EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2038

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/2038 al Comisiei din 10 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 în ceea ce privește formularele pentru angajamentele garantului și includerea costurilor de transport aerian în valoarea în vamă, pentru a ține cont de retragerea Regatului Unit din Uniune

C/2020/8967

OJ L 416, 11.12.2020, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2038/oj

11.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 416/48


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/2038 AL COMISIEI

din 10 decembrie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2447 în ceea ce privește formularele pentru angajamentele garantului și includerea costurilor de transport aerian în valoarea în vamă, pentru a ține cont de retragerea Regatului Unit din Uniune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (1), în special articolul 126 și articolul 127 alineatul (1), precum și articolul 5 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (1) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (2), în special articolul 8 alineatul (1) litera (b), articolul 76 litera (a) și articolul 100 alineatul (1) litera (b),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(2)

La 1 februarie 2020, Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice. În temeiul articolelor 126 și 127 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice („Acordul de retragere”), dreptul Uniunii se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pe parcursul unei perioade de tranziție care se va încheia la 31 decembrie 2020 („perioada de tranziție”).

(3)

În conformitate cu articolul 185 din Acordul de retragere și cu articolul 5 alineatul (3) din Protocolul privind Irlanda/Irlanda de Nord, legislația vamală, astfel cum este definită la articolul 5 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în ceea ce privește Irlanda de Nord (cu excepția apelor teritoriale ale Regatului Unit) după încheierea perioadei de tranziție.

(4)

După încheierea perioadei de tranziție, Regulamentul (UE) nr. 952/2013 încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, cu excepția Irlandei de Nord, iar mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al Uniunii din Regatul Unit li se aplică taxe vamale. În conformitate cu articolul 71 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, costul transportului până la locul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii trebuie să fie inclus în valoarea în vamă a mărfurilor importate. Procentele din totalul costurilor de transport aerian care trebuie incluse în valoarea în vamă sunt stabilite în anexa 23-01 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (3). După încheierea perioadei de tranziție, Regatul Unit trebuie să fie inclus în lista corespunzătoare de țări terțe din anexa respectivă.

(5)

Formularele pentru angajamentele garantului sunt stabilite în anexele 32-01, 32-02 și 32-03 și în capitolele VI și VII din anexa 72-04 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447. Aceste formulare enumeră statele membre ale Uniunii și celelalte părți contractante la Convenția privind un regim de tranzit comun (4), astfel cum a fost modificată prin Decizia nr. 1/2019 a Comitetului mixt UE-CTC privind tranzitul comun (5) (denumită în continuare „convenția”). Atunci când Regulamentul (UE) nr. 952/2013 încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia, cu excepția Irlandei de Nord, Regatul Unit nu mai trebuie să figureze printre statele membre în aceste formulare. Cu toate acestea, Regatul Unit a fost invitat și și-a depus instrumentul de aderare la convenție în calitate de parte contractantă distinctă începând cu încheierea perioadei de tranziție. În momentul aderării Regatului Unit la convenție, acest stat ar trebui să fie enumerat printre celelalte părți contractante la convenție în formularele pentru angajamentele garantului. În plus, ca o consecință a aplicării Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord, pentru operațiunile de tranzit unional Irlanda de Nord trebuie să fie inclusă într-o listă care să indice faptul că orice garanție valabilă în statele membre trebuie să fie valabilă și în Irlanda de Nord.

(6)

Având în vedere încheierea iminentă a perioadei de tranziție, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență. Întrucât perioada de tranziție se încheie la 31 decembrie 2020, dispozițiile prezentului regulament referitoare la includerea costurilor transportului aerian din Regatul Unit, cu excepția Irlandei de Nord, în valoarea în vamă și la eliminarea trimiterilor la Regatul Unit din partea formularelor pentru angajamentele garantului desemnate pentru statele membre trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2021. Dispozițiile referitoare la includerea trimiterilor la Regatul Unit în lista celorlalte părți contractante la convenție în formularele pentru angajamentele garantului trebuie să se aplice din ziua în care Regatul Unit aderă la Convenția privind regimul de tranzit comun.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa 23-01, în tabel, în ultimul rând din prima coloană („Zona Q”) se adaugă următorul text:

„, Regatul Unit, cu excepția Irlandei de Nord”.

2.

În anexa 32-01 partea I („Angajamentul garantului”), punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

după textul „Regatul Suediei”, se elimină următorul text:

„, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”;

(b)

după textul „a Republicii Turcia (3)”, se inserează următorul text:

„, a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (*).

(*)  În temeiul Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Irlanda de Nord trebuie considerată ca făcând parte din Uniunea Europeană în sensul prezentei garanții. Prin urmare, un garant stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii Europene trebuie să indice o adresă de serviciu sau să numească un agent în Irlanda de Nord, în cazul în care garanția poate fi utilizată în Irlanda de Nord. Cu toate acestea, în cazul în care o garanție, în contextul tranzitului comun, devine valabilă în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, o singură adresă de serviciu sau un agent desemnat în Regatul Unit poate acoperi toate părțile Regatului Unit, inclusiv Irlanda de Nord.”"

3.

În anexa 32-02 partea I („Angajamentul garantului”), punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

după textul „Regatul Suediei”, se elimină următorul text:

„, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”;

(b)

după textul „a Republicii Turcia”, se inserează următorul text:

„, a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (**).

(**)  În temeiul Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Irlanda de Nord trebuie considerată ca făcând parte din Uniunea Europeană în sensul prezentei garanții. Prin urmare, un garant stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii Europene trebuie să indice o adresă de serviciu sau să numească un agent în Irlanda de Nord, în cazul în care garanția poate fi utilizată în Irlanda de Nord. Cu toate acestea, în cazul în care o garanție, în contextul tranzitului comun, devine valabilă în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, o singură adresă de serviciu sau un agent desemnat în Regatul Unit poate acoperi toate părțile Regatului Unit, inclusiv Irlanda de Nord.”"

4.

În anexa 32-03 partea I („Angajamentul garantului”), punctul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

după textul „Regatul Suediei”, se elimină următorul text:

„și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”;

(b)

după textul „a Republicii Turcia (3)”, se inserează următorul text:

„, a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (***).

(***)  În temeiul Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Irlanda de Nord trebuie considerată ca făcând parte din Uniunea Europeană în sensul prezentei garanții. Prin urmare, un garant stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii Europene trebuie să indice o adresă de serviciu sau să numească un agent în Irlanda de Nord, în cazul în care garanția poate fi utilizată în Irlanda de Nord. Cu toate acestea, în cazul în care o garanție, în contextul tranzitului comun, devine valabilă în Uniunea Europeană și în Regatul Unit, o singură adresă de serviciu sau un agent desemnat în Regatul Unit poate acoperi toate părțile Regatului Unit, inclusiv Irlanda de Nord.”"

5.

În anexa 72-04, partea II se modifică după cum urmează:

(a)

la capitolul VI caseta 7 din tabel, după textul „Turcia – ” se inserează următorul text:

„Regatul Unit (*)– ”

(*)  În temeiul Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Irlanda de Nord trebuie considerată ca făcând parte din Uniunea Europeană în sensul prezentei garanții.”;"

(b)

la capitolul VII caseta 6 din tabel, după textul „Turcia – ” se inserează următorul text:

„Regatul Unit (*)–”

(*)  În temeiul Protocolului privind Irlanda/Irlanda de Nord la Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, Irlanda de Nord trebuie considerată ca făcând parte din Uniunea Europeană în sensul prezentei garanții.”"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (2) litera (b), articolul 1 alineatul (3) litera (b), articolul 1 alineatul (4) litera (b) și articolul 1 alineatul (5) se aplică din ziua în care Regatul Unit aderă la Convenția privind regimul de tranzit comun.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 decembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 29, 31.1.2020, p. 7.

(2)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).

(4)  JO L 226, 13.8.1987, p. 2.

(5)  Decizia nr. 1/2019 a Comitetului mixt UE-CTC privind tranzitul comun din 4 decembrie 2019 de modificare a Convenției din 20 mai 1987 privind regimul de tranzit comun (JO L 103, 3.4.2020, p. 47).


Top