EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/1273 a Comisiei din 30 iulie 2021 de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de San Marino cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/5788

OJ L 277, 2.8.2021, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 277/151


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1273 A COMISIEI

din 30 iulie 2021

de stabilire, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul Uniunii, a echivalenței certificatelor privind COVID-19 eliberate de San Marino cu certificatele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19 (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/953 stabilește cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) cu scopul de a facilita exercitarea de către deținătorii acestora a dreptului lor la liberă circulație pe durata pandemiei de COVID-19. De asemenea, acesta contribuie la facilitarea eliminării treptate și în mod coordonat a restricțiilor privind libera circulație instituite de statele membre, în conformitate cu dreptul Uniunii, pentru a limita răspândirea SARS-CoV-2.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/953 permite acceptarea certificatelor privind COVID-19 eliberate de țări terțe cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora în cazul în care Comisia constată că respectivele certificate privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu standarde care trebuie considerate echivalente cu cele stabilite în temeiul prezentului regulament. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului (2), statele membre trebuie să aplice normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/953 resortisanților țărilor terțe care nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv, dar care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul lor și care au dreptul de a călători în alte state membre în conformitate cu dreptul Uniunii. Prin urmare, orice constatare privind echivalența prevăzută în prezenta decizie ar trebui să se aplice certificatelor de vaccinare împotriva COVID-19 eliberate de San Marino cetățenilor Uniunii și membrilor familiilor acestora. În mod similar, pe baza Regulamentului (UE) 2021/954, astfel de constatări privind echivalența se aplică, de asemenea, certificatelor privind COVID-19 eliberate de San Marino resortisanților țărilor terțe care se află în situație de ședere legală sau care își au reședința legală pe teritoriul statelor membre, în condițiile prevăzute în regulamentul respectiv.

(3)

În urma unei cereri din partea Republicii San Marino, Comisia a efectuat, la 30 iunie 2021, teste tehnice care au demonstrat că certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de San Marino în conformitate cu sistemul său de acordare de certificate digitale privind Covid (San Marino Digital Covid Certificate – „smdcc”) sunt interoperabile cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, permițând verificarea autenticității, a valabilității și a integrității acestora. Comisia a confirmat, de asemenea, că certificatele privind COVID-19 eliberate de San Marino în conformitate cu sistemul „smdcc” conțin datele necesare.

(4)

La 14 iulie 2021, San Marino a furnizat Comisiei informații cu privire la eliberarea de certificate interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 în temeiul sistemului „smdcc”. San Marino a informat Comisia că, în opinia sa, certificatele sale privind COVID-19 sunt eliberate în conformitate cu un sistem tehnologic standard, care este interoperabil cu cadrul de încredere instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953 și care permite verificarea autenticității, a valabilității și a integrității certificatelor. În acest sens, San Marino a informat Comisia că certificatele privind COVID-19 eliberate de San Marino în conformitate cu sistemul „smdcc” conțin datele menționate în anexa la Regulamentul (UE) 2021/953.

(5)

În plus, San Marino a informat Comisia că va elibera certificate de vaccinare interoperabile pentru vaccinurile împotriva COVID-19. Printre acestea se numără în prezent Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen și Sputnik V.

(6)

De asemenea, San Marino a informat Comisia că va emite certificate de testare interoperabile numai pentru testele de amplificare a acidului nucleic sau pentru testele antigenice rapide enumerate în lista comună actualizată a testelor antigenice rapide pentru COVID-19 convenită de Comitetul pentru securitate sanitară, instituit prin articolul 17 din Decizia 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3), în temeiul Recomandării Consiliului din 21 ianuarie 2021 (4).

(7)

San Marino a informat, de asemenea, Comisia că va accepta certificatele de vaccinare, testare și vindecare eliberate de statele membre în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953. San Marino a informat Comisia că va accepta dovada vaccinării pentru vaccinurile în cazul cărora s-a acordat o autorizație valabilă la nivelul UE (în urma unui aviz al Agenției Europene pentru Medicamente), pentru vaccinurile care au obținut o autorizație temporară de introducere pe piață din partea autorității competente a unui stat membru al UE și pentru vaccinurile care au finalizat procedura de înscriere pe lista OMS privind utilizările de urgență. San Marino a informat, de asemenea, Comisia că va accepta certificatele de testare bazate pe NAAT (de exemplu, RT-PCR) și pe testele antigenice rapide de pe lista Comitetului pentru securitate sanitară. San Marino va accepta certificatele de vindecare bazate pe NAAT (de exemplu, RT-PCR).

(8)

La 22 iulie 2021, San Marino a informat, de asemenea, Comisia că, atunci când verifică certificatele de vaccinare, testare și vindecare eliberate de statele membre în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953, datele cu caracter personal incluse în certificate sunt prelucrate numai pentru a verifica și confirma vaccinarea, rezultatul testului sau vindecarea deținătorului certificatului și nu vor fi păstrate ulterior.

(9)

Prin urmare, sunt îndeplinite criteriile necesare pentru a stabili dacă certificatele privind COVID-19 eliberate de San Marino în conformitate cu sistemul „smdcc” trebuie să fie considerate echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

(10)

În consecință, certificatele COVID-19 eliberate de San Marino în conformitate cu sistemul „smdcc” ar trebui să fie acceptate în condițiile menționate la articolul 5 alineatul (5), la articolul 6 alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2021/953.

(11)

Pentru ca prezenta decizie să fie operațională, San Marino ar trebui să fie conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

(12)

Pentru a proteja interesele Uniunii, în special în domeniul sănătății publice, Comisia poate face uz de competențele sale pentru a suspenda sau a denunța prezenta decizie în cazul în care condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu mai sunt îndeplinite.

(13)

Având în vedere necesitatea de a conecta cât mai rapid cu putință San Marino la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) 2021/953,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Certificatele de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 eliberate de San Marino în conformitate cu sistemul „smdcc” sunt, în scopul de a facilita exercitarea dreptului la liberă circulație în cadrul Uniunii, considerate ca fiind echivalente cu cele eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 2

Republica San Marino este conectată la cadrul de încredere pentru certificatul digital al UE privind COVID instituit prin Regulamentul (UE) 2021/953.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 30 iulie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 211, 15.6.2021, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2021/954 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021 privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) referitor la resortisanții țărilor terțe aflați în situație de ședere legală sau care au reședință legală pe teritoriul statelor membre, pe durata pandemiei de COVID-19 (JO L 211, 15.6.2021, p. 24).

(3)  Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate și de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE (JO L 293, 5.11.2013, p. 1).

(4)  Recomandarea Consiliului din 21 ianuarie 2021 privind un cadru comun pentru utilizarea și validarea testelor antigenice rapide și pentru recunoașterea reciprocă a rezultatelor testelor pentru COVID-19 în UE (JO C 24, 22.1.2021, p. 1).


Top