EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0592

Regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta

C/2020/2886

JO L 140, 4.5.2020, p. 6–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/592/oj

4.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 140/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/592 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2020

privind măsuri excepționale temporare de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în vederea abordării perturbării pieței în sectorul fructelor și legumelor și în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 și de măsurile legate de aceasta

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 219 alineatul (1) coroborat cu articolul 228,

întrucât:

(1)

Pandemia de COVID-19 produce o perturbare semnificativă a pieței fructelor și legumelor și a pieței vitivinicole pe întreg teritoriul Uniunii. Măsurile luate de statele membre pentru a aborda pandemia de COVID-19, îndeosebi amplele restricții de circulație și măsurile de distanțare socială, au dus la o perturbare a lanțurilor de aprovizionare, la închiderea temporară a unor puncte de vânzare importante pentru produsele din sectorul fructelor și legumelor, respectiv din sectorul vitivinicol, la nivel de comerț angro și cu amănuntul, precum și în sectorul alimentației publice, de exemplu la închiderea restaurantelor, a cantinelor, a barurilor și a hotelurilor. Măsurile legate de COVID-19 determină și probleme de logistică ce afectează în mod deosebit de grav produsele perisabile din sectorul fructelor și legumelor și sectorul vitivinicol. Măsurile legate de COVID-19 provoacă dificultăți și în ceea ce privește recoltarea fructelor și a legumelor și toate sarcinile legate de producția de vin, din cauza deficitelor de forță de muncă, dar și pentru că produsele nu pot ajunge la consumatori, din cauza perturbării lanțurilor de aprovizionare, a problemelor de logistică și a închiderii temporare a unor puncte de vânzare importante. Aceste circumstanțe perturbă în mod semnificativ sectorul fructelor și legumelor și sectorul vitivinicol din Uniune. Fermierii din aceste sectoare se confruntă cu dificultăți financiare și cu probleme de flux de numerar.

(2)

Date fiind durata restricțiilor impuse de statele membre pentru a aborda pandemia de COVID-19 și probabilitatea ca acestea să continue, perturbarea pe termen lung a lanțurilor logistice și de aprovizionare, precum și impactul economic grav asupra principalelor puncte de vânzare a produselor din sectorul fructelor și legumelor și, respectiv, din sectorul vitivinicol, la nivel de vânzare angro și cu amănuntul și în sectorul alimentației publice, este probabil ca perturbarea gravă a ambelor piețe și efectele acesteia să continue și chiar să se înrăutățească.

(3)

Având în vedere această perturbare a pieței și combinația fără precedent de condiții, fermierii din toate statele membre ale UE s-au confruntat cu dificultăți excepționale legate de planificarea, punerea în aplicare și execuția schemelor de ajutor prevăzute la articolele 32-38 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 pentru sectorul fructelor și legumelor și la articolele 39-54 din același regulament pentru sectorul vitivinicol. Prin urmare, este necesar să se atenueze aceste dificultăți prin introducerea de derogări de la unele dintre dispozițiile respective.

(4)

Organizațiile de producători și asociațiile de organizații de producători recunoscute pot pune în aplicare, ca parte din programele lor operaționale aprobate, măsuri de prevenire și gestionare a crizelor în sectorul fructelor și legumelor al căror scop să fie de a le spori reziliența la perturbările pieței. Cu toate acestea, în temeiul articolului 33 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, aceste măsuri de prevenire și gestionare a crizelor nu trebuie să includă mai mult de o treime din cheltuielile din cadrul programului operațional. Pentru a oferi o mai mare flexibilitate organizațiilor de producători respective și a le permite să își concentreze resursele din cadrul programului operațional pentru a aborda perturbarea pieței provocată de măsurile legate de pandemia de COVID-19, regula respectivă nu trebuie să se aplice în anul 2020.

(5)

Se estimează că închiderea hotelurilor, a barurilor și a restaurantelor afectează direct 30 % din volumele de vin consumate în Uniune, ceea ce echivalează cu 50 % din valoarea vinului consumat în Uniune. Se remarcă de asemenea că consumul de vin la domiciliu nu compensează scăderea consumului în afara casei. Totodată, nu sunt posibile festivitățile și reuniunile obișnuite la care se consumă vin, cum ar fi aniversările sau sărbătorile legale. În plus, există riscul să nu mai aibă loc turismul estival și activitățile de turism oenologic. În consecință, surplusurile de vin de pe piață cresc. În același timp, deficitele de forță de muncă, provocate tot de pandemie, și dificultățile logistice cauzate de pandemie pun presiune pe viticultori și pe întregul sector vitivinicol. Viticultorii se confruntă cu probleme tot mai mari pentru recolta următoare: prețuri mici, consum redus, greutăți legate de transport și desfacere.

(6)

Totodată, piața vitivinicolă a Uniunii a fost deja afectată de condiții care i-au agravat situația pe parcursul anului 2019, iar stocurile de vin sunt la cel mai ridicat nivel din 2009 și până în prezent. Această evoluție este în principal rezultatul unei combinații între recolta record din 2018 și scăderea generală a consumului de vin în Uniune. În plus, impunerea de către Statele Unite ale Americii, principala piață de export de vinuri a Uniunii, a unor taxe suplimentare la import pentru vinurile din Uniune a afectat exporturile. Odată cu pandemia de COVID-19, sectorul deja fragilizat a avut și mai mult de suferit, nemaiputându-și comercializa sau distribui produsele în mod eficace, în principal din cauza închiderii celor mai importante piețe de export și a măsurilor luate pentru a garanta o izolare și o limitare corespunzătoare a mișcării persoanelor, în special întreruperea tuturor activităților de alimentație publică și imposibilitatea de a-i aproviziona pe clienții obișnuiți. În plus, dificultățile de aprovizionare cu mijloace de producție esențiale, precum sticle și dopuri de plută necesare pentru producția de vin, îngreunează activitățile operatorilor din sectorul vitivinicol prin faptul că îi împiedică să introducă pe piață vin gata pentru comercializare.

(7)

Eliminarea de pe piața Uniunii a unei părți din cantitățile de vin care nu sunt comercializate și nu pot fi depozitate ar trebui să ajute la abordarea perturbărilor grave ale pieței în sectorul vitivinicol. Prin urmare, distilarea vinului din considerente legate de criza creată de pandemia de COVID-19 trebuie introdusă temporar ca măsură eligibilă pentru sprijin în cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol, în scopul de a se îmbunătăți performanța economică a producătorilor de vin. Pentru a se evita denaturarea concurenței, alcoolul obținut nu trebuie utilizat în industria alimentară și a băuturilor, utilizarea sa trebuind să fie limitată la scopurile industriale, inclusiv scopurile de dezinfectare și farmaceutice, precum și la scopurile energetice.

(8)

Ajutorul pentru depozitarea în situații de criză este o altă măsură care ar urma să elimine temporar anumite cantități de vin de pe piață și să contribuie la gestionarea unei reveniri progresive la o situație a pieței mai viabilă din punct de vedere economic. În consecință, ajutorul pentru depozitarea vinului în situații de criză trebuie să fie eligibil temporar pentru sprijin în cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol. În scopul de a se evita situația în care s-ar acorda de două ori sprijin pentru vinul retras de pe piață, beneficiarii ajutorului pentru depozitarea în situații de criză nu trebuie să primească nici ajutor pentru distilarea vinului în situații de criză în cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol, nici plăți naționale pentru distilarea vinului în situații de criză.

(9)

Pentru a ajuta operatorii să reacționeze la actualele circumstanțe excepționale și să abordeze această situație dificilă imprevizibilă, este necesar să se permită o flexibilitate suplimentară în punerea în aplicare a anumitor măsuri în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013.

(10)

Îndeosebi, pentru ca statele membre să poată sprijini producătorii grav afectați de criză, este necesar să se prevadă derogări de la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în legătură cu măsura privind fondurile mutuale menționate la articolul 48 din respectivul regulament, pentru ca unele cheltuieli efectuate în cadrul unor operațiuni puse în aplicare în cel de-al patrulea an în 2020 să devină eligibile chiar dacă au fost efectuate înainte ca statele membre să prezinte proiectele de programe de sprijin respective. Acest lucru ar permite statelor membre să acorde un ajutor suplimentar pentru costurile administrative generate de fondurile mutuale deja constituite, pentru încă 12 luni în cursul exercițiului financiar 2020. În scopul de a se furniza un sprijin adecvat din punct de vedere economic și prin derogare de la articolul 48 alineatul (2), ajutorul acordat trebuie să fie nedegresiv și să fie într-un cuantum egal cu finanțarea acordată în al treilea an de punere în aplicare.

(11)

Este de asemenea necesar, ca măsură excepțională, să se prevadă o derogare de la articolul 46 alineatul (6), de la articolul 47 alineatele (1) și (3), de la articolul 49 alineatul (2) și de la articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și să se majoreze temporar contribuția maximă a Uniunii la măsurile „restructurarea și reconversia plantațiilor viticole”, „recoltarea înainte de coacere”, „asigurarea recoltelor” și „investiții”. Aceste măsuri temporare sunt necesare deoarece, din cauza unor motive legate de pandemia COVID-19, operatorii suportă și vor continua să suporte pierderi semnificative de venituri, precum și costuri suplimentare care decurg din perturbările pieței și ale producției proprii. Majorarea contribuției Uniunii pentru măsurile în cauză și reducerea în consecință a contribuției beneficiarului le-ar oferi beneficiarilor un sprijin financiar.

(12)

Flexibilitatea introdusă prin majorarea contribuției Uniunii reprezintă o formă de sprijin financiar care nu necesită însă finanțare suplimentară din partea Uniunii întrucât limitele bugetare pentru programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol stabilite în anexa VI la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 continuă să se aplice. Statele membre pot astfel decide să aloce sume mai mari pentru măsurile în discuție numai în limitele bugetului anual prevăzut în anexa menționată. Ratele financiare majorate vizează, așadar, furnizarea unui sprijin sectorului în situația actuală instabilă a pieței, fără a fi nevoie să se mobilizeze fonduri suplimentare de la început.

(13)

Instrumentul preventiv „asigurarea recoltelor” este eligibil pentru sprijin în cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol, pentru a se încuraja o abordare responsabilă a situațiilor de criză. Articolul 49 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că sprijinul pentru asigurarea recoltelor trebuie să contribuie la protejarea veniturilor producătorilor atunci când apar pierderi în urma unor dezastre naturale, fenomene climatice cu efecte adverse, boli sau infestări cu dăunători. Date fiind consecințele dramatice asupra veniturilor producătorilor de vin determinate de pandemia de COVID-19 din cauza dificultăților uneori insurmontabile intervenite în toate etapele producției și comercializării vinurilor, este necesar să se extindă sprijinul Uniunii pentru a se acoperi asigurarea recoltelor atunci când pierderile sunt consecința unei pandemii umane. De asemenea, este necesar să se majoreze temporar rata sprijinului Uniunii până la 60 % în aceste cazuri, pentru a se oferi un oarecare sprijin financiar viticultorilor.

(14)

Recoltarea înainte de coacere prevăzută la articolul 47 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 este utilizată ca măsură de gestionare a pieței atunci când se așteaptă o producție excesivă de struguri. Se prevede la articolul respectiv că, pentru a se putea beneficia de sprijinul din partea Uniunii, ciorchinii trebuie distruși sau înlăturați în totalitate de pe o exploatație. În condițiile actuale, viticultorii se confruntă cu dificultăți fără precedent în mobilizarea forței de muncă necesare pentru efectuarea în totalitate a acestei operațiuni. Este așadar necesar să se prevadă o derogare de la această obligație și să se permită distrugerea sau înlăturarea ciorchinilor neajunși la maturitate de pe o parte a exploatației, cu condiția ca operațiunea să fie realizată pe parcele întregi.

(15)

Din motive imperioase de urgență, având în vedere în special perturbarea actuală a pieței, efectele sale grave asupra sectorului fructelor și legumelor și a sectorului vitivinicol și continuarea și probabila înrăutățire a situației, este necesar să se acționeze imediat și să se adopte de urgență măsuri pentru atenuarea efectelor negative ale acestei situații. Amânarea întreprinderii unor acțiuni imediate în vederea abordării acestei perturbări a pieței ar risca să ducă la agravarea perturbării pieței în ambele sectoare și ar prejudicia producția și condițiile de piață în cele două sectoare. Având în vedere acest aspect, prezentul regulament trebuie adoptat conform procedurii de urgență stabilite la articolul 228 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(16)

Dată fiind necesitatea de a se întreprinde acțiuni imediat, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

FRUCTE ȘI LEGUME

Articolul 1

Derogări temporare de la articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

Prin derogare de la articolul 33 alineatul (3) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, limita de o treime din cheltuielile efectuate pentru măsurile de prevenire și gestionare a crizelor în cadrul programului operațional menționată la dispoziția respectivă nu se aplică în anul 2020.

CAPITOLUL II

VIN

SECȚIUNEA 1

Măsuri de sprijin în situații de criză

Articolul 2

Derogări de la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

Prin derogare de la articolul 43 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, măsurile stabilite la articolele 3 și 4 din prezentul regulament pot fi finanțate în cadrul programelor de sprijin în sectorul vitivinicol pe durata exercițiului financiar 2020.

Articolul 3

Distilarea vinului în situații de criză

(1)   Se poate acorda sprijin pentru distilarea vinului în conformitate cu condițiile stabilite la prezentul articol. Sprijinul trebuie să fie proporționat.

(2)   Alcoolul rezultat din distilarea care beneficiază de sprijinul menționat la alineatul (1) se folosește numai în scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice, sau în scopuri energetice, astfel încât să se evite denaturarea concurenței.

(3)   Beneficiarii sprijinului menționat la alineatul (1) sunt întreprinderile vitivinicole care produc sau comercializează produsele menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, organizațiile de producători de vin, asociațiile de doi sau mai mulți producători, organizațiile interprofesionale sau distileriile de produse viticole.

(4)   Sunt eligibile pentru sprijin doar costurile de livrare a vinului la distilerii și ale distilării vinului respectiv.

(5)   Statele membre pot stabili criterii de prioritate, indicându-le în programul de sprijin. Aceste criterii de prioritate se bazează pe strategia și obiectivele specifice stabilite în programul de sprijin și trebuie să fie obiective și nediscriminatorii.

(6)   Statele membre stabilesc norme privind procedura de depunere a cererilor pentru sprijinul menționat la alineatul (1), care includ norme referitoare la:

(a)

persoanele fizice sau juridice care pot depune cereri;

(b)

depunerea și selecția cererilor, care includ cel puțin termenele pentru depunerea cererilor, pentru examinarea caracterului adecvat al fiecărei acțiuni propuse și pentru notificarea operatorilor în legătură cu rezultatele procedurii de selecție;

(c)

verificarea conformității cu dispozițiile privind acțiunile și costurile eligibile menționate la alineatul (4) și privind criteriile de prioritate, dacă se aplică criterii de prioritate;

(d)

selecția cererilor, care includ cel puțin ponderea atribuită fiecărui criteriu de prioritate, dacă se aplică criterii de prioritate;

(e)

modalitățile practice pentru plata avansurilor și constituirea de garanții.

(7)   Statele membre stabilesc cuantumul sprijinului pentru beneficiari pe baza unor criterii obiective și nediscriminatorii.

(8)   Prin derogare de la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre pot acorda plăți naționale în conformitate cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat pentru măsura menționată la prezentul articol.

(9)   Articolele 1 și 2, articolul 43, articolele 48-54 și articolul 56 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei (2) și articolele 1, 2 și 3, articolele 19-23, articolele 25-31, articolul 32 alineatul (1) al doilea paragraf și articolele 33-40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei (3) se aplică mutatis mutandis sprijinului pentru distilarea vinului în situații de criză.

Articolul 4

Ajutor pentru depozitarea vinului în situații de criză

(1)   Ajutorul pentru depozitarea în situații de criză poate fi acordat pentru vin în conformitate cu condițiile stabilite la prezentul articol.

(2)   Pentru a se evita acordarea de două ori a sprijinului pentru aceeași cantitate de vin retras de pe piață, beneficiarii care au primit ajutor pentru depozitarea în situații de criză pentru o cantitate de vin nu pot primi ajutor pentru exact aceeași cantitate de vin pentru distilare în situații de criză în temeiul articolului 3 din prezentul regulament și nici plăți naționale pentru distilarea vinului în situații de criză în temeiul articolului 216 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(3)   Beneficiarii ajutorului menționat la alineatul (1) sunt întreprinderile de vinificație care produc sau comercializează produsele menționate în partea II din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, organizațiile de producători de vin, asociațiile de doi sau mai mulți producători sau organizațiile interprofesionale.

(4)   Statele membre stabilesc norme privind procedura de depunere a cererilor pentru ajutorul menționat la alineatul (1), care includ norme referitoare la:

(a)

persoanele fizice sau juridice care pot depune cereri;

(b)

depunerea și selecția cererilor, care includ cel puțin termenele pentru depunerea cererilor, pentru examinarea caracterului adecvat al fiecărei acțiuni propuse și pentru notificarea operatorilor în legătură cu rezultatele procedurii de selecție;

(c)

verificarea conformității cu condițiile pentru acordarea sprijinului stabilite la prezentul articol și cu dispozițiile privind criteriile de prioritate, dacă se aplică criterii de prioritate;

(d)

selecția cererilor, care includ cel puțin ponderea atribuită fiecărui criteriu de prioritate, dacă se aplică criterii de prioritate;

(e)

modalitățile practice pentru plata avansurilor și constituirea de garanții.

(5)   Statele membre pot stabili criterii de prioritate astfel încât să se acorde preferință anumitor beneficiari prin indicarea lor în programul de sprijin. Aceste criterii de prioritate se bazează pe strategia și obiectivele specifice stabilite în programul de sprijin și trebuie să fie obiective și nediscriminatorii.

(6)   Statele membre examinează cererile în raport cu descrierea detaliată a acțiunilor propuse de solicitant și cu termenele propuse pentru implementarea acestora.

(7)   Prin derogare de la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre pot acorda plăți naționale în conformitate cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat pentru măsura menționată la prezentul articol.

(8)   Articolele 1 și 2, articolul 43, articolele 48-54 și articolul 56 din Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei și articolele 1, 2 și 3, articolele 19-23, articolele 25-31, articolul 32 alineatul (1) al doilea paragraf și articolele 33-40 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei se aplică mutatis mutandis ajutorului pentru depozitarea vinului în situații de criză.

SECȚIUNEA 2

Derogări de la măsuri specifice de sprijin

Articolul 5

Derogări de la articolul 44 alineatul (2) și de la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

(1)   Prin derogare de la articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, în exercițiul financiar 2020, se poate acorda sprijin pentru constituirea unor fonduri mutuale menționate la articolul 48 din regulamentul menționat pentru cheltuielile efectuate înainte de prezentarea proiectelor de programe de sprijin relevante în legătură cu operațiunile pentru care s-a încheiat, în 2019, cel de-al treilea an de punere a lor în practică.

(2)   Prin derogare de la articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, sprijinul pentru constituirea unor fonduri mutuale în legătură cu operațiunile pentru care s-a încheiat, în 2019, cel de-al treilea an de punere a lor în practică poate fi furnizat sub forma unui ajutor nedegresiv pentru a se acoperi costurile administrative generate de fonduri și este egal cu finanțarea acordată în al treilea an de punere în practică.

Articolul 6

Derogare de la articolul 46 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

Prin derogare de la articolul 46 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, contribuția Uniunii la costurile reale ale restructurării și reconversiei plantațiilor viticole nu depășește 60 %. În regiunile mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la costurile de restructurare și reconversie nu depășește 80 %.

Articolul 7

Derogare de la articolul 47 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

(1)   Prin derogare de la articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, pe parcursul anului 2020, „recoltare înainte de coacere” înseamnă distrugerea totală sau înlăturarea ciorchinilor neajunși încă la maturitate, din întreaga exploatație sau de pe o parte din aceasta, cu condiția ca recoltarea înainte de coacere să se realizeze pe parcele întregi.

(2)   Prin derogare de la articolul 47 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, sprijinul acordat pentru recoltarea înainte de coacere nu depășește 60 % din suma costurilor directe cu distrugerea sau înlăturarea ciorchinilor și a pierderilor de venituri aferente acestei distrugeri sau înlăturări.

Articolul 8

Derogare de la articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

Prin derogare de la articolul 49 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, contribuția financiară a Uniunii la sprijinul pentru asigurarea recoltelor nu depășește 60 % din costurile primelor de asigurare plătite de producători pentru asigurări:

(a)

împotriva pierderilor menționate la articolul 49 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și împotriva pierderilor produse de fenomene climatice cu efecte adverse;

(b)

împotriva pierderilor cauzate de animale, de boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;

(c)

împotriva pierderilor cauzate de pandemii umane.

Articolul 9

Derogare de la articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013

Prin derogare de la articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, următoarele rate maxime ale ajutorului privind costurile eligibile cu investițiile se aplică contribuției Uniunii:

(a)

60 % în regiunile mai puțin dezvoltate;

(b)

50 % în alte regiuni decât regiunile mai puțin dezvoltate;

(c)

80 % în regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE;

(d)

75 % în insulele mici din Marea Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

Articolul 10

Aplicarea contribuției Uniunii majorate temporar

Articolul 6, articolul 7 alineatul (2) și articolele 8 și 9 se aplică operațiunilor selectate de autoritățile competente din statele membre începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament și nu mai târziu de 15 octombrie 2020.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei (JO L 190, 15.7.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol (JO L 190, 15.7.2016, p. 23).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 229/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 martie 2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1405/2006 al Consiliului (JO L 78, 20.3.2013, p. 41).


Top