EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1199

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1199 al Comisiei din 13 august 2020 de modificare a anexei VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 cu scopul de a interzice temporar introducerea în Uniune a anumitor fructe originare din Argentina pentru a împiedica introducerea și răspândirea în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

OJ L 267, 14.8.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1199/oj

14.8.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1199 AL COMISIEI

din 13 august 2020

de modificare a anexei VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 cu scopul de a interzice temporar introducerea în Uniune a anumitor fructe originare din Argentina pentru a împiedica introducerea și răspândirea în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 40 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Articolul 7 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei (2), coroborat cu anexa VI la regulamentul respectiv, stabilește o listă a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte a căror introducere în Uniune este interzisă, precum și țările terțe, grupurile de țări terțe sau zonele specifice din țările terțe cărora li se aplică interdicția, în conformitate cu articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(2)

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/715 a Comisiei (3) stabilește, cu privire la fructele din speciile Citrus (L.), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. și hibrizii lor, altele decât fructele din speciile Citrus aurantium (L.) și Citrus latifolia Tanaka, originare din Argentina, Brazilia, Africa de Sud și Uruguay, măsuri de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (denumit în continuare „organismul dăunător specificat”).

(3)

În lunile mai, iunie, iulie și în prima săptămână a lunii august 2020, statele membre au notificat în mod recurent Comisiei interceptări ale organismului dăunător specificat pe fructele din speciile Citrus limon (L.) N. Burm. F. și Citrus sinensis (L.) Osbeck, originare din Argentina, (denumite în continuare „fructele specificate”), ca urmare a inspecțiilor la import pe care le-au efectuat.

(4)

Aceste interceptări recurente demonstrează că garanțiile fitosanitare existente în Argentina sunt insuficiente pentru a împiedica introducerea organismului dăunător specificat în Uniune. Astfel, există un risc fitosanitar inacceptabil cauzat de prezența organismului dăunător specificat pe fructele specificate, iar acest risc nu poate fi redus la un nivel acceptabil prin niciuna dintre măsurile prevăzute la punctele 2 și 3 din secțiunea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) 2016/2031.

(5)

Prin urmare, introducerea în Uniune a fructelor specificate trebuie să fie interzisă temporar, indiferent dacă acestea sunt sau nu destinate exclusiv prelucrării industriale în vederea transformării în sucuri.

(6)

Această interdicție temporară trebuie să se aplice până la 30 aprilie 2021, pentru a aborda riscul actual de introducere și răspândire a organismului dăunător specificat pe teritoriul Uniunii și pentru a permite Argentinei să își modernizeze sistemul de certificare și să fie auditată de Comisie. Data respectivă trebuie revizuită, după caz, pe baza constatărilor auditului.

(7)

Prin urmare, anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare 2019/2072 trebuie modificată în consecință, iar Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/715 trebuie să se aplice în continuare tuturor celorlalte fructe și țări terțe în cauză.

(8)

Având în vedere necesitatea urgentă de a aborda riscul fitosanitar cauzat de organismul dăunător specificat și de fructele specificate, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în a doua zi de la data publicării sale.

(9)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea anexei VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072

În anexa VI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 se adaugă următorul rând:

„21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. și Citrus sinensis (L.) Osbeck (până la 30 aprilie 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina”

Articolul 2

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a doua zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 august 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2019 al Comisiei (JO L 319, 10.12.2019, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/715 a Comisiei din 11 mai 2016 de stabilire a unor măsuri privind anumite fructe originare din anumite țări terțe în vederea împiedicării introducerii și răspândirii în Uniune a organismului dăunător Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa (JO L 125, 13.5.2016, p. 16).


Top