani, care poate fi reînnoită, este oportun, pentru a se evita confuzia cu produsele și substanțele autorizate fără limită de timp, ca produsele și substanțele relevante să fie incluse într-o anexă dedicată.

(18)

Din motive de claritate și de securitate juridică, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 trebuie abrogat. Cu toate acestea, întrucât listele produselor pentru curățare și dezinfectare nu vor fi stabilite înainte de 1 ianuarie 2024, anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 trebuie să se aplice în continuare până la 31 decembrie 2023. În acest context, este oportun să se precizeze că produsele enumerate în anexa respectivă care nu sunt autorizate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012 nu pot fi utilizate ca produse biocide. În plus, lista ingredientelor agricole neecologice destinate utilizării pentru producția de alimente ecologice prelucrate stabilită prin prezentul regulament se va aplica numai de la 1 ianuarie 2024. Prin urmare, este oportun să se prevadă că alimentele ecologice prelucrate care au fost produse înainte de 1 ianuarie 2024 cu ingredientele agricole neecologice enumerate în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 pot fi introduse pe piață după data respectivă, până la epuizarea stocurilor.

(19)

Certificatul care trebuie să fie eliberat operatorilor de către autoritățile competente sau, după caz, de către autoritățile de control sau organismele de control în conformitate cu articolul 35 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 poate fi eliberat de la 1 ianuarie 2022. Cu toate acestea, certificatul nu va fi furnizat tuturor operatorilor în cauză în ziua respectivă. În scopul asigurării continuității producției ecologice și prin derogare de la articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/848, documentele justificative eliberate operatorilor de către autoritățile sau organismele de control în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 înainte de 1 ianuarie 2022 trebuie să rămână valabile până la sfârșitul perioadei de valabilitate. Cu toate acestea, întrucât, în temeiul articolului 38 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848, operatorii trebuie să facă obiectul unei verificări a conformității cel puțin o dată pe an și, în conformitate cu articolul 38 alineatul (5) din regulamentul respectiv, eliberarea certificatului trebuie să se bazeze pe rezultatele verificării respective, valabilitatea nu trebuie să depășească data de 31 decembrie 2022.

(20)

Din motive de claritate și de securitate juridică, prezentul regulament trebuie să se aplice de la data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848. Cu toate acestea, din motivele prezentate în considerentul 18 din prezentul regulament, dispozițiile referitoare la listele de produse pentru curățare și dezinfectare și la lista ingredientelor agricole neecologice destinate utilizării pentru producția de alimente ecologice prelucrate trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2024.

(21)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru producția ecologică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Substanțele active din produsele de protecție a plantelor

În sensul articolului 24 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848, produsele de protecție a plantelor utilizate în producția ecologică pot conține numai substanțele active enumerate în anexa I la prezentul regulament, astfel cum se prevede în anexa respectivă, cu condiția ca respectivele produse de protecție a plantelor:

(a)

să fi fost autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (7);

(b)

să fie utilizate în conformitate cu condițiile de utilizare specificate în autorizațiile produselor care le conțin, acordate de statele membre și

(c)

să fie utilizate în conformitate cu condițiile stabilite în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (8).

Articolul 2

Îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți

În sensul articolului 24 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele și substanțele enumerate în anexa II la prezentul regulament pot fi utilizate în producția ecologică ca îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți pentru nutriția plantelor, îmbunătățirea și îmbogățirea litierei, cultivarea algelor sau mediul de creștere a animalelor de acvacultură, cu condiția ca acestea să fie conforme cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (9), cu articolele relevante aplicabile din Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului (10), cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (11) și cu Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (12), precum și cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii, dacă este cazul.

Articolul 3

Materii prime neecologice de origine vegetală sau animală sau provenite din alge ori drojdie destinate hranei pentru animale sau materii prime de origine microbiană sau minerală destinate hranei pentru animale

În sensul articolului 24 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele și substanțele enumerate în partea A din anexa III la prezentul regulament pot fi utilizate în producția ecologică ca materii prime neecologice de origine vegetală sau animală sau provenite din alge ori drojdie destinate hranei pentru animale sau ca materii prime de origine microbiană sau minerală destinate hranei pentru animale, cu condiția ca utilizarea lor să fie în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (13) și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

Articolul 4

Aditivi pentru hrana animalelor și adjuvanți tehnologici

În sensul articolului 24 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele și substanțele enumerate în partea B din anexa III la prezentul regulament pot fi utilizate în producția ecologică ca aditivi pentru hrana animalelor și adjuvanți tehnologici utilizați în alimentația animalelor, cu condiția ca utilizarea lor să fie în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (14) și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

Articolul 5

Produse pentru curățare și dezinfectare

(1)   În sensul articolului 24 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele enumerate în partea A din anexa IV la prezentul regulament pot fi utilizate pentru curățarea și dezinfectarea iazurilor, cuștilor, rezervoarelor, bazinelor lungi (raceways), clădirilor sau a instalațiilor utilizate pentru producția animalieră, cu condiția ca produsele respective să fie în conformitate cu dispozițiile din dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 și cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012, precum și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

(2)   În sensul articolului 24 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele enumerate în partea B din anexa IV la prezentul regulament pot fi utilizate pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și instalațiilor utilizate pentru producția vegetală, inclusiv pentru depozitarea într-o exploatație agricolă, cu condiția ca produsele respective să fie conforme cu dispozițiile din dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 și cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

(3)   În sensul articolului 24 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele enumerate în partea C din anexa IV la prezentul regulament pot fi utilizate pentru curățarea și dezinfectarea instalațiilor de prelucrare și depozitare, cu condiția ca produsele respective să fie în conformitate cu dispozițiile din dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (CE) nr. 648/2004 și cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

(4)   Până la includerea lor în partea A, B sau C din anexa IV la prezentul regulament, produsele pentru curățare și dezinfectare menționate la articolul 24 alineatul (1) literele (e), (f) și (g) din Regulamentul (UE) 2018/848 care au fost autorizate pentru utilizare în producția ecologică în temeiul Regulamentului (CE) nr. 834/2007 sau în temeiul legislației naționale înainte de data aplicării Regulamentului (UE) 2018/848 pot fi utilizate în continuare dacă respectă dispozițiile relevante din dreptul Uniunii, în special Regulamentul (CE) nr. 648/2004 și Regulamentul (UE) nr. 528/2012 și, după caz, dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

Articolul 6

Aditivi alimentari și adjuvanți tehnologici

În sensul articolului 24 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele și substanțele enumerate în partea A din anexa V la prezentul regulament pot fi utilizate ca aditivi alimentari, incluzând enzimele alimentare destinate utilizării ca aditivi alimentari, și ca adjuvanți tehnologici pentru producția de alimente ecologice prelucrate, cu condiția ca utilizarea lor să fie în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii, în special cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (15) și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

Articolul 7

Ingrediente agricole neecologice destinate utilizării pentru producția de alimente ecologice prelucrate

În sensul articolului 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai ingredientele agricole neecologice enumerate în partea B din anexa V la prezentul regulament pot fi utilizate în producția de alimente ecologice prelucrate, cu condiția ca utilizarea lor să fie în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

Primul paragraf nu aduce atingere cerințelor detaliate privind producția ecologică de alimente prelucrate prevăzute în partea IV secțiunea 2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848. În special, primul paragraf nu se aplică ingredientelor agricole neecologice care sunt utilizate ca aditivi alimentari, adjuvanți tehnologici sau produse și substanțe menționate în partea IV punctul 2.2.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848.

Articolul 8

Adjuvanți tehnologici pentru producția de drojdie și de produse pe bază de drojdie

În sensul articolului 24 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele și substanțele enumerate în partea C din anexa V la prezentul regulament pot fi utilizate ca adjuvanți tehnologici pentru producția de drojdie și de produse pe bază de drojdie pentru produse alimentare și hrana pentru animale, cu condiția ca utilizarea lor să fie în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și, după caz, cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

Articolul 9

Produse și substanțe destinate utilizării în producția ecologică de vin

În sensul părții VI punctul 2.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, numai produsele și substanțele enumerate în partea D din anexa V la prezentul regulament pot fi utilizate pentru producția și conservarea produselor vitivinicole ecologice menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, cu condiția ca utilizarea lor să fie în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și, în special, cu limitele și condițiile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și în Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei (16) și, după caz, în conformitate cu dispozițiile naționale bazate pe dreptul Uniunii.

Articolul 10

Procedura de acordare a autorizațiilor specifice pentru utilizarea produselor și substanțelor în anumite zone ale țărilor terțe

(1)   În cazul în care o autoritate de control sau un organism de control recunoscut(ă) în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 consideră că unui produs sau unei substanțe trebuie să i se acorde o autorizație specifică de utilizare într-o anumită zonă din afara Uniunii ca urmare a condițiilor specifice prevăzute la articolul 45 alineatul (2) din regulamentul respectiv, autoritatea sau organismul poate solicita Comisiei să efectueze o evaluare. În acest scop, autoritatea sau organismul transmite Comisiei un dosar care descrie produsul sau substanța în cauză, indicând motivele acestei autorizări specifice și explicând de ce produsele și substanțele autorizate în temeiul prezentului regulament nu sunt adecvate pentru a fi utilizate din cauza condițiilor specifice din zona relevantă. Autoritatea sau organismul se asigură că dosarul este adecvat pentru a fi pus la dispoziția publicului, sub rezerva legislației Uniunii și a legislației naționale a statelor membre privind protecția datelor.

(2)   Comisia transmite statelor membre cererea menționată la alineatul (1) și publică orice astfel de cerere.

(3)   Comisia analizează dosarul menționat la alineatul (1). Comisia autorizează produsul sau substanța ținând cont de condițiile specifice menționate în dosar numai în cazul în care analiza sa concluzionează, în ansamblu, că:

(a)

o astfel de autorizație specifică este justificată în zona în cauză;

(b)

produsul sau substanța descris(ă) în dosar respectă principiile stabilite în capitolul II, criteriile prevăzute la articolul 24 alineatul (3) și condiția prevăzută la articolul 24 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848 și

(c)

utilizarea produsului sau a substanței este în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și, în special pentru substanțele active din produsele de protecție a plantelor, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (17).

Produsul autorizat sau substanța autorizată se include în anexa VI la prezentul regulament.

(4)   Atunci când expiră perioada de doi ani menționată la articolul 45 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/848, autorizația se reînnoiește automat pentru o nouă perioadă de doi ani, cu condiția să nu fie disponibile elemente noi și ca niciun stat membru sau autoritate de control sau organism de control recunoscut(ă) în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/848 să nu fi formulat obiecții, justificând necesitatea reevaluării concluziei Comisiei menționate la alineatul (3).

Articolul 11

Abrogar e

Regulamentul (CE) nr. 889/2008 se abrogă.

Cu toate acestea, anexele VII și IX continuă să se aplice până la 31 decembrie 2023.

Articolul 12

Dispoziții tranzitorii

(1)   În sensul articolului 5 alineatul (4) din prezentul regulament, produsele pentru curățare și dezinfectare enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 pot fi utilizate în continuare până la 31 decembrie 2023 pentru curățarea și dezinfectarea iazurilor, cuștilor, rezervoarelor, bazinelor lungi (raceways), clădirilor sau instalațiilor utilizate pentru producția animalieră, sub rezerva părții D din anexa IV la prezentul regulament.

(2)   În sensul articolului 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848, ingredientele agricole neecologice enumerate în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 pot fi utilizate în continuare pentru producția de alimente ecologice prelucrate până la 31 decembrie 2023. Alimentele ecologice prelucrate care au fost produse înainte de 1 ianuarie 2024 cu ingredientele agricole neecologice respective pot fi introduse pe piață după data respectivă, până la epuizarea stocurilor.

(3)   Documentele justificative eliberate în conformitate cu articolul 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 înainte de 1 ianuarie 2022 rămân valabile până la sfârșitul perioadei lor de valabilitate, dar nu și după 31 decembrie 2022.

Articolul 13

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2022.

Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (1), (2) și (3) și articolul 7 se aplică de la 1 ianuarie 2024.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 iulie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 150, 14.6.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul (JO L 250, 18.9.2008, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenții (JO L 104, 8.4.2004, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 (JO L 170, 25.6.2019, p. 1).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(12)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (JO L 229, 1.9.2009, p. 1).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).

(16)  Regulamentul delegat (UE) 2019/934 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește zonele viticole în care poate fi majorată tăria alcoolică, practicile oenologice autorizate și restricțiile aplicabile producerii și conservării produselor vitivinicole, procentajul minim de alcool al subproduselor și eliminarea acestora și publicarea fișelor OIV (JO L 149, 7.6.2019, p. 1).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).


ANEXA I

Substanțe active conținute de produsele de protecție a plantelor autorizate pentru utilizare în producția ecologică, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848

Substanțele active enumerate în prezenta anexă pot fi conținute de produsele de protecție a plantelor utilizate în producția ecologică, astfel cum se prevede în prezenta anexă, cu condiția ca aceste produse de protecție a plantelor să fie autorizate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Aceste produse de protecție a plantelor se utilizează în conformitate cu condițiile stabilite în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 și cu condițiile specificate în autorizațiile acordate de statele membre în care sunt utilizate. În ultima coloană a fiecărui tabel de mai jos sunt specificate condiții mai restrictive pentru utilizarea în producția ecologică.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/848, agenții fitoprotectori, agenții sinergici și coformulanții drept componente ale produselor de protecție a plantelor, precum și adjuvanții destinați amestecării cu produse de protecție a plantelor sunt autorizați pentru utilizare în producția ecologică, cu condiția să fie autorizați în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009. Substanțele din prezenta anexă pot fi utilizate numai pentru controlul organismelor dăunătoare, astfel cum sunt definite la articolul 3 punctul 24 din Regulamentul (UE) 2018/848.

În conformitate cu partea I punctul 1.10.2 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, aceste substanțe pot fi utilizate numai în cazul în care plantele nu pot fi protejate în mod adecvat împotriva organismelor dăunătoare prin măsurile prevăzute la punctul 1.10.1 din partea I respectivă, în special prin utilizarea de agenți de control biologic, cum ar fi insectele, acarienii și nematozii benefici care respectă dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (1).

În sensul prezentei anexe, substanțele active se împart în următoarele subcategorii:

1.   Substanțe de bază

Substanțele de bază enumerate în partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, de origine vegetală sau animală și pe bază de produse alimentare astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (2) pot fi utilizate pentru protecția plantelor în producția ecologică. Aceste substanțe de bază sunt marcate cu un asterisc în tabelul de mai jos. Ele se utilizează în conformitate cu utilizările, condițiile și restricțiile stabilite în rapoartele de examinare relevante (3) și ținând seama de eventualele restricții suplimentare din ultima coloană a tabelului de mai jos.

Alte substanțe de bază enumerate în partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 pot fi utilizate pentru protecția plantelor în producția ecologică numai dacă sunt enumerate în tabelul de mai jos. Aceste substanțe de bază se utilizează în conformitate cu utilizările, condițiile și restricțiile stabilite în rapoartele de examinare relevante 3 și ținând seama de eventualele restricții suplimentare din coloana din dreapta a tabelului de mai jos.

Substanțele de bază nu se utilizează drept erbicide.

Numărul și partea din anexă (4)

CAS

Denumire

Condiții și limite specifice

1C

 

Equisetum arvense L.*

 

2C

9012-76-4

Clorhidrat de chitosan*

obținut din Aspergillus sau din acvacultura ecologică sau din activități de pescuit sustenabile, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5)

3C

57-50-1

Zaharoză*

 

4C

1305-62-0

Hidroxid de calciu

 

5C

90132-02-8

Oțet*

 

6C

8002-43-5

Lecitine*

 

7C

Salix spp. Cortex*

 

8C

57-48-7

Fructoză*

 

9C

144-55-8

Bicarbonat de sodiu

 

10C

92129-90-3

Zer*

 

11C

7783-28-0

Diamoniu fosfat

numai în capcane

12C

8001-21-6

Ulei de floarea-soarelui*

 

14C

84012-40-8

90131-83-2

Urtica spp. (extract de Urtica dioica) (extract de Urtica urens)*

 

15C

7722-84-1

Peroxid de hidrogen

 

16C

7647-14-5

Clorură de sodiu

 

17C

8029-31-0

Bere*

 

18C

Pudră din semințe de muștar*

 

20C

8002-72-0

Ulei de ceapă*

 

21C

52-89-1

L-cisteină (E 920)

 

22C

8049-98-7

Lapte de vacă*

 

23C

Extract din bulb de Allium cepa* L.

 

 

 

Alte substanțe de bază de origine vegetală sau animală și pe bază de produse alimentare*

 

2.   Substanțe active cu risc redus

Substanțele active cu risc redus, altele decât microorganismele, enumerate în partea D din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, pot fi utilizate pentru protecția plantelor în producția ecologică dacă sunt enumerate în tabelul de mai jos sau în altă parte din prezenta anexă. Aceste substanțe active cu risc redus se utilizează în conformitate cu utilizările, condițiile și restricțiile stabilite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și ținând seama de eventualele restricții suplimentare din ultima coloană a tabelului de mai jos.

Numărul și partea din anexă  (6)

CAS

Denumire

Condiții și limite specifice

2D

 

COS-OGA

 

3D

 

Cerevisan și alte produse pe bază de fragmente de celule de microorganisme

Nu provin din OMG

5D

10045-86-6

Fosfat feric [fier (III) ortofosfat]

 

12D

9008-22-4

Laminarin

Varecul trebuie să fie obținut din acvacultura ecologică sau să fie colectat în mod sustenabil, în conformitate cu partea III punctul 2.4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

3.   Microorganisme

Toate microorganismele enumerate în părțile A, B și D din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 pot fi utilizate în producția ecologică, cu condiția să nu provină din OMG-uri și numai atunci când sunt utilizate în conformitate cu utilizările, condițiile și restricțiile stabilite în rapoartele de examinare relevante 3. Microorganismele, inclusiv virusurile, sunt agenți de control biologic care sunt considerați substanțe active în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

4.   Substanțe active care nu sunt incluse în niciuna dintre categoriile de mai sus

Substanțele active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și enumerate în tabelul de mai jos pot fi utilizate ca produse de protecție a plantelor în producția ecologică numai atunci când sunt utilizate în conformitate cu utilizările, condițiile și restricțiile stabilite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și ținând seama de eventualele restricții suplimentare din coloana din dreapta a tabelului de mai jos.

Numărul și partea din anexă  (7)

CAS

Denumire

Condiții și limite specifice

139A

131929-60-7

131929-63-0

Spinosad

 

225A

124-38-9

Dioxid de carbon

 

227A

74-85-1

Etilenă

numai pe banane și cartofi; cu toate acestea, se poate utiliza și pe citrice ca parte a unei strategii de prevenire a daunelor provocate de musca fructelor

230A

printre altele 67701-09-1

Acizi grași

toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid

231A

8008-99-9

Extract de usturoi (Allium sativum)

 

234A

Nr. CAS nealocat

Nr. CIPAC 901

Proteine hidrolizate, cu excepția gelatinei

 

244A

298-14-6

Carbonat acid de potasiu

 

249A

98999-15-6

Repelenți prin miros, de origine animală sau vegetală/grăsime de oaie

 

255A și altele

 

Feromoni și alți compuși semiochimici

numai în capcane și dozatoare

220A

1332-58-7

Silicat de aluminiu (caolin)

 

236A

61790-53-2

Kieselgur (diatomit)

 

247A

14808-60-7

7637-86-9

Nisip de cuarț

 

343A

11141-17-6

84696-25-3

Azadiractină (extract de margosa)

extrasă din semințele arborelui neem (Azadirachta indica)

240A

8000-29-1

Ulei de lămâiță

toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid

241A

84961-50-2

Ulei de cuișoare

toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid

242A

8002-13-9

Ulei de rapiță

toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid

243A

8008-79-5

Ulei de mentă

toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid

56A

8028-48-6

5989-27-5

Ulei de portocale

toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid

228A

68647-73-4

Ulei de arbore de ceai

toate utilizările autorizate, cu excepția utilizării ca erbicid

246A

8003-34-7

Piretrine extrase din plante

 

292A

7704-34-9

Sulf

 

294A 295A

64742-46-7

72623-86-0

97862-82-3

8042-47-5

Uleiuri parafinice

 

345A

1344-81-6

Polisulfură de calciu

 

44B

9050-36-6

Maltodextrină

 

45B

97-53-0

Eugenol

 

46B

106-24-1

Geraniol

 

47B

89-83–8

Timol

 

10E

20427-59-2

Hidroxid de cupru

în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, pot fi autorizate numai utilizările care conduc la o aplicare totală de maximum 28 kg de cupru pe hectar într-o perioadă de 7 ani

10E

1332-65-6

1332-40-7

Oxiclorură de cupru

10E

1317-39-1

Oxid de cupru

10E

8011-63-0

Amestec de Bordeaux

10E

12527-76-3

Sulfat de cupru tribazic

40A

52918-63-5

Deltametrin,

numai în capcane cu atractanți specifici împotriva Bactrocera oleae și Ceratitis capitata

5E

91465-08-6

Lambda-cihalotrin

numai în capcane cu atractanți specifici împotriva Bactrocera oleae și Ceratitis capitata


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(3)  Disponibile în baza de date privind pesticidele: https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=search.as

(4)  Enumerare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, numerele și categoria: partea A substanțe active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, partea B substanțe active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, partea C substanțe de bază, partea D substanțe active cu risc redus și partea E substanțe susceptibile de înlocuire.

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(6)  Enumerare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, numerele și categoria: partea A substanțe active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, partea B substanțe active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, partea C substanțe de bază, partea D substanțe active cu risc redus și partea E substanțe susceptibile de înlocuire.

(7)  Enumerare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011, numerele și categoria: partea A substanțe active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, partea B substanțe active aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, partea C substanțe de bază, partea D substanțe active cu risc redus și partea E substanțe susceptibile de înlocuire.


ANEXA II

Îngrășăminte, amelioratori de sol și nutrienți autorizați, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848

Îngrășămintele, amelioratorii de sol și nutrienții (1) enumerați în prezenta anexă pot fi utilizați în producția ecologică, cu condiția să respecte:

legislația relevantă a Uniunii și legislațiile naționale privind produsele fertilizante, în special, dacă este cazul, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 și Regulamentul (UE) 2019/1009; și

legislația Uniunii privind subprodusele de origine animală, în special Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 și Regulamentul (UE) nr. 142/2011, în special anexele V și XI.

În conformitate cu partea I punctul 1.9.6 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848, se pot utiliza preparate pe bază de microorganisme pentru îmbunătățirea stării generale a solului sau pentru îmbunătățirea disponibilității nutrienților în sol sau în culturi.

Ele pot fi utilizate numai în conformitate cu specificațiile și restricțiile de utilizare din respectivele legislații naționale și din legislația Uniunii. În coloana din dreapta a tabelelor sunt specificate condiții mai restrictive pentru utilizarea în producția ecologică.

Denumire

Produse compuse sau produse care conțin numai materialele enumerate în continuare

Descriere, condiții și limite specifice

Gunoi de grajd

produs care conține un amestec de excremente animale și materie vegetală (așternut pentru animale și hrană pentru animale)

proveniența din ferme industriale este interzisă

Gunoi de grajd uscat și gunoi de păsări deshidratat

proveniența din ferme industriale este interzisă

Compost din excremente de animale, inclusiv gunoi de păsări și compost de gunoi de grajd

proveniența din ferme industriale este interzisă

Excremente lichide de animale

utilizare după fermentarea controlată și/sau diluția corespunzătoare

proveniența din ferme industriale este interzisă

Amestec compostat sau fermentat de deșeuri menajere

produs obținut din deșeuri menajere triate în funcție de sursele din care provin, care au fost supuse operațiunii de obținere a compostului sau fermentării anaerobe pentru producția de biogaz

numai deșeuri menajere vegetale și animale

numai în cazul în care sunt produse într-un sistem de colectare închis și monitorizat, acceptat de statul membru

concentrațiile maxime în mg/kg de substanță uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; plumb: 45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 70; crom (VI): nedetectabil

Turbă

utilizare limitată la horticultură (grădinărit destinat pieței, floricultură, arboricultură, pepinieră)

Deșeuri provenite din cultivarea ciupercilor

compoziția inițială a substratului trebuie să fie limitată la produsele din prezenta anexă

Amestec de dejecții provenite de la viermi (vermicompost) și de substrat de excremente de insecte

dacă este cazul, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009

Guano

 

Amestec compostat sau fermentat de materii vegetale

produs obținut din amestecuri de materii vegetale, care au fost supuse operațiunii de obținere a compostului sau fermentării anaerobe pentru producția de biogaz

Digestat biogaz conținând subproduse de origine animală digerate împreună cu materii de origine vegetală sau animală, enumerate în prezenta anexă

subproduse de origine animală (inclusiv subprodusele provenite de la animale sălbatice) de categoria 3 și conținutul tractului digestiv de categoria 2 [categorii definite în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009]

proveniența din ferme industriale este interzisă

procesele trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 142/2011

nu se aplică părților comestibile ale recoltei

Produse sau subproduse de origine animală menționate mai jos:

 

Făină de sânge

 

Făină de copite

 

Făină de coarne

 

Făină de oase sau făină de oase degelatinizate

 

Făină de pește

 

Făină de carne

 

Făină de fulgi, păr și „chiquette”

 

Lână

 

Blană (1)

 

Păr

 

Produse lactate

 

Proteine hidrolizate (2)

1.

Concentrația maximă în mg/kg de materie uscată de crom (VI): nedetectabil

2.

Nu se aplică părților comestibile ale recoltei

Produse și subproduse de origine vegetală pentru îngrășăminte

de exemplu: făină de turtă de oleaginoase, coajă de cacao, radicele de malț

Proteine hidrolizate de origine vegetală

 

Alge și produse din alge

dacă sunt obținute în mod direct prin:

(i)

tratamente fizice incluzând deshidratarea, congelarea și măcinarea

(ii)

extracție cu apă sau cu soluții apoase acide și/sau bazice

(iii)

fermentare

numai din producția ecologică sau colectate în mod sustenabil, în conformitate cu partea III punctul 2.4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

Rumeguș și așchii de lemn

lemn netratat chimic după tăiere

Compost din scoarță de copac

lemn netratat chimic după tăiere

Cenușă de lemn

pe bază de lemn netratat chimic după tăiere

Fosfat natural moale

produs obținut prin măcinarea fosfaților minerali moi; componente principale: trifosfat de calciu și carbonat de calciu

concentrația minimă de nutrienți (procent de masă):

 

25 % P2O5

 

fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 55 % din conținutul de P2O5 declarat este solubil în acid formic 2 %

dimensiunea particulelor:

minimum 90 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,063 mm

minimum 99 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,125 mm

până la 15 iulie 2022, conținut de cadmiu inferior sau egal cu 90 mg/kg de P2O5;

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Fosfat aluminocalcic

produs obținut în formă amorfă prin tratament termic și măcinare, care conține fosfați de calciu și aluminiu drept componente principale

concentrația minimă de nutrienți (procent de masă):

 

30 % P2O5

 

fosforul este exprimat ca P2O5 solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul de P2O5 declarat este solubil în citrat de amoniu alcalin (Joulie)

dimensiunea particulelor:

minimum 90 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

minimum 98 % din greutate trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm

până la 15 iulie 2022, conținut de cadmiu inferior sau egal cu 90 mg/kg de P205;

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

utilizare limitată la solurile bazice (pH > 7,5)

Zgură alcalină (fosfați Thomas sau zgură Thomas)

produs obținut în siderurgie prin prelucrarea fontei fosforoase având drept componente principale fosfosilicați de calciu

concentrația minimă de nutrienți (procent de masă):

 

12 % P2O5

 

fosforul se exprimă ca pentaoxid de fosfor solubil în acizi minerali, din care minimum 75 % din conținutul declarat de pentaoxid de fosfor este solubil în acid citric 2 %

sau

10 % P2O5

fosforul se exprimă ca pentaoxid de fosfor solubil în acid citric 2 %

dimensiunea particulelor:

minimum 75 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,160 mm

minimum 96 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 0,630 mm

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Sare brută de potasiu

produs obținut din săruri brute de potasiu

concentrația minimă de nutrienți (procent de masă):

 

9 % K2O

 

potasiu exprimat în K2O solubil în apă

 

2 % MgO

 

magneziul sub formă de săruri solubile în apă este exprimat ca oxid de magneziu

 

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Sulfat de potasiu posibil cu conținut de sare de magneziu

produs obținut din sare brută de potasiu printr-un proces de extracție fizică, posibil conținând și săruri de magneziu

Reziduu rezultat din distilarea alcoolului și extract din reziduu

cu excepția reziduului amoniacal rezultat din distilarea alcoolului

Carbonat de calciu, de exemplu: cretă, marnă, rocă calcică pulverizată, depozit de nisip cu alge impregnate de calcar (maerl), cretă fosfatată

numai de origine naturală

Reziduuri de moluște

numai din acvacultura ecologică sau din activități de pescuit sustenabile, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013

Coji de ouă

proveniența din ferme industriale este interzisă

Carbonat de calciu și magneziu

numai de origine naturală

de exemplu cretă magnezică, rocă calcică magnezică pulverizată

Sulfat de magneziu (kieserit)

numai de origine naturală

Soluție de clorură de calciu

numai pentru tratamentul frunzelor merilor, pentru a preveni deficitul de calciu

Sulfat de calciu (gips)

produs de origine naturală, conținând sulfat de calciu la diferite grade de hidratare

concentrația minimă de nutrienți (procent de masă):

 

25 % CaO

 

35 % SO3

calciu și sulf exprimate ca CaO + SO3 total

finețea măcinării:

minimum 80 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 2 mm

minimum 99 % trebuie să treacă prin sita cu ochiuri de 10 mm

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Var industrial din producția de zahăr

subprodus din producția de zahăr obținut din sfeclă de zahăr și din trestie de zahăr

Var industrial din procesul de fabricare sub vid a sării

produs secundar obținut din procesul de fabricare sub vid a sării din saramura din zonele muntoase

Sulf elementar

până la 15 iulie 2022: după cum se menționează în partea D din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Îngrășăminte anorganice cu microelemente

până la 15 iulie 2022: după cum se menționează în partea E din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003;

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Clorură de sodiu

 

Praf de rocă, argilă și minerale din argilă

 

Leonardit (sediment organic brut, bogat în acizi humici)

doar dacă este obținut ca subprodus al unor activități de minerit

Acizi humici și fulvici

numai dacă sunt obținuți din săruri/soluții anorganice, cu excepția sărurilor de amoniu, sau din epurarea apei potabile

Xilit

numai dacă este obținut ca subprodus al unor activități de minerit (de exemplu, subprodus rezultat din extracția cărbunelui brun)

Chitină (polizaharidă obținută din carapace de crustacee)

obținută din acvacultura ecologică sau din activități de pescuit sustenabile, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013

Sediment bogat în materii organice  (2) provenit din corpuri de apă dulce, format în absența oxigenului

(de exemplu, sapropel)

doar sedimentele organice care sunt subproduse ale gestionării corpurilor de apă dulce sau care sunt extrase din foste zone de apă dulce

dacă este cazul, extracția ar trebui efectuată în așa fel încât impactul asupra sistemului acvatic să fie minim

doar sedimente derivate din surse necontaminate de pesticide, de poluanți organici persistenți și de substanțe similare petrolului

până la 15 iulie 2022: concentrațiile maxime în mg/kg de substanță uscată: cadmiu: 0,7; cupru: 70; nichel: 25; plumb: 45; zinc: 200; mercur: 0,4; crom (total): 70; crom (VI): nedetectabil

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009

Cărbune din biomasă (biochar) – produs rezultat în urma procesului de piroliză, obținut dintr-o varietate largă de materii organice de origine vegetală și aplicat ca ameliorator de sol

numai din materii vegetale, atunci când sunt tratate după recoltă numai cu produse incluse în anexa I

până la 15 iulie 2022: maximum 4 mg de hidrocarburi aromatice policiclice (HAP) per kg de substanță uscată

de la 16 iulie 2022, se aplică limitele relevante pentru contaminanți stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1009


(1)  Acoperind în special toate categoriile funcționale de produse enumerate în partea I din anexa I la Regulamentul (UE) 2019/1009.

(2)  Se utilizează termenul „organic” în sensul chimiei organice, nu al agriculturii ecologice (organic farming)


ANEXA III

Produse și substanțe autorizate pentru utilizarea ca hrană pentru animale sau în producția de hrană pentru animale

PARTEA A

Materii prime neecologice autorizate de origine vegetală, animală sau provenite din alge ori drojdie destinate hranei pentru animale sau materii prime autorizate de origine microbiană sau minerală destinate hranei pentru animale, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848

1.   MATERII PRIME DE ORIGINE MINERALĂ DESTINATE HRANEI PENTRU ANIMALE

Numărul din catalogul cu materii prime pentru furaje (1)

Denumire

Condiții și limite specifice

11.1.1

Carbonat de calciu

 

11.1.2

Cochilii marine calcaroase

 

11.1.4

Alge roșii coraliene (maerl)

 

11.1.5

Alge marine calcaroase

 

11.1.13

Gluconat de calciu

 

11.2.1

Oxid de magneziu

 

11.2.4

Sulfat de magneziu anhidru

 

11.2.6

Clorură de magneziu

 

11.2.7

Carbonat de magneziu

 

11.3.1

Fosfat dicalcic

 

11.3.3

Fosfat monocalcic

 

11.3.5

Fosfat de calciu și de magneziu

 

11.3.8

Fosfat de magneziu

 

11.3.10

Fosfat monosodic

 

11.3.16

Fosfat de calciu și de sodiu

 

11.3.17

Fosfat monoamoniu (dihidrogenortofosfat de amoniu)

doar pentru acvacultură

11.4.1

Clorură de sodiu

 

11.4.2

Bicarbonat de sodiu

 

11.4.4

Carbonat de sodiu

 

11.4.6

Sulfat de sodiu

 

11.5.1

Clorură de potasiu

 

2.   ALTE MATERII PRIME DESTINATE HRANEI PENTRU ANIMALE

Numărul din catalogul cu materii prime pentru furaje (2)

Denumire

Condiții și limite specifice

10

Făină, ulei și alte materii prime destinate hranei pentru animale pe bază de pește sau de alte animale acvatice

cu condiția să fie obținute din activități de pescuit care au fost certificate ca fiind sustenabile în cadrul unui program recunoscut de autoritatea competentă în conformitate cu principiile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013

cu condiția să fie produse sau pregătite fără solvenți obținuți prin sinteză chimică

utilizarea lor este autorizată numai pentru animalele care nu sunt erbivore

utilizarea proteinelor hidrolizate din pește este autorizată numai pentru animalele tinere care nu sunt erbivore

10

Făină, ulei și alte materii prime destinate hranei pentru animale pe bază de pește, moluște sau crustacee

pentru animale de acvacultură carnivore

din activități de pescuit care au fost certificate ca fiind sustenabile în cadrul unui program recunoscut de autoritatea competentă în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în conformitate cu partea III punctul 3.1.3.1 litera (c) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

derivate din resturi provenind de la pești, crustacee sau moluște capturate deja pentru consumul uman, în conformitate cu partea III punctul 3.1.3.3 litera (c) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 sau derivate din pești, crustacee sau moluște întregi capturate și nefolosite pentru consumul uman în conformitate cu partea III punctul 3.1.3.3 litera (d) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

10

Făină de pește și ulei de pește

în etapa de îngrășare, pentru peștii din apele interioare, creveții din familia Penaeidae și creveții de apă dulce, precum și pentru peștii tropicali de apă dulce

din activități de pescuit care au fost certificate ca fiind sustenabile în cadrul unui program recunoscut de autoritatea competentă în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în conformitate cu partea III punctul 3.1.3.1 litera (c) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

numai în cazul în care hrana naturală din iazuri și lacuri nu este disponibilă în cantități suficiente, maximum 25 % făină de pește și 10 % ulei de pește în rația alimentară pentru creveții din familia Penaeidae și pentru creveții de apă dulce (Macrobrachium spp.) și maximum 10 % făină de pește sau ulei de pește în rația alimentară pentru peștii din genul Pangasius spp., în conformitate cu partea III punctul 3.1.3.4 litera (c) subpunctele (i) și (ii) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

ex 12.1.5

Drojdii

drojdie obținută din Saccharomyces cerevisiae sau Saccharomyces carlsbergensis, inactivată, ceea ce duce la absența microorganismelor vii

în cazul în care nu este disponibilă din producția ecologică

ex 12.1.12

Produse pe bază de drojdie

produs de fermentație obținut din Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, inactivat, ceea ce duce la absența microorganismelor vii, și care conține componente de drojdie

în cazul în care nu este disponibil din producția ecologică

 

Colesterol

produs obținut din usuc (lanolină) prin saponificare, separare și cristalizare, din moluște sau din alte surse

pentru a asigura nevoile alimentare cantitative ale creveților din familia Penaeidae și ale creveților de apă dulce (Macrobrachium spp.) în etapa de îngrășare și în primele stadii de viață în crescătorii și incubatoare

în cazul în care nu este disponibil din producția ecologică

 

Plante aromatice

în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) litera (e) punctul (iv) din Regulamentul (UE) 2018/848, în special:

în cazul în care nu sunt disponibile în formă ecologică;

produse/pregătite fără solvenți chimici;

maximum 1 % din rația alimentară

 

Melase

în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) litera (e) punctul (iv) din Regulamentul (UE) 2018/848, în special:

în cazul în care nu sunt disponibile în formă ecologică;

produse/pregătite fără solvenți chimici;

maximum 1 % din rația alimentară

 

Fitoplancton și zooplancton

numai pentru creșterea larvelor de puiet ecologic

 

compuși proteici specifici

în conformitate cu punctul 1.9.3.1 litera (c) și punctul 1.9.4.2 litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848, în special:

până la 31 decembrie 2026;

în cazul în care nu sunt disponibili în formă ecologică;

produși/pregătiți fără solvenți chimici;

pentru hrănirea purceilor de până la 35 kg sau a păsărilor de curte tinere;

maximum 5 % din substanța uscată a hranei pentru animale de origine agricolă pe o perioadă de 12 luni

 

Mirodenii

în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) litera (e) punctul (iv) din Regulamentul (UE) 2018/848, în special:

în cazul în care nu sunt disponibile în formă ecologică;

produse/pregătite fără solvenți chimici;

maximum 1 % din rația alimentară

PARTEA B

Aditivi autorizați pentru hrana animalelor și adjuvanți tehnologici autorizați utilizați în hrana animalelor, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/848

Aditivii pentru hrana animalelor enumerați în prezenta parte trebuie să fie autorizați în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

Condițiile specifice stabilite aici trebuie să se aplice în plus față de condițiile autorizațiilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

1.   ADITIVI TEHNOLOGICI

(a)   Conservanți

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

E 200

Acid sorbic

 

E 236

Acid formic

 

E 237

Formiat de sodiu

 

E 260

Acid acetic

 

E 270

Acid lactic

 

E 280

Acid propionic

 

E 330

Acid citric

 

(b)   Antioxidanți

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

1b306(i)

Extracte de tocoferol din uleiuri vegetale

 

1b306(ii)

Extracte bogate în tocoferol din uleiuri vegetale (bogate în delta-tocoferol)

 

(c)   Emulgatori, stabilizatori, agenți de îngroșare și gelifianți

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

1c322, 1c322i

Lecitine

numai dacă provin din materii prime ecologice

utilizare limitată la hrana animalelor de acvacultură

(d)   Lianți și agenți antiaglomeranți

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

E 412

Gumă de guar

 

E 535

Ferocianură de sodiu

conținut maxim: 20 mg/kg NaCl calculat ca anion al ferocianurii

E 551b

Silice coloidală

 

E 551c

Kieselgur (diatomit, purificat)

 

1m558i

Bentonită

 

E 559

Argile caolinitice fără azbest

 

E 560

Amestecuri naturale de steatite și clorit

 

E 561

Vermiculit

 

E 562

Sepiolit

 

E 566

Natrolit-fonolit

 

1g568

Clinoptilolit de origine sedimentară

 

E 599

Perlit

 

(e)   Aditivi pentru însilozare

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

1k

Enzime, microorganisme

autorizate doar pentru a asigura fermentarea adecvată

1k236

Acid formic

1k237

Formiat de sodiu

1k280

Acid propionic

1k281

Propionat de sodiu

2.   ADITIVI SENZORIALI

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

ex2a

Astaxantină

numai atunci când provine din surse ecologice, cum ar fi cochiliile de crustacee ecologice

numai în rația alimentară pentru somon și păstrăv, în limita nevoilor fiziologice ale acestora

în cazul în care nu este disponibilă astaxantina derivată din surse ecologice, poate fi utilizată astaxantina din surse naturale, cum ar fi Phaffia rhodozyma bogată în astaxantină

ex2b

Compuși aromatizanți

numai extracte din produse agricole, inclusiv extracte de castan (Castanea sativa Mill.)

3.   ADITIVI NUTRIȚIONALI

(a)   Vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic cu efect similar

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

ex3a

Vitamine și provitamine

derivate din produse agricole

în cazul în care nu sunt disponibile din producția ecologică:

dacă sunt derivate sintetic, numai cele identice cu vitaminele derivate din produse agricole pot fi folosite pentru animale monogastrice și animale de acvacultură

dacă sunt derivate sintetic, numai vitaminele A, D și E identice cu vitaminele derivate din produse agricole pot fi folosite pentru rumegătoare; utilizarea este condiționată de o autorizare prealabilă acordată de statele membre, bazată pe evaluarea posibilității ca rumegătoarele crescute ecologic să obțină cantitățile necesare din vitaminele respective din rațiile lor alimentare

3a920

Betaină anhidră

numai pentru animale monogastrice

din producția ecologică; în cazul în care nu este disponibilă, de origine naturală

(b)   Compuși de oligoelemente

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

3b101

Carbonat de fier (II) (siderită)

 

3b103

Sulfat de fier (II) monohidrat

 

3b104

Sulfat de fier (II) heptahidrat

 

3b201

Iodură de potasiu

 

3b202

Iodat de calciu, anhidru

 

3b203

Iodat de calciu anhidru granulat învelit

 

3b301

Acetat de cobalt (II) tetrahidrat

 

3b302

Carbonat de cobalt (II)

 

3b303

Hidroxid (2:3) de carbonat de cobalt (II) monohidrat

 

3b304

Carbonat de cobalt (II) granulat învelit

 

3b305

Sulfat de cobalt (II) heptahidrat

 

3b402

Dihidroxicarbonat de cupru (II) monohidrat

 

3b404

Oxid de cupru (II)

 

3b405

Sulfat de cupru (II) pentahidrat

 

3b409

Trihidroxiclorura dicuprică

 

3b502

Oxid de mangan (II)

 

3b503

Sulfat manganos monohidrat

 

3b603

Oxid de zinc

 

3b604

Sulfat de zinc heptahidrat

 

3b605

Sulfat de zinc monohidrat

 

3b609

Hidroxiclorură de zinc monohidrată

 

3b701

Molibdat de sodiu dihidrat

 

3b801

Selenit de sodiu

 

3b802

3b803

Selenit de sodiu granulat învelit

Selenat de sodiu

 

3b810

Drojdie seleniată, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivată

 

3b811

Drojdie seleniată, Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivată

 

3b812

Drojdie seleniată, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivată

 

3b813

Drojdie seleniată, Saccharomyces cerevisiae NCYC R646, inactivată

 

3b817

Drojdie seleniată, Saccharomyces cerevisiae NCYC R645, inactivată

 

(c)   Aminoacizi, sărurile acestora și produse analoage

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

3c3.5.1 și 3c352

Monoclorhidrat monohidrat de L-histidină

produs prin fermentare

poate fi utilizat în rația alimentară pentru salmonide atunci când sursele de hrană enumerate în partea II punctul 3.1.3.3 din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 nu furnizează o cantitate suficientă de histidină pentru a satisface nevoile alimentare ale peștilor

4.   ADITIVI ZOOTEHNICI

Numărul de identificare sau grupa funcțională

Denumire

Condiții și limite specifice

4a, 4b, 4c și 4d

Enzime și microorganisme

 


(1)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 68/2013 al Comisiei din 16 ianuarie 2013 privind Catalogul cu materii prime pentru furaje (JO L 29, 30.1.2013, p. 1).

(2)  În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 68/2013.


ANEXA IV

Produse pentru curățare și dezinfectare autorizate, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (1) literele (e), (f) și (g) din Regulamentul (UE) 2018/848

PARTEA A

Produse pentru curățarea și dezinfectarea iazurilor, cuștilor, rezervoarelor, bazinelor lungi (raceways), clădirilor sau instalațiilor utilizate pentru producția animalieră

PARTEA B

Produse pentru curățarea și dezinfectarea clădirilor și instalațiilor utilizate pentru producția vegetală, inclusiv pentru depozitarea într-o exploatație agricolă

PARTEA C

Produse pentru curățarea și dezinfectarea spațiilor de prelucrare și depozitare

PARTEA D

Produse menționate la articolul 12 alineatul (1) din prezentul regulament

Următoarele produse sau produsele care conțin următoarele substanțe active enumerate în anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 nu pot fi utilizate ca produse biocide:

sodă caustică;

potasă caustică;

acid oxalic;

esențe naturale din plante, cu excepția uleiului de in, a uleiului de lavandă și a uleiului de mentă;

acid azotic;

acid fosforic;

carbonat de sodiu;

sulfat de cupru;

permanganat de potasiu;

turte de semințe de ceai din semințe naturale de camelii;

acid humic;

acizi peroxiacetici, cu excepția acidului peracetic.


ANEXA V

Produse și substanțe autorizate pentru utilizarea în producția de alimente ecologice prelucrate și de drojdie utilizată ca aliment sau ca hrană pentru animale

PARTEA A

Aditivi alimentari și adjuvanți tehnologici autorizați, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/848

SECȚIUNEA A1 – ADITIVI ALIMENTARI, INCLUSIV SUBSTANȚE SUPORT

Produsele alimentare ecologice la care se pot adăuga aditivi alimentari se încadrează în limitele autorizațiilor acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1333/2008.

Condițiile și restricțiile specifice stabilite aici trebuie să se aplice în plus față de condițiile autorizațiilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1333/2008.

În vederea calculării procentelor la care se face referire la articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2018/848, aditivii alimentari marcați cu un asterisc în coloana codului numeric sunt considerați ca ingrediente de origine agricolă.

Codul

Denumire

Produse alimentare ecologice la care se poate adăuga

Condiții și limite specifice

E 153

Cărbune vegetal

crustă comestibilă de brânză de capră cu cenușă

brânză Morbier

 

E 160b(i)*

Annatto bixină

brânză Red. Leicester

brânză Double Gloucester

Brânză Cheddar

brânză Mimolette

 

E 160b(ii)*

Annatto norbixină

brânză Red. Leicester

brânză Double Gloucester

Brânză Cheddar

brânză Mimolette

 

E 170

Carbonat de calciu

produse de origine vegetală și animală

nu se utilizează pentru colorarea sau îmbogățirea cu calciu a produselor

E 220

Dioxid de sulf

vinuri din fructe (vin produs din alte fructe decât strugurii, inclusiv cidru de mere și cidru de pere) și hidromel, cu și fără adaos de zahăr

100 mg/l (conținuturile maxime disponibile provenite din toate sursele, exprimate ca SO2 în mg/l)

E 223

Metabisulfit de sodiu

crustacee

 

E 224

Metabisulfit de potasiu

vinuri din fructe (vin produs din alte fructe decât strugurii, inclusiv cidru de mere și cidru de pere) și hidromel, cu și fără adaos de zahăr

100 mg/l (conținuturile maxime disponibile provenite din toate sursele, exprimate ca SO2 în mg/l)

E250

Azotit de sodiu

produse din carne

poate fi utilizat numai în cazul în care autorității competente i s-au prezentat dovezi satisfăcătoare privind inexistența unei tehnologii alternative care să ofere aceleași garanții și/sau să permită menținerea caracteristicilor specifice ale produsului

nu în combinație cu E252

cantitate de încorporare maximă, exprimată ca NaNO2: 80 mg/kg, cantitate reziduală maximă exprimată ca NaNO2: 50 mg/kg

E252

Azotat de potasiu

produse din carne

poate fi utilizat numai în cazul în care autorității competente i s-au prezentat dovezi satisfăcătoare privind inexistența unei tehnologii alternative care să ofere aceleași garanții și/sau să permită menținerea caracteristicilor specifice ale produsului

nu în combinație cu E250

cantitate de încorporare maximă, exprimată ca NaNO3: 80 mg/kg, cantitate reziduală maximă exprimată ca NaNO3: 50 mg/kg

E 270

Acid lactic

produse de origine vegetală și animală

 

E 290

Dioxid de carbon

produse de origine vegetală și animală

 

E 296

Acid malic

produse de origine vegetală

 

E 300

Acid ascorbic

produse de origine vegetală

produse din carne

 

E 301

Ascorbat de sodiu

produse din carne

poate fi utilizat numai în legătură cu nitrați și nitriți

E 306*

Extract

bogat în tocoferol

produse de origine vegetală și animală

antioxidant

E 322*

Lecitine

produse de origine vegetală

produse din lapte

numai din producția ecologică

E 325

Lactat de sodiu

produse de origine vegetală

produse pe bază de lapte și produse din carne

 

E 330

Acid citric

produse de origine vegetală și animală

 

E 331

Citrați de sodiu

produse de origine vegetală și animală

 

E 333

Citrați de calciu

produse de origine vegetală

 

E 334

Acid tartric

(L(+)-)

produse de origine vegetală

hidromel

 

E 335

Tartrați de sodiu

produse de origine vegetală

 

E 336

Tartrat de potasiu

produse de origine vegetală

 

E 341(i)

Fosfat monocalcic

făină cu ferment

agent de afânare

E 392*

Extracte de rozmarin

produse de origine vegetală și animală

numai din producția ecologică

E 400

Acid alginic

produse de origine vegetală

produse din lapte

 

E 401

Alginat de sodiu

produse de origine vegetală

produse din lapte

cârnați din carne

 

E 402

Alginat de potasiu

produse de origine vegetală

produse pe bază de lapte

 

E 406

Agar-agar

produse de origine vegetală

produse pe bază de lapte și produse din carne

 

E 407

Caragenan

produse de origine vegetală

produse pe bază de lapte

 

E 410*

Gumă din boabe de roșcove

produse de origine vegetală și animală

numai din producția ecologică

E 412*

Gumă de guar

produse de origine vegetală și animală

numai din producția ecologică

E 414*

Gumă arabică

produse de origine vegetală și animală

numai din producția ecologică

E 415

Gumă de xantan

produse de origine vegetală și animală

 

E 417

Gumă tara

produse de origine vegetală și animală

agent de îngroșare

numai din producția ecologică

E 418

Gumă gellan

produse de origine vegetală și animală

doar forma bogată în acil

numai din producția ecologică, se aplică de la 1 ianuarie 2023

E 422

Glicerol

extracte vegetale

arome

numai de origine vegetală

solvent și substanță suport în extracte vegetale și arome

umectant în capsule de gelatină

acoperirea suprafeței comprimatelor

numai din producția ecologică

E 440(i)*

Pectină

produse de origine vegetală

produse pe bază de lapte

 

E 460

Celuloză

gelatină

 

E 464

Hidroxipropilmetil celuloză

produse de origine vegetală și animală

material de încapsulare pentru capsule

E 500

Carbonați de sodiu

produse de origine vegetală și animală

 

E 501

Carbonați de potasiu

produse de origine vegetală

 

E 503

Carbonați de amoniu

produse de origine vegetală

 

E 504

Carbonați de magneziu

produse de origine vegetală

 

E 509

Clorură de calciu

produse pe bază de lapte

agent de coagulare

E 516

Sulfat de calciu

produse de origine vegetală

substanță suport

E 524

Hidroxid de sodiu

arome

„Laugengebäck”

tratarea suprafețelor

corector de aciditate

E 551

Dioxid de siliciu

ierburi aromatice și mirodenii sub formă de pudră uscată,

arome

propolis

 

E 553b

Talc

cârnați din carne

tratarea suprafețelor

E 901

Ceară de albine

produse de cofetărie

agent de glazurare

numai din producția ecologică

E 903

ceară de Carnauba

produse de cofetărie

citrice

agent de glazurare

metodă de atenuare în cadrul tratamentului obligatoriu la temperaturi extrem de joase al fructelor, ca măsură de carantină obligatorie împotriva organismelor dăunătoare în conformitate cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1279 a Comisiei  (1)

numai din producția ecologică

E 938

Argon

produse de origine vegetală și animală

 

E 939

Heliu

produse de origine vegetală și animală

 

E 941

Azot

produse de origine vegetală și animală

 

E 948

Oxigen

produse de origine vegetală și animală

 

E 968

Eritritol

produse de origine vegetală și animală

numai din producția ecologică fără utilizarea tehnologiei cu schimb ionic

SECȚIUNEA A2 – ADJUVANȚI TEHNOLOGICI ȘI ALTE PRODUSE CARE POT FI UTILIZATE LA PRELUCRAREA INGREDIENTELOR DE ORIGINE AGRICOLĂ DIN PRODUCȚIA ECOLOGICĂ

Condițiile și restricțiile specifice stabilite aici trebuie să se aplice în plus față de condițiile autorizațiilor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1333/2008.

Denumire

Autorizate numai pentru prelucrarea următoarelor produse alimentare ecologice

Condiții și limite specifice

Apă

produse de origine vegetală și animală

apa potabilă în sensul Directivei 98/83/CE a Consiliului (2)

Clorură de calciu

produse de origine vegetală

cârnați din carne

agent de coagulare

Carbonat de calciu

produse de origine vegetală

 

Hidroxid de calciu

produse de origine vegetală

 

Sulfat de calciu

produse de origine vegetală

agent de coagulare

Clorură de magneziu (sau nigari)

produse de origine vegetală

agent de coagulare

Carbonat de potasiu

struguri

agent de uscare

Carbonat de sodiu

produse de origine vegetală și animală

 

Acid lactic

brânză

pentru reglarea pH-ului băii de saramură în producerea brânzeturilor

Acid lactic L(+) obținut din fermentație

extracte de proteine vegetale

 

Acid citric

produse de origine vegetală și animală

 

Hidroxid de sodiu

zahăr (zaharuri)

ulei de origine vegetală, cu excepția uleiului de măsline

extracte de proteine vegetale

 

Acid sulfuric

gelatină

zahăr (zaharuri)

 

Extract de hamei

zahăr

numai în scopuri antimicrobiene

din producția ecologică, dacă este disponibil

Extract de colofoniu de pin

zahăr

numai în scopuri antimicrobiene

din producția ecologică, dacă este disponibil

Acid clorhidric

gelatină

brânzeturi Gouda-, Edam și Maasdammer, Boerenkaas, Friese și Leidse Nagelkaas

producția de gelatină în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3)

pentru reglarea pH-ului băii de saramură în prelucrarea brânzeturilor

Hidroxid de amoniu

gelatină

producția de gelatină în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004

Peroxid de hidrogen

gelatină

producția de gelatină în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 853/2004

Dioxid de carbon

produse de origine vegetală și animală

 

Azot

produse de origine vegetală și animală

 

Etanol

produse de origine vegetală și animală

solvent

Acid tanic

produse de origine vegetală

adjuvant de filtrare

Ovalbumină

produse de origine vegetală

 

Cazeină

produse de origine vegetală

 

Gelatină

produse de origine vegetală

 

Ihtiocol

produse de origine vegetală

 

Uleiuri vegetale

produse de origine vegetală și animală

agent de lubrifiere, agent antiaderent sau antispumant, numai din producția ecologică

Silicagel sau soluție coloidală de dioxid de siliciu

produse de origine vegetală

 

Cărbune activat

(CAS-7440-44-0)

produse de origine vegetală și animală

 

Talc

produse de origine vegetală

În conformitate cu criteriile specifice de puritate pentru aditivul alimentar E 553b

Bentonită

produse de origine vegetală

hidromel

agent coloidal pentru hidromel

Celuloză

produse de origine vegetală

gelatină

 

Diatomit

produse de origine vegetală

gelatină

 

Perlit

produse de origine vegetală

gelatină

 

Coajă de alune

produse de origine vegetală

 

Făină de orez

produse de origine vegetală

 

Ceară de albine

produse de origine vegetală

agent antiaderent

numai din producția ecologică

ceară de Carnauba

produse de origine vegetală

agent antiaderent

numai din producția ecologică

Acid acetic/oțet

produse de origine vegetală;

pește

numai din producția ecologică

din fermentație naturală

Clorhidrat de tiamină

vinuri din fructe, cidru de mere, cidru de pere și hidromel

 

Diamoniu fosfat

vinuri din fructe, cidru de mere, cidru de pere și hidromel

 

Fibră de lemn

produse de origine vegetală și animală

sursa lemnului ar trebui să fie limitată la lemn certificat, recoltat în mod sustenabil

lemnul utilizat nu trebuie să conțină componente toxice (tratament după recoltare, toxine prezente în mod natural sau toxine din microorganisme).

PARTEA B

Ingrediente agricole neecologice autorizate pentru a fi utilizate în producția de alimente ecologice prelucrate, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2018/848

Denumire

Condiții și limite specifice

Alge arame (Eisenia bicyclis), neprelucrate, precum și produse de primă prelucrare direct legate de aceste alge

 

Alge hijiki (Hizikia fusiforme), neprelucrate, precum și produse de primă prelucrare direct legate de aceste alge

 

Scoarța arborelui Pau d’arco Handroanthus impetiginosus („lapacho”)

numai pentru utilizare în amestecuri de kombucha și ceai

Membrane

din materii prime naturale de origine animală sau vegetală

Gelatină

din alte surse decât porcinele

Minerale din lapte sub formă de pulbere/lichid

numai atunci când sunt utilizate pentru funcția lor senzorială în vederea înlocuirii totale sau parțiale a clorurii de sodiu

Pești sălbatici și animale acvatice sălbatice, în stare neprelucrată, precum și produse derivate prin diferite procedee

numai din activități de pescuit care au fost certificate ca fiind sustenabile în cadrul unui program recunoscut de autoritatea competentă în conformitate cu principiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în conformitate cu partea III punctul 3.1.3.1 litera (c) din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848

numai în cazul în care nu sunt disponibili în cadrul acvaculturii ecologice

PARTEA C

Adjuvanți tehnologi autorizați și alte produse autorizate pentru producția de drojdie și de produse pe bază de drojdie, astfel cum se menționează la articolul 24 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (UE) 2018/848

Denumire

Drojdie din fermentație primară

Fabricarea/prepararea/formularea drojdiei

Condiții și limite specifice

Clorură de calciu

X

 

 

Dioxid de carbon

X

X

 

Acid citric

X

 

pentru reglarea pH-ului în producerea drojdiei

Acid lactic

X

 

pentru reglarea pH-ului în producerea drojdiei

Azot

X

X

 

Oxigen

X

X

 

Amidon din cartofi

X

X

pentru filtrare

numai din producția ecologică

Carbonat de sodiu

X

X

pentru reglarea pH-ului

Uleiuri vegetale

X

X

agent de lubrifiere, agent antiaderent sau antispumant

numai din producția ecologică

PARTEA D

Produse și substanțe autorizate pentru producția și conservarea produselor vitivinicole ecologice din sectorul vitivinicol menționate la punctul 2.2 din partea VI a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848

Denumire

Numerele de identificare

Referințe în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934

Condiții și limite specifice

Aer

 

Partea A, tabelul 1, punctele 1 și 8

 

Oxigen gazos

E 948

CAS 17778-80-2

Partea A, tabelul 1, punctul 1.

Partea A, tabelul 2, punctul 8.4

 

Argon

E 938

CAS 7440-37-1

Partea A, tabelul 1, punctul 4.

Partea A, tabelul 2, punctul 8.1.

nu poate fi utilizat pentru barbotare

Azot

E 941

CAS 7727-37-9

Partea A, tabelul 1, punctele 4, 7 și 8

Partea A, tabelul 2, punctul 8.2.

 

Dioxid de carbon

E 290

CAS 124-38-9

Partea A, tabelul 1, punctele 4 și 8

Partea A, tabelul 2, punctul 8.3.

 

Bucăți de lemn de stejar

 

Partea A, tabelul 1, punctul 11

 

Acid tartric (L(+)-)

E 334

CAS 87-69-4

Partea A, tabelul 2, punctul 1.1.

 

Acid lactic

E 270

Partea A, tabelul 2, punctul 1.3.

 

L(+)-tartrat de potasiu

E 336(ii)

CAS 921-53-9

Partea A, tabelul 2, punctul 1.4.

 

Bicarbonat de potasiu

E 501(ii)

CAS 298-14-6

Partea A, tabelul 2, punctul 1.5.

 

Carbonat de calciu

E 170

CAS 471-34-1

Partea A, tabelul 2, punctul 1.6.

 

Sulfat de calciu

E 516

Partea A, tabelul 2, punctul 1.8.

 

Dioxid de sulf

E 220

CAS 7446-09-5

Partea A, tabelul 2, punctul 2.1.

conținutul maxim de dioxid de sulf nu trebuie să depășească 100 de miligrame pe litru pentru vinurile roșii menționate în partea B punctul A.1 litera (a) din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934 și cu un conținut de zahăr rezidual mai mic de 2 grame pe litru

conținutul maxim de dioxid de sulf nu trebuie să depășească 150 de miligrame pe litru pentru vinurile albe și roze menționate în partea B punctul A.1 litera (b) din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934 și cu un conținut de zahăr rezidual mai mic de 2 grame pe litru

pentru toate celelalte vinuri, conținutul maxim de dioxid de sulf aplicat în conformitate cu partea B din anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2019/934 se reduce cu 30 de miligrame pe litru

Bisulfit de potasiu

E 228

CAS 7773-03-7

Partea A, tabelul 2, punctul 2.2.

Metabisulfit de potasiu

E 224

CAS 16731-55-8

Partea A, tabelul 2, punctul 2.3.

Acid L-ascorbic

E 300

Partea A, tabelul 2, punctul 2.6.

 

Cărbune pentru uz oenologic

 

Partea A, tabelul 2, punctul 3.1.

 

Hidrogenfosfat de diamoniu

E 342/CAS 7783-28-0

Partea A, tabelul 2, punctul 4.2.

 

Clorhidrat de tiamină

CAS 67-03-8

Partea A, tabelul 2, punctul 4.5.

 

Autolizați de drojdie

 

Partea A, tabelul 2, punctul 4.6.

 

Membrane celulare de levuri

 

Partea A, tabelul 2, punctul 4.7.

 

Drojdii inactivate

 

Partea A, tabelul 2, punctul 4.8.

Partea A, tabelul 2, punctul 10.5

Partea A, tabelul 2, punctul 11.5

 

Gelatină alimentară

CAS 9000-70-8

Partea A, tabelul 2, punctul 5.1.

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Proteină din grâu

 

Partea A, tabelul 2, punctul 5.2.

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Proteină din mazăre

 

Partea A, tabelul 2, punctul 5.3.

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Proteină din cartofi

 

Partea A, tabelul 2, punctul 5.4.

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Ihtiocol

 

Partea A, tabelul 2, punctul 5.5.

obținut din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Cazeină

CAS 9005-43-0

Partea A, tabelul 2, punctul 5.6.

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Cazeinați de potasiu

CAS 68131-54-4

Partea A, tabelul 2, punctul 5.7.

 

Albumină din ou

CAS 9006-59-1

Partea A, tabelul 2, punctul 5.8.

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Bentonită

E 558

Partea A, tabelul 2, punctul 5.9.

 

Dioxid de siliciu (sub formă de gel sau soluție coloidală)

E 551

Partea A, tabelul 2, punctul 5.10

 

Taninuri

 

Partea A, tabelul 2, punctul 5.12

Partea A, tabelul 2, punctul 6.4.

obținute din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Chitosan obținut din Aspergillus niger

CAS 9012-76-4

Partea A, tabelul 2, punctul 5.13

Partea A, tabelul 2, punctul 10.3

 

Extracte proteice din drojdii

 

Partea A, tabelul 2, punctul 5.15

obținute din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Alginat de potasiu

E 402/CAS 9005-36-1

Partea A, tabelul 2, punctul 5.18

 

Bitartrat de potasiu

E336(i)/CAS 868-14-4

Partea A, tabelul 2, punctul 6.1.

 

Acid citric

E 330

Partea A, tabelul 2, punctul 6.3.

 

Acid metatartric

E 353

Partea A, tabelul 2, punctul 6.7.

 

Gumă arabică

E 414/CAS 9000-01-5

Partea A, tabelul 2, punctul 6.8.

obținută din materii prime ecologice, dacă sunt disponibile

Manoproteine de drojdie

 

Partea A, tabelul 2, punctul 6.10

 

Pectin liază

EC 4.2.2.10

Partea A, tabelul 2, punctul 7.2.

numai în scopuri oenologice pentru limpezire

Pectin-metil-esterază

EC 3.1.1.11

Partea A, tabelul 2, punctul 7.3.

numai în scopuri oenologice pentru limpezire

Poligalacturonază

EC 3.2.1.15

Partea A, tabelul 2, punctul 7.4.

numai în scopuri oenologice pentru limpezire

Hemicelulază

EC 3.2.1.78

Partea A, tabelul 2, punctul 7.5.

numai în scopuri oenologice pentru limpezire

Celulază

EC 3.2.1.4

Partea A, tabelul 2, punctul 7.6.

numai în scopuri oenologice pentru limpezire

Drojdii pentru producția de vin

 

Partea A, tabelul 2, punctul 9.1.

pentru tulpinile de drojdii individuale, ecologice, dacă sunt disponibile

Bacterii lactice

 

Partea A, tabelul 2, punctul 9.2.

 

Citrat de cupru

CAS 866-82-0

Partea A, tabelul 2, punctul 10.2

 

Rășină de pin de Alep

 

Partea A, tabelul 2, punctul 11.1

 

Drojdii de vin proaspete

 

Partea A, tabelul 2, punctul 11.2

numai din producția ecologică


(1)  Directiva de punere în aplicare (UE) 2017/1279 a Comisiei din 14 iulie 2017 de modificare a anexelor I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (JO L 184, 15.7.2017, p. 33).

(2)  Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55)


ANEXA VI

Produse și substanțe autorizate pentru utilizare în producția ecologică în anumite zone din țări terțe în temeiul articolului 45 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/848


Top