EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0749

Regulamentul (UE) 2020/749 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorat din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/3541

OJ L 178, 8.6.2020, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj

8.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 178/7


REGULAMENTUL (UE) 2020/749 AL COMISIEI

din 4 iunie 2020

de modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de clorat din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 14 alineatul (1) litera (a) și articolul 16 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia 2008/865/CE a Comisiei (2), toate autorizațiile produselor de protecție a plantelor care conțin clorat au fost revocate ca urmare a neincluderii cloratului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului (3).

(2)

Pentru clorat nu a fost stabilită nicio limită maximă pentru reziduuri (LMR) și deoarece această substanță nu a fost inclusă în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, în prezent, LMR implicită de 0,01 mg/kg se aplică tuturor produselor alimentare și de hrană pentru animale incluse în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(3)

În afară de utilizarea sa anterioară în produsele de protecție a plantelor, cloratul este, de asemenea, o substanță care este formată ca subprodus rezultat din utilizarea dezinfectanților pe bază de clor în prelucrarea alimentelor și a apei potabile. Aceste utilizări determină ca actualmente reziduurile de clorat să fie detectabile în alimente.

(4)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (denumită în continuare „autoritatea”) a colectat între 2014 și 2018 date de monitorizare pentru a investiga prezența reziduurilor de clorat în alimente și în apa potabilă. Datele respective au indicat că reziduurile de clorat sunt prezente la niveluri care depășesc frecvent LMR implicită de 0,01 mg/kg și că nivelurile variază în funcție de sursă și de produs. Din aceste constatări rezultă că, deși se utilizează bune practici, actualmente nu este posibil să se atingă niveluri de reziduuri care să fie conforme cu LMR actuală de 0,01 mg/kg.

(5)

Autoritatea a adoptat un aviz științific privind riscurile pentru sănătatea publică determinate de prezența cloratului în alimente (4). În avizul respectiv, autoritatea a stabilit o doză zilnică tolerabilă (DZT) de 3 μg/kg de greutate corporală pe zi și o doză acută de referință (DAR) de 36 μg/kg greutate corporală. Autoritatea a concluzionat că, pe baza datelor colectate în 2014, expunerea alimentară acută la clorat nu a depășit DAR. Expunerile alimentare medii la clorat în țările europene au depășit DZT în anumite subgrupuri ale populației cum ar fi sugarii și copiii mici cu deficit de iod ușor până la moderat.

(6)

Pentru a reduce nivelurile de clorat și a reduce expunerea prin acțiuni coordonate în mai multe sectoare relevante și conexe, în 2017, statele membre au convenit un plan de acțiune multidisciplinară, care cuprinde un set de acțiuni care urmează să fie întreprinse în paralel, inclusiv acțiuni vizând apa potabilă, igiena și stabilirea unor limite maxime temporare pentru reziduurile din produse alimentare și din hrana pentru animale.

(7)

Prezentul regulament vizează stabilirea nivelurilor maxime temporare în produsele alimentare. În acest scop, un număr mare de date referitoare la detectare au fost colectate în perioada 2014‐2018, atât de către statele membre, cât și de către operatorii din sectorul alimentar. Datele arată o tendință generală de scădere a nivelurilor, ceea ce sugerează că practicile de producție s-au îmbunătățit deja, într-o anumită măsură. În cazul specific al cloratului, în cazul căruia reziduurile nu provin din utilizarea pesticidelor, dar sunt rezultatul utilizării soluțiilor pe bază de clorură în prelucrarea alimentelor și a apei potabile, este necesar ca nivelurile maxime să fie stabilite astfel încât să fie „cât mai mici posibil” (principiul ALARA), prin respectarea bunelor practici de fabricație, asigurându-se totodată că bunele practici de igienă sunt în continuare posibile. Această abordare asigură faptul că operatorii din sectorul alimentar aplică măsuri de prevenire și reducere a nivelurilor de clorat din alimente, în măsura în care este posibil, pentru a proteja sănătatea publică, dar iau în considerare și necesitatea siguranței microbiologice a alimentelor.

(8)

LMR-urile temporare pentru clorat în conformitate cu principiul ALARA se bazează pe percentila 95 rezultată din datele privind prezența substanței în cauză, ținând seama de utilizarea apei potabile tratate în mod corespunzător în procesul de prelucrare a alimentelor. Este necesar ca LMR-urile provizorii să fie revizuite în termen de cel mult cinci ani de la publicarea prezentului regulament, având în vedere posibilele evoluții în domeniul igienei și apei potabile, precum și noile progrese realizate de operatorii din sectorul alimentar vizând reducerea cloratului sau de fiecare dată când devin disponibile noi informații și date care ar justifica o revizuire mai timpurie.

(9)

Comisia a consultat laboratoarele de referință ale Uniunii Europene cu privire la limitele de determinare adecvate (LDA) pentru reziduurile de clorat în anumite produse specifice.

(10)

Pe baza avizului științific al autorității și ținând cont de factorii relevanți pentru domeniul în cauză, LMR-urile propuse îndeplinesc cerințele de articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(11)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 396/2005 să fie modificat în consecință.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

LMR provizorii pentru clorat se revizuiesc cel târziu la 8 iunie 2025.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Decizia 2008/865/CE a Comisiei din 10 noiembrie 2008 privind neincluderea cloratului în anexa I la Directiva 91/414/CEE a Consiliului și retragerea autorizațiilor pentru produsele de protecție a plantelor care conțin această substanță (JO L 307, 18.11.2008, p. 7).

(3)  Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piață a produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1).

(4)  EFSA (Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară), 2015. Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food (Aviz științific privind riscurile pentru sănătatea publică determinate de prezența cloratului în alimente). EFSA Journal 2015;13(6):4135, p. 103.


ANEXĂ

În partea A din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005, se adaugă următoarea coloană pentru clorat:

„Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR-uri (a)

Clorat (A)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

0110000

 

Fructe citrice

0,05

0110010

 

Grepfruturi

 

0110020

 

Portocale

 

0110030

 

Lămâi

 

0110040

 

Lămâi verzi „lime”

 

0110050

 

Mandarine

 

0110990

 

Altele (2)

 

0120000

 

Fructe nucifere

0,1

0120010

 

Migdale

 

0120020

 

Nuci de Brazilia

 

0120030

 

Caju

 

0120040

 

Castane

 

0120050

 

Nuci de cocos

 

0120060

 

Alune

 

0120070

 

Nuci de Macadamia

 

0120080

 

Nuci de Pecan

 

0120090

 

Semințe de pin dulce

 

0120100

 

Fistic

 

0120110

 

Nuci comune

 

0120990

 

Altele (2)

 

0130000

 

Fructe sămânțoase

0,05

0130010

 

Mere

 

0130020

 

Pere

 

0130030

 

Gutui

 

0130040

 

Moșmoni

 

0130050

 

Moșmoni japonezi

 

0130990

 

Altele (2)

 

0140000

 

Fructe sâmburoase

0,05

0140010

 

Caise

 

0140020

 

Cireșe (dulci)

 

0140030

 

Piersici

 

0140040

 

Prune

 

0140990

 

Altele (2)

 

0150000

 

Bace și fructe mici

0,05

0151000

(a)

Struguri

 

0151010

 

Struguri de masă

 

0151020

 

Struguri de vin

 

0152000

(b)

căpșuni

 

0153000

(c)

fructe de rug

 

0153010

 

Mure

 

0153020

 

Mure de câmp

 

0153030

 

Zmeură (galbenă și roșie)

 

0153990

 

Altele (2)

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

 

0154010

 

Afine

 

0154020

 

Merișoare

 

0154030

 

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

0154040

 

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

0154050

 

Măceșe

 

0154060

 

Dude (albe și negre)

 

0154070

 

Păducel spaniol

 

0154080

 

Boabe de soc

 

0154990

 

Altele (2)

 

0160000

 

Fructe diverse cu

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

0161010

 

Curmale

0,3

0161020

 

Smochine

0,3

0161030

 

Măsline de masă

0,7

0161040

 

Kumquat

0,3

0161050

 

Carambola

0,3

0161060

 

Kaki

0,3

0161070

 

Prună de Java

0,3

0161990

 

Altele (2)

0,3

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

0,3

0162010

 

Kiwi (galbene, roșii, verzi)

 

0162020

 

Litchi

 

0162030

 

Fructul pasiunii/maracuja

 

0162040

 

Smochine indiene/limba soacrei

 

0162050

 

Chrysophyllum cainito

 

0162060

 

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

0162990

 

Altele (2)

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

0,3

0163010

 

Avocado

 

0163020

 

Banane

 

0163030

 

Mango

 

0163040

 

Papaia

 

0163050

 

Granate/rodii

 

0163060

 

Cherimoya

 

0163070

 

Guave

 

0163080

 

Ananas

 

0163090

 

Fructele arborelui de pâine

 

0163100

 

Durian

 

0163110

 

Graviola

 

0163990

 

Altele (2)

 

0200000

 

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

0210000

 

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0211000

(a)

cartofi

0,05

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,05

0212010

 

Rădăcini de cassava/manioc

 

0212020

 

Cartofi dulci

 

0212030

 

Igname

 

0212040

 

Arorut

 

0212990

 

Altele (2)

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

0,15

0213010

 

Sfecle

 

0213020

 

Morcovi

 

0213030

 

Țeline de rădăcină

 

0213040

 

Hrean

 

0213050

 

Topinamburi

 

0213060

 

Păstârnaci

 

0213070

 

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

0213080

 

Ridichi

 

0213090

 

Barba-caprei

 

0213100

 

Varză-nap/gulie furajeră

 

0213110

 

Napi

 

0213990

 

Altele (2)

 

0220000

 

Legume bulboase

 

0220010

 

Usturoi

0,7

0220020

 

Ceapă

0,5

0220030

 

Ceapă eșalotă

0,5

0220040

 

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

0,5

0220990

 

Altele (2)

0,05

0230000

 

Legume fructoase

 

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

0231010

 

Tomate

0,1

0231020

 

Ardei dulci/gogoșari

0,3

0231030

 

Pătlăgele vinete/vinete

0,4

0231040

 

Bame

0,1

0231990

 

Altele (2)

0,1

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

0,2

0232010

 

Castraveți

 

0232020

 

Cornișoni

 

0232030

 

Dovlecei

 

0232990

 

Altele (2)

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

0,08

0233010

 

Pepeni galbeni

 

0233020

 

Dovleci

 

0233030

 

Pepeni verzi

 

0233990

 

Altele (2)

 

0234000

(d)

porumb dulce

0,1

0239000

(e)

alte legume fructoase

0,1

0240000

 

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

0241010

 

Broccoli

0,4

0241020

 

Conopidă

0,06

0241990

 

Altele (2)

0,06

0242000

(b)

varză cu căpățână

0,07

0242010

 

Varză de Bruxelles

 

0242020

 

Varză cu căpățână

 

0242990

 

Altele (2)

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

0243010

 

Varză chinezească/petsai

0,06

0243020

 

Kale

0,2

0243990

 

Altele (2)

0,06

0244000

(d)

gulii

0,06

0250000

 

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

0,7

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

 

0251010

 

Salata mielului/fetică

 

0251020

 

Lăptuci

 

0251030

 

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

0251040

 

Creson și alți germeni și lăstari

 

0251050

 

Barbarea verna

 

0251060

 

Rucolă

 

0251070

 

Muștar vânăt

 

0251080

 

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

0251990

 

Altele (2)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

 

0252010

 

Spanac

 

0252020

 

Iarbă-grasă

 

0252030

 

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

0252990

 

Altele (2)

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

 

0254000

(d)

năsturel

 

0255000

(e)

cicori witloof/andive

 

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

 

0256010

 

Asmățui

 

0256020

 

Arpagic

 

0256030

 

Frunze de țelină

 

0256040

 

Pătrunjel

 

0256050

 

Salvie

 

0256060

 

Rozmarin

 

0256070

 

Cimbru

 

0256080

 

Busuioc și flori comestibile

 

0256090

 

Frunze de dafin

 

0256100

 

Tarhon

 

0256990

 

Altele (2)

 

0260000

 

Leguminoase

0,35

0260010

 

Fasole (păstăi)

 

0260020

 

Fasole (boabe)

 

0260030

 

Mazăre (păstăi)

 

0260040

 

Mazăre (boabe)

 

0260050

 

Linte

 

0260990

 

Altele (2)

 

0270000

 

Legume cu tulpină

0,25

0270010

 

Sparanghel

 

0270020

 

Cardon

 

0270030

 

Țelină

 

0270040

 

Fenicul de Florența

 

0270050

 

Anghinare

 

0270060

 

Praz

 

0270070

 

Rubarbă

 

0270080

 

Lăstari de bambus

 

0270090

 

Miez de palmier

 

0270990

 

Altele (2)

 

0280000

 

Ciuperci, mușchi și licheni

 

0280010

 

Ciuperci de cultură

0,7

0280020

 

Ciuperci sălbatice

0,7

0280990

 

Mușchi și licheni

0,05

0290000

 

Alge și organisme procariote

0,05

0300000

 

LEGUMINOASE

0,35

0300010

 

Fasole

 

0300020

 

Linte

 

0300030

 

Mazăre

 

0300040

 

Lupin/boabe de lupin

 

0300990

 

Altele (2)

 

0400000

 

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

0401000

 

Semințe oleaginoase

0,05

0401010

 

Semințe de in

 

0401020

 

Arahide/alune de pământ

 

0401030

 

Semințe de mac

 

0401040

 

Semințe de susan

 

0401050

 

Semințe de floarea-soarelui

 

0401060

 

Semințe de rapiță

 

0401070

 

Soia

 

0401080

 

Semințe de muștar

 

0401090

 

Semințe de bumbac

 

0401100

 

Semințe de dovleac

 

0401110

 

Semințe de șofrănaș

 

0401120

 

Semințe de limba-mielului

 

0401130

 

Semințe de camelină

 

0401140

 

Semințe de cânepă

 

0401150

 

Ricin

 

0401990

 

Altele (2)

 

0402000

 

Fructe oleaginoase

0,7

0402010

 

Măsline pentru ulei

 

0402020

 

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

0402030

 

Fructe de palmier pentru ulei

 

0402040

 

Capoc

 

0402990

 

Altele (2)

 

0500000

 

CEREALE

0,05

0500010

 

Orz

 

0500020

 

Hrișcă și alte pseudocereale

 

0500030

 

Porumb

 

0500040

 

Mei comun

 

0500050

 

Ovăz

 

0500060

 

Orez

 

0500070

 

Secară

 

0500080

 

Sorg

 

0500090

 

Grâu

 

0500990

 

Altele (2)

 

0600000

 

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05

0610000

 

Ceaiuri

 

0620000

 

Boabe de cafea

 

0630000

 

Infuzii din

 

0631000

(a)

flori

 

0631010

 

Mușețel

 

0631020

 

Hibiscus

 

0631030

 

Trandafir

 

0631040

 

Iasomie

 

0631050

 

Tei pucios

 

0631990

 

Altele (2)

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

0632010

 

Căpșun

 

0632020

 

Rooibos

 

0632030

 

Maté

 

0632990

 

Altele (2)

 

0633000

(c)

rădăcini

 

0633010

 

Valeriană

 

0633020

 

Ginseng

 

0633990

 

Altele (2)

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

0640000

 

Boabe de cacao

 

0650000

 

Roșcove

 

0700000

 

HAMEI

0,05

0800000

 

CONDIMENTE

 

0810000

 

Condimente din semințe

0,07

0810010

 

Anason

 

0810020

 

Chimen negru

 

0810030

 

Țelină

 

0810040

 

Coriandru

 

0810050

 

Chimen

 

0810060

 

Mărar

 

0810070

 

Fenicul

 

0810080

 

Schinduf

 

0810090

 

Nucșoară

 

0810990

 

Altele (2)

 

0820000

 

Condimente din fructe

0,07

0820010

 

Piper de Jamaica

 

0820020

 

Piper Sichuan

 

0820030

 

Chimen

 

0820040

 

Cardamom

 

0820050

 

Fructe de ienupăr

 

0820060

 

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

0820070

 

Vanilie

 

0820080

 

Tamarin

 

0820990

 

Altele (2)

 

0830000

 

Condimente din scoarță

0,07

0830010

 

Scorțișoară

 

0830990

 

Altele (2)

 

0840000

 

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

0840010

 

Lemn-dulce

0,07

0840020

 

Ghimbir (10)

 

0840030

 

Șofran de India/curcuma

0,07

0840040

 

Hrean (11)

 

0840990

 

Altele (2)

0,07

0850000

 

Condimente din muguri

0,07

0850010

 

Cuișoare

 

0850020

 

Capere

 

0850990

 

Altele (2)

 

0860000

 

Condimente din pistiluri de flori

0,07

0860010

 

Șofran

 

0860990

 

Altele (2)

 

0870000

 

Condimente din arile

0,07

0870010

 

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

0870990

 

Altele (2)

 

0900000

 

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,05

0900010

 

Sfeclă de zahăr

 

0900020

 

Trestie de zahăr

 

0900030

 

Rădăcini de cicoare

 

0900990

 

Altele (2)

 

1000000

 

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

1010000

 

Produse obținute din

 

1011000

(a)

porcine

 

1011010

 

Mușchi

0,05

1011020

 

Țesut gras

0,1*

1011030

 

Ficat

0,05

1011040

 

Rinichi

0,05

1011050

 

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,05

1011990

 

Altele (2)

0,05

1012000

(b)

bovine

 

1012010

 

Mușchi

0,05

1012020

 

Țesut gras

0,1*

1012030

 

Ficat

0,05

1012040

 

Rinichi

0,05

1012050

 

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,05

1012990

 

Altele (2)

0,05

1013000

(c)

ovine

 

1013010

 

Mușchi

0,05

1013020

 

Țesut gras

0,1*

1013030

 

Ficat

0,05

1013040

 

Rinichi

0,05

1013050

 

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,05

1013990

 

Altele (2)

0,05

1014000

d)

caprine

 

1014010

 

Mușchi

0,05

1014020

 

Țesut gras

0,1*

1014030

 

Ficat

0,05

1014040

 

Rinichi

0,05

1014050

 

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,05

1014990

 

Altele (2)

0,05

1015000

(e)

ecvidee

 

1015010

 

Mușchi

0,05

1015020

 

Țesut gras

0,1*

1015030

 

Ficat

0,05

1015040

 

Rinichi

0,05

1015050

 

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,05

1015990

 

Altele (2)

0,05

1016000

(f)

păsări de curte

 

1016010

 

Mușchi

0,05

1016020

 

Țesut gras

0,1*

1016030

 

Ficat

0,05

1016040

 

Rinichi

0,05

1016050

 

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,05

1016990

 

Altele (2)

0,05

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

 

1017010

 

Mușchi

0,05

1017020

 

Țesut gras

0,1*

1017030

 

Ficat

0,05

1017040

 

Rinichi

0,05

1017050

 

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,05

1017990

 

Altele (2)

0,05

1020000

 

Lapte

0,1

1020010

 

Bovine

(+)

1020020

 

Ovine

(+)

1020030

 

Caprine

(+)

1020040

 

Cai

(+)

1020990

 

Altele (2)

 

1030000

 

Ouă de păsări

0,05

1030010

 

Găini

 

1030020

 

Rațe

 

1030030

 

Gâște

 

1030040

 

Prepelițe

 

1030990

 

Altele (2)

 

1040000

 

Miere și alte produse apicole (7)

0,05*

1050000

 

Amfibieni și reptile

0,05

1060000

 

Animale nevertebrate terestre

0,05

1070000

 

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,05

1100000

 

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

 

1200000

 

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

 

1300000

 

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (8)

 

(*)

Limita de determinare analitică

(a)

Pentru lista completă a produselor de origine vegetală și animală cărora li se aplică LMR-uri, vă rugăm să consultați anexa I.

Clorat (A)

(A)

Pentru a ține seama de situația specifică a reziduurilor de clorat în alimentele prelucrate [inclusiv, în scopul prezentului regulament, alimentele care au fost derivate utilizându-se procesele listate la articolul 2 alineatul (1) litera (n) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004], care au intrat în contact cu produse care conțin reziduuri de clorat sau care conțin ingrediente cu astfel de reziduuri, cum ar fi adjuvanții tehnologici sau apa potabilă, utilizate în conformitate cu cerințele legale respective, aceste contribuții suplimentare ale reziduurilor de clorat ar trebui luate în considerare la determinarea conținutului permis de reziduuri de clorat în sau pe alimentele prelucrate, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din prezentul regulament. Sarcina probei în ceea ce privește nivelul acestor contribuții suplimentare revine operatorului din sectorul alimentar și al hranei pentru animale.

(+)

Include lapte crud, lapte tratat termic și lapte destinat fabricării produselor pe bază de lapte, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. LMR se aplică laptelui gata de utilizare (comercializat ca atare sau reconstituit conform instrucțiunilor producătorului)

1020010 Bovine

(+)

Include lapte crud, lapte tratat termic și lapte destinat fabricării produselor pe bază de lapte. LMR se aplică laptelui gata de utilizare (comercializat ca atare sau reconstituit conform instrucțiunilor producătorului)

1020020 Ovine

1020030 Caprine

1020040 Cai”


Top