EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0054

Decizia (PESC) 2021/54 a Consiliului din 22 ianuarie 2021 de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

OJ L 23, 25.1.2021, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/54/oj

25.1.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 23/18


DECIZIA (PESC) 2021/54 A CONSILIULUI

din 22 ianuarie 2021

de modificare a Deciziei 2010/231/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 26 aprilie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/231/PESC (1).

(2)

La 12 noiembrie 2020, Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a adoptat Rezoluția 2551 (2020). Rezoluția respectivă reafirmă embargoul general și total asupra armelor în ceea ce privește Somalia și modifică notificările privind furnizarea de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare. Rezoluția respectivă reafirmă de asemenea interdicția impusă asupra importului de mangal din Somalia și confirmă restricțiile privind vânzarea, furnizarea și transferul către Somalia de componente pentru dispozitive explozive improvizate.

(3)

Prin urmare, Decizia 2010/231/PESC ar trebui să fie modificată în consecință.

(4)

Se impun acțiuni suplimentare din partea Uniunii în vederea punerii în aplicare a anumitor măsuri din prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/231/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3), litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

„(f)

furnizării, vânzării sau transferului de armament și materiale conexe de orice tip și furnizării de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare, destinate exclusiv dezvoltării Forțelor naționale de securitate somaleze sau instituțiilor somaleze din domeniul securității altele decât cele ale Guvernului Federal al Somaliei în vederea asigurării securității poporului somalez. Livrarea de articole care figurează în anexele II și III și furnizarea de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare, fac obiectul aprobărilor sau notificărilor relevante, după cum urmează:

(i)

furnizarea, vânzarea sau transferul de armament și materiale conexe de orice tip care figurează în anexa II, destinate exclusiv dezvoltării Forțelor naționale de securitate somaleze sau instituțiilor somaleze din domeniul securității altele decât cele ale Guvernului Federal al Somaliei în vederea asigurării securității poporului somalez, fac obiectul aprobărilor prealabile de către Comitetul pentru sancțiuni de la caz la caz, astfel cum se prevede la alineatele (4a) și (4b);

(ii)

furnizarea, vânzarea sau transferul de armament și materiale conexe de orice tip care figurează în anexa III destinate exclusiv dezvoltării Forțelor naționale de securitate somaleze în vederea asigurării securității poporului somalez, fac obiectul unei notificări prealabile către Comitetul pentru sancțiuni, astfel cum se prevede la alineatele (4) și (4b);

(iii)

furnizarea, vânzarea sau transferul de armament și materiale conexe de orice tip care figurează în anexa III și furnizarea de asistență tehnică, financiară și de altă natură, precum și de instruire în legătură cu activitățile militare de către statele membre sau de către organizații internaționale, regionale și subregionale, destinate exclusiv dezvoltării instituțiilor somaleze din domeniul securității altele decât cele ale Guvernului Federal al Somaliei, în vederea asigurării securității poporului somalez, fac obiectul unei notificări prealabile către Comitetul pentru sancțiuni, astfel cum se prevede la alineatul (4b) și pot fi furnizate în absența unei decizii negative a Comitetului pentru sancțiuni în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea unei astfel de notificări;”;

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)

Guvernul Federal al Somaliei are principala responsabilitate pentru notificarea Comitetului pentru sancțiuni cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de orice livrare către Forțele naționale de securitate somaleze de armament și de materiale conexe de orice tip care figurează în anexa II, astfel cum se prevede la alineatul (3) litera (f) punctul (ii) de la prezentul articol. Ca alternativă, statele membre care livrează Forțelor naționale de securitate somaleze armament și materiale conexe pot transmite o notificare în acest sens Comitetului pentru sancțiuni cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte, informând organismul național de coordonare corespunzător din cadrul Guvernului Federal al Somaliei cu privire la notificare și furnizând Guvernului Federal al Somaliei sprijin tehnic în ceea ce privește procedurile de notificare, după caz, în conformitate cu punctele 13 și 14 din RCSONU 2498 (2019). Notificările includ informații privind fabricantul și furnizorul de armament și de materiale conexe de orice tip, o descriere a armamentului și a muniției, inclusiv tipul, calibrul și cantitatea, data și locul propuse pentru livrare și toate informațiile relevante privind unitatea de destinație vizată din cadrul Forțelor naționale de securitate somaleze sau privind locul de stocare vizat.”

2.

Anexa IV se înlocuiește cu anexa I la prezenta decizie.

3.

Anexa V se înlocuiește cu anexa II la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 22 ianuarie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  Decizia 2010/231/PESC a Consiliului din 26 aprilie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Somaliei și de abrogare a Poziției comune 2009/138/PESC (JO L 105, 27.4.2010, p. 17).


ANEXA I

„ANEXA IV

LISTA ARTICOLELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1C ALINEATUL (1)

1.   

Tetril (trinitrofenilmetilnitramină).

2.   

Nitroglicerină care intră în compoziția sau este amestecată cu «materialele energetice» specificate la ML8.a. sau cu pulberile metalice specificate la ML8.c. din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare (1) (cu excepția cazului în care sunt ambalate/preparate în doze medicinale individuale).

3.   

Echipamente special concepute atât pentru utilizare militară, cât și pentru activarea, furnizarea energiei necesare pentru o singură întrebuințare, descărcarea sau detonarea dispozitivelor explozive improvizate (IED).

4.   

«Tehnologia»«necesară» pentru «producția» sau «utilizarea» articolelor enumerate la punctele 1 și 2. [Definițiile termenilor «tehnologia», «necesară», «producția» și «utilizarea» sunt preluate din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.]


(1)  JO C 98, 15.3.2018, p. 1.


ANEXA II

„ANEXA V

LISTA ARTICOLELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1C ALINEATUL (2)

1.   

Echipamente și dispozitive care nu figurează la punctul 2 din anexa IV concepute special pentru a activa explozivi prin mijloace electrice sau neelectrice (de exemplu, seturi de aprindere, detonatoare, inițiatoare, fitiluri de detonare).

2.   

«Tehnologia»«necesară» pentru «producția» sau «utilizarea» articolelor enumerate la punctul 1 (Definițiile termenilor «tehnologia», «necesară», «producția» și «utilizarea» sunt preluate din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.)

3.   

Materiale explozive, după cum urmează, și amestecuri conținând unul sau mai multe dintre următoarele materiale:

(a)

ulei combustibil de nitrat de amoniu (ANFO);

(b)

nitroceluloză (cu un conținut de azot de minimum 12,5 % g/g);

(c)

nitroglicerină (cu excepția cazului în care este ambalată/preparată în doze individuale), cu excepția cazului în care intră în compoziția sau este amestecată cu «materialele energetice» specificate la ML8.a. sau cu pulberile metalice specificate la ML8.c din Lista comună a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare;

(d)

nitroglicol;

(e)

tetranitrat de pentaeritritol (PETN);

(f)

clorură de picril;

(g)

2,4,6-trinitrotoluen (TNT).

4.   

Precursori de explozivi:

(a)

azotat de amoniu;

(b)

azotat de potasiu;

(c)

clorat de sodiu;

(d)

acid azotic;

(e)

acid sulfuric.


Top