EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0927

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/927 a Comisiei din 31 mai 2021 de stabilire a factorului de corecție transsectorial uniform pentru ajustarea alocărilor cu titlu gratuit de certificate de emisii pentru perioada 2021-2025 [notificată cu numărul C(2021) 3745] (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/3745

OJ L 203, 9.6.2021, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/927/oj

9.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 203/14


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/927 A COMISIEI

din 31 mai 2021

de stabilire a factorului de corecție transsectorial uniform pentru ajustarea alocărilor cu titlu gratuit de certificate de emisii pentru perioada 2021-2025

[notificată cu numărul C(2021) 3745]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2019/331 al Comisiei (1) din 19 decembrie 2018 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, în special articolul 14 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Articolul 10a alineatele (5), (5a) și (8) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) prevede un cuantum anual maxim de certificate pe baza cărora se calculează certificatele alocate cu titlu gratuit instalațiilor care nu intră sub incidența articolului 10a alineatul (3) din directiva respectivă.

(2)

Pentru a se respecta proporția de certificate care ar urma să fie scoase la licitație, prevăzută la articolul 10 din Directiva 2003/87/CE, nu ar trebui să se depășească cuantumul maxim de certificate alocate cu titlu gratuit prevăzut la articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE, din care se scade cuantumul menționat la articolul 10a alineatul (8), ținându-se seama, după caz, și de cuantumul suplimentar disponibil stabilit la articolul 10a alineatul (5a) din directiva respectivă. Pentru a se asigura faptul că nu se depășește acest cuantum anual maxim de certificate, se aplică, dacă este cazul, un factor de corecție transsectorial prin care se reduce în mod uniform numărul de certificate alocate cu titlu gratuit fiecărei instalații eligibile să beneficieze de certificate gratuite.

(3)

În temeiul articolului 14 alineatul (6) din Regulamentul delegat (UE) 2019/331, Comisia trebuie să determine factorul de corecție transsectorial în fiecare an din perioada de alocare relevantă de îndată ce îi sunt notificate cuantumurile anuale preliminare de certificate care vor fi alocate cu titlu gratuit în perioada respectivă.

(4)

Factorul de corecție transsectorial aplicabil în fiecare an din perioada de alocare 2021-2025 instalațiilor care nu sunt identificate ca fiind producători de energie electrică și care nu sunt instalații nou-intrate ar trebui să fie stabilit pe baza cuantumului anual preliminar de certificate de emisii alocate cu titlu gratuit în perioada de alocare, fără a include certificatele alocate cu titlu gratuit instalațiilor care sunt excluse de statele membre din sistemul de comercializare a certificatelor de emisii în cadrul Uniunii (EU ETS), în conformitate cu articolul 27 sau 27a din Directiva 2003/87/CE, și incluzând certificatele alocate cu titlu gratuit instalațiilor care sunt incluse de statele membre în conformitate cu articolul 24 din directiva respectivă.

(5)

Pentru 2021, cantitatea de certificate emise la nivelul Uniunii, menționată la articolul 9 din Directiva 2003/87/CE, este de 1 571 583 007 certificate, astfel cum se prevede la articolul 1 din Decizia (UE) 2020/1722 a Comisiei (3). În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) primul și al doilea paragraf din Directiva 2003/87/CE, cuantumul (anual) maxim prevăzut la articolul 10a alineatul (5) a fost calculat ca fiind de 43 % din 1 571 583 007, ceea ce înseamnă un număr de 675 780 693 de certificate. Din aceste 675 780 693 de certificate, 32 500 000 de certificate ar trebui deduse anual în conformitate cu articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, rezultând un număr maxim de 643 280 693 de certificate pentru 2021. În temeiul articolului 10a alineatul (5a) din Directiva 2003/87/CE, un cuantum suplimentar de până la 3 % din cantitatea totală de certificate, respectiv 413 420 157 pe parcursul perioadei de zece ani cuprinse între 2021 și 2030, ar urma să fie utilizat pentru a mări cuantumul maxim disponibil în cazul în care cuantumurile anuale preliminare de certificate alocate cu titlu gratuit pentru fiecare instalație, comunicate de statele membre și de statele AELS care fac parte din SEE, prin aplicarea factorului relevant stabilit în anexa V la Regulamentul delegat (UE) 2019/331, ar depăși cuantumul maxim menționat la articolul 10a alineatul (5) din directivă. Acest lucru nu s-a întâmplat însă. Prin urmare, factorul de corecție transsectorial anual ar trebui să fie de 100 %.

(6)

Eventualele certificate din cuantumurile maxime care nu au fost utilizate în anul 2021 ar trebui să fie puse la dispoziție în anul următor, și anume în 2022. Această logică ar trebui să se aplice în continuare și în anii următori din perioada de alocare 2021-2025 menționată la articolul 2 punctul 15 din Regulamentul delegat (UE) 2019/331.

(7)

Cuantumurile maxime prevăzute la articolul 10a alineatele (5), (5a) și (8) din Directiva 2003/87/CE, normele armonizate de alocare și factorul de corecție transsectorial trebuie să fie aplicate în statele AELS care fac parte din SEE (4). Prin urmare, este necesar să se țină cont de cuantumurile anuale preliminare ale certificatelor de emisii alocate cu titlu gratuit în perioada 2021-2025, pe baza datelor acceptate de Autoritatea AELS de Supraveghere cu privire la Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Calculele menționate la considerentul 5 reflectă această necesitate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru fiecare an din perioada de alocare 2021-2025, factorul de corecție transsectorial uniform pentru ajustarea alocărilor cu titlu gratuit de certificate de emisii în conformitate cu articolul 10a alineatul (5) și cu articolul 10a alineatul (5a) din Directiva 2003/87/CE este de 100 %.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 mai 2021.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Vicepreședinte executiv


(1)  JO L 59, 27.2.2019, p. 8.

(2)  Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32).

(3)  Decizia (UE) 2020/1722 a Comisiei din 16 noiembrie 2020 privind cantitatea de certificate care trebuie emisă pentru întreaga Uniune, pentru anul 2021, în temeiul Sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (JO L 386, 18.11.2020, p. 26).

(4)  Decizia nr. 112/2020 a Comitetului mixt al SEE din 14 iulie 2020 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).


Top