EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/426 al Comisiei din 19 martie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/402 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse

C/2020/1864

OJ L 84I , 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 84/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/426 AL COMISIEI

din 19 martie 2020

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/402 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/479 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2015 privind instituirea unui regim comun aplicabil exporturilor (1), în special articolul 5,

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 (2), Comisia a condiționat exportul anumitor echipamente individuale de protecție de prezentarea unei autorizații de export, având în vedere cererea tot mai mare de astfel de produse în Uniunea Europeană și penuria din anumite state membre. Acest sistem de autorizare prealabilă se referă la exporturile către toate țările terțe.

(2)

Piața unică a echipamentelor medicale și a echipamentelor individuale de protecție, precum și lanțurile valorice de producție și rețelele de distribuție ale acestora, sunt strâns integrate dincolo de granițele Uniunii, Acesta este în special cazul celor patru state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb. În consecință, supunerea exporturilor de anumite echipamente individuale de protecție către aceste țări obligației de a prezenta o autorizație de export ar fi contraproductivă, având în vedere integrarea strânsă a lanțurilor valorice de producție și a rețelelor de distribuție, în condițiile în care aceste echipamente reprezintă un produs esențial necesar pentru a preveni răspândirea în continuare a bolii și pentru a proteja sănătatea personalului medical care tratează pacienții infectați. Prin urmare, este adecvat să se excludă aceste țări din domeniul de aplicare al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/402.

(3)

De asemenea, este adecvat să se excludă din domeniul de aplicare al Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/402 țările și teritoriile de peste mări enumerate în anexa II la tratat, precum și Insulele Feroe, Andorra, San Marino și Cetatea Vaticanului, având în vedere dependența particulară a acestora de lanțurile de aprovizionare metropolitane din statele membre de care sunt atașate sau, respectiv, de lanțurile de aprovizionare ale statelor membre învecinate.

(4)

Autoritățile țărilor și teritoriilor excluse trebuie să ofere garanții adecvate că își vor controla propriile exporturi de produse în cauză pentru a evita subminarea obiectivului urmărit de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402. Comisia trebuie să monitorizeze îndeaproape acest aspect.

(5)

Exportul anumitor cantități de produse specifice poate fi autorizat în circumstanțe specifice pentru a asigura aprovizionarea operațiunilor de urgență ale organizațiilor umanitare din țările terțe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1, se adaugă următorul alineat (3):

„(3)   Exporturile către Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Elveția, precum și către țările și teritoriile de peste mări enumerate în anexa II la tratat și Insulele Feroe, Andorra, San Marino și Cetatea Vaticanului nu fac obiectul măsurilor prevăzute la alineatele (1) și (2).”

2.

La articolul 2 alineatul (3), a treia liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

pentru a răspunde solicitărilor de asistență pe care țările terțe și organizațiile internaționale le adresează UCPM (mecanismul de protecție civilă al Uniunii) și pe care acesta le gestionează, precum și pentru a permite aprovizionarea cu materiale de urgență în contextul ajutorului umanitar.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 83, 27.3.2015, p. 34.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/402 al Comisiei din 14 martie 2020 de instituire a obligației de a prezenta o autorizație de export pentru exportul anumitor produse (JO L 77I, 15.3.2020, p. 1).


Top