EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Regulamentul delegat (UE) 2020/1732 al Comisiei din 18 septembrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele aplicate registrelor centrale de securitizări de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 390/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1732 AL COMISIEI

din 18 septembrie 2020

de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele aplicate registrelor centrale de securitizări de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 16 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) 2017/2402, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe („ESMA”) percepe taxe de la registrele centrale de securitizări care acoperă integral cheltuielile ESMA necesare înregistrării și supravegherii acestor registre. ESMA va suporta costuri mai mari atunci când va procesa cereri de înregistrare ale registrelor centrale de securitizări care intenționează să ofere și servicii auxiliare. Aceste costuri vor fi însă mai mici atunci când registrul central de securitizări va fi deja înregistrat ca registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) sau al Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului (3). Taxa de înregistrare percepută entităților care solicită înregistrarea ar trebui, prin urmare, să ia în considerare tipul de servicii pe care urmează să le furnizeze registrul central de securitizări și faptul că acesta este sau nu înregistrat deja ca registru central de tranzacții. Întrucât cheltuielile suportate de ESMA pentru evaluarea cererii de înregistrare sunt aceleași, indiferent de dimensiunea solicitantului, și depind doar de tipul de servicii care urmează să fie furnizate, este oportun ca taxa de înregistrare să fie fixă.

(2)

Atunci când o entitate care nu este încă înregistrată ca registru central de tranzacții depune simultan atât o cerere de înregistrare ca registru central de tranzacții, cât și o cerere de înregistrare ca registru central de securitizări, costurile suportate de ESMA pentru procesarea simultană a acestor cereri ar fi, de asemenea, mai mici datorită sinergiilor existente. Atunci când aceste cereri sunt depuse simultan, registrul central de securitizări ar trebui să plătească pentru înregistrarea ca registru central de tranzacții taxa integrală prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau în Regulamentul (UE) 2015/2365, în funcție de regulamentul aplicabil, în timp ce pentru înregistrarea ca registru central de securitizări ar trebui să plătească o taxă redusă de extindere a înregistrării.

(3)

Taxa de înregistrare sau taxa de extindere a înregistrării datorată de un registru central de securitizări care după înregistrare oferă și servicii auxiliare ar trebui să țină seama de aceste servicii auxiliare. În schimb, unui registru central de securitizări care, după înregistrare, încetează să mai ofere servicii auxiliare nu ar trebui să i se ramburseze taxa de înregistrare sau taxa de extindere a înregistrării, deoarece ESMA a suportat deja costurile de evaluare a cererii respective.

(4)

Pentru a descuraja cererile abuzive, taxele de înregistrare sau de extindere a înregistrării nu ar trebui să fie rambursate în cazul în care ESMA a refuzat înregistrarea și ar trebui rambursate doar parțial în cazul în care un solicitant își retrage cererea în cursul procedurii de înregistrare.

(5)

Pentru a asigura o repartizare echitabilă a taxelor de supraveghere și pentru ca taxele percepute să reflecte costurile suportate efectiv de ESMA cu privire la fiecare entitate supravegheată, taxa de supraveghere anuală ar trebui calculată pe baza cifrei de afaceri realizate de fiecare registru central de securitizări. În cazul în care nu sunt disponibile datele istorice referitoare la cifra de afaceri a unui registru central de securitizări înregistrat, taxa de supraveghere anuală ar trebui să se bazeze pe cifra de afaceri preconizată a registrului central de securitizări.

(6)

Taxa de supraveghere anuală percepută fiecărui registru central de securitizări ar trebui să fie proporțională cu cifra de afaceri acumulată de respectivul registru într-un anumit exercițiu financiar comparată cu cifra de afaceri totală acumulată de toate registrele centrale de securitizări înregistrate care au fost supravegheate în același exercițiu financiar. De asemenea, fiecărui registru central de securitizări ar trebui să i se impună o taxă de supraveghere anuală minimă, dat fiind că anumite costuri administrative fixe sunt suportate pentru supravegherea tuturor registrelor centrale de securitizări, indiferent de cifra de afaceri acumulată.

(7)

Având în vedere că datele privind activitatea unui registru central de securitizări din cursul exercițiului financiar care urmează înregistrării vor fi limitate, taxa de supraveghere anuală pentru acel an ar trebui calculată pe baza taxei de înregistrare și a eforturilor depuse de ESMA pentru supravegherea registrului central de securitizări în cursul anului în cauză. Eforturile de supraveghere din primele luni de după înregistrare sunt similare eforturilor de evaluare a cererii de înregistrare a solicitantului. Prin urmare, în primul an de funcționare a registrului central de securitizări, taxa de supraveghere ar trebui să se bazeze pe taxa de înregistrare plătită de solicitant, ajustată cu un coeficient.

(8)

Având în vedere procedura bugetară anuală a ESMA și perioada necesară pentru a estima costurile de supraveghere, registrele centrale de securitizări înregistrate începând cu data de 1 octombrie a unui anumit exercițiu financiar nu vor putea fi luate în considerare la calcularea costurilor de supraveghere anuale totale pentru anul următor. Prin urmare, taxa de supraveghere anuală pentru un registru central de securitizări înregistrat începând cu data de 1 octombrie a anului precedent ar trebui să fie egală cu taxa sa de înregistrare.

(9)

Autoritățile naționale competente suportă costuri atunci când desfășoară activități în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 și, în special, atunci când efectuează sarcini delegate în conformitate cu articolul 14 alineatul (1) din respectivul regulament. Taxele percepute de ESMA de la registrele centrale de securitizări ar trebui să acopere și aceste costuri. Pentru a asigura faptul că autoritățile competente nu înregistrează nici pierderi, nici profit atunci când efectuează sarcini delegate sau când acordă asistență ESMA, ESMA ar trebui să ramburseze numai costurile suportate efectiv în acest sens de autoritatea națională competentă respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Recuperarea integrală a costurilor de supraveghere

Taxele percepute de la registrele centrale de securitizări acoperă:

(a)

toate costurile legate de înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de securitizări de către ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/2402, inclusiv costurile care rezultă din extinderea înregistrării registrelor centrale de tranzacții care au fost deja înregistrate în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau al capitolului III din Regulamentul (UE) 2015/2365;

(b)

toate costurile aferente rambursării cheltuielilor suportate de autoritățile competente care au desfășurat activități în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 și a celor suportate de acestea ca urmare a unei delegări de sarcini în temeiul articolului 14 alineatul (1) din regulamentul menționat anterior.

Articolul 2

Cifra de afaceri aplicabilă

(1)   Registrele centrale de securitizări înregistrate numai în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 trebuie să păstreze, în sensul prezentului regulament, conturi auditate care să facă distincția între veniturile generate de următoarele elemente:

(a)

serviciile de securitizare de bază, astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei (4);

(b)

serviciile de securitizare de bază, astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2020/1230.

(c)

orice alte servicii furnizate.

(2)   Un registru central de securitizări înregistrat în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402, care este, de asemenea, înregistrat ca registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau al Regulamentului (UE) 2015/2365 trebuie să păstreze, în sensul prezentului regulament, conturi auditate care să facă distincția între veniturile generate de următoarele elemente:

(a)

furnizarea de servicii de securitizare de bază;

(b)

furnizarea de servicii auxiliare de securitizare;

(c)

funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

(d)

furnizarea de servicii auxiliare care sunt legate în mod direct de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

(e)

funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;

(f)

furnizarea de servicii auxiliare care sunt legate direct de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;

(g)

furnizarea de servicii auxiliare combinate care sunt legate direct de:

(i)

activitățile menționate la literele (a) și (c);

(ii)

activitățile menționate la literele (a) și (e);

(iii)

activitățile menționate la literele (c) și (e);

(h)

și de orice alte servicii furnizate.

(3)   Cifra de afaceri aplicabilă a unui registru central de securitizări pentru un anumit an n reprezintă suma dintre:

(a)

veniturile sau, în cazul în care se aplică alineatul (5), veniturile estimate ale registrului generate de activitățile menționate la alineatul (2) litera (a), astfel cum sunt declarate în conturile auditate pentru anul n-2;

(b)

veniturile registrului generate de activitățile menționate la alineatul (2) litera (b) și cota aplicabilă din veniturile generate de activitățile menționate la alineatul (2) litera (g) punctele (i) și (ii), astfel cum sunt declarate în conturile auditate pentru anul n-2.

(4)   Cota aplicabilă din veniturile menționate la alineatul (3) litera (b) trebuie să fie egală cu veniturile generate de activitățile menționate la alineatul (2) litera (a) împărțite la suma veniturilor generate de activitățile menționate la:

(a)

alineatul (2) litera (a):

(b)

alineatul (2) litera (c):

(c)

alineatul (2) litera (e):

(5)   Atunci când conturile auditate pentru anul n-2 nu sunt disponibile, ESMA utilizează veniturile preconizate pentru anul n furnizate în planurile de afaceri transmise ESMA în temeiul articolului 13 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2020/1230. Aceste venituri preconizate sunt defalcate în:

(a)

venituri preconizate a fi generate de activitățile menționate la alineatul (2) litera (a);

(b)

venituri preconizate a fi generate de activitățile menționate la alineatul (2) litera (b);

(c)

venituri preconizate a fi generate de activitățile menționate la alineatul (2) litera (g) punctele (i) și (ii).

Registrele centrale de securitizări care decid să furnizeze ESMA o actualizare a veniturilor preconizate pentru anul n trebuie să facă acest lucru până la data de 30 septembrie a anului n‐1.

Articolul 3

Taxa de înregistrare și taxa de extindere a înregistrării

(1)   Atunci când solicitantul nu este înregistrat ca registru central de tranzacții în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau al capitolului III din Regulamentul (UE) 2015/2365, taxa de înregistrare este următoarea:

(a)

100 000 EUR, în cazul în care registrul intenționează să furnizeze servicii auxiliare, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) litera (b) și la articolul 2 alineatul (2) litera (g) punctul (i) sau punctul (ii);

(b)

65 000 EUR, în cazul în care nu se aplică litera (a).

(2)   Atunci când solicitantul este înregistrat ca registru central de tranzacții în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau al capitolului III din Regulamentul (UE) 2015/2365, taxa de extindere a înregistrării este următoarea:

(a)

50 000 EUR, în cazul în care registrul intenționează să furnizeze servicii auxiliare, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) litera (b) și la articolul 2 alineatul (2) litera (g) punctul (i) sau punctul (ii);

(b)

32 500 EUR, în cazul în care nu se aplică litera (a).

(3)   Atunci când solicitantul nu este înregistrat ca registru central de tranzacții nici în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, nici în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 și depune simultan o cerere de înregistrare atât în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402, cât și al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 sau al Regulamentului (UE) 2015/2365, solicitantul plătește integral taxa de înregistrare datorată în temeiul articolului 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1003/2013 al Comisiei (5) sau al articolului 5 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei (6), după caz, și taxa de extindere a înregistrării datorată în temeiul alineatului (3).

(4)   Atunci când solicitantul nu este înregistrat ca registru central de tranzacții nici în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, nici în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 și depune simultan o cerere de înregistrare în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402, al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și al Regulamentului (UE) 2015/2365, solicitantul plătește integral taxa de înregistrare datorată în temeiul articolului 6 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1003/2013, taxa de extindere a înregistrării datorată în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei și taxa de extindere a înregistrării datorată în temeiul alineatului (3).

(5)   Un registru central de securitizări care, după înregistrare, oferă și servicii auxiliare și, prin urmare, datorează o taxă de înregistrare mai mare decât taxa de înregistrare plătită inițial, respectiv o taxă de extindere a înregistrării mai mare decât taxa de extindere a înregistrării plătită inițial, plătește diferența dintre taxa de înregistrare aplicabilă mai mare și taxa de înregistrare plătită inițial, respectiv dintre taxa de extindere a înregistrării aplicabilă mai mare și taxa de extindere a înregistrării plătită inițial.

Articolul 4

Taxele de supraveghere anuale pentru registrele centrale de securitizări și registrele centrale de tranzacții înregistrate care și-au extins înregistrarea

(1)   Taxa de supraveghere anuală aferentă anului n pentru toate registrele centrale de securitizări înregistrate este egală cu estimarea costurilor supravegherii acelor activități ale registrelor centrale de securitizări care sunt incluse în bugetul ESMA pentru anul respectiv.

(2)   Taxa de supraveghere anuală pe care trebuie să o plătească un registru central de securitizări pentru anul în care a fost înregistrat este egală cu cuantumul taxei de înregistrare datorate în temeiul articolului 5 înmulțit cu numărul de zile lucrătoare scurse de la data înregistrării registrului central de securitizări până la sfârșitul acelui an și apoi împărțit la 250.

(3)   Taxa de supraveghere anuală pentru un anumit an n pe care trebuie să o plătească un registru central de securitizări care a fost înregistrat la data de 1 octombrie a anului precedent sau după această dată este egală cu taxa de înregistrare datorată în temeiul articolului 5.

(4)   Taxa de supraveghere anuală pentru un anumit an n pe care trebuie să o plătească un registru central de securitizări care a fost înregistrat înainte de data de 1 octombrie a anului precedent este egală cu taxa de supraveghere anuală menționată la alineatul (1) împărțită între toate registrele centrale de securitizări înregistrate înainte de data de 1 octombrie a anului precedent în mod proporțional cu cifra de afaceri aplicabilă fiecărui registru central de securitizări, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (3).

(5)   Cu excepția taxei de supraveghere anuale datorate în temeiul alineatului (2), taxa de supraveghere anuală nu poate fi în niciun caz mai mică de 30 000 EUR.

Articolul 5

Modalități generale de plată

(1)   Toate taxele se plătesc în euro. Taxele se plătesc conform dispozițiilor articolelor 6, 7 și 8.

(2)   Orice întârziere în efectuarea plății atrage după sine penalități zilnice egale cu 0,1 % din suma datorată.

Articolul 6

Plata taxelor de înregistrare și rambursările

(1)   Taxa de înregistrare și taxa de extindere a înregistrării menționate la articolul 3 se achită integral în momentul în care registrul central de securitizări depune cererea de înregistrare sau de extindere a înregistrării.

(2)   Jumătate din cuantumul taxei de înregistrare sau de extindere a înregistrării plătite de registrul central de securitizări se rambursează în cazul în care registrul central de securitizări își retrage cererea de înregistrare sau de extindere a înregistrării înainte ca ESMA să fi notificat registrul central de securitizări că cererea sa este completă în temeiul articolului 10 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

(3)   Taxa de înregistrare și taxa de extindere a înregistrării nu se rambursează după ce ESMA a notificat registrul central de securitizări că cererea sa este completă în temeiul articolului 10 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Articolul 7

Plata taxelor de supraveghere anuale

Taxa de supraveghere anuală menționată la articolul 4 se achită într-o singură tranșă, care trebuie plătită cel târziu până la sfârșitul lunii martie a anului la care se referă, cu excepția taxei de supraveghere anuale menționate la alineatele (2) și (3) din articolul respectiv.

Cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data la care trebuie plătite taxele anuale, ESMA transmite tuturor registrelor centrale de securitizări note de debit în care precizează cuantumul taxei anuale.

Articolul 8

Rambursarea costurilor suportate de autoritățile competente

(1)   Doar ESMA percepe taxa de înregistrare, taxa de extindere a înregistrării și taxa de supraveghere anuală.

(2)   ESMA rambursează autorităților competente costurile pe care acestea le suportă efectiv ca urmare a îndeplinirii unor sarcini în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2402 și ca urmare a delegării unor sarcini în temeiul articolului 74 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365 și cu articolul 14 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

Articolul 9

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, c18 septembrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/20126 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2020/1230 al Comisiei din 29 noiembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare a unui registru central de securitizări și detaliile cererii simplificate de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții (JO L 289, 3.9.2020, p. 345).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1003/2013 al Comisiei din 12 iulie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (JO L 279, 19.10.2013, p. 4).

(6)  Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (JO L 81, 22.3.2019, p. 58).


Top