EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0532

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/532 al Comisiei din 22 martie 2021 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

C/2021/2064

OJ L 106, 26.3.2021, p. 55–57 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 106, 26.3.2021, p. 57–59 (CS)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/532/oj

26.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 106/55


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/532 AL COMISIEI

din 22 martie 2021

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (2), este necesar să se adopte măsuri privind clasificarea mărfurilor menționate în anexa la prezentul regulament.

(2)

Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 stabilește regulile generale pentru interpretarea Nomenclaturii combinate. Aceste reguli se aplică, de asemenea, oricăror alte nomenclaturi bazate integral sau parțial pe aceasta sau care îi adaugă acesteia subdiviziuni suplimentare și care sunt stabilite prin dispoziții specifice ale Uniunii, în vederea aplicării de măsuri tarifare sau de altă natură privind comerțul cu mărfuri.

(3)

În temeiul acestor reguli generale, mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă trebuie clasificate la codul NC indicat în coloana 2, pe baza motivelor care figurează în coloana (3) a aceluiași tabel.

(4)

Este necesar să se prevadă posibilitatea invocării în continuare de către titular, pentru o anumită perioadă de timp, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, a informațiilor tarifare obligatorii care sunt emise în legătură cu mărfurile vizate de prezentul regulament, dar care nu sunt conforme cu acesta. Perioada respectivă trebuie să fie de trei luni.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana 1 a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana 2 a aceluiași tabel.

Articolul 2

Informațiile tarifare obligatorii care nu sunt conforme cu prezentul regulament pot fi în continuare invocate, în conformitate cu articolul 34 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, timp de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2021.

Pentru Comisie

Gerassimos THOMAS

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(Codul NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un aparat (așa-numit „stație-bază pentru camere video” sau „aparat de înregistrare de tip all-in-one recorder”) prezentat într-o singură carcasă, cu dimensiuni de aproximativ 33 × 23 × 8 cm, care conține următoarele componente:

elemente pasive și active;

un procesor;

o placă video;

o memorie internă (hard disc).

Aparatul nu are un receptor de semnale TV.

Aparatul este dotat cu următoarele interfețe: RJ45, USB, VGA, SPF și HDMI și un switch integrat PoE (Power over Ethernet) cu opt porturi.

Este echipat cu un sistem de operare pentru mașini automate standard de prelucrare a datelor. El este, de asemenea, preconfigurat și preîncărcat cu „software de gestionare a camerelor” special și include licențe pentru opt canale.

Aparatul este conceput pentru a recepționa date audio și video prin intermediul unei interfețe de telecomunicații [și al unui protocol internet (IP)] de la cel mult opt camere de supraveghere (camere IP). Datele pot fi înregistrate pe hard discul intern, pe o memorie externă (prin interfața USB) sau aparatul poate transmite datele prin intermediul rețelelor de telecomunicații la o altă adresă IP (de exemplu, către un server, un switch, un telefon mobil sau o mașină automată de prelucrare a datelor).

Aparatul poate fi conectat la un monitor sau la un ecran și la o tastatură. Este prezentat pentru a fi utilizat în cadrul unui sistem de securitate și supraveghere.

8521 90 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a Notei 3 la secțiunea XVI, a Notei 5 litera (E) la capitolul 84, precum și a textelor codurilor NC 8521 și 8521 90 00 .

Având în vedere caracteristicile sale obiective, aparatul este destinat să funcționeze împreună cu până la opt camere în scopul supravegherii video. Un aparat care, în acest scop, înregistrează semnale de la camere și le poate trimite la o altă adresă IP sau le poate reproduce pe un ecran sau un monitor, îndeplinește o funcție specifică, alta decât prelucrarea datelor în sensul notei 5 (E) de la capitolul 84. (A se vedea, de asemenea, hotărârea Curții de Justiție din 17 martie 2005, Ikegami Electronics, C-467/03, ECLI:EU:C:2005:182). Prin urmare, clasificarea la poziția 8471 ca o mașină automată de prelucrare a datelor se exclude.

Aparatul este conceput pentru a îndeplini două sau mai multe funcții complementare în sensul notei 3 la secțiunea XVI, și anume transmisia și recepția datelor de la poziția 8517 și înregistrarea și reproducerea videofonică de la poziția 8521 .

Pe baza caracteristicilor obiective ale aparatului, funcția principală este înregistrarea video în cadrul unui sistem de securitate și supraveghere. Transmisia și recepția datelor nu constituie decât o funcție auxiliară menită să îmbunătățească funcționarea sistemului în care este încorporat aparatul. Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8517. (A se vedea, de asemenea, hotărârea Curții de Justiție din 25 februarie 2016, G. E. Security, C-143/15, ECLI:EU:C:2016:115, punctele 55-57).

Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC 8521 90 00 ca alt aparat de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un aparat receptor de semnale videofonice (tuner).


Top