EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0958

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/958 a Comisiei din 31 mai 2021 de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și informațiilor privind echipamentele de pescuit introduse pe piață și deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statele membre, și a formatului raportului privind verificarea calități în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului

C/2021/3765

OJ L 211, 15.6.2021, p. 51–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/958/oj

15.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/51


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/958 A COMISIEI

din 31 mai 2021

de stabilire a formatului pentru raportarea datelor și informațiilor privind echipamentele de pescuit introduse pe piață și deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statele membre, și a formatului raportului privind verificarea calități în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) și cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (1), în special articolul 13 alineatul (4),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) din Directiva (UE) 2019/904, statele membre trebuie să raporteze date privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statul membru în formatul stabilit de Comisie.

(2)

Articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 prevede că datele și informațiile raportate de statele membre trebuie să fie însoțite de un raport de verificare a calității. Formatul raportului de verificare a calității trebuie să garanteze faptul că informațiile și datele raportate oferă o bază suficientă pentru verificarea acurateței, fiabilității și comparabilității acestor informații și date între statele membre.

(3)

În conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva (UE) 2019/904, statele membre trebuie să raporteze Comisiei datele și informațiile în format electronic în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care au fost colectate.

(4)

Pentru a permite statelor membre să își îndeplinească obligațiile de raportare în temeiul Directivei (UE) 2019/904 și pentru a asigura acuratețea și comparabilitatea datelor raportate, formatul de raportare a datelor privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate în statul membru trebuie să fie stabilit în conformitate cu articolul 13 alineatul (4) din Directiva (UE) 2019/904.

(5)

Formatul stabilit în anexa la prezenta decizie prevede ca raportarea cantităților de echipamente de pescuit introduse pe piață și a deșeurilor provenite de la echipamentele de pescuit să se facă în funcție de greutate. Prin urmare, statele membre trebuie să ia măsurile necesare pentru a se asigura că raportarea poate fi efectuată în conformitate cu formatul.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru adaptarea la progresul tehnico-științific și punerea în aplicare a directivelor privind deșeurile instituit în temeiul articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Statele membre trebuie să raporteze datele privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile provenite de la echipamentele de pescuit colectate menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (d) din Directiva (UE) 2019/904 în formatul pentru raportarea datelor prevăzut în anexa 1 la prezenta decizie.

Articolul 2

Statele membre trebuie să întocmească raportul de verificare a calității menționat la articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 în formatul prevăzut în anexa 2 la prezenta decizie.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 mai 2021.

Pentru Comisie

Virginijus SINKEVIČIUS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 155, 12.6.2019, p. 1.

(2)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).


ANEXA 1

Format pentru raportarea datelor privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile de echipamente de pescuit colectate, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) litera (d) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului

A.   Format pentru raportarea datelor privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață (1)

 

 

Panouri de plasă fabricate din sfoară groasă (2)

(Ø > 1 mm)

Panouri de plasă fabricate din sfoară subțire

(Ø ≤ 1 mm)

Alte echipamente sau părți ale acestora, fabricate în principal din plastic

Părți ale echipamentelor, care nu sunt fabricate din plastic (3)

Geamanduri, flotoare, frânghii

Total (*1) =

(în tone)

A + B + C + D + E

A

B

C

D = I + K

E = F + J + L

Total materiale plastice =

A + B + C + F

A

B

C

 

F

polipropilenă (PP)

 

 

 

 

 

 

polietilenă (PE)

 

 

 

 

 

 

polietilenă cu modul înalt (HMPE)

 

 

 

 

 

 

nailon

 

 

 

 

 

 

altele (PET, PVC, HDPE, EVA etc.)

 

 

 

 

 

 

mix de polimeri

 

 

 

 

 

 

Total metale

G = I + J

 

 

 

I

J

oțel

 

 

 

 

 

 

aluminiu

 

 

 

 

 

 

plumb

 

 

 

 

 

 

alte metale sau amestecuri de metale

 

 

 

 

 

 

Total cauciuc

H = K + L

 

 

 

K

L

B.   Format pentru raportarea datelor privind deșeurile de echipamente de pescuit colectate (4)

 

Total

Panouri de plasă fabricate din sfoară groasă  (5)

(Ø >1 mm)

Panouri de plasă fabricate din sfoară subțire

(Ø ≤ 1 mm)

Alte echipamente sau părți ale acestora, fabricate în principal din plastic

Părți ale echipamentelor, care nu sunt fabricate din plastic  (6)

Geamanduri, flotoare, frânghii

Total (*2) =

(în tone)

A + B + C + D + E

A

B

C

D = I + K

E = F + J + L

Total materiale plastice =

A + B + C + F

A

B

C

 

F

polipropilenă (PP)

 

 

 

 

 

 

polietilenă (PE)

 

 

 

 

 

 

polietilenă cu modul înalt (HMPE)

 

 

 

 

 

 

nailon

 

 

 

 

 

 

altele (PET, PVC, HDPE, EVA etc.)

 

 

 

 

 

 

mix de polimeri

 

 

 

 

 

 

Total metale

G = I + J

 

 

 

I

J

oțel

 

 

 

 

 

 

aluminiu

 

 

 

 

 

 

plumb

 

 

 

 

 

 

alte metale sau amestecuri de metale

 

 

 

 

 

 

Total cauciuc

H = K + L

 

 

 

K

L


(1)  Datele trebuie raportate în greutate (în tone), iar raportul de verificare a calității trebuie să specifice dacă s-au utilizat factori de conversie (de exemplu, de la volum la masă).

(*1)  Numai cantitățile totale (în casete albe) de echipamente de pescuit și de componente ale acestora trebuie raportate în mod obligatoriu.

Casetele colorate în negru nu sunt relevante.

(2)  Termenul „sfoară” acoperă toate tipurile de sfori, corzi, frânghii ușoare etc., indiferent dacă acestea sunt formate dintr-un singur filament (monofilament) sau din mai multe filamente răsucite sau împletite împreună pentru a forma o singură sfoară cu mai multe fire.

(3)  Acestea pot include greutăți metalice, rulouri de cauciuc, dispozitive/grile de evacuare etc.

(4)  Datele trebuie raportate în greutate (în tone), iar raportul de verificare a calității trebuie să specifice dacă s-au utilizat factori de conversie (de exemplu, de la volum la masă).

(*2)  Numai cantitățile totale (în casete albe) de echipamente de pescuit și de componente ale acestora trebuie raportate în mod obligatoriu. Acestea includ toate echipamentele de pescuit care conțineau materiale plastice, precum și toate componentele, substanțele sau materialele separate care făceau parte din respectivele echipamente de pescuit sau erau atașate acestora atunci când au fost aruncate, inclusiv atunci când au fost abandonate sau pierdute. Casetele colorate în negru nu sunt relevante.

(5)  Termenul „sfoară” acoperă toate tipurile de sfori, corzi, frânghii ușoare etc., indiferent dacă acestea sunt formate dintr-un singur filament (monofilament) sau din mai multe filamente care sunt răsucite sau împletite împreună pentru a forma o singură sfoară cu mai multe fire.

(6)  Acestea pot include greutăți metalice, rulouri de cauciuc, dispozitive/plase de evacuare etc.


ANEXA 2

Format pentru raportul de verificare a calității care însoțește datele menționate în anexa 1, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului

I.   Obiectivul raportului

Raportul de verificare a calității vizează colectarea de informații cu privire la metodele de completare a datelor și la calitatea datelor transmise. Raportul trebuie să permită o mai bună înțelegere a abordărilor adoptate de statele membre în ceea ce privește colectarea datelor, precum și să permită compararea datelor între statele membre. El însoțește rapoartele statelor membre privind echipamentele de pescuit care conțin plastic introduse pe piață și privind deșeurile de echipamente de pescuit colectate.

Raportul de verificare a calității trebuie să evalueze calitatea proceselor de colectare a datelor, inclusiv domeniul de aplicare și validarea surselor de date administrative, precum și valabilitatea statistică a abordărilor bazate pe anchete.

Mai mult, raportul de verificare a calității trebuie să ia în considerare motivele pentru care s-au înregistrat modificări semnificative ale datelor raportate și să asigure încrederea în exactitatea datelor respective.

II.   Formatul raportului de verificare a calității: Echipamente de pescuit care conțin plastic introduse pe piață

1.   INFORMAȚII GENERALE

Statul membru:

 

Organizația responsabilă cu transmiterea datelor:

 

E-mail de contact:

 

Tel.

 

Anul de referință:

 

Data furnizării/versiunea:

 

Link către publicarea datelor de către statul membru (dacă există):

 

2.   DESCRIEREA PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN COLECTAREA DATELOR

Denumirea instituției

Responsabilități-cheie

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

3.   DESCRIEREA METODELOR FOLOSITE

3.1.   Specificarea metodelor și a surselor

Metode de colectare a datelor/Sursa datelor

Date obligatorii

(metodă/sursă: da/nu)

Date voluntare (opțional)

(metodă/sursă: da/nu)

Raportare administrativă (recensământ)

 

 

Anchete (recensământ sau eșantionare)

 

 

Statistici comerciale (de exemplu, utilizând date Prodcom sau Comext)

 

 

Schemă de răspundere extinsă a producătorilor (REP)

 

 

Producători/comercianți de echipamente

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

Indicați numărul sursei de referință între paranteze în casetele unde ați răspuns „da”, de exemplu, da (1).

Adăugați explicații specifice în tabelul de mai jos pentru casetele unde ați răspuns „da”, utilizând numerele de referință. Indicați frecvența colectării datelor (de exemplu, lunar, trimestrial, anual, în continuu), dacă este disponibilă.

Nr. de ref.

Explicație/descriere suplimentară

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

3.2.   Specificarea factorilor de conversie

În cazul în care pentru estimarea datelor voluntare s-au utilizat factori de conversie (1), aceștia trebuie să fie specificați în tabelul de mai jos.

 

Totalul echipamentelor de pescuit care conțin plastic (în tone)

Panouri de plasă fabricate din sfoară groasă

(Ø > 1mm)

Panouri de plasă fabricate din sfoară subțire

(Ø ≤ 1 mm)

Alte echipamente sau părți ale acestora, fabricate în principal din plastic

Părți ale echipamentelor, care nu sunt fabricate din plastic

Geamanduri, flotoare, frânghii

Total per tip de material

Total (*1) (în tone)

Valoare obligatorie

 

 

 

 

 

 

Total materiale plastice

 

 

 

 

 

 

 

polipropilenă (PP)

 

 

 

 

 

 

 

polietilenă (PE)

 

 

 

 

 

 

 

polietilenă cu modul înalt (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

nailon

 

 

 

 

 

 

 

altele

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

Total metale

 

 

 

 

 

 

 

oțel

 

 

 

 

 

 

 

aluminiu

 

 

 

 

 

 

 

plumb

 

 

 

 

 

 

 

alte metale sau amestecuri de metale

 

 

 

 

 

 

 

Total cauciuc

 

 

 

 

 

 

 

Total per componentă de echipament

 

 

 

 

 

 

 

4.   EXACTITATEA DATELOR

4.1.   Anchete statistice privind cantitatea de echipamente de pescuit introdusă pe piață

Domeniul de aplicare al anchetei

Anul

Unități statistice

Procentul de populație care a făcut obiectul anchetei

Data (t)

Nivel de încredere

Marjă de eroare

Ajustări între anul anchetei și anul curent

Alte detalii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adăugați rânduri pentru fiecare anchetă realizată.

Adăugați explicații specifice în tabelul de mai jos prin numerotarea/trimiterea la casetele de mai sus.

Nr. crt.

Explicație/descriere suplimentară

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

4.2.   Principalele probleme de acuratețe

Descrierea principalelor probleme care afectează exactitatea datelor, inclusiv erorile legate de eșantionare, acoperire, măsurare, prelucrare și absența unui răspuns. Descrierea estimărilor utilizate.

Nr. crt.

Problemă de acuratețe

Explicație/descriere suplimentară

1

Eșantionare

 

2

Acoperire

 

3

Măsurare

 

4

Prelucrare

 

5

Absența unui răspuns

 

6

Estimări

 

7

Altele (a se preciza)

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

4.3.   Diferențele față de datele din anul anterior

Modificările metodologice semnificative ale metodei de calcul pentru anul de referință curent, dacă există (vă rugăm să menționați în special revizuirile retroactive și natura acestora și să precizați dacă este necesar să se aplice un indicator de întrerupere pentru un anumit an).

Nr. crt.

Explicație/descriere suplimentară

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

4.4.   Verificarea datelor

 

Verificare încrucișată

(da/nu)

Verificarea seriilor cronologice

(da/nu)

Audit

(da/nu)

Proces de verificare

(da/nu)

Date obligatorii

 

 

 

 

Date voluntare

 

 

 

 

Informații suplimentare privind metodele, inclusiv combinația de metode utilizate.

 

Descriere detaliată a metodelor de verificare

Date obligatorii

 

Date voluntare (opțional)

 

5.   CONFIDENȚIALITATE

5.1.   Specificați prin numerotare modul în care a fost asigurată confidențialitatea datelor (exemplu: măsuri sau proceduri de prevenire a divulgării neautorizate a datelor etc.).

Nr. crt.

Descriere

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

5.2.   Probleme de confidențialitate legate de publicarea datelor

Nr. crt.

Descriere

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

6.   DISEMINARE: PRINCIPALELE SITE-URI WEB ȘI PUBLICAȚII NAȚIONALE

Subiectele care urmează să fie enumerate mai jos sunt legate de diseminarea datelor.

Nr. crt.

Lista site-urilor web, documentelor, publicațiilor

 

 

7.   METADATE

Lista documentelor referitoare la metodologia de colectare a datelor, prelucrarea datelor și controlul calității.

Subiect

Document existent (da/nu)

Trimiterea la document (titlu, an, link web după caz)

Colectarea datelor

 

 

Prelucrarea datelor

 

 

Controlul calității

 

 

III.   Formatul raportului de verificare a calității: Deșeuri de echipamente de pescuit colectate

1.   INFORMAȚII GENERALE

Statul membru:

 

Organizația responsabilă cu transmiterea datelor:

 

E-mail de contact:

 

Număr de telefon:

 

An de referință:

 

Data furnizării/versiunea:

 

Link către publicarea datelor de către statul membru (dacă există):

 

2.   DESCRIEREA PĂRȚILOR IMPLICATE ÎN COLECTAREA DATELOR

Denumirea instituției

Responsabilități-cheie

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

3.   DESCRIEREA METODELOR FOLOSITE

3.1.   Specificarea metodelor și a surselor

Metode de colectare a datelor/Sursa datelor

Date obligatorii

(metodă/sursă: da/nu)

Date voluntare (opțional)

(metodă/sursă: da/nu)

Raportare administrativă (recensământ)

 

 

Anchete (recensământ sau eșantionare)

 

 

Porturi

 

 

Schemă de răspundere extinsă a producătorilor (REP)

 

 

Producători/comercianți de echipamente

 

 

Operatori de gestionare a deșeurilor

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

Indicați numărul sursei de referință între paranteze în casetele unde ați răspuns „da”, de exemplu, da (1).

Adăugați explicații specifice în tabelul de mai jos pentru casetele unde ați răspuns „da”, utilizând numerele de referință. Indicați frecvența colectării datelor (de exemplu, lunar, trimestrial, anual, permanent), dacă este disponibilă.

Nr.crt

Explicație/descriere suplimentară

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

3.2.   Specificarea factorilor de conversie

În cazul în care pentru estimarea datelor voluntare s-au utilizat factori de conversie (2), aceștia trebuie specificați în tabelul de mai jos.

 

Totalul echipamentelor de pescuit care conțin plastic (în tone)

Panouri de plasă fabricate din sfoară groasă

(Ø > 1 mm)

Panouri de plasă fabricate din sfoară subțire

(Ø ≤ 1 mm)

Alte echipamente sau părți ale acestora, fabricate în principal din plastic

Părți ale echipamentelor, care nu sunt fabricate din plastic

Geamanduri, flotoare, frânghii

Total per tip de material

Total (*2) (în tone)

Valoare obligatorie

 

 

 

 

 

 

Total materiale plastice

 

 

 

 

 

 

 

polipropilenă (PP)

 

 

 

 

 

 

 

polietilenă (PE)

 

 

 

 

 

 

 

polietilenă cu modul înalt (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

nailon

 

 

 

 

 

 

 

altele

 

 

 

 

 

 

 

mixte

 

 

 

 

 

 

 

Total metale

 

 

 

 

 

 

 

oțel

 

 

 

 

 

 

 

aluminiu

 

 

 

 

 

 

 

plumb

 

 

 

 

 

 

 

alte metale sau amestecuri de metale

 

 

 

 

 

 

 

Total cauciuc

 

 

 

 

 

 

 

Total per componentă de echipament

 

 

 

 

 

 

 

4.   EXACTITATEA DATELOR

4.1.   Anchete statistice privind cantitatea de deșeuri de echipamente de pescuit colectate

Domeniul de aplicare al anchetei

Anul

Unități statistice

Procentul de populație care a făcut obiectul anchetei

Data (t)

Nivel de încredere

Marjă de eroare

Ajustări între anul anchetei și anul curent

Alte detalii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adăugați rânduri pentru fiecare anchetă realizată.

Adăugați explicații specifice în tabelul de mai jos prin numerotarea/trimiterea la casetele de mai sus.

Nr.

Explicație/descriere suplimentară

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

4.2.   Principalele probleme de acuratețe

Descrierea principalelor probleme care afectează exactitatea datelor, inclusiv erorile legate de eșantionare, acoperire, măsurare, prelucrare și absența unui răspuns Descrierea estimărilor utilizate.

Nr.

Problemă de acuratețe

Explicație/descriere suplimentară

1

Eșantionare

 

2

Acoperire

 

3

Măsurare

 

4

Prelucrare

 

5

Absența unui răspuns

 

6

Estimări

 

7

Altele (a se preciza)

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

4.3.   Diferențele față de datele din anul anterior

Dacă există modificări metodologice semnificative ale metodei de calcul pentru anul de referință curent, acestea trebuie precizate în tabelul de mai jos (vă rugăm să menționați în special revizuirile retroactive și natura acestora și să precizați dacă este necesar să se aplice un indicator de întrerupere pentru un anumit an).

Nr.

Explicație/descriere suplimentară

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

4.4.   Verificarea datelor

 

Verificare încrucișată

(da/nu)

Verificarea seriilor cronologice

(da/nu)

Audit

(da/nu)

Proces de verificare

(da/nu)

Date obligatorii

 

 

 

 

Date voluntare

 

 

 

 

Informații suplimentare privind metodele, inclusiv combinația de metode utilizate.

 

Descriere detaliată a metodelor de verificare

Date obligatorii

 

Date voluntare (opțional)

 

5.   CONFIDENȚIALITATE

5.1.   Specificați prin numerotare modul în care a fost asigurată confidențialitatea datelor (exemplu: măsuri sau proceduri de prevenire a divulgării neautorizate a datelor etc.).

Nr.

Descriere

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

5.2.   Probleme de confidențialitate legate de publicarea datelor

Nr.

Descriere

 

 

Adăugați rânduri dacă este necesar.

6.   DISEMINARE: PRINCIPALELE SITE-URI WEB ȘI PUBLICAȚII NAȚIONALE

Subiectele care urmează să fie enumerate mai jos sunt legate de diseminarea datelor.

Nr.

Lista site-urilor web, documentelor, publicațiilor

 

 

7.   METADATE

Lista documentelor referitoare la metodologia de colectare a datelor, prelucrarea datelor și controlul calității.

Subiect

Document existent (da/nu)

Trimiterea la document (titlu, an, link web după caz)

Colectarea datelor

 

 

Prelucrarea datelor

 

 

Controlul calității

 

 


(1)  Un factor de conversie este un multiplicator aritmetic pentru transformarea unei cantități exprimate printr-un set de unități într-un echivalent exprimat printr-un altul.

(*1)  Casetele colorate în negru nu sunt relevante.

(2)  Un factor de conversie este un multiplicator aritmetic pentru transformarea unei cantități exprimate printr-un set de unități într-un echivalent exprimat printr-un altul.

(*2)  Casetele colorate în negru nu sunt relevante.


Top