EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0566

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/566 al Comisiei din 30 martie 2021 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai tulpinile ABTS-1857 și GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotipul H-14) tulpina AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki tulpinile ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 și EG 2348, Beauveria bassiana tulpinile ATCC 74040 și GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) tulpina BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenonă, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anterior „S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (anterior „T. harzianum”) tulpinile ICC012, T25 și TV1, Trichoderma atroviride (anterior „T. harzianum”) tulpina T11, Trichoderma gamsii (anterior „T. viride”) tulpina ICC080, Trichoderma harzianum tulpinile T-22 și ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/2028

OJ L 118, 7.4.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/566/oj

7.4.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 118/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/566 AL COMISIEI

din 30 martie 2021

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai tulpinile ABTS-1857 și GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotipul H-14) tulpina AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki tulpinile ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 și EG 2348, Beauveria bassiana tulpinile ATCC 74040 și GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) tulpina BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenonă, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anterior „S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (anterior „T. harzianum”) tulpinile ICC012, T25 și TV1, Trichoderma atroviride (anterior „T. harzianum”) tulpina T11, Trichoderma gamsii (anterior „T. viride”) tulpina ICC080, Trichoderma harzianum tulpinile T-22 și ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) conține substanțele active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2020/421 al Comisiei (3) a prelungit perioadele de aprobare a substanțelor active abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai tulpinile ABTS-1857 și GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotipul H-14) tulpina AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki tulpinile ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 și EG 2348, Beauveria bassiana tulpinile ATCC 74040 și GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximat, fosetil, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) tulpina BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenonă, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis tulpina MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anterior „S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (anterior „T. harzianum”) tulpinile ICC012, T25 și TV1, Trichoderma atroviride (anterior „T. harzianum”) tulpina T11, Trichoderma gamsii (anterior „T. viride”) tulpina ICC080, Trichoderma harzianum tulpinile T-22 și ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram până la 30 aprilie 2021.

(3)

Cererile de reînnoire a aprobării substanțelor respective au fost transmise în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (4).

(4)

Deoarece evaluarea substanțelor respective a fost amânată din motive neinfluențabile de către solicitanți, este posibil ca aprobările substanțe active în cauză să expire înainte de adoptarea unei decizii privind reînnoirea aprobării lor. Prin urmare, este necesar să se prelungească perioadele lor de aprobare.

(5)

În plus, este necesară o prelungire a perioadei de aprobare pentru substanțele active ciprodinil, diclorprop-P, fosetil, mepanipirim, metconazol, metrafenonă, pirimicarb, pirimetanil, spinosad, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram, inclusiv pentru a acorda timpul necesar pentru efectuarea unei evaluări a proprietăților de perturbare a sistemul endocrin ale substanțelor active respective, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 și la articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012.

(6)

În cazurile în care Comisia urmează să adopte un regulament care să prevadă că aprobarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu se reînnoiește deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia va stabili ca dată de expirare fie data prevăzută înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, fie data intrării în vigoare a regulamentului care prevede că aprobarea substanței active nu se reînnoiește, oricare dintre aceste date survine mai târziu. În cazurile în care Comisia urmează să adopte un regulament care să prevadă că reînnoirea aprobării unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament, Comisia va urmări să stabilească, în funcție de circumstanțe, cea mai timpurie dată posibilă de punere în aplicare.

(7)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 să fie modificat în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active aprobate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/421 al Comisiei din 18 martie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active abamectină, Bacillus subtilis (Cohn 1872) sușa QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai sușele ABTS-1857 și GC-91, Bacillus thuringiensis subsp. Israeliensis (serotipul H-14) sușa AM65-52, Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki sușele ABTS 351, PB 54, SA 11, SA12 și EG 2348, Beauveria bassiana sușele ATCC 74040 și GHA, clodinafop, clopiralid, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), ciprodinil, diclorprop-P, fenpiroximat, fosetil, Lecanicillium muscarium (anterior „Verticillium lecanii”) sușa Ve6, mepanipirim, Metarhizium anisopliae (var. anisopliae) sușa BIPESCO 5/F52, metconazol, metrafenonă, Phlebiopsis gigantea sușele FOC PG 410.3, VRA 1835 și VRA 1984, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis sușa MA342, pirimetanil, Pythium oligandrum M1, rimsulfuron, spinosad, Streptomyces K61 (anterior „S. griseoviridis”), Trichoderma asperellum (anterior „T. harzianum”) sușele ICC012, T25 și TV1, Trichoderma atroviride (anterior „T. harzianum”) sușele IMI 206040 și T11, Trichoderma gamsii (anterior „T. viride”) sușa ICC080, Trichoderma harzianum sușa T-22 și ITEM 908, triclopir, trinexapac, triticonazol și ziram (JO L 84, 20.3.2020, p. 7).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANEXĂ

Partea A a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 74, „Ziram”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

2.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 89, „Pseudomonas chlororaphis” tulpina: MA 342, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

3.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 90, „Mepanipirim”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

4.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 123, „Clodinafop”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

5.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 124, „Pirimicarb”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

6.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 125, „Rimsulfuron”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

7.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 127, „Triticonazol ”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

8.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 129, „Clopiralid”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

9.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 130, „Ciprodinil”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

10.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 131, „Fosetil”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

11.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 132, „Trinexapac”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

12.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 133, „Diclorprop-P”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

13.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 134, „Metconazol”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

14.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 135, „Pirimetanil”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

15.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 136, „Triclopir”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

16.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 137, „Metrafenonă”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

17.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 138, Bacillus subtilis (Cohn 1872) tulpina QST 713, data se înlocuiește cu data „30 aprilie 2022”;

18.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 139, „Spinosad”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

19.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 193, „Bacillus thuringiensis” subsp. Aizawai tulpina ABTS-1857 și tulpina GC-91, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

20.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 194, „Bacillus thuringiensis” subsp. israeliensis (serotipul H-14) tulpina AM65-52, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

21.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 195, „Bacillus thuringiensis” subsp. kurstaki tulpina ABTS 351, tulpina PB 54, tulpina SA 11, tulpina SA 12, tulpina EG 2348, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

22.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 197, „Beauveria bassiana” sușa ATCC 74040, tulpina GHA, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

23.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 198, „Cydia pomonella” Granulovirus (CpGV), data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

24.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 200, „Metarhizium anisopliae” var. anisopliae (anterior Metarhizium anisopliae), tulpina BIPESCO 5/F52, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

25.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 202, „Pythium oligandrum”, tulpina M1, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

26.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 203, „Streptomyces K61 (anterior S. griseoviridis) tulpina K61, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

27.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 204, „Trichoderma atroviride”, (anterior T. harzianum) tulpina T11, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

28.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 206, „Trichoderma harzianum” Rifai tulpina T-22, tulpina ITEM 908, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

29.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 207, „Trichoderma asperellum” (anterior T. harzianum) tulpina ICC012, tulpina T25, tulpina TV1, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

30.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 208, „Trichoderma gamsii”, (anterior T. viride) tulpina ICC080, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

31.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 210, „Abamectină”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”;

32.

în a șasea coloană, „Expirarea aprobării”, la rândul 213, „Fenpiroximat”, data se înlocuiește cu „30 aprilie 2022”.


Top