EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0477

Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/477 a Comisiei din 18 martie 2021 de aprobare a modificărilor la programele naționale de control al salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală prezentate de Finlanda și de Suedia [notificată cu numărul C(2021) 1672] (Numai textul în limbile finlandeză și suedeză este autentic)

C/2021/1672

OJ L 99, 22.3.2021, p. 75–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 99, 22.3.2021, p. 37–39 (GA)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/477/oj

22.3.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/75


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/477 A COMISIEI

din 18 martie 2021

de aprobare a modificărilor la programele naționale de control al salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală prezentate de Finlanda și de Suedia

[notificată cu numărul C(2021) 1672]

(Numai textul în limbile finlandeză și suedeză este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, prezenți în rețeaua alimentară (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Programul operațional prezentat de Finlanda pentru controlul salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală, care vizează, printre altele, bovinele și porcinele pentru reproducere, producție și sacrificare, precum și carnea de vită, carnea de porc și carnea de pasăre, a fost aprobat prin Decizia 94/968/CE a Comisiei (2).

(2)

Programul operațional prezentat de Suedia pentru controlul salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală, care vizează, printre altele, bovinele și porcinele pentru reproducere, producție și sacrificare, carnea de vită și carnea de porc, a fost aprobat prin Decizia 95/50/CE a Comisiei (3).

(3)

Programul național de control al salmonelei în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus prezentat de Finlanda a fost aprobat prin Decizia 2006/759/CE a Comisiei (4), programul național de control al salmonelei în efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus înaintat de Finlanda a fost aprobat prin Decizia 2007/848/CE a Comisiei (5), programul național de control al salmonelei în efectivele de pui de carne din specia Gallus gallus înaintat de Finlanda a fost aprobat prin Decizia 2008/815/CE a Comisiei (6), iar programul național de control al salmonelei la curcani înaintat de Finlanda a fost aprobat prin Decizia 2009/771/CE a Comisiei (7).

(4)

Modificările aduse programului de control al salmonelei în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus prezentat de Finlanda au fost aprobate prin Decizia 2007/849/CE a Comisiei (8).

(5)

La 10 martie 2020, Finlanda a transmis Comisiei spre aprobare modificările la programul său operațional de control al salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animale în ceea ce privește carnea de vită și carnea de porc, carnea de pasăre și bovinele și porcinele pentru reproducere, producție și sacrificare, precum și modificările la programele sale de naționale de control al salmonelei în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus, în efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus, în efectivele de pui de carne din specia Gallus gallus și la curcani.

(6)

La 26 noiembrie 2019, Suedia a prezentat Comisiei spre aprobare modificări ale programului său operațional de control al salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală în ceea ce privește carnea de vită și carnea de porc, precum și bovinele și porcinele pentru reproducere, producție și sacrificare.

(7)

Modificările propuse la aceste programe au fost prezentate statelor membre în cadrul reuniunii Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale din 10 decembrie 2020. Acestea țin seama de evoluția situației din Finlanda și din Suedia și respectă cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 2160/2003.

(8)

Prin urmare, modificările propuse trebuie să fie aprobate.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă modificările privind carnea de vită și carnea de porc, carnea de pasăre, precum și bovinele și porcinele pentru reproducție, producție și sacrificare, pe care Finlanda le-a prezentat la 10 martie 2020, în ceea ce privește programul său operațional de control al salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală, care a fost aprobat prin Decizia 94/968/CE.

Articolul 2

Se aprobă modificările privind carnea de vită și carnea de porc, precum și privind bovinele și porcinele pentru reproducere, producție și sacrificare, pe care Suedia le-a prezentat la 26 noiembrie 2019 în ceea ce privește programul său operațional de control al salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală, care a fost aprobat prin Decizia 95/50/CE.

Articolul 3

Se aprobă modificările prezentate de Finlanda la 10 martie 2020 cu privire la programul său național de control al salmonelei în efectivele de reproducție din specia Gallus gallus, care a fost aprobat prin Decizia 2006/759/CE.

Articolul 4

Se aprobă modificările prezentate de Finlanda la 10 martie 2020 cu privire la programul său național de control al salmonelei în efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus, care a fost aprobat prin Decizia 2007/848/CE.

Articolul 5

Se aprobă modificările prezentate de Finlanda la 10 martie 2020 cu privire la programul său național de control al salmonelei în efectivele de pui de carne din specia Gallus gallus, care a fost aprobat prin Decizia 2008/815/CE.

Articolul 6

Se aprobă modificările prezentate de Finlanda la 10 martie 2020 cu privire la programul său național de control al salmonelei la curcani, care a fost aprobat prin Decizia 2009/771/CE a Comisiei.

Articolul 7

Prezenta decizie se adresează Republicii Finlanda și Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 18 martie 2021.

Pentru Comisie

Stella KYRIAKIDES

Membru al Comisiei


(1)  JO L 325, 12.12.2003, p. 1.

(2)  Decizia 94/968/CE a Comisiei din 28 decembrie 1994 de aprobare a programului operațional prezentat de Finlanda pentru controlul salmonelei la anumite animale vii și produse animaliere (JO L 371, 31.12.1994, p. 36).

(3)  Decizia 95/50/CE a Comisiei din 23 februarie 1995 privind aprobarea programului operațional privind controlul salmonelei la anumite animale vii și produse de origine animală prezentat de Suedia (JO L 53, 9.3.1995, p. 31).

(4)  Decizia 2006/759/CE a Comisiei din 8 noiembrie 2006 de aprobare a anumitor programe naționale de control al salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus (JO L 311, 10.11.2006, p. 46).

(5)  Decizia 2007/848/CE a Comisiei din 11 decembrie 2007 de aprobare a anumitor programe naționale privind controlul salmonelei în efectivele de găini ouătoare din specia Gallus gallus (JO L 333, 19.12.2007, p. 83).

(6)  Decizia 2008/815/CE a Comisiei din 20 octombrie 2008 de aprobare a anumitor programe naționale privind controlul salmonelei în efectivele de pui de carne din specia Gallus gallus (JO L 283, 28.10.2008, p. 43).

(7)  Decizia 2009/771/CE a Comisiei din 20 octombrie 2009 de aprobare a anumitor programe naționale de control al salmonelei la curcani (JO L 275, 21.10.2009, p. 28).

(8)  Decizia 2007/849/CE a Comisiei din 12 decembrie 2007 de aprobare a modificărilor la programul național privind controlul salmonelei în efectivele de reproducere din specia Gallus gallus înaintat de Finlanda (JO L 333, 19.12.2007, p. 85).


Top