EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2020/198 al Comisiei din 13 februarie 2020 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește instituirea registrului indicațiilor geografice protejate în sectorul produselor vitivinicole aromatizate și includerea denumirilor geografice existente în registrul respectiv

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 42/8


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/198 AL COMISIEI

din 13 februarie 2020

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește instituirea registrului indicațiilor geografice protejate în sectorul produselor vitivinicole aromatizate și includerea denumirilor geografice existente în registrul respectiv

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 februarie 2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 (1) al Consiliului, în special articolul 21 și articolul 26 alineatele (1) și (3),

întrucât:

(1)

Anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (2) stabilește lista denumirilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate protejate în temeiul regulamentului respectiv. Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 a fost abrogat și înlocuit de Regulamentul (UE) nr. 251/2014. Capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 251/2014 stabilește norme privind protejarea indicațiilor geografice în sectorul vinurilor aromatizate. Capitolul respectiv împuternicește Comisia, printre altele, să adopte acte de punere în aplicare pentru a stabili și a menține un registru electronic accesibil publicului al indicațiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate protejate în temeiul regulamentului respectiv. Registrul respectiv trebuie să fie publicat pe un site administrat de Comisie.

(2)

În temeiul articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 251/2014, denumirile geografice existente ale produselor vitivinicole aromatizate enumerate în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 sau transmise unui stat membru și aprobate de statul membru respectiv înainte de 27 martie 2014 sunt protejate în mod automat ca indicații geografice în temeiul regulamentului respectiv. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din regulament, trebuie eliminate din registru denumirile geografice existente în cazul cărora statul membru în cauză nu a transmis Comisiei dosarul tehnic și decizia națională de aprobare până la data de 28 martie 2017.

(3)

Până la data de 28 martie 2017, Comisia a primit dosarul tehnic și decizia națională de aprobare pentru denumirile geografice existente ale produselor vitivinicole aromatizate enumerate în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 „Nürnberger Glühwein” (la 17 martie 2017), „Samoborski bermet” (la 23 martie 2017), „Thüringer Glühwein” (la 17 martie 2017) și „Vermut di Torino” sau „Vermouth di Torino” (la 24 martie 2017).

(4)

Denumirea geografică „Vino Naranja del Condado de Huelva” a fost aprobată de Spania la 6 iulie 2011. Comisia a primit dosarul tehnic aferent și decizia națională de aprobare la 14 martie 2017.

(5)

Comisia a evaluat denumirile geografice existente „Nürnberger Glühwein”, „Samoborski bermet”, „Thüringer Glühwein”, „Vermut di Torino” sau „Vermouth di Torino” și „Vino Naranja del Condado de Huelva” și a concluzionat că acestea respectă definiția indicației geografice prevăzută la articolul 2 punctul 3 din Regulamentul (UE) nr. 251/2014.

(6)

Așadar, denumirile geografice existente „Nürnberger Glühwein”, „Samoborski bermet”, „Thüringer Glühwein”, „Vermut di Torino” sau „Vermouth di Torino” și „Vino Naranja del Condado de Huelva” trebuie înregistrate în registru ca indicații geografice pentru produse vitivinicole aromatizate protejate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 251/2014.

(7)

Comisia nu a primit dosarul tehnic și decizia națională de aprobare a denumirii geografice existente „Vermouth de Chambéry”. Așadar, denumirea geografică „Vermouth de Chambéry” nu mai este protejată începând cu 29 martie 2017. Având în vedere că registrul nu a fost încă instituit, ar fi preferabil ca Comisia să nu înscrie în registru denumirea „Vermouth de Chambéry”.

(8)

În scopul clarității și în urma cererii solicitanților, denumirea geografică italiană existentă indicată în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 ca „Vermouth di Torino” sau „Vermut di Torino”, în funcție de versiunile lingvistice ale regulamentului, trebuie înscrisă în registru ca „Vermut di Torino”/„Vermouth di Torino”,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Registrul

(1)   Registrul electronic al indicațiilor geografice pentru produsele vitivinicole aromatizate (denumit în continuare „registrul”) menționat la articolul 21 din Regulamentul (UE) nr. 251/2014 se instituie prin intermediul unui sistem digital pe care Comisia îl pune la dispoziția publicului.

(2)   Registrul enumeră denumirea (sau denumirile) produselor vitivinicole aromatizate protejate ca indicații geografice în temeiul Regulamentului (UE) nr. 251/2014.

Articolul 2

Denumirile geografice existente

Următoarele denumiri geografice existente sunt înscrise în registru ca indicații geografice protejate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 251/2014:

(a)

„Nürnberger Glühwein”;

(b)

„Samoborski bermet”;

(c)

„Thüringer Glühwein”;

(d)

„Vermut di Torino”/„Vermouth di Torino”;

(e)

„Vino Naranja del Condado de Huelva”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 20.3.2014, p. 14.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea și prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole (JO L 149, 14.6.1991, p. 1).


Top