EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1112

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1112 al Consiliului din 20 iulie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

ST/9125/2020/INIT

OJ L 244, 29.7.2020, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1112/oj

29.7.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/9


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1112 AL CONSILIULUI

din 20 iulie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 în ceea ce privește datele de aplicare, ca răspuns la pandemia de COVID-19

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 397,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului (2) stabilește dispoziții detaliate pentru regimurile speciale aplicabile persoanelor impozabile care furnizează anumite servicii persoanelor neimpozabile.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului (3) modifică dispozițiile respective pentru a extinde domeniul de aplicare al regimurilor speciale existente și a introduce un nou regim pentru a moderniza cadrul juridic al taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru comerțul electronic transfrontalier dintre întreprinderi și consumatori (business-to-consumer – B2C). Modificările respective urmează să se aplice de la 1 ianuarie 2021.

(3)

La 30 ianuarie 2020, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat epidemia de COVID-19 drept urgență de sănătate publică de importanță internațională. La 11 martie 2020, OMS a declarat epidemia de COVID-19 drept pandemie. Pandemia de COVID-19 a afectat toate statele membre. Din cauza creșterii alarmante a numărului de cazuri și în absența unor mijloace eficiente, imediat disponibile, pentru combaterea pandemiei de COVID-19, numeroase state membre au declarat stare de urgență la nivel național.

(4)

Pandemia de COVID-19 constituie o situație de urgență neașteptată și fără precedent, care afectează profund toate statele membre și le obligă să ia măsuri imediate, la nivel național, pentru a răspunde actualei crize în mod prioritar, prin realocarea resurselor rezervate altor domenii de interes. Ca urmare a acestei crize, mai multe state membre întâmpină dificultăți în finalizarea dezvoltării sistemelor informatice necesare pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026 începând cu 1 ianuarie 2021. Prin urmare, mai multe state membre, precum și operatori de servicii poștale și de curierat au solicitat amânarea datelor de aplicare ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2026.

(5)

Luând în considerare provocările cu care se confruntă statele membre pentru a face față crizei COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 și să asigure colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, este necesară amânarea cu șase luni a datelor de aplicare ale regulamentului de punere în aplicare menționat. O amânare de șase luni este adecvată, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.

(6)

Având în vedere impactul semnificativ al perturbărilor economice și posibilele dificultăți suplimentare generate de pandemia de COVID-19 și pentru a sprijini aplicarea corectă și la timp a noilor norme privind TVA pentru comerțul electronic, Comisia ar putea colabora îndeaproape cu statele membre vizate pentru a monitoriza adaptarea sistemelor informatice naționale și pentru a oferi asistență tehnică ori de câte ori este necesar.

(7)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 punctul 5, noul alineat (1) de la articolul 61 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Cifrele înscrise într-o declarație de TVA care se referă la perioade până la a doua perioadă de declarare din 2021 inclusiv, pot fi modificate, după depunerea respectivei declarații de TVA, numai prin intermediul unor modificări ale declarației în cauză și nu prin ajustări operate într-o declarație ulterioară.

Cifrele înscrise într-o declarație de TVA care se referă la perioade începând cu cea de a treia perioadă de declarare din 2021, pot fi modificate, după depunerea respectivei declarații de TVA, numai prin intermediul unor ajustări operate într-o declarație ulterioară.”

2.

La articolul 2, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Se aplică de la 1 iulie 2021.

Cu toate acestea, statele membre permit persoanelor impozabile și intermediarilor care acționează în contul acestora să depună informațiile solicitate în temeiul articolelor 360, 369c sau 369o din Directiva 2006/112/CE pentru înregistrare în cadrul regimurilor speciale începând cu 1 aprilie 2021.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iulie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului din 15 martie 2011 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 77, 23.3.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/2026 al Consiliului din 21 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 în ceea ce privește livrările de bunuri sau prestările de servicii facilitate de interfețe electronice și regimurile speciale pentru persoanele impozabile care prestează servicii către persoane neimpozabile, efectuează vânzări de bunuri la distanță și anumite livrări interne de bunuri (JO L 313, 4.12.2019, p. 14).


Top