EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1752

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1752 a Comisiei din 1 octombrie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la colectarea separată a deșeurilor generate de sticlele de plastic de unică folosință pentru băuturi

C/2021/6995

OJ L 349, 4.10.2021, p. 19–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1752/oj

4.10.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 349/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1752 A COMISIEI

din 1 octombrie 2021

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la colectarea separată a deșeurilor generate de sticlele de plastic de unică folosință pentru băuturi

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (1), în special articolul 9 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2019/904 stabilește obiective pentru colectarea separată în vederea reciclării deșeurilor generate de sticlele de plastic de unică folosință pentru băuturi enumerate în partea F din anexa la directiva respectivă („deșeuri generate de sticlele de unică folosință”). În temeiul articolului 9 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/904, obiectivul fixat pentru 2025 este de 77 % din greutatea tuturor sticlelor de unică folosință introduse pe piață, iar obiectivul fixat pentru 2029 este de 90 %. Comisia urmează să stabilească metodologia pentru calcularea și verificarea acestor obiective de colectare separată și formatul în care statele membre trebuie să raporteze date privind deșeurile generate de sticlele de unică folosință care au fost colectate separat în fiecare an.

(2)

Pentru a asigura comparabilitatea datelor, este necesar să se stabilească norme detaliate pentru determinarea punctelor în care se măsoară greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate. Aceste norme ar trebui să țină seama de practicile existente de colectare separată și de cantitatea de alte materiale și substanțe prezente, în plus față de astfel de sticle, în deșeurile colectate.

(3)

Pentru a asigura comparabilitatea datelor care trebuie raportate, este necesar să se prevadă norme detaliate privind modul de aplicare a celor două metode alternative, menționate la articolul 9 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/904, de stabilire a cantității de sticle de unică folosință introduse pe piață.

(4)

Pentru a asigura acuratețea datelor privind greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate, formatul de raportare ar trebui să asigure faptul că toți parametrii relevanți pentru calcularea cantității de deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate separat sunt identificați și că este furnizată o descriere a metodologiilor aplicate pentru calcularea și verificarea datelor pentru parametrii respectivi.

(5)

Deși obligația de a colecta separat deșeurile prevede ca deșeurile să fie stocate separat în funcție de tipul și natura lor, ar trebui să fie posibil să se colecteze anumite tipuri de deșeuri împreună, cu condiția ca acest lucru să nu împiedice reciclarea de înaltă calitate, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) și cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2008/98/CE.

(6)

Metodologia utilizată pentru calcularea și verificarea obiectivelor de colectare separată pentru deșeurile generate de sticlele de unică folosință menționată la articolul 9 alineatul (3) din Directiva (UE) 2019/904 este strâns legată de formatul de raportare privind colectarea separată menționat la articolul 13 alineatul (4) din directiva respectivă, având în vedere obiectul măsurilor respective și contextul în care acestea urmează să se aplice. Prin urmare, este oportun să se adopte prezentul act pe baza ambelor dispoziții, pentru a se asigura coerența dintre normele privind calcularea, verificarea și raportarea datelor referitoare la colectarea separată a deșeurilor generate de sticlele de unică folosință și pentru a se facilita accesul la normele respective.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Metodologia utilizată pentru calcularea și raportarea cantității de deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate separat

(1)   Cantitatea de deșeuri generate de sticlele de plastic de unică folosință colectate separat enumerate în partea F din anexa la Directiva (UE) 2019/904 („deșeuri generate de sticlele de plastic de unică folosință”) se calculează împărțind greutatea sticlelor de unică folosință colectate separat la greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață (denumite în continuare „sticle de unică folosință introduse pe piață”). Raportul rezultat se exprimă în procente.

(2)   Statele membre aplică formulele prevăzute în anexa I pentru a calcula cantitatea de deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate separat.

Articolul 2

Metodologia utilizată pentru determinarea greutății deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat

(1)   Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință include greutatea dopurilor și a capacelor acestora.

(2)   Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință nu include greutatea eventualelor resturi de băuturi.

(3)   Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință poate include greutatea etichetelor și a adezivilor numai dacă este inclusă și în greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață.

(4)   Deșeurile generate de sticlele de unică folosință sunt considerate ca fiind colectate separat în cazul în care este îndeplinită oricare dintre următoarele condiții:

(a)

deșeurile generate de sticlele de unică folosință au fost colectate, pentru reciclare, separat de orice alte deșeuri;

(b)

deșeurile generate de sticlele de unică folosință au fost colectate împreună cu alte fracțiuni de deșeuri generate de ambalajele din deșeuri municipale sau cu alte fracțiuni de deșeuri municipale din plastic, metal, hârtie sau sticlă, care nu sunt ambalaje, colectate separat în vederea reciclării și

(i)

sistemul de colectare nu colectează deșeurile care ar putea conține substanțe periculoase;

(ii)

colectarea deșeurilor și sortarea ulterioară sunt concepute și efectuate astfel încât să se reducă la minimum contaminarea, rezultată din deșeurile de plastic care nu provin de la astfel de sticle și din alte deșeuri, a deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate;

(iii)

operatorii responsabili cu gestionarea deșeurilor instituie sisteme de asigurare a calității pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctele (i) și (ii).

(5)   Sistemele de asigurare a calității menționate la alineatul (4) litera (b) punctul (iii) îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

țin seama de caracterul adecvat al personalului, de cunoștințele și competențele acestuia, precum și de organizarea spațiilor și a echipamentelor în măsura necesară pentru a se asigura că deșeurile generate de sticlele de unică folosință colectate respectă condițiile prevăzute la alineatul (4) litera (b) punctele (i) și (ii);

(b)

efectuează operațiunile de verificare în conformitate cu instrucțiuni și proceduri prestabilite;

(c)

sunt certificate de o terță parte independentă.

(6)   Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat în conformitate cu alineatul (4) litera (a) se măsoară la punctul în care sunt colectate sau la punctul de ieșire a operațiunilor de sortare. Greutatea unor astfel de sticle poate fi calculată prin numărarea acestora, cu condiția aplicării unor factori de conversie care iau în calcul greutatea fiecărei dimensiuni a sticlelor, tipul de polimer din care sunt constituite sticlele, capacele și dopurile, precum și pierderile derivate din operațiunile ulterioare de sortare.

(7)   Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat în conformitate cu alineatul (4) litera (b) se măsoară la punctul de ieșire a operațiunilor de sortare în care sunt separate de celelalte deșeuri cu care au fost colectate.

(8)   În cazul în care la punctul de ieșire a unei operațiuni de sortare sunt prezente deșeuri generate de sticlele de unică folosință și alte deșeuri generate de ambalaje din același polimer, greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință este proporțională cu ponderea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință la punctul de intrare a unei operațiuni de sortare. Această cotă este determinată pe baza unei eșantionări reprezentative și a unei analize ulterioare a compoziției sau prin utilizarea registrelor electronice.

Articolul 3

Metodologia utilizată pentru determinarea greutății sticlelor de unică folosință introduse pe piață

(1)   Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață include numai greutatea sticlelor care au fost introduse pe piață după ce au fost umplute cu băuturi.

(2)   În cazul în care sticlele de unică folosință introduse pe piață fac obiectul unor importuri, al unor exporturi sau al altor deplasări semnificative în interiorul Uniunii de către operatori sau de către persoane fizice pentru uz personal, greutatea sticlelor respective poate fi adaptată, pentru a se ține seama de aceste deplasări.

(3)   În cazurile în care statele membre stabilesc greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață pe baza greutății deșeurilor generate de astfel de produse, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva (UE) 2019/904, greutatea deșeurilor respective include următoarele elemente:

(a)

deșeurile generate de sticlele de unică folosință colectate separat, indiferent dacă îndeplinesc sau nu cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (4) literele (a) și (b);

(b)

deșeurile generate de sticlele de unică folosință colectate ca deșeuri municipale mixte;

(c)

deșeurile generate de sticlele de unică folosință eliminate ca deșeuri în afara sistemelor de colectare a deșeurilor, indiferent dacă au fost sau nu colectate ulterior.

Greutatea sticlelor menționate la primul paragraf literele (b) și (c) se calculează prin aplicarea metodologiei de eșantionare și a analizei compoziției deșeurilor prevăzute la articolul 4.

Articolul 4

Metodologia de eșantionare și analiza compoziției deșeurilor pentru a se calcula greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate ca deșeuri municipale mixte sau eliminate ca gunoaie

(1)   Colectarea datelor pentru analiza compoziției deșeurilor se bazează pe sondaje și pe colectarea de eșantioane reprezentative. Colectarea datelor ține seama de:

(a)

variațiile sezoniere ale deșeurilor generate de sticlele de unică folosință eliminate ca gunoaie în afara sistemelor de colectare a deșeurilor;

(b)

variațiile nivelurilor de urbanizare;

(c)

variațiile în ceea ce privește frecvența, tipurile și localizarea colectării deșeurilor municipale.

(2)   Colectarea și analiza datelor menționate la alineatul (1) acoperă întregul teritoriu al unui anumit stat membru.

Articolul 5

Colectarea și raportarea datelor

(1)   Colectarea datelor pentru a calcula greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință și a sticlelor de unică folosință introduse pe piață în conformitate cu articolul 2 și cu articolul 3 se efectuează în fiecare an. Statele membre utilizează, în măsura posibilului, registre electronice pentru colectarea și raportarea datelor.

(2)   Statele membre raportează datele menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (c) din Directiva (UE) 2019/904 în formatul prevăzut în anexa II la prezenta decizie și înaintează raportul de verificare a calității menționat la articolul 13 alineatul (2) din directiva sus-menționată în ceea ce privește datele respective în formatul prevăzut în anexa III la prezenta decizie.

(3)   Comisia publică datele raportate de statele membre, cu excepția cazului în care un stat membru prezintă o cerere justificată în raportul menționat la alineatul (2) privind refuzul publicării anumitor date.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 1 octombrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 155, 12.6.2019, p. 1.

(2)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).


ANEXA I

FORMULE PENTRU CALCULAREA CANTITĂȚII DEȘEURILOR GENERATE DE STICLELE DE UNICĂ FOLOSINȚĂ COLECTATE SEPARAT

ASCB = (WSCB apart + WSCB blended)/(WBPM + WEWG) × 100 %

unde:

ASCB

înseamnă cantitatea de deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate separat în vederea reciclării, astfel cum se menționează la articolul 1

WSCB apart

înseamnă greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat de orice alte deșeuri, în vederea reciclării, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) litera (a)

WSCB blended

înseamnă greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat în vederea reciclării, împreună cu alte deșeuri, în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) litera (b)

WBPM

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatele (1) și (2)

WEWG

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață, determinată pe baza greutății deșeurilor generate de astfel de produse, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (3)

WBPM = WBPM gross – WB out + WB in

WBPM gross

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (1)

WB out

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost exportate sau deplasate în alte state membre de către operatori sau de către persoane fizice pentru uz personal, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2)

WB in

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost importate sau primite de la alte state membre de către operatori sau de către persoane fizice pentru uz personal, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2)

WB out = W B out moved to other MS  + W B out exp  + W B out moved to other MS by natural persons  + W B out by natural persons

W B out moved to other MS

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost deplasate către alte state membre de către operatori

W B out exp

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost exportate de către operatori

W B out moved to other MS by natural persons

înseamnă greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost deplasate către alte state membre de către persoane fizice pentru uz personal

W B out by natural persons

înseamnă greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost exportate de către persoane fizice pentru uz personal

WB in = W B in from other MS  + W B in imported  + W B in moved from other MS by natural persons + W B in by natural persons

W B in from other MS

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost primite de la alte state membre de către operatori

W B in imported

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost importate de către operatori

W B in moved from other MS by natural persons

înseamnă greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost deplasate din alte state membre de către persoane fizice pentru uz personal

W B in by natural persons

înseamnă greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost importate de către persoane fizice pentru uz personal

WEWG = TWSCB + Wother SCB + WMSW + Wlitter

TWSCB

înseamnă greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat în vederea reciclării, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (4) literele (a) și (b), astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (3) litera (a)

Wother SCB

înseamnă greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat în vederea reciclării, fără a se ține seama de cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (4) literele (a) și (b), astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (3) litera (a)

WMSW

înseamnă greutatea sticlelor de unică folosință colectate ca deșeuri municipale mixte, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (3) litera (b)

Wlitter

înseamnă greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință eliminate ca gunoaie, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (3) litera (c)


ANEXA II

FORMATUL PENTRU RAPORTAREA DATELOR

I.   Formatul pentru raportarea datelor calculate pe baza metodologiei prevăzute la articolul 3

Tabelul 1

Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață, calculată în conformitate cu articolul 3 (în tone)

ȚARA:

 

ANUL DE REFERINȚĂ:

 

Greutatea sticlelor de unică folosință, în tone, calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1)

Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață (1)

 

Ajustarea greutății sticlelor de unică folosință, calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2)

 

Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost importate de către operatori (2)

 

Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost primite de la alte state membre de către operatori (3)

 

Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost exportate de către operatori (4)

 

Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost deplasate către alte state membre de către operatori (5)

 

Greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost exportate de către persoane fizice pentru uz personal (6)

 

Greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost importate de către persoane fizice pentru uz personal (7)

 

Greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost deplasate către alte state membre de către persoane fizice pentru uz personal (8)

 

Greutatea estimată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață care au fost deplasate din alte state membre de către persoane fizice pentru uz personal (9)

 

Greutatea ajustată a sticlelor de unică folosință introduse pe piață (10)

 

 

Greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață, determinată pe baza greutății deșeurilor generate de astfel de produse și calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3)

Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat în vederea reciclării, în conformitate cu cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (4) literele (a) și (b) (11)

 

Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat, fără a se ține seama de cerințele prevăzute la articolul 2 alineatul (4) literele (a) și (b) (12)

 

Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate ca deșeuri municipale mixte (13)

 

Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință aruncate ca gunoaie (14)

 

Observații:

Casete de culoare închisă: Raportarea datelor este facultativă

II.   Formatul pentru raportarea datelor calculate pe baza metodologiei prevăzute la articolul 2 alineatul (4)

Tabelul 2

Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat în vederea reciclării, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) (în tone)

ȚARA:

 

ANUL DE REFERINȚĂ:

 

 

 

(a)

Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat de orice alte deșeuri (15)

 

(b)

Greutatea deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate împreună cu alte deșeuri (16)

 

Observații:


(1)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (1). (W BPM gross )

(2)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B in imported )

(3)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B in from other MS)

(4)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B out exp )

(5)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B out moved to other MS )

(6)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B out by natural persons )

(7)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B in by natural persons )

(8)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B out moved to other MS by natural persons )

(9)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W B in moved from other MS by natural persons)

(10)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (2). (W BPM )

(11)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a). (TW SCB )

(12)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (a). (W other SCB )

(13)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (b). (W MSW )

(14)  Calculată în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) litera (c). (W litter )

(15)  Calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) litera (a). (W SCB apart)

(16)  Colectate împreună cu alte fracțiuni de deșeuri de ambalaje din deșeuri municipale sau cu alte fracțiuni de deșeuri municipale din plastic, metal, hârtie sau sticlă, nepericuloase, care nu constituie ambalaje, colectate separat în vederea reciclării și calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) litera (b). (W SCB blended)


ANEXA III

FORMAT PENTRU RAPORTUL DE VERIFICARE A CALITĂȚII

I.   Informații generale

1.1.

Stat membru:

 

1.2.

Organizația care prezintă datele și descrierea:

 

1.3.

Numele persoanei de contact:

 

1.4.

Adresa de e-mail a persoanei de contact:

 

1.5.

Numărul de telefon al persoanei de contact:

 

1.6.

An de referință:

 

1.7.

Data furnizării/versiunea:

 

1.8.

Link către publicarea datelor de către statul membru (dacă există):

 

II.   Descrierea instituțiilor implicate în colectarea datelor

Denumirea instituției

Descrierea responsabilităților-cheie

 

 

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

III.   Descrierea metodelor folosite

3.1.   Sticle de unică folosință introduse pe piață (anexa II, tabelul 1)

3.1.1.   Descrierea metodologiei utilizate pentru sondaje și analiza compoziției

În cazul în care greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață este determinată pe baza greutății deșeurilor generate de astfel de produse, o descriere a metodologiei utilizate pentru eșantionare și pentru analiza compoziției deșeurilor menționate la articolul 4.

 

Metodologia utilizată

Variații luate în calcul

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate ca deșeuri municipale mixte

 

 

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință eliminate ca gunoaie

 

 

3.1.2.    Descrierea oricăror neconcordanțe semnificative între greutatea sticlelor de unică folosință introduse pe piață și greutatea deșeurilor de ambalaje generate sau a oricăror alte aspecte conexe

După caz, o descriere a măsurilor corective planificate sau adoptate deja.

 

Adăugați rânduri, după caz.

3.2.   Informații privind deșeurile generate de sticlele de unică folosință colectate separat (anexa II, tabelul 2)

3.2.1.   Descrierea metodelor și a surselor utilizate pentru determinarea greutății deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat

Explicați practicile care sunt luate în considerare pentru calcularea ponderii deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat, precum și metodele prin care se stabilește că deșeurile generate de sticlele de unică folosință colectate împreună cu alte deșeuri au o calitate comparabilă cu cea a deșeurilor generate de sticlele de unică folosință colectate separat de orice alte deșeuri. Include documentația referitoare la sistemele de asigurare a calității și la verificarea de către o parte terță care sunt instituite de operatorii responsabili cu gestionarea deșeurilor pentru a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 2 alineatul (4) litera (b) punctele (i) și (ii).

 

Adăugați rânduri, după caz.

IV.   Verificarea datelor și sistemul de control

4.1.   Verificarea datelor privind deșeurile generate de sticlele de unică folosință colectate separat

Proceduri de verificare și control

Aplicate pentru datele referitoare la

Observații suplimentare, dacă este cazul

Sticle de unică folosință introduse pe piață

(da/nu)

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință (da/nu)

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate separat de alte deșeuri, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (4) litera (a)

(da/nu)

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate împreună cu alte deșeuri, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (4) litera (b)

(da/nu)

Ajustare pentru a ține seama de alte materiale rezultate din colectarea separată, care nu fac parte din sticlele de unică folosință (1) (da/nu)

Verificări privind caracterul complet al datelor

 

 

 

 

 

 

Controale încrucișate

 

 

 

 

 

 

Verificarea seriilor de timp

 

 

 

 

 

 

Controale de audit

 

 

 

 

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

 

 

 

 

4.2.   Descrierea principalilor factori care afectează acuratețea datelor raportate privind deșeurile generate de sticlele de unică folosință, de sticlele de unică folosință introduse pe piață și/sau de sticlele de unică folosință colectate separat

Factorii care pot să afecteze fiabilitatea datelor

Factori

Descrierea modului în care este afectată acuratețea datelor și metodologiile care au fost aplicate pentru a reduce la minimum impactul datelor inexacte

Sticle de unică folosință introduse pe piață

(da/nu)

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință

(da/nu)

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință colectate separat

(da/nu)

Erori de eșantionare  (2) (de ex. coeficienți de variație)

 

 

 

 

Erori de acoperire  (3) (de ex. reguli de minimis, acoperire regională)

 

 

 

 

Erori de măsurare  (4) (de ex. unitatea de măsură, materialul care nu face parte din sticlele de unică folosință goale, incluzând dopurile sau capacele acestora)

 

 

 

 

Instrumente de testare privind colectarea datelor  (5) (de ex. testarea chestionarelor)

 

 

 

 

Erori de prelucrare  (6) (de ex. identificarea erorilor, corectarea erorilor)

 

 

 

 

Erori de non-răspuns  (7)

 

 

 

 

Erori care rezultă din ipotezele modelului  (8)

 

 

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

 

 

4.3.   Explicarea domeniului de aplicare și a valabilității sondajelor efectuate pentru colectarea de date privind deșeurile generate de sticlele de unică folosință, de sticlele de unică folosință introduse pe piață și/sau de sticlele de unică folosință colectate separat

 

Adăugați rânduri, după caz.

4.4.   Diferențe în ceea ce privește datele raportate pentru anii de referință anteriori

Modificări metodologice semnificative în ceea ce privește metoda de calcul folosită pentru anul de referință curent față de metoda de calcul folosită pentru anii de referință anteriori, dacă este cazul (în special revizuirile retroactive, natura acestora și eventuala întrerupere a seriilor de semnalat pentru un anumit an).

 

Adăugați rânduri, după caz.

4.5.   Explicația diferenței de tonaj

În cazul în care datele raportate indică o variație mai mare de 10 % față de datele transmise pentru anul de referință anterior.

Motivele care stau la baza diferenței sau cauza subiacentă a diferențelor de greutate a deșeurilor generate de sticlele de unică folosință, de sticlele de unică folosință introduse pe piață și/sau de sticlele de unică folosință colectate separat.

Deșeuri generate de sticlele de unică folosință, de sticlele de unică folosință introduse pe piață și/sau de sticlele de unică folosință colectate separat

Variație (%)

Principalul motiv al variației

 

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

V.   Confidențialitate

Justificarea cererii de nepublicare a anumitor date în prezentul raport, alături de o listă a părților specifice a căror nepublicare este solicitată.

 

VI.   Principalele site-uri web naționale, documente de referință și publicații

Denumirea și URL-ul principalelor site-uri web, documente de referință și publicații legate de această colectare de date.

 

Adăugați rânduri, după caz.


(1)  Etichete, adezivi, reziduuri de băuturi pe care le conțin sticlele și orice alt material care nu face parte din sticlele de unică folosință sau din dopurile și capacele acestora.

(2)  Descrieți coeficienții de variație estimați și metodologiile aplicate pentru estimarea varianței.

(3)  Descrieți tipul și dimensiunea erorilor de acoperire.

(4)  Descrieți instrumentele de reducere a riscurilor potențiale și de evitare a erorilor.

(5)  Descrieți instrumentele și metodologiile aplicate pentru a asigura calitatea și instrumentele relevante de colectare a datelor.

(6)  Descrieți etapele de prelucrare între colectarea datelor și producerea de statistici și enumerați eventualele erori de prelucrare identificate și amploarea acestora.

(7)  Descrieți ratele de non-răspuns la nivel de unitate și de element pentru principalele variabile și metodele de imputare (dacă există).

(8)  Descrieți tipul și dimensiunea erorilor care rezultă din ipotezele modelului.


Top