EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/258 AL COMISIEI din 16 decembrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/16


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/258 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului prin specificarea numărului și a titlurilor variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Pentru a acoperi nevoile identificate în subiectele detaliate relevante, Comisia ar trebui să precizeze numărul și titlurile variabilelor pentru setul de date din domeniul venitului și condițiilor de viață (EU-SILC).

(2)

EU-SILC este un instrument-cheie pentru furnizarea informațiilor solicitate în cadrul semestrului european și al Pilonului european al drepturilor sociale, în special în ceea ce privește distribuția veniturilor, sărăcia și excluziunea socială, precum și diverse politici conexe ale UE din domeniul condițiilor de viață și al sărăciei, precum sărăcia în rândul copiilor, accesul la asistență medicală și la alte servicii, locuințele, îndatorarea excesivă și calitatea vieții. EU-SILC este, de asemenea, principala sursă de date pentru microsimulare și pentru estimările-semnal ale ratei distribuției veniturilor și ale ratei sărăciei.

(3)

Numărul de variabile care trebuie să fie colectate nu depășește cu peste 5 % numărul de variabile colectate pentru domeniul venitului și condițiilor de viață la momentul intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1700.

(4)

Comisia a desfășurat consultări adecvate cu experții naționali în cadrul pregătirii prezentului act delegat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Numărul și titlurile variabilelor pentru setul de date din domeniul venitului și condițiilor de viață sunt prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I, 14.10.2019, p. 1.


ANEXĂ

Numărul și titlul variabilelor pentru domeniul venitului și condițiilor de viață

Subiect detaliat

Identificatorul variabilei

Denumirea variabilei

Informații privind colectarea de date

DB010

Anul anchetei

24 de variabile tehnice (anual)

DB020

Țara de reședință

3 variabile derivate (anual)

DB040

Regiunea de reședință

 

DB050

Strat

 

DB060

Unitate primară de eșantionare (PSU)

 

DB062

Unitate secundară de eșantionare (SSU)

 

DB070

Ordinea selectării PSU

 

DB075

Grup de rotație

 

DB076

Val de interviuri

 

DB110

Statutul gospodăriei

 

DB120

Rezultatul identificării adresei în teren

 

DB130

Rezultatul chestionarului gospodăriei

 

DB135

Acceptarea interviului gospodăriei

 

RB010

Anul anchetei

 

RB020

Țara de reședință

 

HB010

Anul anchetei

 

HB020

Țara de reședință

 

HB040

Ziua interviului gospodăriei

 

HB050

Luna interviului gospodăriei

 

HB060

Anul interviului gospodăriei

 

HB100

Numărul de minute necesare pentru completarea chestionarului gospodăriei

 

PB010

Anul anchetei

 

PB020

Țara de reședință

 

PB090

Ziua interviului personal

 

PB100

Luna interviului personal

 

PB110

Anul interviului personal

 

PB120

Numărul de minute necesare pentru completarea chestionarului personal

Identificare

DB030

Identificatorul gospodăriei

9 variabile tehnice (anual)

RB030

Identificatorul persoanei

 

RB032

Numărul de ordine al persoanei din gospodărie

 

RB040

Numărul curent de identificare al gospodăriei (identificatorul)

 

RB100

Persoană inclusă în eșantion sau co-rezident

 

HB030

Identificatorul gospodăriei

 

HB070

Identificatorul persoanei care răspunde la chestionarul gospodăriei

 

PB030

Identificatorul persoanei

 

PB265

Identificatorul persoanei care a completat chestionarul individual

Ponderi

DB080

Ponderea de eșantionare a gospodăriei

16 variabile tehnice (anual)

DB090

Ponderea transversală a gospodăriei

 

DB095

Ponderea longitudinală a gospodăriei

 

RB050

Ponderea transversală a persoanei

 

RB060

Ponderea de bază a persoanei

 

RB062

Ponderea longitudinală (durată de doi ani)

 

RB063

Ponderea longitudinală (durată de trei ani)

 

RB064

Ponderea longitudinală (durată de patru ani)

 

RB065

Ponderea longitudinală (durată de cinci ani)

 

RB066

Ponderea longitudinală (durată de șase ani)

 

RL070

Ponderea transversală a copiilor pentru îngrijirea copiilor

 

PB040

Ponderea transversală a persoanei (toți membrii gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult)

 

PB050

Ponderea de bază a persoanei (toți membrii gospodăriei în vârstă de 16 ani sau mai mult)

 

PB060

Ponderea transversală a persoanei pentru respondentul selectat

 

PB070

Ponderea de eșantionare a persoanei pentru respondentul selectat

 

PB080

Ponderea de bază a persoanei pentru respondentul selectat

Caracteristicile interviului

RB250

Statutul datelor

4 variabile tehnice (anual)

HB130

Metoda de intervievare utilizată (gospodărie)

 

PB260

Natura participării la anchetă

 

PB270

Metoda de intervievare utilizată (persoană)

Localizare

1 variabilă tehnică (anual)

DB100

Gradul de urbanizare

Demografie

RB080

Anul nașterii

9 variabile colectate (anual)

RB081

Vârsta, în ani împliniți

9 variabile derivate (anual)

RB082

Vârsta, în ani împliniți la momentul interviului

 

RB083

Sărbătorirea zilei de naștere până la momentul interviului

 

RB090

Sexul

 

RB110

Statutul membrilor gospodăriei

 

RB120

Locul în care s-a mutat persoana

 

RB220

Identificatorul tatălui

 

RB230

Identificatorul mamei

 

RB240

Identificatorul soțului (soției) sau al partenerului (partenerei)

 

RB245

Statutul respondentului

 

PB140

Anul nașterii

 

PB150

Sexul

 

PB160

Identificatorul tatălui

 

PB170

Identificatorul mamei

 

PB180

Identificatorul soțului (soției) sau al partenerului (partenerei)

 

PB190

Starea civilă

 

PB200

Uniune consensuală

Cetățenie și proveniența din familii de migranți

RB280

Țara de naștere

4 variabile colectate (anual)

RB290

Țara cetățeniei principale

 

PB230

Țara de naștere a tatălui

 

PB240

Țara de naștere a mamei

Componența gospodăriei

RB200

Statutul rezidențial

2 variabile colectate (anual)

RG_Z#

Grila gospodăriei

Componența gospodăriei - detalii specifice suplimentare

HB110

Tipul gospodăriei

3 variabile derivate (anual)

HB120

Dimensiunea gospodăriei

 

PB205

Parteneri care locuiesc în aceeași gospodărie

Durata șederii în țară

1 variabilă colectată (anual)

RB285

Durata șederii în țara de reședință, în ani compleți

Dizabilitate și Modulul minim european privind sănătatea

PH010

Autoevaluarea stării generale de sănătate

3 variabile colectate (anual)

PH020

Probleme de sănătate de lungă durată

 

PH030

Limitarea activității din cauza unor probleme de sănătate

Sănătatea copiilor

RCH010

Starea generală de sănătate (copil)

2 variabile colectate (o dată la 3 ani)

RCH020

Limitarea activității din cauza unor probleme de sănătate (copil)

Accesul la asistență medicală

PH040

Necesitate nesatisfăcută de examinare medicală sau tratament

4 variabile colectate (anual)

PH050

Principalul motiv pentru nesatisfacerea nevoii de examinare medicală sau tratament

 

PH060

Necesitate nesatisfăcută de examinare stomatologică sau tratament

 

PH070

Principalul motiv pentru nesatisfacerea nevoii de examinare stomatologică sau tratament

Accesul la asistență medicală (copii)

HCH010

Necesitate nesatisfăcută de examinare medicală sau tratament (copii)

4 variabile colectate (o dată la 3 ani)

HCH020

Principalul motiv pentru nesatisfacerea nevoii de examinare medicală sau tratament (copii)

 

HCH030

Necesitate nesatisfăcută de examinare stomatologică sau tratament (copii)

 

HCH040

Principalul motiv pentru nesatisfacerea nevoii de examinare stomatologică sau tratament (copii)

Statutul activității principale (autodefinit)

RB211

Statutul activității principale (autodefinit)

4 variabile colectate (anual)

PL032

Statutul economic actual autodefinit

 

PL040A

Statutul profesional

 

PL040B

Statutul profesional (la ultimul loc de muncă)

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

PL051A

Ocupația la locul de muncă principal

5 variabile colectate (anual)

PL051B

Ocupația (ultimul loc de muncă)

 

PL111A

Activitatea economică a unității locale pentru locul de muncă principal

 

PL111B

Activitatea economică a unității locale (ultimul loc de muncă)

 

PL145

Loc de muncă principal cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă (autodefinit)

Durata contractului

1 variabilă colectată (anual)

PL141

Permanența locului de muncă principal

Situația detaliată a pieței muncii

PL073

Numărul de luni lucrate cu normă întreagă ca salariat

1 variabilă colectată (anual)

PL074

Numărul de luni lucrate cu fracțiune de normă ca salariat

11 variabile derivate (anual)

PL075

Numărul de luni lucrate cu normă întreagă ca lucrător care desfășoară o activitate independentă (inclusiv lucrător familial)

 

PL076

Numărul de luni lucrate cu fracțiune de normă ca lucrător care desfășoară o activitate independentă (inclusiv lucrător familial)

 

PL080

Numărul de luni petrecute în șomaj

 

PL085

Numărul de luni petrecute la pensie

 

PL086

Numărul de luni în incapacitate de muncă din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată

 

PL087

Numărul de luni de studiu

 

PL088

Numărul de luni petrecute în serviciul militar obligatoriu

 

PL089

Numărul de luni petrecute îndeplinind sarcini casnice

 

PL090

Numărul de luni petrecute efectuând altă activitate

 

PL271

Durata celei mai recente perioade de șomaj

Responsabilități de supraveghere

1 variabilă colectată (anual)

PL150

Responsabilități de supraveghere la locul de muncă principal

Experiența profesională anterioară

PL016

Existența experienței profesionale anterioare

2 variabile colectate (anual)

PL200

Numărul de ani de muncă plătită (ca salariat sau lucrător care desfășoară o activitate independentă)

Calendarul activităților

PL211A

Principala activitate din luna ianuarie

12 variabile colectate (anual)

PL211B

Principala activitate din luna februarie

 

PL211C

Principala activitate din luna martie

 

PL211D

Principala activitate din luna aprilie

 

PL211E

Principala activitate din luna mai

 

PL211F

Principala activitate din luna iunie

 

PL211G

Principala activitate din luna iulie

 

PL211H

Principala activitate din luna august

 

PL211I

Principala activitate din luna septembrie

 

PL211J

Principala activitate din luna octombrie

 

PL211K

Principala activitate din luna noiembrie

 

PL211L

Principala activitate din luna decembrie

Timpul de muncă

PL060

Numărul de ore lucrate de obicei săptămânal la locul de muncă principal

2 variabile colectate (anual)

PL100

Numărul total de ore lucrate de obicei săptămânal la al doilea, al treilea etc. loc de muncă

Nivel de instruire

1 variabilă colectată (anual)

PE041

Nivel de instruire

Participarea la activități de educație formală (în prezent)

RL010

Educație preșcolară

4 variabile colectate (anual)

RL020

Educație școlară obligatorie

 

PE010

Participarea la formare și educație formale (cursant sau ucenic)

 

PE021

Nivelul activității curente de educație formală sau de formare profesională sau al celei mai recente activități

Calitatea vieții

PW010

Satisfacția generală cu privire la viață

2 variabile colectate (anual)

PW191

Încrederea în alții

Deprivare materială

HD080

Înlocuirea mobilei deteriorate

14 variabile colectate (anual)

HH050

Capacitatea de încălzire în mod adecvat a locuinței

 

HS040

Capacitatea de a plăti o vacanță anuală de o săptămână departe de casă

 

HS050

Capacitatea de a plăti o masă cuprinzând carne, pui, pește (sau echivalentul vegetarian) o dată la două zile

 

HS060

Capacitatea de a face față unor cheltuieli financiare neprevăzute

 

HS090

Aveți calculator?

 

HS110

Aveți automobil?

 

HS120

Capacitatea de a face față cheltuielilor de zi cu zi

 

PD020

Înlocuirea îmbrăcămintei uzate cu îmbrăcăminte nouă (nu cu îmbrăcăminte la mâna a doua)

 

PD030

Două perechi de încălțăminte de mărime adecvată (inclusiv o pereche de încălțăminte care poate fi purtată în orice anotimp)

 

PD050

Întâlniri cu prietenii/familia pentru a bea un pahar/pentru a lua masa cel puțin o dată pe lună

 

PD060

Participă regulat la activități recreative

 

PD070

Cheltuiește o mică sumă de bani în fiecare săptămână pentru sine

 

PD080

Conexiune internet pentru uz personal acasă

Deprivare specifică copiilor

HD100

Îmbrăcăminte nouă (nu de ocazie)

13 variabile colectate (o dată la 3 ani)

HD110

Două perechi de încălțăminte de mărime adecvată (inclusiv o pereche de încălțăminte care poate fi purtată în orice anotimp)

 

HD120

Fructe și legume proaspete o dată pe zi

 

HD140

O masă cu carne, pui sau pește (sau echivalent vegetarian) cel puțin o dată pe zi

 

HD150

Cărți adecvate vârstei acestora, disponibile acasă

 

HD160

Echipament pentru activități recreative în aer liber

 

HD170

Jocuri de interior

 

HD180

Activitate recreativă desfășurată cu regularitate

 

HD190

Sărbătorirea unor ocazii speciale

 

HD200

Invitarea unor prieteni pentru a se juca sau a mânca împreună din când în când

 

HD210

Participarea la excursii școlare și evenimente școlare care trebuie plătite

 

HD220

Spațiu adecvat pentru a studia și pentru a-și face temele

 

HD240

Merg în vacanță departe de casă cel puțin o săptămână pe an

Principalele caracteristici ale locuinței

HH010

Tipul locuinței

3 variabile colectate (anual)

HH021

Statutul de ocupare a locuinței de către gospodărie

 

HH030

Numărul de camere disponibile pentru gospodărie

Costuri legate de locuință, inclusiv costuri reduse aferente utilităților

HH060

Chiria actuală pentru locuința ocupată

4 variabile colectate (anual)

HH070

Costuri totale legate de locuință

 

HH071

Rambursarea principalului aferent creditului ipotecar

 

HS022

Costuri reduse aferente utilităților

Îngrijirea copiilor

RL030

Îngrijirea copiilor în centre educative în afara orelor de școală (înainte/după)

4 variabile colectate (anual)

RL040

Îngrijirea copiilor în centre de îngrijire pe timp de zi

 

RL050

Îngrijirea copiilor de către un îngrijitor de copii autorizat la domiciliul copilului sau la domiciliul îngrijitorului

 

RL060

Îngrijirea copiilor de către bunici, alți membri ai gospodăriei decât părinții, alte rude, prieteni sau vecini

Venituri din muncă

PY010G/PY010N

Venit din salariu în bani sau în active echivalente cu numerarul

5 variabile colectate (anual)

PY020G/PY020N

Venit din salariu în natură

 

PY021G/PY021N

Automobil de serviciu

 

PY030G

Contribuțiile angajatorilor la asigurările sociale

 

PY050G/PY050N

Profiturile sau pierderile în bani din activități independente

Venituri din transferuri sociale

HY050G/HY050N

Alocații familiale/pentru copii

8 variabile colectate (anual)

HY060G/HY060N

Alocații/prestații pentru excluziune socială neclasificate în altă parte

32 de variabile cunoscute de țări (anual)

HY070G/HY070N

Alocații pentru locuință

 

PY090G/PY090N

Indemnizații de șomaj

 

PY110G/PY110N

Prestații de urmaș

 

PY120G/PY120N

Prestații de boală

 

PY130G/PY130N

Prestații de invaliditate

 

PY140G/PY140N

Alocații pentru studii

 

HY051G

Alocații familiale/pentru copii (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY052G

Alocații familiale/pentru copii (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY053G

Alocații familiale/pentru copii (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY054G

Alocații familiale/pentru copii (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY061G

Alocații/prestații pentru excluziune socială neclasificate în altă parte (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY062G

Alocații/prestații pentru excluziune socială neclasificate în altă parte (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY063G

Alocații/prestații pentru excluziune socială neclasificate în altă parte (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY064G

Alocații/prestații pentru excluziune socială neclasificate în altă parte (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY071G

Alocații pentru locuință (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY072G

Alocații pentru locuință (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY073G

Alocații pentru locuință (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

HY074G

Alocații pentru locuință (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY091G

Indemnizații de șomaj (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY092G

Indemnizații de șomaj (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY093G

Indemnizații de șomaj (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY094G

Indemnizații de șomaj (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY111G

Prestații de urmaș (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY112G

Prestații de urmaș (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY113G

Prestații de urmaș (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY114G

Prestații de urmaș (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY121G

Prestații de boală (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY122G

Prestații de boală (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY123G

Prestații de boală (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY124G

Prestații de boală (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY131G

Prestații de invaliditate (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY132G

Prestații de invaliditate (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY133G

Prestații de invaliditate (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY134G

Prestații de invaliditate (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY141G

Alocații pentru studii (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY142G

Alocații pentru studii (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY143G

Alocații pentru studii (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY144G

Alocații pentru studii (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

Venituri din pensii

PY080G/PY080N

Pensii din planuri private individuale

2 variabile colectate (anual)

PY100G/PY100N

Indemnizații pentru limită de vârstă

4 variabile cunoscute de țări (anual)

PY101G

Indemnizații pentru limită de vârstă (contributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY102G

Indemnizații pentru limită de vârstă (contributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY103G

Indemnizații pentru limită de vârstă (necontributive și acordate în funcție de mijloacele de trai)

 

PY104G

Indemnizații pentru limită de vârstă (necontributive și care nu sunt acordate în funcție de mijloacele de trai)

Alte venituri, inclusiv venituri din proprietate și capital și transferuri între gospodării

HY040G/HY040N

Venit din închirierea unei proprietăți sau a unor terenuri

7 variabile colectate (anual)

HY080G/HY080N

Transfer între gospodării încasat cu regularitate în bani

 

HY081G/HY081N

Pensii de întreținere primite (obligatorii + voluntare)

 

HY090G/HY090N

Dobânzi, dividende, profituri din investiții de capital într-o întreprindere neconstituită în societate

 

HY100G/HY100N

Plata dobânzilor ipotecare

 

HY110G/HY110N

Venit încasat de persoanele sub 16 ani

 

HY170G/HY170N

Valoarea bunurilor produse pentru autoconsum

Impozite și contribuții plătite efectiv după reduceri

HY120G/HY120N

Impozite regulate pe avere

7 variabile colectate (anual)

HY121G/HY121N

Impozite aferente deținerii în proprietate a locuinței principale a gospodăriei

 

HY130G/HY130N

Transfer între gospodării plătit cu regularitate în bani

 

HY131G/HY131N

Pensii de întreținere plătite (obligatorii + voluntare)

 

HY140G/HY140N

Impozit pe venit și contribuții la asigurările sociale

 

HY145N

Rambursări/încasări legate de ajustări de impozite

 

PY035G/PY035N

Contribuții la planuri de pensii private individuale

Venitul anual total la nivelul persoanelor și al gospodăriilor

HI010

Evoluția venitului gospodăriei în comparație cu anul precedent

4 variabile colectate (anual)

HI020

Motivul creșterii venitului

4 variabile derivate (anual)

HI030

Motivul scăderii venitului

 

HI040

Așteptări privind venitul gospodăriei în următoarele 12 luni

 

HY010

Venitul brut total al gospodăriei

 

HY020

Venitul disponibil total al gospodăriei

 

HY022

Venitul disponibil total al gospodăriei, înainte de transferurile sociale, altele decât indemnizațiile pentru limită de vârstă și prestațiile de urmaș

 

HY023

Venitul disponibil total al gospodăriei, înainte de transferurile sociale, inclusiv indemnizațiile pentru limită de vârstă și prestațiile de urmaș

Arierate

HS011

Arierate la plata creditelor ipotecare sau a chiriei

4 variabile colectate (anual)

HS021

Arierate la plata facturilor pentru utilități

 

HS031

Arierate la plata tranșelor pentru contractele de închiriere cu opțiune de cumpărare sau a altor împrumuturi

 

HS150

Sarcina financiară a rambursării datoriilor care decurg din contracte de închiriere cu opțiune de cumpărare sau din împrumuturi

Modulul subiectelor ad hoc 2021

 

 

Modalitățile de locuire și condițiile de viața ale copiilor în cadrul familiilor separate și reconstituite

HK010

Numărul de copii care sunt membri ai gospodăriei și în cazul cărora celălalt părinte locuiește în afara gospodăriei

12 variabile colectate

HK020

Numărul de copii care nu sunt membri ai gospodăriei și al căror părinte locuiește în gospodărie

1 variabilă derivată

PK010

Membru al gospodăriei cu copii care nu sunt membri ai gospodăriei

RK010

Identificatorul părintelui și numărul de ordine al copilului care nu este membru al gospodăriei

RK020

Vârsta copilului care nu este membru al gospodăriei

PK020

Principalul motiv pentru care persoana nu petrece mai mult timp cu copiii care sunt membri ai gospodăriei

PK030

Principalul motiv pentru care persoana nu petrece mai mult timp cu copiii care nu sunt membri ai gospodăriei

 

RK030

Timpul de care părintele are nevoie în mod obișnuit ca să ajungă la copilul care nu este membru al gospodăriei

 

RK040

Frecvența contactelor din ultimele 12 luni (prin telefon, mijloace de comunicare socială etc.) cu copilul care nu este membru al gospodăriei

 

RK050

Copil care doarme în propriul dormitor (inclusiv dormitor partajat cu frați/surori)

 

RK060

Frecvența cu care persoana petrece timp în mod activ cu copilul (iau masa, se joacă, fac teme, se plimbă, discută etc.)

 

RK070

Numărul de nopți pe lună pe care copilul le petrece în gospodărie (medie)

 

RK080

Situația juridică privind încredințarea copilului


Top