EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020Y0201(01)

Acordul din 22 ianuarie 2020 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare2020/C 32 I/01

OJ C 32I , 1.2.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

1.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CI 32/1


ACORDUL

din 22 ianuarie 2020

între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de modificare a Acordului din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare

(2020/C 32 I/01)


1.

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

1, Knyaz Alexander I Sq.

1000 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

ČESKO

Danmarks Nationalbank

Havnegade 5

1093 København K

DANMARK

Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

10002 Zagreb

HRVATSKA

Magyar Nemzeti Bank

Budapest

Szabadság tér 9

1054

MAGYARORSZÁG

Narodowy Bank Polski

ulica Świętokrzyska 11/21

00-919 Warszawa

POLSKA

Banca Națională a României

Strada Lipscani nr. 25, sector 3

030031 București

ROMÂNIA

Sveriges riksbank

Brunkebergstorg 11

103 37 Stockholm

SVERIGE

Bank of England

Threadneedle Street

London EC2R 8AH

UNITED KINGDOM

și

2.

Banca Centrală Europeană (BCE)

(denumite în continuare „părțile”),

întrucât:

(1)

Consiliul European a convenit, în Rezoluția sa din 16 iunie 1997 (denumită în continuare „rezoluția”), să instituie un mecanism al cursului de schimb (denumit în continuare „MCS II”) odată cu începutul celei de a treia etape a uniunii economice și monetare, la 1 ianuarie 1999. Conform rezoluției, MCS II este menit să contribuie la asigurarea faptului că statele membre din afara zonei euro care participă la MCS II își orientează politicile spre stabilitate, să promoveze convergența și să ajute astfel statele membre din afara zonei euro în eforturile lor de adoptare a monedei euro. Astfel cum se menționează în considerentele rezoluției, procedurile de funcționare ale MCS II urmau să fie stabilite într-un acord între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro.

(2)

Bank of England este parte la Acordul din 16 martie 2006 între Banca Centrală Europeană și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare a mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a uniunii economice și monetare (1), astfel cum a fost modificat prin Acordul din 21 decembrie 2006 (2), prin Acordul din 14 decembrie 2007 (3), prin Acordul din 8 decembrie 2008 (4), prin Acordul din 13 decembrie 2010 (5), prin Acordul din 21 iunie 2013 (6), prin Acordul din 6 decembrie 2013 (7) și prin Acordul din 13 noiembrie 2014 (8) (denumite în continuare în mod colectiv „Acordul privind MCS II dintre băncile centrale”).

(3)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Conform acestui articol, Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene urmează a înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa acestuia, la doi ani de la notificare, respectiv de la data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă.

(4)

Prin Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 22 martie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (9), Consiliul European a decis, printre altele, extinderea acestei perioade până la 12 aprilie 2019.

(5)

Prin Decizia (UE) 2019/584 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 11 aprilie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (10), Consiliul European a decis, printre altele, extinderea suplimentară a acestei perioade, astfel cum a fost extinsă prin Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European, până la 31 octombrie 2019.

(6)

Prin Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (11), Consiliul European a decis, printre altele, extinderea suplimentară a acestei perioade până la 31 ianuarie 2020.

(7)

În urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană de la data de 1 februarie 2020, Bank of England (BoE) încetează să fie o bancă centrală națională a unui stat membru. Prin urmare, din acest moment, BoE nu mai poate fi parte la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale. Este necesară modificarea Acordului privind MCS II dintre băncile centrale pentru a reflecta retragerea BoE din Acordul privind MCS II dintre băncile centrale. Totodată, este necesară înlocuirea anexei II „Plafoane stabilite pentru accesul la facilitatea de finanțare pe termen foarte scurt prevăzută la articolele 8, 10 și 11 din Acordul privind MCS II dintre băncile centrale” (denumită în continuare „anexa II”) pentru a ține seama de această retragere.

(8)

Prezentul acord ar trebui să se aplice de la 1 februarie 2020, în cazul în care, la acea dată, BoE nu este o bancă centrală națională a unui stat membru,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Acordului privind MCS II dintre băncile centrale în vederea retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Începând cu 1 februarie 2020, Bank of England nu mai este parte la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale.

Articolul 2

Înlocuirea anexei II la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale

Anexa II la Acordul privind MCS II dintre băncile centrale se înlocuiește cu textul din anexa la prezentul acord.

Articolul 3

Dispoziții finale

(1)   Prezentul acord modifică Acordul privind MCS II dintre băncile centrale cu efect de la 1 februarie 2020, cu excepția cazului în care, la acea dată, BoE continuă să fie o bancă centrală națională a unui stat membru.

(2)   Prezentul acord este redactat în limba engleză și semnat în mod corespunzător de către reprezentanții autorizați ai părților. BCE, care păstrează originalul acordului, transmite o copie certificată a acordului original fiecărei bănci centrale naționale din zona euro și din afara zonei euro. Acordul se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2020.

Pentru

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

...

Pentru

Česká národní banka

...

Pentru

Danmarks Nationalbank

...

Pentru

Hrvatska narodna banka

...

Pentru

Magyar Nemzeti Bank

...

Pentru

Narodowy Bank Polski

...

Pentru

Banca Națională a României

...

Pentru

Sveriges riksbank

...

Pentru

Bank of England

...

Pentru

Banca Centrală Europeană

...


(1)  JO C 73, 25.3.2006, p. 21.

(2)  JO C 14, 20.1.2007, p. 6.

(3)  JO C 319, 29.12.2007, p. 7.

(4)  JO C 16, 22.1.2009, p. 10.

(5)  JO C 5, 8.1.2011, p. 3.

(6)  JO C 187, 29.6.2013, p. 1.

(7)  JO C 17, 21.1.2014, p. 1.

(8)  JO C 64, 21.2.2015, p. 1.

(9)  JO L 80 I, 22.3.2019, p. 1.

(10)  JO L 101, 11.4.2019, p. 1.

(11)  JO L 278 I, 30.10.2019, p. 1.


ANEXĂ

Plafoane stabilite pentru accesul la facilitatea de finanțare pe termen foarte scurt prevăzută la articolele 8, 10 și 11 din Acordul privind MCS II dintre băncile

centrale cu efect de la 1 februarie 2020

(milioane EUR)

Bănci centrale care sunt părți la prezentul acord

Plafoane  (1)

Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei)

780

Česká národní banka

1 260 1 260 1 260

Danmarks Nationalbank

1 190 1 190 1 190

Hrvatska narodna banka

600

Magyar Nemzeti Bank

1 080 1 080 1 080

Narodowy Bank Polski

3 480 3 480 3 480

Banca Națională a României

1 760 1 760 1 760

Sveriges riksbank

1 850 1 850 1 850

Banca Centrală Europeană

zero


Bănci centrale naționale din zona euro

Plafoane

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

zero

Deutsche Bundesbank

zero

Eesti Pank

zero

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

zero

Bank of Greece

zero

Banco de España

zero

Banque de France

zero

Banca d’Italia

zero

Central Bank of Cyprus

zero

Latvijas Banka

zero

Lietuvos bankas

zero

Banque centrale du Luxemburg

zero

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

zero

De Nederlandsche Bank

zero

Oesterreichische Nationalbank

zero

Banco de Portugal

zero

Banka Slovenije

zero

Národná banka Slovenska

zero

Suomen Pankki

zero


(1)  Sumele indicate sunt orientative pentru băncile centrale care nu participă la MCS II.


Top