EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0746

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/746 al Comisiei din 4 iunie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19 (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/3599

JO L 176, 5.6.2020, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/746/oj

5.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 176/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/746 AL COMISIEI

din 4 iunie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește amânarea datelor de aplicare a anumitor măsuri în contextul pandemiei de COVID-19

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 57,

întrucât:

(1)

Măsurile introduse pentru a limita răspândirea epidemiei de COVID-19 afectează grav capacitatea statelor membre și a sectorului aviației de a se pregăti pentru aplicarea mai multor regulamente de punere în aplicare recent adoptate în domeniul siguranței aviației.

(2)

Măsurile de limitare a mișcării persoanelor și modificarea condițiilor de muncă și a disponibilității angajaților, combinate cu volumul suplimentar de muncă necesar pentru a gestiona consecințele negative semnificative ale pandemiei de COVID-19 asupra tuturor părților interesate, afectează pregătirile necesare pentru aplicarea regulamentelor de punere în aplicare menționate.

(3)

Ca urmare a pandemiei de COVID-19, este inevitabilă apariția unor întârzieri în executarea diferitor sarcini necesare pentru punerea în aplicare corespunzătoare și la timp a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei (2), în speță în ceea ce privește instituirea unor sisteme de înmatriculare sau de înregistrare digitale și interoperabile, precum și adaptarea autorizațiilor, a declarațiilor și a certificatelor eliberate în temeiul legislației naționale.

(4)

Există întârzieri în procesul de standardizare și în alte activități conexe desfășurate de sector și de organismele de standardizare, cum ar fi pregătirea metodologiilor de încercare sau încercarea caracteristicilor tehnice, precum identificarea la distanță. Aceste întârzieri vor avea, la rândul lor, un impact negativ asupra capacității producătorilor de a introduce pe piață sisteme de aeronave fără pilot la bord (Unmanned Aircraft Systems – „UAS”) care să îndeplinească noile cerințe standardizate în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei (3).

(5)

Toate tipurile de UAS trebuie așadar să poată opera în continuare în condițiile existente timp de încă șase luni. Prin urmare, datele de aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 trebuie amânate în consecință, pentru ca operatorii UAS să poată utiliza, timp de încă șase luni, UAS-urile care nu respectă Regulamentul delegat (UE) 2019/945.

(6)

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației a confirmat Comisiei că aplicarea dispozițiilor menționate la considerentul 3 poate fi amânată fără efecte negative asupra siguranței aviației, deoarece respectiva amânare se acordă pe o perioadă foarte scurtă, și există probabilitatea ca traficul aerian să se reia treptat în contextul revenirii după pandemia de COVID-19, ceea ce înseamnă o expunere mai mică la riscuri, iar, în statele membre în care sunt permise operațiunile UAS, va continua să se aplice legislația națională.

(7)

În scopul de a oferi ajutor imediat autorităților naționale și tuturor părților interesate în timpul pandemiei de COVID-19, dar și de a le permite acestora să își adapteze planificarea pentru a se pregăti pentru aplicarea amânată a dispozițiilor în cauză, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 20, „1 iulie 2022” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2023”.

2.

Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), „1 iulie 2021” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2022”;

(b)

la alineatul (2), „1 iulie 2021” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2022”;

(c)

la alineatul (3), „1 iulie 2022” se înlocuiește cu „1 ianuarie 2023”.

3.

La articolul 22, „doi ani” se înlocuiește cu „30 de luni”.

4.

Articolul 23 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Acesta se aplică de la 31 decembrie 2020.”;

(b)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Articolul 15 alineatul (3) se aplică de la 1 ianuarie 2022.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 iunie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord (JO L 152, 11.6.2019, p. 45).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe (JO L 152, 11.6.2019, p. 1).


Top