EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0436

Regulamentul (UE) 2020/436 al Comisiei din 24 martie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 cu privire la perioada de aplicare a acestuia (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/1734

OJ L 90, 25.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/436/oj

25.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 90/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/436 AL COMISIEI

din 24 martie 2020

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 cu privire la perioada de aplicare a acestuia

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 246/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate stabilite între companiile maritime de linie (consorții) (1), în special articolul 1,

după consultarea Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei (2) acordă consorțiilor maritime de linie, sub rezerva anumitor condiții, o exceptare pe categorii de la interdicția prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din tratat. Regulamentul menționat anterior se aplică până la 25 aprilie 2020.

(2)

Pe baza evaluării de către Comisie a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 și în urma unei consultări publice, Comisia a cules informații și date care demonstrează cu un grad suficient de certitudine că acele consorții care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 906/2009 întrunesc în continuare toate cele patru condiții de la articolul 101 alineatul (3) din TFUE. Având în vedere condițiile de piață actuale și preconizate, consorțiile își reduc costurile prin economii de scară, raționalizarea serviciilor și o mai bună utilizare a navelor. În cazul acordurilor de consorțiu care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 906/2009, este posibil ca o parte echitabilă din aceste reduceri ale costurilor să se răsfrângă asupra clienților ca urmare a concurenței între membrii aceluiași consorțiu (concurență internă), la care se adaugă pragul cotei de piață de 30 %, care asigură menținerea unei concurențe suficiente în afara fiecărui consorțiu (concurență externă). Acordurile de consorțiu care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 906/2009 sunt indispensabile pentru generarea unor astfel de câștiguri de eficiență. Nu există între companiile maritime de linie care asigură servicii de transport maritim de linie containerizat un alt tip de cooperare mai puțin restrictiv în măsură să producă aceleași beneficii. Nu în ultimul rând, dată fiind concurența internă și externă, acordurile de consorțiu care îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 906/2009 nu le oferă membrilor lor posibilitatea de a elimina concurența pe un segment substanțial al serviciilor lor de transport maritim de linie pe piețele relevante respective. Așadar, motivele care justifică acordarea unei exceptări pe categorii consorțiilor, care facilitează totodată punerea în aplicare a consorțiilor în cauză, sunt în continuare valabile.

(3)

Condițiile pe baza cărora au fost stabilite domeniul de aplicare și conținutul Regulamentului (CE) nr. 906/2009 au rămas suficient de similare pentru a se justifica prelungirea perioadei de aplicare a regulamentului.

(4)

Pentru a permite Comisiei să țină seama de posibilele modificări ale situației pieței și în conformitate cu competențele Comisiei în temeiul articolului 2 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (CE) nr. 246/2009, perioada de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 906/2009 ar trebui prelungită cu patru ani.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 906/2009 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 906/2009, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică până la 25 aprilie 2024.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 martie 2020.

Pentru Comisie,

Pentru președinte,

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 79, 25.3.2009, p. 1. începând de la 1 decembrie 2009, articolele 81 și 82 din Tratatul CE au devenit articolul 101 și, respectiv, articolul 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 906/2009 al Comisiei din 28 septembrie 2009 privind aplicarea articolului 81 alineatul (3) din tratat anumitor categorii de acorduri, decizii și practici concertate între companiile maritime de linie (consorții) (JO L 256, 29.9.2009, p. 31).


Top