EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2115

Regulamentul delegat (UE) 2020/2115 al Comisiei din 16 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelungirea temporară a măsurilor excepționale pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19 referitoare la licențele de operare (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/8922

OJ L 426, 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

17.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 426/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2115 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2020

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește prelungirea temporară a măsurilor excepționale pentru a face față consecințelor pandemiei de COVID-19 referitoare la licențele de operare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (1), în special articolul 9 alineatul (1b),

întrucât:

(1)

Pandemia de COVID-19 a condus la o scădere bruscă a traficului aerian, provocată de reducerea semnificativă a cererii și de măsurile directe luate de statele membre, precum și de țări terțe, în vederea limitării răspândirii pandemiei.

(2)

Aceste circumstanțe sunt independente de voința transportatorilor aerieni, iar ulterioara anulare voluntară sau obligatorie a serviciilor aeriene de către transportatorii aerieni este un răspuns necesar la aceste circumstanțe.

(3)

Transportatorii aerieni se confruntă în continuare cu probleme de lichiditate care ar putea atrage după sine, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, suspendarea sau revocarea licenței lor de operare sau înlocuirea acesteia cu o licență temporară, fără a exista o nevoie economică structurală care să ducă la apariția unei astfel de situații. Acordarea unei licențe temporare ar putea transmite un semnal negativ pieței cu privire la capacitatea unui transportator aerian de a supraviețui, ceea ce, la rândul său, ar agrava eventualele probleme financiare, care altminteri ar fi doar temporare.

(4)

Regulamentul (UE) 2020/696 al Parlamentului European și al Consiliului (2) a permis autorităților competente responsabile cu acordarea licențelor din statele membre să nu revoce sau suspende licența de operare în perioada 1 martie 2020-31 decembrie 2020 în cazul în care evaluarea performanței financiare a fost efectuată în perioada respectivă și cu condiția ca siguranța să nu fie pusă în pericol și să existe o perspectivă realistă de redresare financiară satisfăcătoare în următoarele 12 luni. Regulamentul (UE) 2020/696 a acordat, de asemenea, Comisiei competențe delegate pentru a prelungi perioada cuprinsă între 1 martie 2020 și 31 decembrie 2020, menționată la articolul 9 alineatul (1a).

(5)

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1c) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului un raport de sinteză la data de 13 noiembrie 2020.

(6)

Raportul de sinteză al Comisiei subliniază că, în pofida unei creșteri treptate între aprilie și august 2020, nivelurile traficului aerian erau în continuare considerabil mai scăzute în septembrie 2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. Potrivit datelor Eurocontrol, la 25 noiembrie 2020, traficul aerian era cu 63 % mai redus decât la data de 25 noiembrie 2019.

(7)

Deși traiectoria de redresare a nivelului traficului aerian este dificil de preconizat cu exactitate, este rezonabil să se anticipeze că situația va persista în viitorul apropiat și va continua astfel până în decembrie 2021. Pe baza celor mai recente previziuni ale Eurocontrol privind traficul aerian, din septembrie 2020, se preconizează că, în februarie 2021, traficul aerian va fi cu 50 % mai scăzut în comparație cu februarie 2020 (în condițiile unei abordări necoordonate între statele membre în ceea ce privește instituirea de proceduri operaționale și eliminarea restricțiilor naționale). Datele Organizației Mondiale a Sănătății arată că numărul cazurilor de COVID-19 înregistrate săptămânal în Europa a ajuns la 1,77 milioane la 22 noiembrie 2020 (44 % din cazurile noi la nivel mondial), depășind cu mult numărul de cazuri înregistrate în primăvara anului 2020. Datele furnizate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor arată că rata de notificare a cazurilor pe o perioadă de 14 de zile pentru Spațiul Economic European și Regatul Unit a crescut constant începând cu vara anului 2020. Conform raportului său săptămânal de supraveghere din 22 noiembrie 2020, această rată era de 549 la 100 000 de locuitori (interval între țări: 58-1 186).

(8)

Este rezonabil să se considere că reducerea persistentă a nivelului traficului aerian este rezultatul impactului pandemiei de COVID-19. Pe baza datelor disponibile cu privire la încrederea consumatorilor în urma pandemiei de COVID-19, în timp ce, în aprilie 2020, circa 60 % din respondenți au indicat că e probabil să reînceapă să utilizeze transportul aerian la câteva luni de la încheierea pandemiei, acest procent a scăzut la 45 % în iunie 2020. Datele disponibile indică astfel în mod clar o legătură între pandemia de COVID-19 și cererea consumatorilor de trafic aerian și nu a existat niciun alt eveniment care să poată explica scăderea acestei cereri.

(9)

Raportul de sinteză al Comisiei demonstrează totodată că lipsa de coordonare a restricțiilor, a cerințelor în materie de carantină și a măsurilor de testare naționale introduse de statele membre ca răspuns la noile cazuri de COVID-19 din Europa de la jumătatea lunii august, anunțate adesea cu un preaviz foarte scurt, erodează încrederea consumatorilor și duce la scăderea cererii de trafic aerian.

(10)

Având în vedere nivelul extrem de scăzut al rezervărilor de zboruri, previziunile epidemiologice și previziunile privind traficul aerian menționate mai sus, precum și incertitudinea și imprevizibilitatea măsurilor naționale menite să limiteze răspândirea pandemiei de COVID-19, este rezonabil să se preconizeze că nivelurile scăzute ale traficului aerian și ale cererii din partea pasagerilor care pot fi atribuite pandemiei de COVID-19 vor persista pe tot parcursul anului 2021. Se preconizează că nu se va reveni la nivelurile de trafic de dinaintea pandemiei de COVID-19 mai devreme de câțiva ani. Cu toate acestea, este prea devreme în această etapă să se concluzioneze dacă reducerile de capacitate vor continua și după 2021 la niveluri la fel de semnificative.

(11)

Aceste niveluri scăzute ale traficului aerian și ale cererii din partea pasagerilor ar putea atrage după sine probleme persistente de lichiditate ale transportatorilor aerieni din Uniune în perioada cuprinsă între 31 decembrie 2020 și 31 decembrie 2021 care pot duce la suspendarea sau revocarea licenței lor de operare sau înlocuirea acesteia cu o licență temporară, fără a exista o nevoie economică structurală care să ducă la apariția unei astfel de situații.

(12)

Prin urmare, cu condiția ca siguranța să nu fie pusă în pericol și să existe o perspectivă realistă de redresare financiară satisfăcătoare în termen de 12 luni, este oportun să se permită autorităților competente responsabile cu acordarea licențelor să nu suspende sau revoce licența de operare pe baza evaluărilor performanței financiare efectuate în perioada prelungită cuprinsă între 1 martie 2020 și 31 decembrie 2021. La sfârșitul acestei perioade, transportatorul aerian din Uniune trebuie să facă obiectul procedurii prevăzute la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008.

(13)

Pentru a se evita insecuritatea juridică, în particular pentru autoritățile responsabile cu acordarea licențelor și pentru operatorii aerieni, prezentul regulament trebuie adoptat în conformitate cu procedura de urgență descrisă la articolul 25b din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 și trebuie să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, alineatul (1a) se înlocuiește cu următorul text:

„(1a)   Pe baza evaluărilor menționate la alineatul (1) și efectuate între 1 martie 2020 și 31 decembrie 2021, autoritatea competentă responsabilă cu acordarea licențelor poate decide, înainte de încheierea perioadei respective, să nu suspende sau revoce licența de operare a transportatorului aerian din Uniune, cu condiția ca siguranța să nu fie pusă în pericol și să existe o perspectivă realistă de redresare financiară satisfăcătoare în următoarele 12 luni. Respectiva autoritate evaluează performanța transportatorului aerian din Uniune la sfârșitul perioadei de 12 luni și decide dacă licența de operare se suspendă sau se revocă și dacă se acordă o licență temporară în temeiul alineatului (1).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 293, 31.10.2008, p. 3.

(2)  Regulamentul (UE) 2020/696 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate având în vedere pandemia de COVID-19 (JO L 165, 27.5.2020, p. 1).


Top